J 8 – Olyckstillbud

Fpl 262 märkt F10-13. Reparation? Foto: Okänd.

Här presenteras några olyckstillbud och haverier (som inte har resulterat i totalhaverier) och som kan vara intressanta att läsa om.

Det förekom också en mängd nödlandningar/haverier (minst 72 st) pga motorstopp, bränsle- eller oljetrycksproblem.

Minst 12 st ”ground loop” har rapporterats samt minst 6 tillfällen då fpl har fått ”skott i propellern”.

Kollision med annat flygplan har skadat minst 24 flygplan inkl totalhaverierna, dvs 12 inträffade händelser…

Några olyckstillbud

DatumFpl-nrPlatsHändelseförlopp
1937-12-20233Skidhaveri i luften under dykprov. Vänster skida brusten och förlorad. 2 spryglar söndrade på vänster vinge. Ff fanjunkare Cornelius oskadad (F 8).
1939-04-04270SvartsjöNödlandning pga siktförsämring (snötjocka). Kapottering under landning, varvid den direkta orsaken till kapotteringen dock ej kunnat fastställas (antagligen fel på bromssysytemet). Ff sergeant B C:son Bergman oskadad.
1939-06-13243BarkarbyNödlandning efter motorhaveri förorsakat av propellerbrott. Kåpan för propellerväxeln jämte propeller och växel bortslitna under flygning. Ff aspirant Karl Erik Nilsson oskadad. Se bild nedan.
1939-08-29277Nödlandning pga kvävning av motorn vid avancerad flygning. Fpl skadat pga fältets beskaffenhet. Ff kadett Neppelberg oskadad (F 8).
1939-11-27242F 8Vid eftertankning av fpl har bensin runnit över och samlats både i flygkroppen och på marken under fpl. Bensinen på marken antändes genom brinnande bensin från förgasaren (ev avgasflamma). Elden slog omedelbart över på flygkroppens undersida och övertände denna. En ”Pyréne-spruta” visade sig ineffektiv för släckning av elden. Elden hann få avsevärd spridning innan de två skumsläckningsapparater (typ ”Phylax S 60”) som genast drogs fram började funktionera. Vid start av fpl var eldsläckare typ Pyréne placerad på 40 m avstånd från fpl.
1940-04-24244BrommaEfter landning slog fpl med högra vingen emot en av de utanför fältet stående kabelrullarna samt omedelbart därefter slog emot gränsmarkeringsljus. Ff aspirant Dick Stenberg oskadad.
1940-06-03243RinkabyMotorns varvtal har ej kunnat nedbringas till tomgång pga att en bult till hävarmen för gasreglaget lossnat, varvid ff felbedömde landningsmanövern och efter sättningen har fpl kolliderade med en på fältet befintlig spärr. Ff aspirant Georg Palmqvist oskadad.
1940-06-05249RinkabyKollision med målkorv under skjutning pga felbedömning. Ff aspirant Birger Amell oskadad.
1940-07-30254FårösundGround-loop. Efter normal landning kom en vindkast från höger, så fpl lutade över åt vänster och började svänga åt höger. Ff försökte motverka detta genom att ge vänster sidoroder och bromsa. Svängen fortsatte emellertid. Under svängen lossnade vänster hjul, farten stannade upp och fpl ställde sig på nosen. Ff vpl Gösta Falck oskadad.
1940-08-20236F 9Kollision med vält vid körning på marken. Ff löjtnant Ahlström oskadad.
1940-09-04256F 9Kollision vid körning på marken mellan fpl och på parkeringslinjen stående fpl J 8 nr 263. Ff hade beordrats utköra fpl till parkeringslinjen på fältet. Under utkörningen såg ff alla på flygfältet parkerade fpl. Då ff misstänkte att fpl punkterat öppnade han vänstra sidoluckan samt lutade sig ut för att konstatera om så var fallet. Han höll härvid icke riktningen utan svängde upp mot det närmast stående fpl, vilket stått närmare än beräknat. Han har fört fpl med ganska hög hastighet pga tidsknapphet. Ff vpl Evert Berglund oskadad.
