Diverse Årtal

1783

Världens första bemannade ballonguppstigning utfördes i Frankrike av markis d’Arlande och apotekaren de Rozier.

1806

Den första bemannade ballonguppstigningen i Sverige utförs av den belgiske professorn Etienne Gaspar Robertson.

1851

Den förste svensk som medföljde vid en ballonguppstigning var greve Per Ambjörn Sparre.

1893

Svensken S August Andrée gör sin första ballonguppstigning.

1899

Några ångdrivna flygplan byggs av Fabrikören/ingenjören Carl Richard Nyberg men ingen av dom kommer upp i luften.

1900

Det första luftskeppet konstrueras av Ferdinand Zeppelin.

1903

Den första kontrollerade motorflygningen görs i USA av bröderna Wilbur och Orwille Wright.

1908

Den förste svensk som flyger flygplan blir Georg Unné.

1909

Engelska kanalen flygs över vid Calais-Dover av Louis Blériot.

1910

Förste svensk att flyga ett svenskbyggt flygplan blir Hjalmar Nyrop.

1911

Aeroplanet nr 1 – Ett svensktillverkat flygplan (Nyrop-Blériot, Nyrop nr 3) överlämnas av bryggeridirektör Otto Emil Neumüller som gåva till Marinen.

1912

Den första militära flygningen utförs av lt Olof Dahlbeck. Aeroplanet nr 1 används.
B 1 (Breguet C.U-1) och M 1 (Nieuport IV G) – De två första arméflygplanen anskaffas till Kungl Fälttelegrafkårens flygavdelning. Finns på FV-museum.

1913

Kungliga Fälttelegrafkårens flygavdelning flyttar till Malmen.
En arméflygskola startar på Malmen.
Marinens flygskola startar vid Oscar-Fredriksborg (Vaxholm).

1914

Marinens flygskola vid Oscar-Fredriksborg flyttar till Märsgarn, Hårsfjärden.

1915

SK 1 – De första Albatros (modell SK 1) levereras (1915-1929). Se även Ö 2.
den första flygplansolyckan i Sverige med dödlig utgång omkommer flygläraren lt Carl Silow.

1916

5.komp, ING 3, Flygkompaniet bildas (tidigare Kungliga Fälttelegrafkårens flygavdelning) med kn Ernst Fogman som chef.
Neutralitetsbevakning införs och utförs med 5 Albatross och en Thulin E: 1.flygavd i Vänersborg, 2.flygavd i Boden.
Beslut att flyget skall förstärkas och delas upp mellan armé och marin.

1917

Enoch Thulin blir beskjuten av tyskarna vid Ven. Tyskland förnekar.
Två passagerare får sitta på vingarna när Enoch Thulin utför passagerarflygning och tar med för mycket bagage!
Thulin K – Två K-jagare levereras till Flygkompaniet (1917-1919).
SW 15 – ”Lotterijagaren” levereras till Flygkompaniet (1917-1921).

1918

SK 2 – Det första exemplaret av Friedrichshafen FF33 beställs av Marinen (1918-1929).
Fokker D IV – Fyra fpl levereras till Flygkompaniet och ställs i förråd tills de kasseras (1918-1922).

1919

Den första Atlantflygningen utan mellanlandningar utförs av Alcock och Brown.
En marin flygstation inrättas i Hägernäs. Blir senare F 2.
Flygkommissionen – Den första ”haverikommissionen” tillsätts (se SHK under ”Förkortningar”).
S 18 – Det första ex byggdes av Malmens verkstäder (1919-1926).
Thulin K – Den sista K-jagaren kasseras efter haveri (1917-1919).

1920

Tummelisa (senare Ö 1) – Provflygning och leverans till Flygkompaniet på Malmen påbörjas (1920-1935). 
J 1 – Phönix 122 D III levereras till Flygkompaniet (1920-1933).
Herman Göring landar 16/4 på Malmen med en Fokker D VII. Fpl övertogs av Flygkompaniet.
Den förste svensk som HOPPAR fallskärm blir lt Raul Thörnblad (egen konstruktion). Se även 1926.
Sveriges första kvinnliga flygförare blir Elsa Andersson. Omkommer vid fallskärmshopp 1922.

1921

S 2 – Den första S 2 HANSA provflögs (1921-1931).
Ö 2 – De första Albatros (modell Ö 2) levereras (1921-1935). Se även SK 1.
SW 15 – ”Lotterijagaren” avvecklas, sista flygning 1919 (1917-1921).
En sjöflygstation i Roxen vid Bergs slussar inrättas av Flygkompaniet på Malmen.

1922

Fokker D IV – De fyra förrådsställda fpl kasseras (1918-1922).
Armén lämnar Malmen.

1923

B 1 – FIAT BR, Sveriges första bombplan anskaffas av arméflyget (1923-1932).
J 23 – 5 flygplan tillverkade av FVM tillförs Flygkompaniet (1923-1926).
(S 1) – De första av FVM byggda FVM S 21 levereras till Flygkompaniet. Blev 1926 ”S 1” i FV (1926-1932).
Bulltofta i Malmö invigs (ev 1924??). Stängs för trafik 1972.
Torslanda i Göteborg invigs. Stängs för trafik 1977. Lindarängens sjöflyghamn i Stockholm tas i bruk.

1924

B 2 – FIAT BR 1. Ytterligare bombplan anskaffas av arméflyget.
S 3 – Den första S 3 HANSA levereras (1924-1935).
SK 3 – De första Avro 504 levereras till 2.Flygkåren, F 2 i Hägernäs.
Ö 6 – Ett ex av Bristol Fighter anskaffas för utvärdering (1924-1934).
Torpedfällning från flygplan (FB 25, Friedrichshafen 49) utförs första gången av marinen.

