SK 10 – Sammanställning

Fpl 535. Foto: LFSFF.

TEKNISKA DATA (SK 10 Tigerschwalbe)

Spännvidd övervinge: 8,4 m
Spännvidd undervinge: 7,55 m
Vingyta total: 20,2 m2
Toppfart: 191 km/h
Marschfart: 180 km/h
Landningsfart: 90 km/h
Stighastighet: 5,6 m/s
Topphöjd: 5.000 m
Tomvikt: 782 kg
Max flygvikt: 1.136 kg
Flygsträcka: 550 km
Bränslekapacitet: 165 liter
Vingbelastning: 52,5 kg/m2
Effektbelastning: 4,42 kg/hk
Vingeffekt: 11,9 hk/m2
Motor: Walter Castor IA (250-260 hk)
Fpl 531. Foto: LF-SFF.

TABELL ÖVER FLYGVAPNETS SK 10

FV-nrASJA-nr Godkänd Avförd Orsak/anm Gångtid Koder
5215320927 361030 Haveri 361005 vid F 5, Ljungbyhed. Ff (lt Dag R Edlund) räddade sig med fallskärm. 345,10 5521
F5-31
5226321021 380913 Haveri 380405 (Ljungbyhed). Nödlandning pga motorstörning. Med motorn på 1.200 varv svängde ff, med vinden, vänster mot fältet och med god styrfart men mot slutet av svängen hade farten blivit något låg. Ff rätade upp fpl efter svängen men plötsligt vek sig fpl åt vänster och gick nästan lodrät i marken. Ff (kd Claes Lindblom) lättare kontusioner i ansiktet. 481,30 5522
F5-32
5237330505 351112 Totalhaveri 350927 vid Brandsberga. Nödlandning pga motorstörning. Ff (asp Ekdahl) oskadad. Haveriorsak: Landningsfältets ringa utsträckning i förening med hög fart vid landning. Skador: Kroppens bakre del jämte stjärtpartiet helt demolerad, starka deformationer i kroppen i övrigt, vingar och landningsställ starkt skadade 111,00 5523
5248330511 330815 Totalhaveri 330707 vid Skerike, Västerås. Ff (lt Herbert von Schinkel) räddade sig med fallskärm men passagerare (lt C Clarence R von Rosen) omkom. 21,25 1524
5259330516 420626 Förslitning 1525
F5-33
F5-1
52610330606 390404 Haveri 390222 på sjön Rämen, Grangärde. Läraren felbedömde höjden vid landning på is med orört snötäcke. Omedelbart före sättningen vek sig fpl åt höger. Läraren drog på full motor för att räta upp fpl men vingen var redan i isen. Fpl svängde åt höger och satte sig på höger skida varvid landningsstället bröts sönder. Fpl gick på nosen, slog runt samt kasade på rygg 15 m. Lärare (lt Henrik Nordström) och elev (kd Hans Olof Palme) oskadade. 276,20 1526
F5-34
52711330615 330815 Totalhaveri 330608 vid F 1 Västerås. Ff (lt Helge A L Palmblad) omkom. 17,15 1527
52812331222 361016 Haveri 360911 vid Rinkaby. Haveriorsak: Hård landning i förening med fältets i Rinkaby lösa beskaffenhet. Lärare (lt Seth) och elev (fu Ström) oskadade. Rep-kostnad: 11.000:-. 301,40 5528
F5-34
52913331222 361030 Totalhaveri 361005. Ff (fu Lundberg) oskadad. 367,55 5529
F5-35
53014340103 420626 Förslitning 5530
F5-36
F5-2
53115331129 420626 Förslitning 5531
F5-37
F5-3
53216331129 380913 Haveri 371206 vid Ljunghuset, 1,5 km SVt Vedby kyrka. Nödlandning pga motorstopp på 150 m höjd. Flygning hade skett i snöblandat regn. Pga den låga höjden hann ff ej kupera motorn eller stänga bensinkranarna. En plöjd åker (100×200 m) var det enda fält som kunde användas. Sättningen var normal men marken var lös varvid hjulen skar ned, fpl slog runt och blev liggande på rygg. Ff (kd Folke Werner) oskadad. Motorstoppet synes ha orsakats av föroreningar i förgasaren, eventuellt i samverkan med isblandat vatten. 477,50 5532
F5-38
53317331129 420626 Förslitning 5533
F5-39
F5-4
53418331129 370604 Haveri 370507 vid F 5, Ljungbyhed, pga för nära landningsmärket ansatt landning samt för sent observerande av personal framför fpl. Ff (kd Bengt Bellander) oskadad. Rep-kostnad: 17.000:-. 319,05 5534
F5-40
53519331115 420626 Förslitning 5535
F5-41
F5-5