1940-09-16231(F 9)Ground loop vid landning. Höger undervinge totalhavererad. Smärre skador på vingställ. Högre undre ramrör av. Främre kroppsrör deformerat. Infästningar för baldakin och vingar deformerade. Höger landningshjul totalhavererat. Propeller totalhavererad. Rep-skostnad 12.000:-. Ff vpl Hasselhuhn oskadad.
1940-09-26246FårösundKollision vid körning på marken med J 8 nr 242 pga att bromssystemet plötsligt upphört fungera (F 9).
1941-03-17232F 10Kollision med målbogseringswire. Ff vpl ff Nilsson oskadad.
1941-03-18283(F 10)Felbedömning vid nödlandning. Under övning i kulspruteskjutning måste ff nödlanda. Pga låg höjd når inte fpl fram till flygfältet utan tar mark på ”ojämn mark” och slår runt. Ff vpl korpral Gustaf H Widholm omkom. Stora skador men fpl repareras. Rep-kostnad 20.000:-.
1941-07-28270Motorstopp pga att bränslefiltret skakat loss. Ground loop vid nödlandning. Ff kadett E von Celsing oskadad (F 10).
1941-09-01254(F 10)Kollision med träd vid körning på marken. Stabilisator och höjdroder skadade. Rep-kostnad 500:-. Ff aspirant P von Heidenstam oskadad.
1941-09-25258F 10Havei pga att markytan var väl lös. Vid bromsning under utrullning efter landning skar ett hjul ned varvid fpl ställde sig på nosen. Ff furir E. Nylén oskadad.
1942-01-15279BulltoftaVid bogsering har vänstra övervingen kolliderat med östra porten i 3.div. hangar och höger undervinge kolliderat med en bil. 1.mek korpral Stig Nilsson oskadad.
1942-02-09263RinkabyKollision med bensinmack vid utrullning efter landning. Ff vpl Torsten Höjrup oskadad.
1942-03-19257F 10Under sväng på väg till startplatsen skar höger skida genom snöskaren varvid fpl kapotterade. Ff vpl Gustafsson oskadad.
1942-04-10270Ö. GrevieKollision med kraftledning under flygning. Vid nödlandningen slets en propellerspets av och fpl började kraftigt skaka. Rep-kostnad 65.000:-. Ff vpl H E Rudenschiöld oskadad.
1942-08-03231(F 10)Fpl eldskadat pga att bensin, som spillts vid tankning, antänts av lågor ur avgasrör vid start av motor. Mek korpral Agne Nilzon oskadad.
1943-01-15243F 8 BarkarbyHärmed får jag vördsamt meddela att furir Nilsson under förflyttning medelst motor på marken av fpl typ J 8 nr 93/243 körde in i en snövall på bana 2 varvid flygplanet ställde sig på nosen och propellern skadades.
1943-05-24265F 8Motorstopp på 8.500 m höjd (oljan troligen frusit). Motorskärning. Ff asp Åke Lind oskadad.
1943-07-12232F 8Kollision mellan fpl och beredskapsbil vid märket. Ff offasp, vpl korpral N Torbjörn oskadad.
1943-11-18261Kollision med tygverkstaden vid körning på marken till följd av att vänster broms ej fungerade samt att ff ej iakttog tillräcklig försiktighet. Ff furir Amilon oskadad (F 20).
1944-08-03277Fpl kom vid landning in i framförvarande fpl:s propellerström. Vänstra undervingens vingspets skadad. Ff kadett Lundström oskadad (F 20).

Fpl 243 märkt F8-13 efter att den förlorat propellern under flygning 1939-06-13. Foto: Okänd.

Källa:
SFF (Svenskt Flyghistoriskt Forum)


Uppdaterad: 2020-09-24

Annons