1925

SK 5 Heinkel HD 35 – Ett fpl levereras till Flygkompaniet i augusti (1925-1929).
J 24 FVM-tillverkat jaktplan flyger endast under ett år (1925-1931).
Ö 3 – Ett ex av Gloster Grouse anskaffas från England (1925-1929).

1926

Svenska Flygvapnet blir självständigt. Chef blir öv K A B Amundson (chef Kungl Fälttelegrafkåren).
2:a Flygkåren sätts upp i Hägernäs med A Örnberg som chef (1926-1974). Blir 1936F 2.
3:e Flygkåren sätts upp i Malmslätt med J E M Björnberg som chef (1926-1974). Blir senare F 3 och F 13 M.
4:e Flygkåren sätts upp i Frösön med C G von Porat som chef (1926-2004). Blir senare F 4.
5:e Flygkåren sätts upp i Ljungbyhed med S A Flory som chef (1926-1997). Blir 1927 F 5.
J 2 – Nieuport-Delage 29C-1 levereras från Frankrike (1926-1930).
J 23 – Den sista FVM-kärran kasseras, alla tagna ur tjänst redan 1924 (1923-1926).
S 1 – De första av FVM byggda flygplanen FVM S 25 levereras till FV (1926-1932).
S 4 – Den första S 4 HANSA levereras (1926-1931).
S 18 (Malmens verkstäder) utgår (1919-1926). 
SK 4 – Heinkel HD24 levereras till Flygvapnet (1926-1939). 
Tummelisa byter namn till Ö 1 när de överförs till den nystartade flygskolan på Ljungbyhed.
Förste svensk att RÄDDA sig med fallskärm blir Lt Nils Söderberg. Se även 1920.

1927

S 5 – Den första S 5 HANSA levereras (1927-1948).
SK 6 – Heinkel HD 36 anskaffas (1927-1932). Se även SK 6A (1929).

1928

J 3 Fokker C.V-D – De första flygplanen levereras till F 3 Malmen i början av året (1928-1946).
S 6 Fokker C.V-E – De första flygplanen levereras till F 3 Malmen i början av året (1928-1946).
J 4 Heinkel HD 19 levererades till 2.Flygkåren i Hägernäs (1928-1937).
SK 3 – Det sista fpl kasserades i juni.
SK 7 – De Haviland DH 60 (Cirrus) Moth levereras till Flygvapnet (1928-1936).
TP 1 (TRP 1) – Junkers F 13 anländer till Boden för att användas för ambulanstransporter (1928-1943).
T 1 – Heinkel HD 16 levereras till Flygvapnet (1928-1938).

1929

SK 1 – De sista Albatros (modell SK 1) kasseras pga hård förslitning (1915-1929). Se även Ö 2.
SK 2 – Friedrichshafen FF33 utgår (1918-1929).
SK 5 – Avfördes ur Flygvapnets organisation den 14 juni p.g.a. förslitning (1925-1929).
SK 6A – CFM-tillverkade HD 36 levererades till FV i februari (1929-1940).
SK 8 – Skolfalken SA-13 provflögs första gången och levereras till Flygvapnet (1929-1939).
Ö 3 – Gloster Grouse avförs (1925-1929).
Ö 7 – SA-10 Piraten levereras till F 2 i Hägernäs (1929-1937).
1:a Flygkåren sätts upp i Västerås (i stället för Uppsala som först var meningen) med H Enell som chef (1929-1983). Blir 1936 F 1.

1930

J 2 – Den sista Nieuport 29C-1 avförs (1926-1930).
J 5 – Jaktfalken SA-11 levereras till F 5 i Ljungbyhed (1930-1933).
J 6 – Jaktfalken levereras till F 5 i Ljungbyhed (1930-1941).
Ö 8 – Övningsfalken provflögs på Barkaby (1930-1931).

1931

J 7 – Bristol Bulldog IIA levereras till Flygvapnet (1931-1940).
J 24 Flygplanet kasseras, har inte flugit sedan 1926 (1925-1931).
SK 9 – De första DH 60 Moth Trainer levereras till F 5 (1931-1947).
SK 11 – Tiger Moth flög första gången 26/10 på Stag Lane-fältet i England.
S 2 – Den sista S 2 HANSA kasseras (1921-1931).
S 4 – Den sista S 4 HANSA kasseras (1926-1931).
Ö 8 – Den enda anskaffade Övningsfalken havererar (1930-1931).

1932

B 1 – FIAT-bombplanen avskrivs (1923-1932).
SK 6 – Det enda anskaffade Heinkel HD 36 avfördes i augusti pga förslitning (1927-1932).
SK 10 – Raab-Katzenstein RK26 Tigerschwalbe levereras till Flygvapnet (1932-1945).
SK 11 – I februari levereras den första Tiger Moth till Flygvapnet (1932-1957).
S 1 – De sista flygplanen FVM S 25 tas ur tjänst (1926-1932).
S 7 – Den 3 december beställs fyra fpl Hawker Hart. Dessa kom senare att betecknas som B 4.
Ö 9 – ASJA levererar det första till Flygvapnet.

1933

J 1 – De sista Phönix 122 D III havererar och avförs (1920-1933).
Hela Gotland flygfotograferas av Flygvapnet med en S 5B från F 1.
TP 2 (TRP 2) – Den sista Junkers W33/W34 avvecklas (1933-1953).
J 5 – Det enda anskaffade exemplaret av Jaktfalken SA-11 (se även J 6 år 1941) avförs pga förslitning efter bara 4 år (1930-1933).

