S 14 – Sammanställning

SAMMANSTÄLLNING S 14 I FLYGVAPNET

FV-nr Typ Godkänd Avförd Orsak/Anm Koder W.Nr F.d. reg
803 P4 380620 Se S14 (3803) F3-39 631
804 P4 380708 Se S14 (3804) F3-40 636
3801 S14A 400115 61 Såld till Aero-Contact, Österrike. Ej reg. F3-1
F3-21
F11-
F8-
F17-
4368
3802 S14A 400115 450630 ”Fjällstork”. Haveri 450601 i Vättern vid Hästholmen. Roderlåsning i starten. Ff (fk N Uno Ohlsson) omkom. F3-2
F3-16
F3-22
4369
3803 S14 380620 440422 ”Fjällstork”. Haveri 440307 på F3 efter start för signaltjänstövning mellan spanare och markradiostation. Vid 25-30 m höjd gjorde fpl en svag men ökande sväng åt höger under höjdförlust. Efter 270° sväng slog fpl i marken och totalhavererade. Fs (lt Enderlein) undkom med en stukad hand medan ff (mj Karl A M Lorichs) skadades svårt och avled 1944-03-08. Orsak: Start med låsta skevroder. Ff var ej fastspänd med samtliga remmar, vilket bidrog till hans svåra huvudskador. (AC) F3-3
F3-23
F3-68
631
3804 S14 380708 501023 Haveri 500712 vid Södra Sandby, Öland. Kollision med stenmur vid start varvid brand uppstod. Ff (lt Harald V A Liljeqvist) omkom och fs (lt K-E Fernander) skadades. Ff hade utförde fsk-hopp från en J 21A-2 (21207) 2 dagar tidigare vid F 12… F3-4
F3-24
F11-
636
3805 S14A 400115 61 Såld till Aero-Contact, Österrike. D-EGBY?, D-EZZZ? F3-5
F3-25
F11-
4370
3806 S14A 400115 511029 Haveri 510826 under förövning inför F 3 flygdag. Fpl vek sig på 10 m höjd. Flygkroppen av. Rep-kostnad: 8.000:- F3-6
F3-16
F11-6
4371
3807 S14A 400416 410923 Haveri 410816 vid start Ränneslätt på väg till Malmen kl 10.50. Fpl överstegrades på 20 m höjd. Båda ombordvarande kraftigt mörbultade då de inte hade spänt fast sig. Ff (lt Karl-Erik Nittve) ådrog sig allvarliga ansiktsskador. Orsak: Fpl överstegrades i starten, vilken hade utförts olämpligt. Ff ”ryckte” upp fpl vid lättningen och detta medförde en hastig överstegring. Ff:s beslut att med hänsyn till fältets dåliga beskaffenhet söka utföra starten med minsta möjliga rullsträcka för att spara fpl, borde ha påkallat de noggrannaste förberedelser. (AC, S) F3-7
F3-17
4388
3808 S14A 400416 61 Såld till Deutsche Alpensegelflugschule via Ostermans Aero, D-EBOY. N156SV. F3-8
F3-18
F11-
4389
3809 S14B 430720 60 Såld till Technische Hochschule, Unchen via Ostermans Aero AB, D-EKLU. N156SV. F3-
F11-
F6-9
110 061 D-EXWT
3810 S14B 430720 61 Såld till Aero-Contact OE-ADX, D-ENTE F3-20
F21-13
110 062 D-EXWU
3811 S14B 430720 480714 Haveri 480628 vid Reijmyre. Strax efter passage av Reijmyra på 150 m höjd började fpl spotta och hacka och varvet sjönk. Ff försökte få liv i motorn genom att pumpa med bränslehandpumpen men det misslyckades. Motorn stannade och ff svängde upp mot vinden och ansatte landning. Lämplig nödlandningsplats saknades – under fpl fanns bara gran- och tallskog. Allt gick snabbt neråt, ”spaken i magen” och fpl rusade ner bland träden med stjärten först. Fpl fastnade bland trädtopparna och när dessa fjädrade tillbaka åkte fpl ”hiss” de sista 15 m ned till marken. Ff och två passagerare oskadda. Fpl blev svårt ramponerat – vänster vinge bortsliten, halva högervingen bruten o.s.v. Kabinen ganska så intakt. Orsak: Motorstopp pga att ff kört slut på bränslet och icke (i tid) kopplat om till fylld bränsletank.
