Fpl 35 – SK 35C Skolversionen

I samband med projekteringen av fpl J 35 planerade även Flygvapnets högsta ledning för en tvåsitsig skolversion. Bakgrunden var de många haverier som inträffade vid introduktionen av föregångaren J 29 Tunnan. Även erfarenheterna från utlandet talade för att man tog fram en speciell skolversion. De provflygare som flugit Draken vid SAAB och FC ansåg att landningsegenskaperna, jämfört med J 29, var sådana att någon speciell skolversion inte skulle behövas. När senare förbandsförare fick flyga in sig på Draken blev bedömningen delvis en annan.

Den preliminära projektspecifikationen för SK 35C var klar i oktober 1954. Ursprungligen avsågs skolversionen att originaltillverkas för att senare åter kunna konverteras till stridsflygplan. Av främst ekonomiska skäl kom detta aldrig att ske, utan i stället skapades C-versionen genom konvertering av den ursprungliga J 35A med kort stjärtkon.

Erfarenheten har visat att framtagningen av en skolversion SK 35C var ett klokt beslut. Inget haveri har ännu inträffat vid TIS 35 (Typinflygningsskolning) med elever som kommit direkt från GFU (Grundläggande Flygutbildning). Däremot tvingades besättningen att hoppa från en SK 35C som drabbades av motorstörning den 13 mars 1984.

I samband med projektering av fpl 37 Viggen avsågs först SK 35C som skolflygplan även för denna typ.

35800 var provflygplan och prototyp för den tvåsitsiga SK 35C konverterad från J 35A. Foto: Se nedan.

Totalt konverterades 26 st J 35A (med kort stjärtkon) till SK 35C. De fick nummer 35800-35825 där 35800 var provflygplan som flög för första gång den 30 december 1959. Detta första flygplan levererades aldrig till Flygvapnet utan behölls vid SAAB för olika provningsändamål (bl.a. robotförsök) fram till kassationen 1973. Leverans till F 16 av övriga SK 35C ägde rum från maj 1962 till juni 1963. Typen överfördes 1985 till F 10 dit även TIS 35 förlades.

SK 35C vid F 10 hade även en avgörande betydelse för utbildning av förare för det österrikiska luftförsvaret samt för inskolning av nya förare till J 35J (modifierade J 35F). Fpl 35810, som tidigare ställts
upp, har iståndsatts under 1989 för tjänst vid F 10 och TIS 35. Fpl 35816 och 35825 demonterades för att tillförsäkra reservdelar för kvarvarande SK 35C.

SK 35C Draken utför en ”Kort parad”-manöver, även kallad Kobramanöver. Foto: Blockhaj, från videon Tisoe, F 10 kamratförening, filmad av Sven-Olof Willhöft samt Vincent Klockars. (Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Efter hand som olika modifieringar i 35-systemet införts har dessa även delvis införts på fpl SK 35C. I maj 1966 modifierades sålunda samtliga SK 35C vid CVV i Västerås vad avsåg införande av PN-793/A och FR 14, modifiering av FR 13, införande av variabel utväxling i styrsystemet, modifiering av nödkraftsaggregat samt sänkning av kabingolvet och införande av nya raketstolar.

För att träna och utbilda förare i Drakens speciella egenskaper då det gäller spinn och stall infördes även en speciell antispinnskärm, samt en liten stallfena monterad i en av vingbalkens fästpunkter.

Fem SK 35C har försålts till Finland, medan fyra flygplan gått förlorade genom haverier. Ett flygplan totalhavererade vid en kontrollflygning inför leverans till FV 1963, medan ett annat skadades så svårt vid en startmotorsprängning att det senare kasserades p.g.a. för höga reparationskostnader. Ytterligare två SK 35C förlorades genom haverier 1982 och 1984

Tabell – J 35C Draken

Fpl-nrGodkändKasseradFörband
koder
Anmärkningar
35800731016SAAB-800
FC-800
35010 ombyggt till provflygplan (RB mm). Ej lev FV. Till F 3 för brandövning.
35801620515?16-801
16-70
35035 ombyggt till 35801. Haveri 840313 SV Uppsala. Lärare och dansk elev fallskärmshopp efter upprepade motorstopp.
35802620613 16-802
16-71
10-81
35040 ombyggt till 35802.
35803620621?16-803
16-72
10-23
35038 ombyggt till 35803.
1977-04-28 till Finland som DK-266.
35804620621 16-804
16-73
10-86
35016 ombyggt till 35804.
Till Österreiches Luftfahrtmuseum Graz.
35805620705 16-805
16-74
10-84
35006 ombyggt till 35805.
35806620821 16-806
16-75
35007 ombyggt till 35806.
35807630319?16-807
16-76
35022 ombyggt till 35807.
1984 till Finland som DK-268.
3580862101777110716-808
16-77
35009 ombyggt till 35808. Kasserad(?) pga startmotor-sprängning 740604.
35809621017 16-809
16-78
35008 ombyggt till 35809. Haveri 820315 Östersjön 20 km S Svenska Högarna. Kollision med vattnet. Ff omkom. (DN)
35810621017 16-810
16-79
10-87
35019 ombyggt till 35810.
2014 reg SE-DXP.
35811621113 16-811
16-80
10-80
35017 ombyggt till 35811.
35812621204?16-812
16-81
35020 ombyggt till 35812.
1984 till Finland som DK-270.
Finnish Air Force Museum, Tikkakoski.
35813620221 16-813
16-82
35012 ombyggt till 35813.
358146212xx?651006 Ej använt i förbands-
tjänst?
35031 ombyggt till 35814.
Haveri 630107 vid leveranskontrollflygning. Kapad roderlina pga överhettning. Ff och pass fallskärmshopp. Se bild nedan. (PL)
35815621228 16-815
16-83
10-
FC-
35005 ombyggt till 35815.
35816630130 16-816
16-84
35015 ombyggt till 35816.
Till F 16 som reservdelsfpl.
35817630226 16-817
16-85
10-85
35021 ombyggt till 35817.
3581863022678060916-818
16-86
35032 ombyggt till 35818. Haveri 760525, buklandning F 16.
35819630312 16-819
16-87
10-87
35029 ombyggt till 35819.
35820630416 16-820
16-88
35036 ombyggt till 35820.
1976 till Finland som DK-264.
35821630708 16-821
16-89
10-89
35030 ombyggt till 35821.
35822630416 16-822
16-90
10-88
35024 ombyggt till 35822.
35823630502?16-823
16-91
35037 ombyggt till 35823.
1976 till Finland som DK-262.
Finnish Aviation Museum, Helsinki.
35824630521 16-824
16-92
10-82
35033 ombyggt till 35824.
Till Österlens flygmuseum.
35825630617 16-825
16-93
35034 ombyggt till 35825.
Till F 16 som reservdelsflygplan.
I tabellen visas endast kortfattad information när det gäller haverier.
Mer detaljerad information finns i menyvalet HAVERIER.
1963-01-07 havererade 35814 vid leveranskontrollflygning. Flygplanet gick igenom isen på sjön Roxen men bärgades. Foto: Se nedan.
SK 35C. Ritning: Se nedan.

Källa:
KONTAKT nr 93 1989-09, KONTAKT nr 72 1985-06.
– Fotograf/tecknare ej angiven för vissa bilder i originalartikeln.
Svenskt Flyghistoriskt Forum (SFF).
PL) Kontakt nr 72 (Peter Liander) och SFF.
Övriga källor är tidningsnotiser och anges enl: (GT)


Uppdaterad: 2021-11-19

Annons