1934

S 7 – Av de fyra beställda Hawker Hart levererades endast tre. Den fjärde användes troligtvis som prototyp till S 9 Hawker Osprey. (Se B 4).
S 9 – Hawker Osprey levereras för användning på flygplanskryssaren Gotland (1934-1945).
Ö 6 – Bristol Fighter utgår (1924-1934).

1935

S 3 – Den sista S 3 HANSA kasseras (1924-1935).
Ö 1 – De sista Tummelisa kasseras i februari (1920-1935).
Ö 2 – De sista exemplaren av Albatros (modell Ö 2) kasseras (1921-1935). Se även SK 1.

1936

B 4 – Licenstillverkade Hawker Hart börjar levereras till F 1 (1936-1947).
P 1 – De första Sparmann-jagarna S 1A levereras till F 5 (1936-1947).
SK 7 – Den sista DH60 (Gipsy) Moth havererar (1928-1936).
SK 12 (P 2) – Focke Wulf FW 44 ‘Stieglitz’ levereras från Tyskland (1936-1967).
TP 3 – De Havilland DH 90 Dragonfly anskaffas i ett ex (1936-1944).
Årets försvarsbeslut bestämde FV:s sammansättning:
– 2 lätta, 2 medeltunga och 1 jaktflottilj.
– De fem Flygkårerna blir flottiljerna F 1 – F 5.
FC – Försöksavdelningen på Malmen (organiserad 1933) byter namn till Försökscentralen.
Den sista militära ballongflygningen sker vid A 6 i Jönköping. Den militära ballongorganisationen utgick 1938.
Flygstyrelsen (från 1926) ersätts av Flygstaben (FS) och Kungliga Flygförvaltningen (KFF).

1937

B 2 – FIAT-bombplanen kasseras.
B 3 – Den första Junkers Ju 86 levereras till F 1 i januari (1937-1958).
B 5 – Det 1:a exemplaret beställs från USA.
J 4 – Det sista flygplanet Heinkel HD 19 kasseras (1928-1937).
J 8 – Gloster Gladiator levereras till FV (1937-1947).
SK 14 – Det första North American NA 16 4M inköptes från USA för utprovning på FC (1937-1949) (se 1939). Registrerades på F 5.
TP 3 – Det enda flygplanet DH Dragonfly köps in (1937-1943)
Ö 7 – Det enda flygplanet Piraten avskrivs till följd av förslitning (1929-1937).

1938

S 14 – De första två Fieseler Storch Fi 156 köps in till Flygvapnet (1938-1961).
SK 8 – Den sista (och enda) Skolfalken kasseras (och eldas upp 1939).
T 1 – Heinkel HD 16 utgår (1928-1938).
P 5 – Handley-Page HP 52 Hampden inköps från England (1938-1945).
P 6 – Den första Focke Wulf FW 58 Weihe levereras till Flygvapnet, F 3 (för att användas av RAK (Kartverket)) (1938-1957).
F 8 sätts upp i Barkarby med G Gärdin som chef (1938-1973).
Den militära ballongorganisationen utgår.

1939

Sverige mobiliserar 1/9.
F 19 sätts upp i december för att hjälpa Finland i det finsk-ryska kriget. F 19 hade sin huvudbas utanför Kemi.
F 6 sätts upp i Karlsborg med John Stenbeck som chef (1939-1994).
Reservflygskolorna I och II sätts upp i Malmö resp Eslöv.
T 2 – Under sommaren levererades 12 fpl Heinkel HE 115A-2 till F 2 (1939-1948).
TP 5 – Den 1:a Junkers Ju 52/3m inhyrs till FV från ABA 1939-09-04 (1939-1945).
TP 11 – Den enda DWL RWD-13 ”tillförs” FV (1939-1945).
S 10 – En Breguet 694 skall levereras men beslagtas av franska staten.
SK 4 – Heinkel HD24 utgår (1926-1939). 
SK 14 – Det första licenstillverkade North American NA 16 levereras till F 5 (se 1937). (1939-1953).
E 1 – 1:a flygeskadern organiseras med 7 divisioner.
Befattningen Överbefälhavare (ÖB) inrättas.