53620340103 441219 Ålder 5536
F5-42
F5-6
F1-101
53721331215 360316 Haveri 360209 vid Skillingaryd. Motorstörning på gruppch fpl samt diverse samverkande orsaker. Ff (lt Sterner) oskadad och fs (asp Boltenstern) brott på en ländkota. 138,30 5537
53822340501 450919 Förslitning 572,00 5538
F5-43
F5-7
F1-102
53923340103 430313 Totalhaveri 421216 vid Borgby gård, 1 km O Kolbäck. Ff (fu N I Cederberg) och mek (fu Helmer) smärre skador. 5539
F5-44
F5-8
F1-103
54024340103 390512 Totalhaveri 390330 vid Ljungbyhed. Under navigeringsflygning inträffade motorstopp på 150 m höjd. Ff försök finna nödlandningsfält men fpl förlorade farten, vek sig och tog mark i skogsterräng. Ff (kd Hans Rehnvall) smärre skador i ansiktet. Motorstoppet har förorsakats av att bränslet i huvudtanken körts slut. Ff upptäckte före start att fpl bränsleur stod på 40 liter men 1.mek sa att han ”inte litade på bränsleuret. Fpl är fulltankat”. Trolig missuppfattning pga att när 2.mek tankade fpl flödade bensinen över men dock inte pga fulltankning… 438,55 5540
F5-45
54125340103 350920 Totalhaveri 350725 vid Malmslätt. Okontrollerad ryggspin. Ff (kn Nils Söderberg) räddade sig med fallskärm. 12,20 5541
54226340102 390224 Totalhaveri 390127 vid Wejshult, 3 km SV vägskälet vid Hårsjö. Kollision med kraftledning. Fpl ej framfört på anbefalld höjd. Ff (kd Eskil Westdahl) obetydliga kontusioner på armbågar och underläpp. 382,00 5542
F5-46
54327340103 431210 Haveri 431025 vid Sevalla kyrka, Västmanlands län. Nödlandning pga motorstörning (oljebrist). Ff (fu Jones) oskadad. Rep-kostnad: 3.800:-. Kasserad pga ålder (bör ej repareras). 720,00 5543
F5-47
F5-9
F1-104
54428340223 370604 Haveri 370305 vid F 5 Ljungbyhed. Vid landning i grupp kunde ff ej se fältbegränsningen då dess vita plankor var översnöade. Hjulen tog mark något innan fältgränsen och när hjulet träffat en av de vinkelställda plankorna slog fpl runt. Ff (fu Bertil Sjöblom) oskadad. Rep-kostnad 6.500:-. 196,50 5544
F5-48
54529340223 371208 Totalhaveri 371119 vid Hammarslund, 3 km SO Kristianstad. Flygning på för låg höjd. Kollision med telegraftrådar. Haveriet har förorsakats av att ff, sedan han lämnat anbefalld flygväg, under flygning på låg höjd i syfte att ådraga sig uppmärksamhet av på marken stående personer (släkt, bekanta), kolliderat med en telegraflinje. Ff skevade hårt vänster och lyckades slita av trådarna och höja fpl över telegrafstolparna, drev över järnvägen och drogs åt höger av den i högra vingen kvarhängande tråden. Vid försök att slita bort denna drogs fpl ner i marken och skrapade av landningsstället, studsade två gånger på nosen och lade sig på rygg på en hög med betor. Ff (kd Gert Greger) undkom. Påtagligt brott mot utfärdade bestämmelser föreligger. Flygningen omedelbart före haveriet synes ha genomförts tekniskt oriktigt. 239,35 5545
F5-49
Reparabelt haveri 1938-02-18. Felbedömning av en för föraren okänd landningsplats. Fpl 525. Foto: LFSFF.
Totalhaveri 1939-02-20 på sjön Rämen, Grangärde. Fpl 526. Foto: LFSFF.
Reparabelt haveri 1940-02-13 vid Grangärde. Felmanöver. Fpl 536. Foto: LFSFF.
Totalhaveri 1936-10-05 vid F 5, Ljungbyhed. Fpl 521. Foto: LFSFF.
Totalhaveri 1937-05-07 vid F 5, Ljungbyhed. Fpl 534. Foto: LFSFF.
Reparabelt haveri 1936-02-11 Nödlandning. Felbedömning vid landning på snö. Fpl 539. Foto: LFSFF.

Källor: 
KONTAKT nr 48, september 1980.
Tabelluppgifter från SFF (Svenskt Flyghistoriskt Forum).
Foto LF
SFF = Från Leif Fredins inlägg på Svenskt Flyghistoriskt Forum.

Uppdaterad: 2018-12-07

Annons