Fpl 29 – Haveri fpl 29268

1957-03-05, F 12

Haveriet

Vid landning på F 12 efter navigeringsflygning under mörker landade ff med infällt landställ.

Händelseförlopp

Efter övningen i flygning i rote under mörker skedde ingång för landning på normalt sätt, men ff (rotetvåa) väntade längre än normalt med att svänga in på medvindslinjen för att inte komma för tätt inpå rotech.

Strax före sista insvängningen förlorade ff rotech ur sikte pga att lanternornas ljus sammansmälte med stadens ljuspunkter. För att vara säker på att inte komma för nära rotech, drog ff ut varvet ytterligare.

På slutlinjen kontrollerade han att landställslamporna visade grönt ljus och anmälde till tl ”Ställ ute”.

Strax efteråt tyckte han sig se akterljusen från rotech ganska nära. Han bedömde då att han skulle behöva dra på och gå om och fällde därför in stället.

När han därefter frågade tl om rotech läge fick han till svar:
– ”Han har satt sig, klart för landning”.

Han beslöt sig då för att landa direkt och tänkte därvid inte på att stället var inne. Han observerade inte heller något varningsljus för landstället.

Vid sättningen fick ff till en början den uppfattningen att båda huvudställshjulen punkterat och först efter något ögonblick förstod han att han landat med stället inne.

Han stängde då HT-kranen, kopplade loss sig och öppnade huven. Under slutet av ”utrullningen” märkte ff att fpl brann.

Ff uppmanades av tl:
– ”Kupera och försök snarast lämna fpl”.

Ff stängde inte LT-kranen eller slog från huvudströmmen (har troligtvis inte påverkat händelseförloppet) utan hoppade ur när fpl stannade. Det brann då från nosen till stjärtpartiet på fpl undersida.

Ung 2 min efter det fpl fattade eld sköts stolen ut.

Ff (ffl 1.gr L W) undkom oskadd.

Haveriorsak/utlåtande (OFYL)

Att ff inte fullföljde sitt beslut att gå om berodde på att han, efter tl tillstånd att landa, inte ville bringa oreda i landningsvarvet, där ytterligare en rote just var under ingående.

Anledningen till att ff inte uppmärksammat varningslampan för landställ kan ha varit att:
– Varningslampan varit ur funktion
– Ff tvingats hålla rel högt varv pga den långa slutlinjen eller
– Varningslampan varit avskärmad med tejpremsor som endast lämnat en ca 3 mm bred springa tvärs över lampan fri.

Mek hade under em av en annan ff (som ursprungligen skulle ha flugit fpl under kvällen) beordrats skärma av varningslampan. Detta anmäldes aldrig till den nye ff, när fpl avlämnades på kvällen.


Källa: 
STORT TACK till Fdir Bertil Andersson som scannat rapporten (OFYL = Orientering för Flygsäkerhetstjänsten) och gjort den tillgänglig och tack till Christer Magnusson (Magnic) som levererat den!

Uppdaterad: 2017-01-04

Annons