Se bild nedan. (AC, KS)
F3-59 110 063D-EXWY
3812 S14B 430720 61 Såld till Ostermans Aero AB, Kontakt OE-ADR, Munke D-EKMU F3-
F21-
110 064D-EYWB
3813 S14B 430720 600525 ”Fjällstork”. Haveri 600410 F3-44
F3-95
F3-65 ?
F3-67
F21-12
110 201
3814 S14B 430720 61 Såld Akaflieg, Österrike, OE-AKA F3-59
F9-97
110 202
3815 S14B 430720 61 Såld till Aero-Contact, ej reg. F3-
F11-15
110 203
3816 S14B 430720 580308 Haveri 580204 under navigeringsövning med fpl utrustat med skidställ. I samband med lättningen i starten doppade skidorna och började senare att pendla. Båda bakre stoppwirarna hade brustit. Ff fortsatte starten och fick sedan av TL per radio direktiv hur landningen skulle ansättas. Ff hade viss svårighet att manövrera fpl, då skidorna i vertikalläge bromsade kraftigt i luften. Ff kunde trots detta göra en ganska normal landning och när flygplanet ”sattes” råkade vänster skida komma rättvänd och höger skida upp- och nervänd. Skador: Vänster landställsben något vridet liksom skidornas backar. Orsak: Skidorna hade icke monterats enligt gällande instruktioner. Därtill hade icke heller divisionens kontrolltropp underkastat skidmonteringen erforderlig kontroll. (AC) F3-
F21-13
?
3817 S14B 430910 560629 Haveri 531006 F3- 110 252
3818 S14B 430910 61 Såld till Aero-Contact, OE-ADO, Eckert D-ENPE F3-18
F11-
110 253
3819 S14B 430910 61 Såld till Aero-Contact, Wien. OE-ADS F3-98
F21-
110 254
3820 S14B 430910 460105 Haveri 450109 vid landning Kiruna flygfält. Skidorna slets loss vid kollision med snövall. Ff (fk Öberg), fs och pass skadades lindrigt. F3-4
F11-
110 255
D-EYWT
3821 S14B 481228 61 Nödlandade Åkesholm, Ystad, 450408. Såld till Aero-Contact OE-ADZ, Ditzel & Co. D-EADZ F11-21 1043
NL+UU
3822 S14B 481228 61 Nödlandade Kabusa,Ystad, 440404. Såld till Aero-Contact, Wien via Ostermans Aero AB, OE-ADT F11-22 5503
KR+QX
3823 S14B 490122 61 Nödlandade Kuggeboda, Ronneby, 450507. Såld (via Ostermans Aero AB) till Aero-Contact, OE-ADU F11-
F17-23
5806
BD+VF
3824 S14B 490215 61 Nödlandade Åkesholm,Ystad, 450408. Såld till Deutsche Alpensegelflugschule via Ostermans Aero AB, D-EKLA. F11-
F11-824
5837
DJ+PC
3825 S14B 490323 61 Såld till Deutsche Alpensegelflugschule via Ostermans Aero. D-EBGY F11-25
F11-825
5440
PP+QA
3826 S14B 490428 61 Nödlandade Kabusa,Ystad, 450404. Såld Aero-Contact, ej reg. F11- 110 232
BM+PL
Fpl 3811 havererade 1948-06-28 vid Reijmyre. Foto: Se KS nedan.

Källor:
KONTAKT nr 57, juni 1982

Tabellen är kompletterad med uppgifter från SFF (Svenskt Flyghistoriskt Forum)
AC) Från Axel Carlessons berättelse i KONTAKT nr 57.
KS) Kurt Steinrud, Kontakt nr 83. Även bilden från Kurt.
S) SFF-F: Svensk Flyghistorisk Förening – Region Norra Småland

Uppdaterad: 2018-09-07

Annons