1940

B 5 – De första Northrop 8A-1 levereras till F 4 och F 6 (1940-1950).
B 6 – 2 st Republic 2P-A Guardsman tillförs FV (1940-1953). 50 fpl beslagtogs av tullen i USA.
J 7 – Bristol Bulldog IIA utgår (1931-1940)
J 9 – 60 fpl Seversky Republic EP-106 (EP-1) köps från USA och levereras till F 8 (1940-1952).
J 11 – 60 (+12) fpl Fiat CR42 köps från Italien (1940-1946).
B 16 / S 16 / T 16 / TP 16 – Caproni Ca 313 levereras till FV (1940-1945).
SK 6A – De sista fpl CFM HD 36 avfördes i december p.g.a. förslitning (1929-1940).
SK 15 – Klemm KL 35 levereras till Flygvapnet (men redan 1939 hade civila Klemm KL 35 lånats in till FV) (1939-1947).
TP 4 – Det enda Beech 18R levererades i april till F 4 Frösön (se även TP 45) (1940-1953).
TP 6 – En Fairchild F-24 inhyrs till FV men havererar kort därefter (1940-1941).
TP 7 – En Miles Falcon inköps till FV (1940-1944).
TP 8 – Waco UKC inhyrs av FV (1940-1946).
TP 9 – En Junkers Ju 86 Z-7 ”Svalan” från ABA övertas av FV (1940-1958).
Reservflygskolorna I och II flyttas till Örebro och Eskilstuna pga den tyska ockupationen av Danmark och Norge.
F 1 skall svara för Sveriges neutralitetsvakt (med endast 12 fpl B 3).
F 7 sätts upp i Såtenäs med Folke Ramström som chef.
F 9 sätts upp i Säve med Magnus Bång som chef (1940-1969).
F 10 sätts upp på Bulltofta i Malmö med K Zachrisson som chef. F 10 flyttar till Ängelholm 1945.
F 19 avvecklas efter vapenstilleståndet 12/3 i finsk-ryska kriget.
Sovjetiska flygplan bombar Pajala kyrkby. Inga människor skadas.
Krigsflygfält börjar byggas (15 st).
Vapenförrådet exploderar vid en hangar på F 6 (sprängv motsv 20 kg dynamit) den 30/5 när 17-årige vol Andersson-Rudolf apterade tändmekanismer på röksatser. I angränsande lokal dog också flygaren Kurt Björkvall (Björkvallflyg), mek Björkman, vpl Bengtsson och vpl Lund. (Wikipedia + Erik Bratts ”Människan och flygande maskiner”.)

1941

J 6 – De sista Jaktfalken kasseras pga förslitning (1930-1941).
J 20 – De första Falco (Reggiane Re 2000) levereras till F 10 (1941-1945).
S 12 – De första av 12 st begagnade Heinkel He 114 levereras till F 2 (1941-1948).
F 11 sätts upp i Nyköping med B Schyberg som chef (1941-1979).
Kungl Norrbottens flygbaskår sätts upp i Luleå med F Adilz som chef. Blir F 21 1963.
De första vindtunnelproven utförs hos FFA.

1942

B 4 – Hawker Hart används inte längre som bombplan.
B 18 – Den första prototypen för SAAB 18 (nr 18001) flög för första gång den 19 juni.
J 22 – Den 20/9 flyger första prototypen.
S 17BS (B 17) – SAAB 17 med flottörer börjar levereras (1942-1950).
SE 102 – Det första segelflygplanet Grunau Baby levereras till Flygvapnet (1942-1955 ca).
SK 25 – Det första Bücker Bü 181 Bestmann levereras från Tyskland (se 1944) (1942-1954).
SE 103 – Det första segelflygplanet DFS Kranich ”Tranan” levereras till Flygvapnet (1942-1952).
TP 6 – Fairchild F-24 återlämnas till civil ägare (1940-1941).
TP 10 – FV köper en Fokker F.VIII ”Jämtland” (SE-AEB) av ABA (1942-1944).
F 12 sätts upp i Kalmar med Ragnar Carlgren som chef (1942-1980).
Trafikledare anställs av FV (tidigare ff från divisionerna).
Årets försvarsbeslut ger de nya flottiljerna:
– F 13 jakt, F 14 bomb, F 15 jakt, F 16 jakt och F 17 bomb. 
– Nu finns 6 bomb, 6 jakt, 3 spaning och 1 torped-flottilj (957 fpl).
Ett civilt fpl (SE-BAG) beskjuts under flygning Skottland-Bromma av tyskt flyg. Ff landade Bromma med skotthål i fpl.

1943

J 21 – Den 30/7 flyger första prototypen (men först 1945 meddelas allmänheten om J 21).
J 22 – Den 23/10 levereras J 22 till F 9 (1943-1952).
TP 1 (TRP 1) – Junkers F 13 utgår (1928-1943).
TP 3 – Det enda flygplanet DH Dragonfly kasseras (1937-1943)
G 101 – Schulgleiter 38 (SG 38) levereras till FV (1943-1953).
F 13 sätts upp i Norrköping med L. Thunberg som chef (1943-1994).
F 16 sätts upp i Uppsala med B. Jacobsson som chef.
E 2 – 2:a flygeskadern organiseras i Göteborg (senare Ängelholm).
Ett civilt fpl (SE-BAF) skjuts ned över Östersjön av tyskt flyg och alla 4 ombord omkommer.
Ett civilt fpl (SE-BAG) beskjuts igen (se 1942) under kurirflygning Skottland-Sverige av tyskt flyg. Fpl havererade vid Hållö, 2 överlevde men 13 omkom.
Två V 1-bomber felnavigerar och slår ned i Sverige.
Under året inträffade 29 haverier i FV varvid 55 personer omkom.
F 13 sätts upp i Norrköping med L. Thunberg som chef (1943-1994).
F 16 sätts upp i Uppsala med B. Jacobsson som chef.
E 2 – 2:a flygeskadern organiseras i Göteborg (senare Ängelholm).
Ett civilt fpl (SE-BAF) skjuts ned över Östersjön av tyskt flyg och alla 4 ombord omkommer.
Ett civilt fpl (SE-BAG) beskjuts igen (se 1942) under kurirflygning Skottland-Sverige av tyskt flyg. Fpl havererade vid Hållö, 2 överlevde men 13 omkom.
Två V 1-bomber felnavigerar och slår ned i Sverige.
Under året inträffade 29 haverier i FV varvid 55 personer omkom.

