Fpl 30 – Sammanställning o haverier

30029 (blå F) på Säve 1951. Observera kapellen! Foto: Se nedan.

23 totalhaverier och 16 omkomna.

FV-nrRAF-nrTill F 1KassKassationsorsak mmKod vid levGångtid
30001TA286480716520829 Flögs till Sverige av 1.flyging Olle Sefeldt. röd A 119
30002TA275480819520829röd B96
30003TA281480904490806 Totalhaveri 490512 vid Valskog. Fpl bröts sönder i luften. Ff serg Valdemar Ove Genneby och fsig fu Erik Martin Jönslars omkom. röd C142
30004TA283481001531113 Nedskärning av fpl-typ.blå I700
30005TA285481001531113Nedskärning av fpl-typ.röd E545
30006TA294481211490505 Totalhaveri 490314 på F 1. Starthaveri. Ff oskadd. röd F59,4
30007481211531113Nedskärning av fpl-typ.röd G
30008TA284481211500417 Totalhaveri 490708 i Östersjön utanför Kabusa, Ystad. Fpl bröts sönder på 150 m höjd vid skjutning mot markmål. Ff fu Bo-Lennart Byqvist omkom. Fpl hamnade i havet på några meters djup. (OF) röd H112,5
30009481211531113Nedskärning av fpl-typ.röd I384
30010481211541127röd J
gul R
610
30011TA357481219530319 Totalhaveri 530120 på F 1. Fpl slet sig vid varmkörning av motorerna och kolliderade med batterivagn. blå A503
30012TA276481219490331 Totalhaveri 490303 vid Enköping. Kollision i luften med 30014. Ff fk Olof Lennart Berthold Hartman omkom. (OF) blå B32,05
30013490204531113Nedskärning av fpl-typ.blå C
30014TA288490204490331 Totalhaveri 490303 vid Enköping. Kollision i luften med 30012. Ff serg Sixten Arnold Ohlander och pass mek Karl Bertil Magnusson omkom. (OF) blå D22,3
30015490209531113Nedskärning av fpl-typ.blå E
30016490211531113Nedskärning av fpl-typ.blå F
30017490211530216 Totalhaveri 520825. Buklandning på F 1. Sjönk igenom vid start. Ff och fnav oskadda. blå G364
30018TA242490228511029 Totalhaveri 510103 N Segerön i Mälaren. Under dykövning bröts fpl sönder på 3.700 m höjd vid upptagning. Ff fu Kjell Yngve Eriksson hoppade men omkom. Fsig fu C-E Carlberg hoppade men skadades. Båda slog i planet vid uthoppet. blå B439
30019490228531113Nedskärning av fpl-typ.blå H
30020TA353490228491214 Totalhaveri 491005 vid Svartklubben, Ålands hav. Under övning i instrumentflygning bryts fpl sönder i luften. Ff fu Hans-Lennart Ek och säkff fu Uno Roland Månsson saknas. (OF) blå D143,1
30021TA193490228550319röd B585
30022490228500812 Totalhaveri 500705. Ground-loop på F 21. Monteringsfel på bromsdetalj, fattade eld. Ff oskadd. röd K296
30023490228531113Nedskärning av fpl-typ.röd L
30024490328540323Fpl-typen utgår.röd F697
30025490328531113Nedskärning av fpl-typ.
30026490328530319 Totalhaveri 530126 vid Nävekärrets station, Lindesberg. Motorskärning. Höger motorbrand. Ff fu S.A.S.Wisting och nav serg B.R.B.Pettersson hoppade. blå I523
30027TA265490328541127Fpl-typen utgår.blå J607
30028490405531113Nedskärning av fpl-typ.blå K
30029MM635490405500812 Totalhaveri 500710 på Junkön, Luleå. Fpl bröts sönder i luften vid skjutning. Ff fu Karl-Magnus Lif och nav fu Johan Åke Urban Edström omkom. blå F135
30030490405541127Fpl-typen utgår.blå L690
30031490405540323Fpl-typen utgårröd H695
30032TA291490507540323 Fpl-typen utgår. Instigningsluckan finns bevarad på Flygvapenmuseum. röd K694
30033490507540323Fpl-typen utgår.röd L700
30034490507531113Nedskärning av fpl-typ.gul B
