S2, S3, S4, S5 – First Kill

I samband med den förhöjda beredskapen utmed västkusten under de första krigsåren tjänstgjorde S 5 i främsta linjen, som sjöspaningsplan.

När det tyska anfallet mot Danmark och Norge inleddes den 9 april 1940 ökade neutralitetskränkningarna utmed den svenska västkusten dramatiskt. Tyska flygplan sågs vid ett otal tillfällen flyga över såväl svenskt vatten som land. Flera tyska flygplan tvingades dessutom nödlanda i Sverige och vid några tillfällen sköts de ner av den svenska beredskapsvakten.


Spanaren fk (KF) H Olsen och lt Curt Andersson (t.h.) framför fpl S 5A hösten 1939. Foto: Se nedan. (KC)

Den 20 april 1940 omkring klockan 15.20 flög tre Heinkel He 111 in över gränsen i södra Värmland och Dalsland. Vid 16.30-tiden besköts en He 111 vid Hinsholmen invid Mölndal och detta plan skall enligt obekräftade uppgifter ha störtat i vattnet.

Misstankarna att tyskarna provokativt flög in över Sverige för att direkt kontrollera var lv-batterier fanns kan inte bekräftas. Helt omöjligt förefaller det dock inte.

Lt Curt Andersson. Foto: Okänd.

Den 21 april 1940 vid 20-tiden kom Heinkel HE 111 P (B3+FN) ur 5./KG 54 in över Marstrandsfjorden i riktning mot Koön. Efter en sväng ut mot havet girade planet på nytt in mot land. I Marstrandsfjorden öppnade bl a jagaren ”Nordenskjöld” eld med både 25 mm kanoner och 8 mm kulsprutor. Besättningen på det tyska planet (Uffz Gunther Golz, Ogfr Erhard Fischer, Ogfr Herbert Schröder och Ogfr Hans Wolf) fällde ut landstället, klaff och tände landningsstrålkastarna.

En S 5A (nummer 271) flugen av löjtnant Curt Andersson med fänrik H Olsen som spanare befann sig just i luften i trakten av Marstrand. Andersson upptäckte det tyska bombplanet, som nu flög över land i riktning norrut fortfarande med utfällt ställ. Trots den låga farten kunde S 5:an knappt följa inkräktaren och när denne började glida ifrån öppnade Andersson eld med den fasta kulsprutan monterad på höger sida i Hansans nos. Efter en eldskur på 28 skott fick han eldavbrott. Det tyska planet hade emellertid träffats i höger motor så att eld uppstått. He 111:an svängde vänster, med Hansan i ytterbana, varefter nödlandning skedde vid Bremnäs (Kovikshamn). Det tunga planet tog i marken med stor kraft varvid landstället åter trycktes in och farten stoppades slutligen av ett stenröse. Troligen har besättningen lyckats utlösa destruktionsladdningen så att hela nospartiet förstörts. Endast stjärtparti och yttervingar återstod av vraket.

Heinkel He 111 P (B3+FN) med W-nr 2525 efter nödlandningen vid Bremnäs den 21 april 1940. Vraket återsändes senare till Tyskland. Foto: Se nedan.

Under S 5:ans svängar över det nödlandande planet öppnade plötsligt fänrik Olsen eld med sin rörliga 8 mm ksp. Den tyska besättningen fick skyndsamt söka skydd bland stenblocken. Handlingen föranledde anmälan till krigsrätt. Fänrik Olsen omkom emellertid vid haveri den 23 september 1941 med fpl S 12 (4005) varefter ärendet avskrevs.

Trots allt kunde löjtnant Andersson efter landningen vid basen i Göteborg skriva in i loggboken: 
– ”Nedskjutit en He 111”. 
Naturligtvis vållade händelsen stor uppståndelse på tysk sida och denna och flera andra nedskjutningar resulterade året efter i ändrade bestämmelser för den svenska neutralitetsvakten. Tyska flygplan skulle i princip inte längre beskjutas vid inflygning över svenskt område om de uppträdde enskilt och inte kunde antas inleda anfall!

Den tyska besättningen internerades vid Kronobergshed (Växjö) och återgick till Tyskland den 12 juli 1940 medan flygplansvraket återgick per järnväg den 9 november 1940.

Hansan S 5A med nummer 271 blev kuriöst nog 1942 ombyggt till ambulansplan och blev den mest långlivade i flygvapnet (kasserad 1948)!


Källor:
KONTAKT nr 67, juni 1984.
– Fotograf är ej angivet i originalartikeln …
KC) Tidigare personförväxling på bilden enl anhöriga till Curt (nu rättad).


Uppdaterad: 2021-12-19

Annons