TP 101 – Data, sammanställning o haveri

Fpl 101002 i Stuttgart, Tyskland, 2004-05-13. Foto: JetPix GFDL 1.2 Wikimedia

Tekniska data för TP 101

Längd43,3 m
Höjd4,4 m
Spännvidd16,2 m
Spårvidd5,1 m
Motor2 st Pratt &Whitney PT6A-41, turboprop friturbin á 850 shp (630 kWh
PropellerTrebladig Hartzell, konstant hastighet, reverserbar
BränsleJetbränsle, ca 2.000 L
UtrymmenFörarkabin för 2 förare, 8 passagerarplatser normalt tryckkabin, toalett (4 platser i s k dub-seating)
Marschfart480 km/h
LastförmågaEx: 1.000 kg och bränsle för 3 tim
Ex: 4 pass och bränsle för 5 tim
Lastdörr1,3 x 1,3 m (endast 200C)
Flyghöjd5-9 km (max kabinhöjd 3 km)
Max flygvikt (MTOW)5.670 kg
Start- & landningssträcka800 m
Tjänsteperiod1989-2004
Beech B200. Ritning: NASA PD Wikimedia

Sammanställning TP 101

FV-nrc/n
Version
Tidigare
reg
TillvGodk
Kass
FV-
kod
Anm
101001BL-25

200C
N960A
C-GTDP
N97D
N97DG
(N79DD)
OY-CHE
19811988
1990
7-011Haveri 1990-09-24 Nyårsåsen, Halmstad. Total gångtid: 4.495 tim. Antal flygningar: 5.100 (1.317 i FV). Delar av fpl finns på F 14 för användning i utbildning av haveriutredare.
101002BB-459

200
N75X
OY-BVC
19791988
2004
21-012Fpltyp utgår.
2005 såld BAM som SE-KXM.
2008 Norge LN-AWE.
2009 ? SE-KXM.
2014 Jula AB SE-KXM.
2019 Argentina LV-IZK.
101003BB-619

200
YV-350CP
N4255E
N10PC
LN-MOD
OY-CTJ
19801988
2004
17-013
7-
Fpltyp utgår.
2005 såld BAM som SE-KXN.
2005 Kenya 5Y-RJA.
101004BB-932

B200
D-IBCI
OY-CCE
19811991
2004
7-014Fpltyp utgår.
2005 såld BAM som SE-KKM.
2005 Schweiz HB-GJX.
2009 Frankrike F-OIAA.
2017 Australien VH-PFT.
BAM = Bromma Air Maintenance.
Versionsnummer/serienummer: pdf
SE-KXM (fpl 101002) målad i JULA:s logotype. Foto: © Krister Karlsmoen.

Haveri 1990-09-24 med fpl 101001

Under en ILS-inflygning till bana 19 Halmstad har flygplanet lämnat grundlinjen, sannolikt beroende på en felinställning av vänster sidas instrument.

Avvikelsen från grundlinjen synes ha uppmärksammats efter drygt en minut, varefter besättningen svängt upp mot grundlinjen och försökt göra en icke procedurenlig inflygning mot bana 19 i ett område där terräng- och siktförhållandena var sådana att en säker inflygning endast kunde genomföras procedurenligt. Därvid har flygplanet kommit att föras så lågt över Nyårsåsen att det kolliderat med dimtäckta träd.

Vid trädkollisionen har besättningen gjort en kraftig upptagning av flygplanet som därefter okontrollerat slagit i marken. Ff (kn G Christer Karlsson) och styrman (övlt Bert U Åslund) omkom.

Fpl var utrustat med ett enklare terrängvarningssystem VTA (Voice Terrain Advisory System) som med en röst säger ”terrain” på 2.000 och 1.000 fots höjd samt läser 100-tal fot från 900 och ned till den beslutshöjd som inställts på vänster radiohöjdmätare.

VTA-systemet var dock ej i funktion. Enligt uppgifter från förare som flugit flygplanet fungerade utrustningen endast en kortare tid efter leverans till Flygvapnet. Flera förare hade upplevt rösten som störande. Då det dessutom saknades handbok för utrustningen uppstod svårigheter att skriva anmärkning vid systemets felfunktion. F 7 anmälde förhållandet till Bromma Air Maintenance på ett möte 1990-05-09.

Allvarligt tillbud 2003-12-11, fpl 101004

Under inflygning till Bromma inträffade ett allvarligt tillbud med fpl 101004. Höger motor stannade pga bränslebrist 10 min före landning och man tvingades göra en nödlandning på Bromma då man endast hade ett par minuter kvar tills även den vänstra motorn skulle ha stannat.

Landningen gick utan problem. Orsaken var slav med tillsyn och brister i organisationen. När flygplanet tankades tidigare på dagen så fylldes endast reservtankarna

https://www.airfighters.com/178416.js

TP 101 nr 101002. Foto: Chris Hauser.


Källor:
lantvarnet.wordpress.com
SHK
SFF
Tabelluppgifter från SFF
danishaircraft.dk
Svenska Dagbladet

Uppdaterad: 2021-05-10

Annons