1944

B 5 – Northrop 8A-1 avvecklas som operativt bombflygplan. Blir målbogserare, sambands- o väderspaningsflygplan (1940-1950).
B 18 – Det första SAAB 18A levereras till F 1 (1944-1958).
J 26 – Under sommaren nödlandar 10 utländska Mustanger i Sverige.
LG 105 – Lastglidaren Fi-3 provflögs i mars och havererade i slutet av april och flygplanstypen utgick.
SK 25 – Den första licenstillverkade (Hägglunds) Bücker Bü 181 Bestmann levereras till F 5 (se 1942) (1942-1954).
TP 3 – De Havilland DH 90 Dragonfly utgår (1936-1944).
TP 7 – Den enda Miles Falcon säljs (1940-1944).
TP 10 – Fokker F.VIII skrotas (1942-1944).
Dornier Do 24 – Flygbåt anskaffas för sjöräddningsuppdrag.
F 14 sätts upp i Halmstad med Chr Nillson som chef (1944-1972). Blir skolförband 1961.
F 18 – Riksdagen beslutar om ny jaktflottilj.
FCS – Flygvapnets Centrala Skolor i Västerås flyttar till F 14 i Halmstad.
F 17 sätts upp i Ronneby med Torsten Rapp som chef.
F 20 sätts upp i Uppsala (det är Flygkadettskolan (1936-1943) som flyttar från F 5) med G. Naeslund som chef. Byter 1966 namn till FV:s Krigsskola.
CVA – Centra Verkstad Arboga upprättas.
Under året inträffade 22 haverier i FV varvid 45 personer omkom.
Sovjetiska bomber fälls över Stockholm, Strängnäs, Södertälje m.fl och i skärgården samtidigt som i Åbo, Finland. Felnavigering?
Fyra V 1-bomber felnavigerar och slår ned i Sverige.
En S 16 Caproni skjuts ned 14/5 av tyska fpl utanför Baltikum. En omkom men 3 togs till fånga av tyskt lastfartyg.
En S 16 Caproni skjuts ned 15/5 av tyska fpl vid spaning efter fpl ovan. Besättningen hittades inte.
En S 16 Caproni skjuts ned 23/5 V Anholt. Vraket hittades 1951 med brand- och skottskador.
Passagerarfartyget ”Hansa” torpederas 24/11 av tysk ubåt mellan Nynäshamn o Visby. 84 personer omkommer men 2 räddas efter att ha lokaliserats på en flotte av DC-3 ”Örnen” från ABA.
600 engelska bombplan passerar över södra Sverige till/från mål i Kaliningrad och Stettin.
Nödlandare under året: 119 amerikanska, 20 brittiska och 21 tyska flygplan.

1945

Kriget slut.
J 20 – De sista Falco avskrivs (1941-1945).
x 21A – De första SAAB 21 propellerversionen levereras till F 8 i december (1945-1954).
J 26 – I februari röstar riksdagen för inköp av 50 Mustanger och levereras under mars/april till F 16 (1945-1952).
B 16 / S 16 / T 16 / TP 16 – Caproni Ca 313 levereras till FV (1940-1945).
TP 5 – Den sista inhyrda Junkers Ju 52/3m lämnas tillbaka till ABA 1945-06-11 (1939-1945).
TP 11 – Den enda DWL RWD-13 säljs (1939-1945).
TP 24 – Den nödlandade Dornier Do 24 införlivas i Flygvapnet (F 2) som sjöräddningsflygplan (1945-1951).
S 9 – Hawker Osprey utgår (1934-1945).
SK 10 – Tigerschwalbe avförs officiellt från Flygvapnet (1932-1945).
P 5 – Handley-Page HP 52 Hampden utgår (1938-1945).
F 10 flyttar i oktober från Malmö till Ängelholm.
F 15 sätts upp i Söderhamn med Gösta Seth som chef (1945-1998).
E 3 – Tredje flygeskadern inrättas i Stockholm.
10 fpl S 16 Caproni används som skjutmål på Visingsö under flygvapenövningen.
Flygvapenövningen avslutades med en överflygning av 250 flygplan över Stockholm.
Fallskärmshopparutbildning startar för första gången i Sverige (på F 21).
Flygvapnet har ca 800 fpl och 46 divisioner.
Under året inträffade 49 haverier i FV varvid 42 personer omkom.

1946

J 11 – Fiat CR42 utgår (1940-1946).
J 28A – Den 4/6 påbörjas leveransen av 70 fpl Vampire från England. Första förbandet blev F 13 (1946-1955).
J 3/S 6 – De sista Fokker C.V avskrivs (1928-1946).
S 18 – SAAB 18 (B 18A) byggs om till S 18 (1946-1959).
SK 16 – North American AT-16 (T-6 Texan) köps av FV (1946-1953?).
TP 8 – Waco UKC avvecklas (1940-1946).
F 18 sätts upp i Tullinge med Björn Lindskog som chef (1946-1986).
Först att rädda sig med katapultstol blev Fk Bengt-Olov Johansson, F 9 (9/7). Hans J 21 kolliderade med en J 22.
Under året inträffade 52 haverier i FV varvid 37 personer omkom.

1947

P 1 – De sista Sparmann-jagarna avvecklas (1936-1946).
B 4 – Den 18/2 kasseras de sista Hawker Hart (1936-1947).
T 18B – Det första flygplanet levererades till F 17 den 25 juni (1947-1958).
J 8 – Gloster Gladiator avförs (1937-1947).
J 21R – Den 10/3 flyger första prototypen på F 13.
SK 9 – De sista DH 60 Moth Trainer avförs (1931-1947).
SK 15 – Klemm KL 35 utgår (1939-1947).
TP 46 – Det enda exemplaret av De Havilland DH 104 Dove levereras till Flygvapnet (1947-1967).
TP 47 – 3 flygbåtar Consolidated PB 4-54 Catalina/Canso anskaffas för sjöräddningstjänsten (1947-1966).
TP 91 – SAAB 91A Safir anskaffas till FV (1947-1960).

