SK 25 – Sammanställning och haverier

En klassisk men inte desto mindre vacker bild på ett omtyckt flygplan! Foto: Se nedan.

HAVERIERNA

Under de 10 år, 1944-1954, som SK 25 var i aktiv tjänst i Flygvapnet, kom sammanlagt 14 flygplan att avföras såsom totalhavererade. Fem personer omkom i samband med haverierna.


Den 4 april 1945 totalhavererade fpl 25048 under leveransflygning från Hägglunds till F 8. Under flygningen kom planet in ett dimbälte söder om Hudiksvall, varvid ff av okänd anledning förlorade kontrollen över planet som gick nästan lodrätt i marken och fullständigt brann upp. Ff omkom omedelbart. Nedslaget skedde vid Korsnäsudde, 15 km SO Söderhamn.


Den 15 april 1945 havererade fpl 25050 i samband med en provflygning före leverans 1 km från Hägglunds flygfält. Ff, som var ovan vid fältet, åtföljdes av en kontrollingenjör, och råkade vid start ut för nedsvep, med påföljd att fpl slog ner i skogen och totalhavererade. De ombordvarande undkom med skrubbsår.


Den 19 juli 1945 havererade fpl 25042 p.g.a. motorstopp under pågående start- och landningsövningar vid Västra Forestad i Riseberga. Orsaken var sprickbildning i förgasarflottören. Ff sökte i den skogsklädda terrängen nå en glänta, men lyckades ej utan fpl kolliderade med ett träd och totalhavererade. Ff skadades.


Den 15 augusti 1946 störtade fpl 25108 i Kattegatt, 5 km V Tistlarna. Ff, som ej var flygutbildad, hade olovligen tillgripit planet och startat från F 5, varefter han utfört avancerad flygning på lägsta höjd över Ängelholm och Helsingborg, för att slutligen landa på vattnet inte långt från Tistlarnas fyr, där fpl sjönk med ff ombord.


Den 16 september 1946 havererade fpl 25111 efter motorstörning under start för en kortare orienteringsflygning i mörker på F 11 fãlt. Från 1 m höjd ansatte ff landning, varvid dock fpl tog mark med vänster vinge först. Fpl erhöll så svåra skador att det avfördes som totalhavererat. Ff undkom oskadd.


Den 1 november 1946 havererade fpl 25098 under nödlandningsövning vid Övad, NV Lungbyhed. Fpl vek sig på 50 m höjd och kunde ej helt tas upp utan slog i marken och totalhavererade. Läraren undkom oskadd medan eleven skadades.


Den 15 juli 1947 havererade fpl 25072 under spinövning vid Magleröd, 3 km SV Bonarp. Urgången ur spin skedde på för låg höjd, varvid fpl under upptagning slagit i en ek på 3 m höjd, kolliderat med ytterligare ett träd för att slutligen ta mark i en stenbunden mosse. Läraren och eleven klarade sig undan med hjärnskakning.


Den 11 september 1947 havererade fpl 25116 vid Scotlandshouse, Ljungbyhed, under nödlandningsövning. Fpl sjönk igenom från 3 m höjd, samtidigt som en vindby höjde vänster vinge. Vid sättningen vek sig fpl framåt och totalhavererade. Lärare och elev undkom oskadda.


Den 26 januari 1949 förstördes fpl 25020 vid en häftig brand i en verkstadshangar vid CVV, Hässlö. Vid samma brand förstördes SK 12 (665), SK 14 (609), SK 14 (5817), B 17A (17325) och B 17A (17345). SK 25 tillhörde vid tillfället F 14.


Den 15 augusti 1949 havererade fpl 25035 under övning i avancerad flygning. På 1.500 m höjd förlorade ff kontrollen över fpl då höjdrodret låst sig i främre läge Ff företog då fallskärmsuthopp och landade oskadd. Fpl slog ner vid Skäralid, 5 km SO F 5 fält och totalhavererade.


Den 11 oktober 1949 havererade fpl 25019 under övning i avancerad flygning. På 1.300 m höjd har ff lagt fpl i spin som trots ansatta manövrer ej kunnat hävas. Från 600 m höjd företog besättningen fallskärmsuthopp. Fpl slog ner vid Frössviks Gård på Bogesundslandet och totalhavererade. Passageraren skadade vid nedslaget höger fot. Fpl tillhörde vid tillfället F 8.


