32 – Version J 32S

Den 4:e varianten av fpl J 32B som ”snöröjningsmaskin”. Bilden tagen på F 21 vintern 1971. Foto: via Björn Ek.

PROJEKT J 32S – ”S” SOM I SNÖRÖJNING!

Under åren 1969-71 utprovades en mycket säregen version av Lansen, nämligen en för snöröjning ombyggd J 32B på F 21 i Luleå. Man hade helt enkelt kapat flygkroppen i linje med främre stabilisatorinfästningen, demonterat EBK och på dess plats monterat ett nedåtriktat munstycke för att smälta bort snö och is på startbanorna.

Med hjälp av Torsten Allansson i Motala (som ingick i projektgruppen) har här gjorts en kort sammanfattning av hur provverksamheten förlöpte.

De första proven med ”jetblåsaggregat” för snöröjning utfördes vid F 21 i mars 1969. Flygplanet som användes var 32583, tidigare ”Urban 48”. Jetblåsningsrnunstycket var tillverkat av en firma i Malmö, Åsbrinks & Eiker. Det första munstycket höll i 4 timmar och 20 minuter! Denna första version av ”snöröjare a’la 32” överensstämmer inte helt med fotot ovan men i princip såg den likadan ut. Hytten på kroppens ovansida fanns ej på den första varianten bl a.

I juni 1969 gav KFF F 21 i uppdrag att bygga om 32583 för fortsatt utprovning. Totalt byggdes sedan tre olika utloppsdelar/munstycken vid F 21. I samtliga fall har livslängden visat sig vara mycket begränsad. Hållfasthetsproblem uppstod till följd av vibrationer, hög temperatur samt högt gastryck. Total gångtid för den första och de två nästkommande munstyckena blev 10 timmar.

Trots denna operativt begränsade provperiod fann man principen fullt användbar varför fortsatt utprovning motiverades. I januari 1971 kom aggregat nummer 4 att levereras. I och med detta hade Åsbrink & Eiker slutfört sin del av projektet.

Prov med munstycke 4 utfördes under februari och mars 1971. För att utvärdera hållfastheten hos detta munstycke körde man motorn med ökande varvtal i olika intervaller. Efter varje intervall besiktigades munstycket mycket noggrant. Man började köra på 4.500 rpm men först vid 7.000 rpm upptäcktes skador i form av sprickor på ledplåtar och munstycken.

Sammanfattningsvis kunde man konstatera följande: Underkylt regn och tunn is klarade maskinen bra, men däremot inte djup snö eller tjock is. För snö och issörja fanns det bättre utrustning.

Total körtid för det sista aggregatet blev 17 timmar och 25 minuter varvid man förbrukade 29.300 liter flygfotogen. Den förhållandevis höga bränsleförbrukningen i paritet med dålig verkningsgrad gjorde att projektet lades ned. 32583 som snöröjningsaggregat skrotades på F 21 sommaren 1971.

Troligtvis användes även fpl 32560 i proven.


Källor:
KONTAKT nr 76 april 1986, Björn Ek (något redigerad).
Svenskt Flyghistoriskt Forum.

Uppdaterad: 2021-01-13

Annons