1948

J 29 – Den 1/9 flög första prototypen av Tunnan.
J 30 – Nästan nya De Havilland DH 98 Mosquito beställs och levereras till F 1 (1948-1954). FV:s första fpl med radar.
T 2 – Avvecklas, se 1952 (1939-1952).
S 5 – Den sista S 5 HANSA kasseras (1927-1948).
S 12 – De sista Heinkel He 114 kasseras (1941-1948).
S 31 – Leverans påbörjas av 50 fpl Supermarine Spitfire från surpluslager i England. Baseras på F 11 (1948-1955).
J 21/A 21 – SAAB avslutar tillverkningen i november. 298 st levererades till FV.
TP 45 – Två Beech 18S inköps och levereras till F 8 (1948-1958).
TP 73 – B 3, Junkers Ju 86 börjar byggas om till TP 73 (1948-1958).
TP 79 – Douglas C-47 (DC-3) levereras till FV (1948-1983).

1949

J 28B – I maj inleds leverans av 310 fpl Vampire version B (1949-1965).
J 21R – Leverans till förband inleds i augusti.
TP 78 – Nordyun Noresman (transport/ambulans) levereras till FV (1949-1959).
F 2 i Hägernäs läggs ned som flygande förband (se 1974). FRAS, FÖFS och FRÄD placeras på F 2.

195x

Ständig incidentberedskap beslutas under 50-talets första år.

1950

x 21R – Jet-versionen av SAAB 21 levereras till FV (1950-1957).
B 5 – Det sista Northrop 8A-1 kasseras (1940-1950).
S 17BS – SAAB 17 utgår (1942-1950).
Caproniverken döms i Milano att betala 500.000 kronor till FV som ersättning för undermåliga flygplan!

1951

J 29 – Tunnan börjar levereras till FV med F 13 som 1:a förband (1951-1967).
TP 24 – Den enda Dornier Do 24 kasseras (1945-1951).
TP 80 – Avro Lancaster B Mk I levereras för användning som motorprovbänk för bl.a. A 32A (1951-1956).
TP 81 – I november godkändes den första och enda Grumman Goose med placering F 21 (1951-1962).

1952

T 2 – Det sista fpl i tjänst kasseras, se 1948 (1939-1952).
J 9 – De sista Seversky-Republic EP-106 avskrivs (1940-1952).
J 22 – Den sista J 22:an avskrivs i september.
J 26 – Mustangen avvecklas (1945-1952).
A 32A – I november flyger 1:a prototypen av Lansen.
SE 103 – Segelflygplanet DFS Kranich ”Tranan” avvecklas (1942-1952).
SK 50 – De första SAAB 91 Safir levereras till FV (1952-1993).

1953

A 32 – Den 25/10 överskreds ljudvallen av Lansen som 1:a svenska flygplan.
B 6 – Republic 2P-A Guardsman avvecklas (1940-1953).
J 33 – Leverans av 60 fpl Venom påbörjas till F 1 (1953-1960).
S 29C – Spaningsversionen av Tunnan levereras till F 11 som 1:a förband.
SK 14 – North American NA 16 avvecklas (1939-1953).
SK 16 – Avvecklas (1946-1953?).
SK 28C – De Havilland DH 115 Vampire Trainer T 55 levereras till FV.
TP 2 (TRP 2) – Junkers W33/W34 tillförs Flygvapnet som ambulansflygplan (1933-1953).
TP 4 – Det enda fpl Beech 18R havererar i januari (1940-1953).
TP 82 – En Vickers Varsity levereras till FV för bl.a. signalspaning (1953-1973).
G 101 – Schulgleiter 38 (SG 38) avvecklas (1943-1953).

1954

x 21A – Propellerversionen av SAAB 21 avvecklas (1945-1954).
TP 83 – Den första Pembroken levereras 15-19/12 till F 1 (1954-1977).
J 30 – De Havilland DH 98 Mosquito avvecklas i november (1948-1954).
SK 25 – Bücker Bü 181 Bestmann avförs officiellt från Flygvapnet den 21 oktober (1942-1954).
En reamotor med efterbrännkammare tillverkad av SFA levereras för användning i J 29F.
RB 04 fälls för första gången.
Halmsjöfältet invigs (byter namn till Arlanda 1959).
Under året omkom 6 personer i FV.

1955

J 28A – Vampire avvecklas och ett 50-tal fpl säljs till utlandet (1946-1955).
J 34 – 120 fpl Hawker Mk 50 Hunter levereras till FV (de sista 1957). F 8 och F 18 får dem först (1955-1968).
J 35 – Den 25/10 flyger den första Draken.
S 31 – Supermarine Spitfire avvecklas (1948-1955).
S 29C – En rote Tunnan slår internationellt hastighetsrekord på 1.000 km sluten bana. Snitthastighet 900 km/tim.
SE 102 – Segelflygplanet Grunau Baby utgår (1942-1955 ca).
Utrullningshinder – Slutprov utförs. Dessa installeras sedan på alla flottiljflygfält.
Under året omkom 24 personer i FV.

1956

J 35 – I början av året går Draken genom ljudvallen utan EBK.
A 32A – I maj levereras Lansen till FV med F 17 som 1:a förband (1956-1977).
TP 80 – Det enda exemplaret av Avro Lancaster B Mk I havererar 8/5 (1951-1956).
HKP 2 – Sud-Aviation Alouette II levereras till FV.
E 4 – Fjärde flygeskadern inrättas i Luleå.
Under året omkom 28 personer i FV.

