Fpl 35 – SK 35C Skolversionen

I samband med projekteringen av fpl J 35 planerade även Flygvapnets högsta ledning för en tvåsitsig skolversion. Bakgrunden var de många haverier som inträffade vid introduktionen av föregångaren J 29 Tunnan. Även erfarenheterna från utlandet talade för att man tog fram en speciell skolversion. De provflygare som flugit Draken vid SAAB och FC ansåg att landningsegenskaperna, jämfört med J 29, var sådana att någon speciell skolversion inte skulle behövas. När senare förbandsförare fick flyga in sig på Draken blev bedömningen delvis en annan.

Den preliminära projektspecifikationen för SK 35C var klar i oktober 1954. Ursprungligen avsågs skolversionen att originaltillverkas för att senare åter kunna konverteras till stridsflygplan. Av främst ekonomiska skäl kom detta aldrig att ske, utan i stället skapades C-versionen genom konvertering av den ursprungliga J 35A med kort stjärtkon.

Erfarenheten har visat att framtagningen av en skolversion SK 35C var ett klokt beslut. Inget haveri har ännu inträffat vid TIS 35 (Typinflygningsskolning) med elever som kommit direkt från GFU (Grundläggande Flygutbildning). Däremot tvingades besättningen att hoppa från en SK 35C som drabbades av motorstörning den 13 mars 1984.

I samband med projektering av fpl 37 Viggen avsågs först SK 35C som skolflygplan även för denna typ.

35800 var provflygplan och prototyp för den tvåsitsiga SK 35C konverterad från J 35A. Foto: Se nedan.

Totalt konverterades 26 st J 35A (med kort stjärtkon) till SK 35C. De fick nummer 35800-35825 där 35800 var provflygplan som flög för första gång den 30 december 1959. Detta första flygplan levererades aldrig till Flygvapnet utan behölls vid SAAB för olika provningsändamål (bl.a. robotförsök) fram till kassationen 1973. Leverans till F 16 av övriga SK 35C ägde rum från maj 1962 till juni 1963. Typen överfördes 1985 till F 10 dit även TIS 35 förlades.

SK 35C finns fortfarande i tjänst vid F 10 (september 1989) där de har en avgörande betydelse för utbildning av förare för det österrikiska luftförsvaret samt för inskolning av nya förare till J 35J (modifierade J 35F). Fpl 35810, som tidigare ställts upp, har iståndsatts under 1989 för tjänst vid F 10 och TIS 35. Fpl 35816 och 35825 har demonterats för att tillförsäkra reservdelar för kvarvarande SK 35C.

Efter hand som olika modifieringar i 35-systemet införts har dessa även delvis införts på fpl SK 35C. I maj 1966 modifierades sålunda samtliga SK 35C vid CVV i Västerås vad avsåg införande av PN-793/A och FR 14, modifiering av FR 13, införande av variabel utväxling i styrsystemet, modifiering av nödkraftsaggregat samt sänkning av kabingolvet och införande av nya raketstolar.

För att träna och utbilda förare i Drakens speciella egenskaper då det gäller spinn och stall infördes även en speciell antispinnskärm, samt en liten stallfena monterad i en av vingbalkens fästpunkter.

Fem SK 35C har försålts till Finland, medan fyra flygplan gått förlorade genom haverier. Ett flygplan totalhavererade vid en kontrollflygning inför leverans till FV 1963, medan ett annat skadades så svårt vid en startmotorsprängning att det senare kasserades p.g.a. för höga reparationskostnader. Ytterligare två SK 35C förlorades genom haverier 1982 och 1984

Tabell – J 35C Draken

Fpl-nrGodkändKasseradOperatör o koderAnmärkningar
35800731016SAAB-800, FC-800Ej lev FV, pfpl (rb mm), böv F 3
35801620515?F16-801, -70Mod 35035. Hav 840313 v Uppsala. 2 fsk-hopp efter upprepade motorstopp.
35802620613 F16-802, -71, F10-81Mod 35040
35803620621?F16-803, -72Mod 35038, Finland DK-266
35804620621 F16-804, -73, F10-86Mod 35016
35805620705 F16-805, -74, F10-Mod 35006
35806620821 F16-806, -75Mod 35007
35807630319?F16-807, -76Mod 35022, Finland DK-268
35808621017771107F16-808, -77Mod 35009, startmotorsprängning
35809621017 F16-809, -78Mod 35008. Hav 820315 Östersjön 20 km S svenska högarna i Sthlms yttre skärgård. Rotepar övade målgång. Ff omkom. (DN)
35810621017 F16-810, -79, F10-Mod 35019
35811621113 F16-811, -80, F10-80Mod 35017
35812621204?F16-812, -81Mod 35020, Finland DK-270
35813620221 F16-813, -82Mod 35012
35814651006 Ej använt i förbandstjänst?Mod 35031. Hav 630107 i sjön Roxen. Motorstörningar. 2 fsk-hopp.
35815621228 F16-815, -83, F10-Mod 35005
35816630130 F16-816, -84Mod 35015, uppställd F 16
35817630226 F16-817, -85, F10-85Mod 35021
35818630226780609F16-818, -86Mod 35032, hav 760525 F 16
35819630312 F16-819, -87, F10-87Mod 35029
35820630416 F16-820, -88Mod 35036, Finland DK-264
35821630708 F16-821, -89, F10-89Mod 35030
35822630416 F16-822, -90, F10-Mod 35024
35823630502?F16-823, -91Mod 35037, Finland DK-262
35824630521 F16-824, -92, F10-82Mod 35033
35825630617 F16-825, -93Mod 35034, uppställd F 16

Källa:
KONTAKT nr 93, september 1989.
Övriga källor är tidningsnotiser och anges enl: (GT)

Fotograf ej angiven i originalartikeln.

Uppdaterad: 2000-09-28