TP 54 – Historik och Marinen

TP 54 med FV-nr 54201 och kod 541 på Bromma i maj 1993.
Foto: © Peter Liander.

BAKGRUND

På 1960-talet fanns en växande marknad för tvåmotoriga flygplan av s k Cabin Class för 6-8 personer och Piper Aircraft i Florida beslutade att utveckla ett sådant flygplan: Piper PA-31 Navajo.

Den ursprungliga versionen av PA-31, ”Navajo”, flög första gången 1964 och fanns i ett flertal versioner med olika motoralternativ och mindre kosmetiska förändringar.

En förlängd modell med plats för ytterligare två stolar, Navajo Chieftain (PA-31-350), senare förkortat till enbart Chieftain, lanserades 1973. Fram till januari 1984 hade 1.800 Chieftain tillverkats. Tillverkningen lades ned på 1980-talet när efterfrågan på flygplan med kolvmotorer minskade.

I Sverige har PA-31 varit ett vanligt taxi- och affärsflygplan. Det har även använts av Marinen och som skolflygplan på Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed.

MARINEN

Den viktigaste anledningen till anskaffningen av Piper PA-31-350 var att låta Marinens mest erfarna HKP 4-piloter öva instrumentflygning till en lägre kostnad jämfört med att flyga HKP 4. Kostnaden för en flygtimme med PA-31-350 var bara omkring en sjundedel jämfört med att flyga med HKP 4. Förutom transportuppgifter användes TP 54 även till optisk havsövervakning för att utföra fartygsidentifieringar.

Totalt kom fem Piper PA-31-350 Cheiftain att hyras in av Marinen från Tipp & Kran Transport AB, Torslanda, med början 1989.

Initialt kan beteckningen TP 45 ha använts men då den redan fanns ändrades den till TP 54 men då det återigen redan fanns en FPL 54 kan ibland beteckningen TP 54B ha använts. Dock är den riktiga beteckningen FPL 54B (enl TO AF FLYG 200 000002B, 1990-06-01).

Under det första året flög TP 54 med civila registreringsbeteckningar men texten ”SE” täcktes över med det militära kronmärket men de tre sista bokstäverna i civilregistreringen behölls. En udda och unik företeelse inom svenskt militärflyg. Luftfartsverket var dock missnöjda med denna märkning och under 1990 fick flygplanen standardiserad militär märkning.

Marinens tre helikopterdivisioner förfogade över var sitt plan med de övriga två som extra resurser. Eftersom 11:e helikopterdivisionen, som var baserad på Berga i Stockholms södra skärgård, saknade ett riktigt flygfält var deras flygplan huvudsakligen baserade på Bromma flygplats.

TP 54 med FV-nr 54201 och kod 541 på Bromma i maj 1993.
Foto: © Peter Liander.

Källor:

Jane’s All The World’s Aircraft
SFF – Svenskt Flyghistoriskt Forum
Wikizero
LAE blogg (Peter Liander)
Scramble.nl
Wikiwand
Omflygplan (Peter Liander)
Avrosys.nu

Updaterad: 2022-06-04

Annons