S 1 – Teknik och sammanställning

Flygplan FVM S 21 på vagn vid Roxens strand.
Under 1924-1925 utfördes prov av flottörer på detta flygplan.
Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM)

Flygplanet var en trä- och dukbeklädd metallkonstruktion med en i genomskärning V-formad bakkropp. Fenan var från början alldeles för liten och fick senare modifieras (se bilder).

Montering av flygplan FVM S 21 på flygverkstäderna i Malmslätt 1922.
Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM)

SAMMANSTÄLLNING

FK-nr

FV-kod
FVM-typ
FV-typ
Tillv
Avförd
Anm
2200

2200
S 21
1922
1927-04
1926-07-01 till FV.
1926-08-20 haveri.
3204

3204
S 21
1923
1927-04
1926-07-01 till FV.
1927-02 haveri.
3208

3208
S 21
1923
1927-04
1926-07-01 till FV.
1927-02-16 haveri Malmslätt pga brusten skevroderlina. Ff (lt Skiöldebrand) och fs (lt Hägglöf) skadade.
4212

4212
3212
S 21
S 1
1924
1928-11
1926-07-01 till FV.
4214

4214
4-41
S 21
S 1
1924
1930-03-19
1924 röda-korsmärkt. Försök med ambulanstransporter.
1926-07-01 till FV. ”Höstlövet”.
1927-05 till F 4.
1930-01-29 haveri Malmslätt. Gångtid 504 tim.
4216

4216
4-42
S 21
1924
1928-03
1926-07-01 till FV.
1927-05 till F 4.
4218

S 21

1925
Ej till FV.
1925-03-04 haveri vid sjön Bäsingen, Dalarna. Under spaningsflygning slog fpl i isen vid snäv sväng på låg höjd (ev felmanöver). Ff (vpl fu N Verner Nilsson) och fs (lt K L Martin Nordenstam) omkom. Se bild nedan.


3-6220
4-46
S 25
S 1
1926
1931-10
1926 till F 3.
1928-09 till F 4.
1927-1932 ombyggd ambulansflygplan, upphissbar bårplats.
1931-08-21 Haveri Lorås, Hammerdal, pga motorskärning. Ff o mek oskadda.


3-6222
3-3222
S 25
1926
1927-09
1926 till F 3.
1927-06-27 haveri sjön Roxen, Nybro. Fpl slog runt under inkörning till slip. Se bild nedan.


3-6224
3-3224
S 25
1927
1927-09
1927-02 till F 3.
1927-08-25 haveri Torrböle, Nordmaling.
Vissa delar bevarade på Vännäs Motormuseum.


3-3226
4-49
S 25
S 1
1927
1931-05
1927-03 till F 3.
1929-02 till F 4.


3-3228
4-47
S 25
S 1
1927
1931-06-10
1927-04 till F 3.
1928-12 till F 4.
1931-07-03 skjutprov vid Bofors.


3-3230
4-48
3-3663
S 25
S 1
1927
1932-08
1927-04 till F 3.
1928-12 till F 4.
1931-11 till F 3.
1932-08-10 haveri.
1933-02 skjutprov vid Bofors (Valåsen).


3-3232
4-410
S 25
S 1
1927
1931-10
1927-05 till F 3.
1929-12 till F 4.
1931-08-28 haveri.


3-3234
S 25
S 1
1927
1928-12
1927-05 Levererad till F3.
1928-08-18 haveri Sandvikens fiskeläge, Bottenviken, pga kollision med vattenytan vid lågflygning. Ff (lt Palmblad) och mek (fu Robach) oskadda.


4-44
S 25
S 1
1927
1931-05
1926-06 till F 4.
1931-06 som skjutmål vid Bofors.


4-45
S 25
S 1
1927
1932-07-05
1927-07 till F 4.
1927 ombyggd till ambulansflygplan (reserv f Junkers F 13).

FK-nr: Kod-nr vid FlygKompaniet

1925-03-04 slog 4218 i isen vid snäv sväng. Sjön Bäsingen, Dalarna. Ff och fs omkom.
Foto: Okänd / B3A (PDM)
FVM S 25H nr 3222 i sjön Roxen vid Nybro. Flygplanet totalhavererade 28/6 1927 när det slog runt under inkörning till slip.
Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM)

TEKNISKA DATA – FVM S 21

S 21 t.o.m 1924S 21 efter mod 1924
Längd8,75 m8,6 m
Spännvidd12,30 m15,1 m
Höjd3,45 m3,6 m
Tomvikt1.130 kg?
Max startvikt1.600 kg1.933 kg
Motor280 hk Maybach Mb IVa260 hk Mercedes
Max hastighet168 km/t156 km/t
Max flyghöjd5.400 m?
BeväpningEn fast + en rörlig 8 mm ksp m/22
Flygmotor Maybach IVa, tillverkad 1921.
Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM)

Källor:
Wikipedia
SMB
SFF – Svenskt Flyghistoriskt Forum.

Uppdaterad: 2022-10-13

Annons