1957

x 21R – Jet-versionen av SAAB 21 avvecklas (1950-1957).
S 32C – Spaningsversionen av Lansen klar.
SK 11 – De sista Tiger Moth kasseras (1932-1957).
P 6 – Den sista Focke Wulf FW 58 Weihe tas ur tjänst (skrotas 1960) (1938-1957).
Under året omkom 21 personer i FV.

1958

B 3 – Den sista Junkers Ju 86 (TP 73) avförs från FV i november (1937-1958).
B 18B – De sista flygplanen avfördes ur flygvapnets tjänst i januari (1944-1958).
T 18B – De sista flygplanen avfördes ur flygvapnets tjänst i januari (1947-1958).
J 35 – 1:a serietillverkade Draken klar.
TP 9 – Junkers Ju 86 Z-7 ”Svalan” avvecklas (1940-1958).
TP 45 – Det sista Beech 18S havererar (se även TP 4) (1948-1958).
TP 73 – Den sista Junkers Ju 86 (B 3) avförs från FV i november (1948-1958).
Fpl 51 – Piper PA 18-150 Super Cub levereras till Armén (utprovades 1955) som eldledningsflygplan (1958-1974).
HKP 1 – Boeing Vertol 44 levereras till Marinen och Flygvapnet.

1959

S 18 – Den sista fpl SAAB S 18 avfördes i maj (1946-1959).
S 32C – Spaningsversionen av Lansen levereras till F 11.
SK 28B/J 28B – 12 fpl Vampire byggs om till SK 28C.
TP 78 – Nordyun Noresman utgår (1949-1959).
Två flygare räddare sig i samma fallskärm när en J 33 Venom bryts sönder över Askersund.
Arlanda invigs (hette från början Halmsjöfältet).

1960

J 33 – Venom avvecklas (1953-1960).
J 35A – I mars levereras Draken till FV med F 13 som 1:a förband (1960-1998).
S 14 – De sista Fi 156 Fieseler Storch kasserades efter 22 års tjänst.
TP 52 – Flygvapnets 2 st English Electric Canberra levererades till FV för signalspaning (1960-1974).
TP 91 – SAAB 91A Safir avvecklas (1947-1960).

1961

S 14 – Fieseler Storch Fi 156 utgår (1938-1961).
F 14 i Halmstad läggs ned och blir skolförband.
F 22 i Kongo – Den 4/10 landar 5 Tunnor (J 29B) i Leopoldville för tjänstgöring på.
Helikopterbasen vid Berga invigs.

1962

J 35B – Draken version B levereras till FV (F 16 och F 18).
Fpl 53 – Dornier Do 27 levereras till Arméns helikopterskola i Boden (AF 1). 
TP 55 – En De Havilland DHC-4 Caribou hyrs in från Canada för utprovning och levereras till F 7 (1962-1965).
TP 81 – I april havererade FV:s enda fpl Grumman Goose i Hemavan (1951-1962).
Fpl 801 – MFI-9 provas av FV för skolningsändamål.
HKP 3 – Augusta Bell AB 204A levereras till Flygvapnet och Armén (1962-1999).

1963

FPL 54 – MFI-10 VIPAN levererades till Armèn.
HKP 4 – Boeing Vertol 107 levereras till Flygvapnet (1963-1992).
F 22 i Kongo avvecklas under hösten.

1964

FPL 54 – MFI-10 VIPAN avvecklas.

1965

J 28B – Vampire (version B) avvecklas (1949-1965).
J 35F – Draken version F levereras till FV (1965-1991)
TP 55 – Den enda De Havilland DHC-4 Caribou återlämnas till tillverkaren. Fpl-typen beställdes ej (1962-1965).
TP 84 – Hercules levereras till F 7.

1966

TP 47 – Consolidated PB 4-54 Catalina/Canso avvecklas (1947-1966).
SK 60 – SAAB 105 levereras till FV.

1967

AJ 37 – Den 8/2 flög Viggen för 1:a gången.
x 29 SAAB 29 Tunnan utgår (1951-1967).
TP 46 – FV:s enda exemplar av De Havilland DH 104 Dove säljs (och skrotas) (1947-1967).
SK 12 – Focke Wulf FW 44 ‘Stieglitz’ utgår (1936-1967) .
FV:s målflygdivision sätts upp vid F 3 Malmen.
Krigsmakten byter namn till Försvarsmakten.

1968

J 34 – Hawker Hunter avvecklas (1955-1968).
SK 28 – Vampire (ombyggda J 28) avvecklas helt.
FMV inrättas.

1969

J 34 – Hawker Hunter flög officiellt för sista gången (stillsam parad över Göteborg).
SK 61 – Den första prototypen anländer i december till Sverige (Bromma) för utprovning (se 1971).
F 9 i Säve läggs ned (1940-1969).

1971

SK 61 – Den 1/7 levereras Scottish Aviation Bulldog till F 5 (1971-2000).

1972

F 14 omvandlas till Flygvapnets Halmstadsskolor.
TP 85 – Sud Aviation Caravelle levereras till FV för signalspaning (1972-1998).
Bulltofta i Malmö stängs för trafik 1972 (invigd 1923).

1973

F 8 i Barkaby läggs ned (1938-1973).
TP 82 – Vickers Varsity utgår (1953-1973).

