Fpl 29 – Haveri fpl 29261

1958-03-28, F 16

Händelseförlopp

Efter ett pass programträning i avancerad uppvisningsflygning i 5.grp över basen samlades grp i fylking norr basen på 1.500 m höjd, varv 8.500. Då samlingen var klar skedde omformering till framruta.

Under sväng i framruta (acceleration 2-3½ g, 6-700 km/t, svag plané) kom femman (som ligger i kolonn bakom fyran) på något för stort avstånd till fyran. Han drog då på gas för att komma in på rätt avstånd (1-½ spännvid).

Då han närmade sig rätt avstånd, drog han av gasen, men fpl närmade sig fortfarande framförvarande, som verkade att sänka sig något. Trots gasavdrag och buntrörelse kom fpl så nära varandra, att nosen på femmans fpl av luftströmmar fördes uppåt och touchade höjdrodret på fyran, så att detta skadades. Höjdtrimrodret böjdes uppåt och bröts delvis av.

Femman fick en intryckning på nosringen, men kunde (efter kontroll av grpch) landa normalt.

Fyrans fpl skadades så att det blev manöverodugligt (höjdrodret låst i uppfällt läge). Spaken kastades ur förarens hand och fpl gjorde en brant upptagning av sig själv.

Ff kastade huven i (bedömt) vertikalt läge och sköt ut sig i (bedömt) ryggläge. Ff utskjutning, frigöring och landning u.a.

Ff (fk JG S-V), FFSU, oskadd. Fpl slog ned i gles skog c:a 5 km NNV basen utan att anställa nämnvärda skador. Fpl totalhavererade.


Källa: 
Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum: http://www.flyghistoria.org/ (som hämtat uppgifter från Krigsarkivet)

Uppdaterad: 2016-09-03

Annons