Diverse provflygplan


I avsikt att utprova siktesradarn ¡ anslutning till SAAB:s sikte S7 försågs fpl 32253 från F 14 (F14 blå Niklas) med ”Drakenradom” år 1960. FC-kod: 23. Foto: Okänd.


LANSEN SOM PROVFLYGPLAN VID FC

Som provflygplan åt både SAAB och Försvarets Materielverk (FC) har fpl 32 gjort god tjänst i många år. Främst är det väl 32A som fått tjänstgöra i sammanhanget, men även 32B har utnyttjats en hel del. Att just fpl 32 blivit föremål för den här typen av verksamhet beror främst på att den är tvåsitsig. Något som nästan är ett villkor för ett provflygplan då man oftast behöver en operatör, kontrollant eller dylikt med sig på flygningarna. En annan orsak är att 32:an visat sig vara mycket pålitlig samt lämplig som plattform för diverse provutrustning.

1986 hade FC blott en J 32B i tjänst (32620) med anropskoden ”Viktor 21” och den var f ö den sist tillverkade 32:an. Hösten 1985 togs den sista A 32:an ur tjänst vid FC. Flygplanet var 32028, ”Viktor 28” (se bild nedan), och var likt många andra 32:or vid FC målad i svart och vitt och vilka internt kallades ”Getingarna”! Just detta flygplan har gjort sig känt för en bredare publik genom att ingå i den speciella fyrgrupp ur FC som varit ett bejublat inslag på några av FV:s flygdagar. I den s k ”blandgruppen”, i vilken även ingått ett flygplan av vardera typerna SK 60, J 35F och JA 37, har 32028 flugits av majoren Arne Lindholm (FC). Vid F 10 flygdag den 1 september 1985 gjorde gruppen sitt sista officiella framträdande. (BE)

Saab 105 (SK 60), Saab 32 Lansen (32028), Saab 35 Draken och Saab 37 Viggen från 1 oktober 1985. Foto: Å Andersson (Saab AB).

Här är några av de fpl 32 som använts som provflygplan:
32028 (Robotutprovning), 32080 (32-Alfa), 32083, 32115 (RB 04), 32120 (RBS 04 och RB 15), 32253 (Drakenradom), 32280 (32-gamma), 32283 (RB 04 och RB 73),
32502 (32-Beta, >300 utskjutningar m raketstol fpl 37 i hög fart, RB 24), 1)
32903 och 32620.


Provflygplan SAAB 201 (SK 50 med Tunnanvingar). Foto: Saab AB.
Provflygplan SAAB 202 (SK 50 med Lansenvingar). Foto: Saab AB.
Modell av provflygplan SAAB 202 (SK 50 med Lansenvingar) i skala 1:72 byggd av Göran Sebardt (1935-2016). Foto: Stina Hedvall / Flygvapenmuseum (CC BY).
Provflygplan 210 ”Lilldraken” som byggdes inför konstruktionen av fpl 35 Draken. Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM – beskuren).
Den första provflygningen med Lilldraken (SAAB 210) skedde i januari 1952 med Bengt R Olow som pilot. Foto: Bo Dahlin 1952 (Saab AB).
Saab 21 fick en ovanlig utformning med dubbla stjärtbommar och en skjutande propeller. Flygplanet provflögs första gången i juli 1943. Notera bilen i bakgrunden med tidstypiskt gengasaggregat. Foto: Åke Lärkert, november 1943 (Saab AB)
Havererat flygplan 37001 på Malmen, 14 september 1971. Foto: Sven Lindh, F 3 (CC BY).
Havererat flygplan 37001 på Malmen, 14 september 1971. Foto: Sven Lindh, F 3 (CC BY).

Källor:
BE) = Björn Ek (Kontakt nr 76, april 1986)
1) = Flygteknik under 100 år (artikel av Georg Ohlsson, SAAB)

Uppdaterad: 2021-05-26

Annons