30035490507520321 Totalhaveri 520310 vid landning F 21 efter motorstörning (enmotorlandning) pga brustet kamaxeldrev. Fpl råkar i ”galopp” och hamnar i en snövall. Ff Jacobsson oskadd. blå P490
30036MM651490507540319Fpl-typen utgår.röd O536
30037490527531113 Totalhaveri 530902 på F 1. Taxade ner i å efter mörkerlandning. Ff och nav oskadda. röd C697
30038490527531113Nedskärning av fpl-typ.
30039490527540323Fpl-typen utgår.697
30040490527500930Använd för hållfasthetsprov på FFA.579
30041490622531113Nedskärning av fpl-typ.röd H
30042490622531113Nedskärning av fpl-typ.gul D511
30043490622531113 Totalhaveri 530701 på Anjeskutan. Kollision med fjälltopp. Ff ffl Åke Erland Bengt Erlandsson och nav serg Stig Enar Runander omkom. De återstående delarna bärgades 1986 till Flygvapenmuseum. gul E724
30044MM624490717500919 Totalhaveri 500907 i Mälaren vid Kärrbolandet. Vid landningsvarvet till F 1 uppstod motorstörningar med brand i motor och vinge med vikning ner i Mälaren som följd. Ff fk Anders Bengt Torild Hedman och nav fu Gösta Erik Lennart Bengtsson omkom. vit A97
30045490717530319 Totalhaveri 530205 vid Strömsholms järnvägsstation. Motorskärning pga oljeläckage. Ff fu Bengt Lindvall och nav serg NG Danielsson hoppade. vit B1.005
30046490717531113Nedskärning av fpl-typ.gul I
30047490717540323Fpl-typen utgår.gul F984
30048490818540323Fpl-typen utgår.1.117
30049490818520517 Totalhaveri 510620 Efter skjutövning med start F 9 buklandade fpl på F 1. Höger landställ gick inte att fälla ut och vingklaffarna gick inte in. Ff oskadd. gul H473
30050491001540323Fpl-typen utgår.750
30051491001520304 Totalhaveri 520131 vid Tärna (Gällsta, S Sala), Västmanland. Trädkollision vid inflygning för landning med dålig sikt i mörker. Fpl stiger ocg ff lt K-G Sundgren och nav fu C-E Carlberg hoppade. Brand uppstod vid nedslaget. gul K523
30052491001540323Fpl-typen utgår.803
30053491001530807 Totalhaveri 530603 vid buklandning på F 1. Motorstörning på båda motorerna i starten. Ff fu Bengt Lindvall och nav fu Arne Dovenstam oskadda. blå O545
30054491001540323Fpl-typen utgår.D954
30055491115 520304 Totalhaveri 520121 efter landning på F 1. Kollision med snövall pga dålig sikt efter landning. Vä hjul tog i snövall. Fpl girar och stället viker sig. Stjärten verkar vara av. Ff och fnav oskadda. Repkostnad 76.500:- blå P596
30056491115530216 Totalhaveri 520614 vid F9:s skjutplats Björlanda. Fpl bröts sönder i luften. Ff lt Göte Gustav Vendel Wedholm omkom. gul N579
30057491115531113Nedskärning av fpl-typ.blå I
30058491115540323Fpl-typen utgår.gul M1.122
30059491115531113Nedskärning av fpl-typ.blå L
30060491115530216 Haveri 520710 på F1. Vid landning gick vä ställ in och vä vinge slog i banan. Fpl vände 180 grader. Larsson och Zetterbohm..?? oskadda. Repkostnad 30.000:-. Kass pga höga rep-kostnader och lång rep-tid. gul O814
Modell av J 30 Mosquito i skala 1:72.
Foto: Stina Hedvall / Flygvapenmuseum (CC BY beskuren).

Källor: 
Hans Kristiansson har sammanställt denna tabell med information från Lars Larsson och Bengt Ekbladh på Svenskt Flyghistoriskt Forum.
OF) = Del av informationen är från anteckningar av okänd flygentusiast från Göteborg.
Foto från Krigsarkivet och Kontaktgruppens arkiv (KONTAKT nr 39, december 1978).

Uppdaterad: 2021-09-16

Annons