Den 30 maj 1950 totalhavererade fpl 25010 vid Rödeby, N Karlskrona. Ff bröt mot givna order och utförde dykning på lägsta höjd över sitt föräldrahem. Härvid felbedömde han avståndet och kolliderade med en trädtopp, varvid fpl gjorde en halvroll och slog i marken och fattade eld. Ff och passageraren omkom omedelbart. Fpl tillhörde vid tillfället F 17.


Den 14 september 1950 totalhavererade eller förstördes fpl 25097. Närmare omständigheter är okända…


Den 2 september 1952 inträffade det sista totalhaveriet med SK 25 vid Nymö, NO Rinkaby, då fpl25119 under lärarledd övning i vingglidning på låg höjd drabbades av vindkast, kanade och kolliderade med ett träd, varefter fpl steg kraftigt till 30 m höjd, vek sig och gick brant i marken. Eleven omkom medan läraren skadades.


Liv och rörelse på Ljungbyhed! En nostalgisk bild från den tid Flygvapnet var som störst. Foto: Se nedan.

SAMMANSTÄLLNING ÖVER FV:s SK 25 BESTMANN

FV-nrGodkKoderKassAnmärkningDrifttid
25000 420710 F5-200
F8-76
FC
540323 Original Bücker. Exreg ”EX+WB”. Nu på Flygvapenmuseum. 943
25001 440315 F5-201
F1-201
F21
541021 Första seriemaskinen från Hägglunds. Såld, ej civilreg.
25002 440422 F5-202
F1-202
541021Såld, ej civilregistrerad.
25003 440525 F5-203
F1-203
500930Kasserad pga dåligt skick. Reservdelsfpl. 715,7
25004 440525 F5-204
F4-
541021Såld, ej civilregistrerad.
25005 440724 F5-205
F8-205
541021Såld Tyskland reg D-EBEK. Avförd nov -63.
25006 440705 F5-206
F8-206
541021Såld Tyskland reg D-EBIF. Avförd nov -65.
25007 440713 F5-207
F17-97
541021SE-CBD Sv Flygtjänst. Såld Tyskland reg D-EBYF. Haveri 580219.
25008 440713 F5-208
F8-208
541021Såld Österrike reg OE-ABK.
25009 440805 F5-209
F18-
F4-
541021 Såld, ej civilregistrerad.
25010 440805 F5-210
F17-210
500712 Totalhaveri 500530, Rödeby, N Karlskrona.1.044,05
25011 440908 F5-211
F8-211
520304 Kasserad pga dåligt skick. 982
25012 440908 F5-212
F8-212
541021 Såld, ej civilregistrerad.
25013 440922 F5-213
F8-213
541021 Såld, ej civilregistrerad.
25014 440922 F5-214
F15-
541021 Såld Tyskland reg D-EMAR, senare OY-ALG (1977).
25015 440922 F5-215
F10-
541021 Såld Tyskland reg D-EDAB. Avförd nov -68.
25016 440930 F5-216
F9-
541021Såld Tyskland reg D-EKYF.
25017 440930 F5-217
F8-217
541021Såld Tyskland reg D-EGUF. Nu hos Luftfahrtmuseum Uetersen ”NF+IR”.
25018 441012 F5-218
F8-218
541021Såld Tyskland, ej civilregistrerad (reservdelar).
25019 441012 F5-219
F8-219
491108Totalhaveri 491011, Frössviks Gård, Bogesundslandet.887
25020 441012 F5-220
F14-
490323 Förstörd vid brand 490126, CVV verkstadshangar, Hässlö.
25021 441030 F5-221
F8-221
520304 Kasserad pga dåligt skick. Såld Tyskland som reservdelar. 1.012
25022 441102 F5-222
F8-222
520304 Kasserad pga dåligt skick. 1.232
25023 441102 F5-223
F21-
F1-223
541021Såld, ej civilregistrerad.
25024 441114 F5-224
F18-
F10-
541021 SE-CAX Sv Flygtjänst. Såld Tyskland reg D-EBYD. Haveri 610427. Skrotad.
