Fpl 29 – Haveri fpl 29252

1954-04-25, F 12

Händelseförlopp

Under E 2 eskaderövning har basen vid Kalmar på morgonen delvis utrymts. När utrymningsmomentet var avblåst har 3/F 12, som startat från Kallinge och utan kontakt letts mot fi förband beordrats landa Kalmar.

2. rotechefen har landat med infällt landningsställ. I landningen har troligen ett bränslerör gått sönder. Då IT-kranen ej stängts av ff har bränsle ständigt tillförts eldhärden. För att elden skulle kunna ha släckts var det nödvändigt att nämnda kran stängts. Bränslet har fattat eld genom de gnistor som uppstått vid fpl friktion mot banan. Fpl har brunnit upp. Ff (lt PGG G), FFSU, oskadad.

Utlåtande

Ff har gjort låg inflygning och samtidigt legat i sväng. Närtrafikledaren i kpl har därigenom för sent sett att luftbromsarna och ej landningsstället varit utfällt.

Fel på fpl hydraulsystem har ej konstaterats med ledning av de delar som återfunnits. Ff har möjligen tryckt för svagt på landställets utknapp.

Att luftbromsarna varit till hälften utfällda kan bero på förväxling av reglagen eller att något fel uppstått som nu ej kan härledas. Bidragande orsak till glömska från ff:s sida är att han deltagit i fyra dagars hårda övningar.

TL underrättades ej om att brandbilen utgått. Detta förhållande kan förklaras av att basen just då höll på att tagas av fi marktrupper.

– Under fredsövning bör materiel tillhörande flygräddningstjänsten icke som nu tagas bort från en bas.
– Skumaggregat böra kunna bogseras av alla på en flj förekommande bogserfordon.
– Nuvarande asbetshuvor böra utbytas eller modifieras så att de bliva användbara.


Källa: 
Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum: http://www.flyghistoria.org/ (som hämtat uppgifter från Krigsarkivet)

Uppdaterad: 2016-09-01

Annons