Fpl 21 – Haveri fpl 21131

1947-08-07, Säve

Händelseförlopp

Haveri på bana 22 på F9 i Säve pga brand vid start.

Fpl hade tankats föregående dag. Ff övertog fpl varmkört av 1:e mek och kontrollerade reglage och temperatur. Därpå körde ff ut till start.

Plötsligt hördes en dov knall från motorn. Omedelbart efter insvängning på bana 22 kände ff brandlukt och upptäckte brand i höger vinge och på marken under fpl. Pga brandens intensitet lämnade ff snabbt fpl utan att hinna kupera motorn eller stänga bränslekranen.

Motorn stannade dock av sig själv efter en minut. Elden spred sig snabbt genom att bränsle tycktes strömma fram till brandstället. Trots att skumbil snabbt var på plats var elden mycket svår att släcka. Detta var möjligt först sedan hål slagits i motorplåtarna.

Brandorsaken kunde ej med säkerhet fastställas. Provtryckning av bränslesystemet efter branden visade att detta var tätt. Det har dock hänt att övertankning kan ske genom hävertverkan hos urluftningsröret. En mindre mängd bränsle har därvid kunnat rinna ur röret; dock inte de mängder som runnit vid branden. Om räddningsstyrkan varit utrustad med lansformat verktyg hade man kunnat slå hål i motorplåtarna och snabbt kunnat få elden under kontroll.

(Ff: fu/FFSU)


Källa: Flyghistorisk Revy 

Uppdaterad: 2013-03-13

Annons