25025 441114 F5-225
F9-
541021Såld Tyskland, ej civilregistrerad (reservdelar).
25026 441202 F5-226
F8-226
541021 Såld Tyskland reg D-EDEB. Totalhaveri 560402, Bergholzhausen.
25027 441218 F5-227
F8-227
541021 Såld Tyskland reg D-EDOG. Nu hos Museum der S.F. Dubendorf, Schweiz.
25028 441218 F5-228
F16-
541021 Såld Tyskland reg D-EFIS. Avförd jan -64.
25029 450104 F5-229
F8-229
520304 Kasserad pga dåligt skick.1031
25030 450104 F5-230
F8-30
520304 Kasserad pga dåligt skick.1.025
25031 450125 F5-231
F8-31
541021 Såld Tyskland reg D-EBUH. Totalhaveri 570926 i floden Lippe, Hessen.
25032 450125 F5-232541021 Såld Tyskland reg D-EHOL. Totalhaveri 560812, Norderney.
25033 450212 F5-233541021 Såld Tyskland reg D-EBAL. Kasserad efter haveri 600521.
25034 450212 F5-234520517 Kasserad pga dåligt skick. 1.254
25035 450306 F5-235491018 Totalhaveri 490815, Skäralid, 5 km SO Ljungbyhed. 914
25036 450228 F5-236541021 Såld Tyskland reg D-EBEL. Avförd dec -65.
25037 450228 F5-237541021 Såld Tyskland, ej civilregistrerad.
25038 450228 F5-238541021 Såld Tyskland, ej civilregistrerad (reservdelar).
25039 450315 F5-239541021 Såld Tyskland reg D-EDIB. Nu hos Air Classik, Düsseldorf.
25040 450306 F5-240541021 Såld Tyskland, ej civilregistrerad (reservdelar).
25041 450306 F5-241541021 Såld Österrike reg. OE-AEO.
25042 450320 F5-242450818 Totalhaveri 450719, Västra Forestad, Riseberga. 104,50
25043 450320 F5-243541021 Såld Tyskland reg D-EBIL.
25044 450328 F5-244541021 Såld Tyskland reg D-EBOL. Totalhaveri 570717, Korbach.
25045 450328 F5-245541021 Såld Tyskland reg D-EHET. Avförd efter haveri 600724.
25046 450405 F5-246541021 Såld Tyskland reg D-EFIM. Avförd dec -63.
25047 450410 F5-247541021 Såld Tyskland reg D-EDOB. Avförd sept -66.
25048Totalhaveri 450404 vid hämtningsflygning Korsnäsudde, SO Söderhamn.
25049 450417 F5-249541021 SE-CBC Sv Flygtjänst. Såld Tyskland reg D-EBUF, senare OE-AEP.
25050 450630 Totalhaveri 450415 vid provflygning Hägglunds flygfält, Örnsköldsvik. 0,5
25051 450424 F5-251541021 Såld Tyskland reg D-EJIM. Avförd efter haveri 640617.
25052 450424 F5-252541021 Såld Tyskland, ej civilregistrerad (reservdelar).
25053 450502 F5-253541021 Såld Tyskland reg D-ELES. Avförd.
25054 450502 F5-254541021 Såld Tyskland reg D-EMUL, senare HB-UXS och åter D-EMUL.
25055 450514 F5-255520517 Kasserad pga dåligt skick. 1.252
25056 450514 F5-256541021 Såld Tyskland reg D-EJIL. Nu hos Luftfartsverkets samlingar.
25057 450518 F5-257541021 Såld Tyskland reg D-ENOK. Avförd feb -66.
25058 450518 F5-258541021 Såld Tyskland reg D-EGEH, D-ELFI, D-ELOP och OE-AIE.
25059 450530 F5-259541021 Såld Tyskland reg D-EBAK.
25060 450601 F5-260541021 SE-CBA Sv Flygtjänst. Såld Tyskland reg D-EBAD. Totalhaveri 560311.
25061 450607 F5-261541021 Såld Tyskland reg D-EBEH. Avförd mars -61.
25062 450612 F5-262541021 Såld Tyskland reg D-EBUL.
25063 450612 F5-263541021 Såld Tyskland, ej civilregistrerad (reservdelar).
