B 4/S 7 – Haverier

Fpl 743, Hawker Hart B 4A, efter haveriet vid Karlsborg 1938-08-09. Foto: Se nedan.
DATUMFPLNR/TYPFB-KODHÄNDELSEBESKRIVNING
1938-05-04Fpl 715/B 4AF4-65Ulfhults herrgård, 17 km SSV Karlsborg. Motorhaveri och misslyckad nödlandning. Ff undkom med skrubbsår.
1938-08-09 Fpl 743/B 4AF4-43F 6 fält, Karlsborg. Vingfackla (landningsljus) satte eld på vingen vid markkörning. Ff och fs undkom oskadda. Se bild ovan.
1938-10-06Fpl 728/B 4F4-28Haxäng, 2 km NV Lockne jvgstn. Motorstörning och kollision med trädtoppar. Nödlandningen misslyckades. Ff undkom m skrubbsår.
1939-02-25Fpl 709/B 4AF4-9Hästholmen vid Vättern. Motorstörning, troligtsvis isbildning i förgasarluftintaget. Landstället knäcktes vid nödlandningen och fpl ställde sig på nosen. Ff och mek undkom oskadda.
1939-09-13Fpl 702/B 4F4-11Svarthögen nära Mattmar. Troligtsvis har infästningslänken för H vingställs landningsstag brustit. Ff har gjort fask-utsprång men pga för låg höjd har fask inte utvecklats. Ff omkom vid nedslaget.
1940-01-12Fpl 718
Fpl 732
Fpl 744/B 4A
F19-Märkäjärvi, NO Kemijärvi, Finland. Två fpl B 4 kolliderade under anfall. Fs omkom. Det tredje fpl B 4 skadat vid beskjutning från tre ryska I-16. Nödlandning bakom de ryska linjerna. Besättningen tog sig tillbaka till eget område med skidor.
1940-04-11 Fpl 731/B 4A F4-31F 4 bombmål, Bynäset. Felmanöver vid störtbombfällning. Övningsbomben splittrade propellern. Ff har utfört fask-utsprång o landat oskadd.
1940-05-21Fpl 730/B 4AF4-30F 6 fält, Karlsborg. Fpl vek sig pga felmanöver direkt efter start. Ff oskadd, fs mindre skador.
1940-07-31Fpl 716/B 4AF6-3F 6 bombmål, Rissnäset. Felmanöver vid bombfällning. Bomben splittrade propellern och gjorde fpl manöverodugligt. Ff utförde fask-utsprång och landade oskadd.
1941-02-11Fpl 741/B 4AF6-26Storön, Luleå skärgård. Vid nödlandning i dåligt väder slog höger vinge i isen. Ff omkom medan fs fick ansiktsskador.
1941-02-24Fpl 737/B 4AF6-25Sjön Antilla Risttjärvi, Lappträsk. Under låganfall kom fpl in i framförvarande fpl:s propellerström och nosen kom in i en nedåtgående rörelse. Fpl kolliderade med marken. Ff lättare ansiktsskador. Fs slungades ur och ådrog sig bla benbrott.
1941-03-06Fpl 736/B 4AF6-24Ristjärn. Motorstörning. Is i huvudtankens urluftningsr|ö. Vid nödlandningen slogs vingstället av. Ff ansiktsskador, fs oskadd.
1941-06-04 Fpl 734/B 4AF6-42Ullervad, Mariestad. Motorstopp. Felaktigt inställd bränslekran. Fpl vek sig vid nödlandningen och slog i marken. Ff ansiktsskador, fskytt lindriga huvudskador.
1941-06-09Fpl 708/B 4A F6-33F 6 fält, Karlsborg. Höger vingställ kolliderade med träd vid landning. Fpl kapotterade. Besättningen fick lättare skador.
1941-06-16Fpl 707/B 4AF4-75Häste, Norderön. Motorstörning. Vid nödlandningen kapotterade fpl efter hård sättning. Ff lättare skador, mek oskadd.
1942-03-31Fpl 727/B 4A F9-76F 9 fält, Säve. Omedelbart efter lättning vek sig fpl över H vinge pga felmanöver/felbedömning. Ff oskadd, mek hjärnskakning.
1942-05-11Fpl 705/B 4B F8-56Nybro flygfält, Ystad. Motorstopp efter lättning. Felaktigt manövrerad bränslekran. Nödlandning. Ff oskadd, mek hjärnskakning och benbrott.
1943-03-11 Fpl 745/B 4A F11-F 11 fält, Skavsta. Fpl vek sig vid landning med mycket hård sättning som följd. Ff o mek oskadda.
1943-10-10Fpl 725/B 4AF10-82Rinkaby flygfält, Skåne. Vid varmkörning av motorn har fpl gått på nosen. Slarv.
1944-03-15Fpl 729/B 4AF9-50F 9 fält, Säve. Fpl startade på fel bana och kolliderade med uppställd J 22A (22112).
1944-03-17Fpl 710/B 4AF9-Vinterflygfältet Ånn, Jämtland. Under körning på marken kolliderade fpl med parkerat fpl J 11 (2513).
1944-05-07 Fpl 712/B 4AF1-71Blekhems herrgård, Almvik. Motorstörning orsakad av stopp i bränsletillförseln. Efter nödlandning gick fpl ned i tvärsgående dike och kapotterade. Ff lätt hjärnskakning, mek oskadd.
1944-05-07Fpl 740/B 4A F9-F 9 fält, Säve. Vid sväng efter landning gick fpl på nosen. Orsak: Ej reglementsenliga belastningsvikter och byig vind. Ff oskadd.
1944-08-17Fpl 719/B 4AF8-57Helenelund, nära Edsvikens strand. Motorstörning (bränslebrist/rik förgasarinställning). Nödlandningen misslyckades. Ff oskadd.
1944-08-17Fpl 703/B 4 F9-75Rinkaby flygfält, Skåne. Efter landning och 100 m utrullning har ff ej lyckats häva en plötslig högergir (mycket blöt bana). Fpl har gått upp på nosen, blivit stående på propellernavet ett ögonblick, och därefter kapotterat. Ff o fs oskadda.
1945-06-29Fpl 739/B 4AF6-7Älgarås k:a. Motorstörning (troligtsvis förorenat bränsle). Vid nödlandning knäcktes landstället i ett dike. Ff o passagerare oskadda.
1946-03-19 Fpl 742/B 4AF11-70Vängsö, Södermanland. Kollision med kraftledning över sjön Yngern. Återflygning till F 11 trots våldsamma skakningar. Fpl kass pga skador och ålder. Ff o mek oskadda.

Ca 60% (26 st) av det totala antalet B 4:or havererade men bara två människor omkom (F 19:s haverier är ej medräknade).

Västerås 1939. Foto: Se nedan.
F 4 Östersund. Mars 1941. Foto: Se nedan.

Källa: 
Kontakt nr 79
Alla bilder från Krigsarkivet (fotografens namn saknas…).

Uppdaterad: 2018-06-20

Annons