Fpl 21 – Haveri fpl 21130

1947-02-10, Säve

Händelseförlopp

Haveriet inträffade 600 m från bana 00 på F9 i Säve och i samband med landning efter avancerad flygning pga motorstörningar.

Omedelbart vänster fältet på en höjd av ca 300 m inträffade en kraftig motorstörning. I stället för att då fullborda den inledda landningsmanövern med ingång framifrån ”märket” har ff svängt tillbaka för att sedan efter högersväng söka komma in på bana 04 eller 00. Pga den mycket reducerade motoreffekten har dock fpl snabbt förlorat höjd och efter urgången ur högersväng har höjden varit otillräcklig för att fpl skulle kunna nå fram till fältet.

600 m från bana 00 tog fpl mark med höger bom 20 m framför en stengärdesgård. Efter ytterligare 15 m tog vänster bom mark varpå fpl kolliderade med gärdesgården. Fpl och motor skiljdes från varandra och bränsletankarna fattade eld.

Vid den häftiga stöten utlöstes stolkanonen och ff slungades sittande i stolen ur fpl och föll med huvudet först mot marken. Ff (CB) omkom omedelbart vid nedslaget.

Orsaken till haveriet har varit att en kamaxel pga bristande kylning överhettats och bräckts loss. (ff: vpl ff, vk/GFSU:1)


Källa: Flyghistorisk Revy 

Uppdaterad: 2013-03-13

Annons