SE 103 – Historik

SE 103 F12-84 (Fv-nr 8213), senare SE-SPG hos Gotlands Flygklubb. Foto: Se nedan.

HISTORIK

Om man studerar Kranich ser man stora likheter med ensitsaren Rhönsperber, från vilken man samlade ihop erfarenheter för att konstruera ett segelflygplan med dubbelkommando. Det var Hans Jacobs, dåtida chef för segelflygavdelningen vid DFS (Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug), som tillsammans med ingenjör Luck ritade och konstruerade Kranich. Prototypen tillverkades hösten 1935 på DFS, medan senare serier byggdes av Schweyer i Mannheim.

I och med Kranich fick dubbelsitsarna sin storhetstid. Man fick genom dubbelkommando en mycket välkommen skolmetod. Kranich användes som kontrollflygplan när man fastställde segelflygarnas kunskaper, samt vid finslipning av flygfärdigheten. Typen användes också i termik- och instrumentflygskolning. Konstruktionen var t o m så lyckad, att planet flitigt användes vid rena prestationsflygningar. Många rekord har satts med Kranich, både i distans, höjd och uthållighet.

Jacobs valde att bygga en midvingad tvåsitsare för att både elev och lärare skulle få bra sikt runtom, vilket är nödvändigt vid termikflygning. På marken såg Kranich klumpigt och svårhanterligt ut, medan det i luften verkade väldigt stabilt. Roderharmonin var emellertid inte så bra, men det ansågs också som en fördel, så att eleven verkligen fick lära sig att göra ordentligt roderutslag. Flögs Kranich däremot med enkelkommando, blev flygegenskaperna mycket bättre.

Kranich tillverkades i två versioner, Kranich I och II. Skillnaden var förstärkningar, bekvämare sits och inbyggda störklaffar. II:an tillverkades ¡ flest antal exemplar. Jacobs konstruerade 1951 ett två-sitsigt segelflygplan som hette Kranich III. Denna beteckning är lite vilseledande p g a att denna typ inte hade något gemensamt med de äldre Kranich från 30-talet. III:an var en helt ny konstruktion.

Den första svenska Kranichen, SE-SAY, kom till Ålleberg på sommaren 1942. KSAK hade länge haft önskemål om att köpa ett flygplan med dubbelkommando för att kunna bedriva en noggrann utbildning.

I Sverige blev det AB Flygplan i Norrköping som fick licensrätt på tillverkningen av Kranich. Det första exemplaret blev klart till julen 1942. Totalt tillverkade företaget 35 st, varav Flygvapnet köpte 30. Dessa skulle användas i den grundläggande flygutbildningen. Kranich fick beteckningen SE 103. Segelflygverksamheten kom senare att avvecklas i Flygvapnets organisation och i december 1952 delades 25 st Kranich ut till KSAK och flygklubbarna runtom i landet.

1987 fanns tre Kranich bevarade i Sverige:

  • SE-SCC (Arlandagruppen)
  • SE-SPK (Kontaktgruppen)
  • SE-SWN (FV-museet)

KRANICH PÅ EXPORT

C/n 063 (Fv-nr 8202) OY-AXM
Såldes i havererat skick till Birkerød Flyveklub, och återuppbyggdes under 1954. Totalrenoverades av Niels Ebbe Gjørup i Herning.

C/n 065 (Fv-nr 8204) SE-SPN
Såld till England (BGA-1092) och fick brittiskt luftvärdighetsbevis i dec 1963. Haveri i Thun 1979. Lagrad hos Peterborugh Sailplanes…

C/n 075 (Fv-nr 8214) SE-SPT
Såld till England (BGA-907) och fick brittiskt luftvärdighetsbevis 1960. Ägare: David Brahm, Russavia.

C/n 081 (Fv-nr 8220) SE-SPU
Såld till Danmark i okt 1959, reg OY-BSX. Vidare öden okända.

C/n 084 (Fv-nr 8223) SE-SPX
Såld till Danmark i maj 1958, reg OY-BHX. Såldes vidare till Västtyskland 1962. Vidare öden okända.

C/n 087 (Fv-nr 8226) SE-STF
Såld till England (BGA-964) och fick brittiskt luftvärdighetsbevis 1960. Ägare: Paul Williams.

C/n 100 SE-SDA
Såld till Danmark i mars 1957, reg OY-XAA. Luftvärdighetsbeviset utgick i juni 1964, varvid fpl eldades upp.

(Exportlistan ovan är från 1987)

Segelflygklubben Kranich på F 6 i Karlsborg.
Foto: Fotograf okänd / Karlsborgs Fästningsmuseum (CC-PDM)

Källa: 
Kontakt nr 80, februari 1987.
– Text: Kenneth Göransson
– Fotograf ej angiven i originalartikeln…

Uppdaterad: 2019-03-18

Annons