1974

F 2 i Hägernäs läggs ned (se 1949) (1926-1974).
F 3 i Malmslätt läggs ned och blir Detachement F 13M (1926-1974).
F 18 i Tullinge omvandlas till FV:s Södertörnsskolor.
TP 52 – Den sista Canberran tas ur bruk i juni/juli (1960-1974).
Fpl 51 – Piper PA 18-150 Super Cub avvecklas (1958-1974).
Under året inträffar 14 totalhaverier och 6 piloter omkommer.

1977

TP 83 – Den sista Pembroken avförs 28/10 och överlämnas till FV-museum på Malmen (1954-1977).
Fpl 32 – Lansen tas ur tjänst (1956-1977).
Torslanda i Göteborg stängs för trafik (invigd 1923).

1979

F 11 i Nyköping läggs ned (1941-1979).

1980

TP 86 – North American Sabreliner 40A levereras till FC för elektronikutvärdering och signalspaning.
F 12 läggs ned (1942-1980).
Under året inträffade 5 totalhaverier och 1 person omkom.

1983

F 1 i Västerås läggs ner (1929-1983).
TP 79 – Douglas C-47 (DC-3) avförs från FV (1948-1983).
TP 87 – Cessna 404 Titan hyrs in till FV (1983-1989).

1984

TP 88 – Fairchild Metro/Merlin levereras till FV (1984-1998).

1986

TP 89 / SH 89 – Ett flygplan CASA C-212 anskaffas (1986-2005).
F 18 läggs ned (1946-1986).

1987

HKP 9 – Bölkow 105CB-3 levereras till Flygvapnet och Marinen.
TP 88 – En Fairchild Metro III levereras till FMV för utvärdering av luftburet radarsystem.
13:e HKP-divisionen invigs i Karlskrona (Marinen). 

1988

JAS 39 – Den 9/12 flög Gripen för 1:a gången.
TP 101 – Beech Super King Air 200 levereras till Flygvapnet (1988-2004).
HKP 10 – Aerospatiale AS 332 M1 Super Puma levereras till Flygvapnet.

1989

TP 54 – Piper PA-31-350 inhyres till Marinen (1989-1997).
TP 87 – De inhyrda Cessna 404 Titan återgår till Swedair (1983-1989).
Under året totalhavererar 3 flygplan i FV varvid 2 förare omkommer.

1990

TP 100 – SAAB 340B börjar levereras.
Under året totalhavererar 4 flygplan i FV varvid 3 förare omkommer.

1991

J 35F – Draken version F avvecklas (1965-1991)
Under året totalhavererar 3 flygplan i FV men ingen omkommer.

1992

TP 100 – SAAB 340 AEW/FSR 890 med spaningsradar provflygs. 6 st beställdes. Döptes senare om till S 100B ”Argus”.
TP 102 – Gulfstream IV levereras (102A persontransport och 102B signalspaning). TP 102B blev 1997 S 102B.
HKP 4 – Boeing Vertol 107 utgår ur Flygvapnet (1963-1992).
Under året totalhavererar 2 flygplan i FV varvid 1 förare omkommer.

1993

JAS 39 – Det första serieflygplanet Gripen levereras till FMV.
SK 50 – SAAB 91 Safir utgår (1952-1993).
Under året totalhavererar 3 flygplan i FV varvid 1 förare omkommer.

1994

JAS 39 – Det första flygplanet Gripen levereras till Flygvapnet.
HKP 11 – Augusta-Bell 412 HP levereras till Armén för civil räddningstjänst.
F 6 i Karlsborg läggs ned (1939-1994).
F 13 i Norrköping läggs ned (1943-1994).

1996

SAS inför rökförbud på linjerna i Europa.

1997

Fpl 32 – Sista militära flygningen med Lansen (i tjänst till 1977).
S 100B – SAAB 340B levereras för signalspaning (modifierade TP 100B).
S 102B – Gulfstream IV levereras för signalspaning (modifierade TP 102B).
TP 54 Piper – PA-31-350 avvecklas (1989-1997).
F 5 i Ljungbyhed läggs ned (1926-1997).

1998

x 35 – Draken utgår (1960-1998).
TP 85 – Sud Aviation Caravelle utgår (1972-1998).
TP 88 – Fairchild Metro/Merlin avvecklas (1984-1998).
TP 103 – Cessna Citation II hyrs in till F 17 (1998-2001).
F 15 i Söderhamn läggs ned (1945-1998).
Flygvapnet har nu mindre än 300 aktiva flygplan…
Försvarsmakten blir ny organisation innehållande gamla Flygvapnet, Armén och Marinen. Krigsmakten upphör.
Försvarsmaktens Helikopterflottilj invigs på Malmen. 

1999

HKP 3 – Augusta Bell AB 204A utgår ur Flygvapnet (1962-1999).

2000

SK 61 – Flygplanstypen Bulldog utgår i slutet av året (1971-2000).

2001

TP 103 – Hyreskontraktet för Cessna Citation II upphör (1998-2001).

2004

TP 101 – Flygplanstypen Beech Super King Air 200 utgår (1988-2004)
F 4 i Frösön läggs ned (1926-2004).

2005

TP 89 / SH 89 – Det enda flygplanet CASA C-212 avvecklas (1986-2005).

2027

S 106 – Två SAAB GlobalEye kommer att levereras till FV.


Källor: 
– KONTAKT
– Flyget i Sverige under 1900-talet (SFF)
– Att flyga är att leva (Gösta Norrbohm och Bertil Skogsberg)
– Wikipedia
– m.fl. 

Uppdaterad:
2022-11-21

Annons