25064 450622 F5-264530131 Kasserad pga dåligt skick. 1.312
25065 450622 F5-265541021 Såld Tyskland reg D-EBYL. Totalhaveri 570926, Stuttgart.
25066 450702 F5-266541021 Såld Tyskland reg D-EKAR.
25067 450706 F5-267541021 Såld Tyskland reg D-EBYH. Skadad vid landning 590809, Lübeck, avförd.
25068 450706 F5-268541021 Såld Tyskland, ej civilregistrerad (reservdelar).
25069 450719 F5-269541021 Såld Schweiz reg HB-USX.
25070 450719 F5-270541021 Såld Tyskland reg D-EBOF. Avförd nov -61.
25071 450817 F5-271541021 Såld Tyskland reg D-EDUB.
25072 450824 F5-272471021 Totalhaveri 470715, Magleröd, 3 km SV Bonarp. 324
25073 450824 F5-273541021 Såld Tyskland reg D-ELET. Nu reg OY-AVZ.
25074 450824 F5-274541021 Såld Tyskland, ej civilregistrerad (reservdelar).
25075 450910 F5-275520517 Kasserad pga dåligt skick. 1.217
25076 450903 F5-276541021 Såld Tyskland reg D-EBAM.
25077 450910 F5-277541021 Såld Tyskland, ej civilregistrerad (reservdelar).
25078 450912 F5-278541021 Såld Tyskland reg D-EHOM. Avförd mars -61.
25079 450912 F5-279541021 Såld Tyskland reg D-EBAH. Avförd okt -55.
25080 450917 F5-280541021 Såld Tyskland reg D-EBEM.
25081 450927 F5-281541021 Såld Tyskland reg D-ENUS. Avförd juli -57.
25082 451006 F5-282541021 Såld Tyskland reg D-ECES. Nu hos Air Classik, Frankfurt-Rhein Main.
25083 451011 F5-283541021 Såld Tyskland reg D-EBOH.
25084 451006 F5-284541021 Såld Tyskland reg D-ELAM. Nu hos Björn Löwgren, Bromma.
25085 451011 F5-285541021 Såld Tyskland reg D-EDYB. Avförd -63.
25086 451011 F5-286541021 Såld Tyskland reg D-EGYL.
25087 451019 F5-287541021 Såld Tyskland reg D-EFAN, HB-USN och OE-ABU.
25088 451019 F5-288541021 Såld Tyskland reg D-EJUB. Avförd juni -59.
25089 451027 F5-289541021 Såld Tyskland, ej civilregistrerad.
25090 451108 F5-290541021 Såld Tyskland, ej civilregistrerad.
25091 451108 F5-291541021 SE-CBB Sv Flygtjänst. Såld Tyskland reg D-EKOR.
25092 451108 F5-292541021 Såld Tyskland, ej civilregistrerad.
25093 451119 F5-293541021 Såld Tyskland reg D-EKIN. Senare HB-USA.
25094 451115 F5-294541021 Såld Tyskland reg D-EFEN.
25095 451122 F5-295541021 Såld Tyskland reg D-EFIN. Avförd -62.
25096 451127 F5-296541021 Såld Tyskland reg D-EKOB. Nu hos ”Museum Cichorius”, Frankfurt.
25097 451130 F5-297501202 Totalhaveri 500914.1.051,9
25098 451130 F5-298461204 Totalhaveri 461101, Övad, NV Ljungbyhed. 226
25099 451211 F5-299541021 Såld Tyskland reg D-EGOB. Avförd nov -63.
25100 451211 F5-300541021 Såld Tyskland reg D-EFON.
25101 451218 F5-301541021 Såld Tyskland reg D-EFUN. Totalhaveri 590910 i Lousanne, Schweiz.
25102 460112 F5-302541021 Såld Tyskland reg D-EBYT.
25103 460110 F5-303541021 Såld Tyskland, ej civilregistrerad.
25104 460122 F5-304541021 Såld Tyskland reg D-EBIM.
25105 460115 F5-305541021 Såld Tyskland reg D-EJYM.
25106 460124 F5-306520517 Kasserad pga dåligt skick. 1.052
25107 460211 F5-307541021 Såld Tyskland reg D-ELIF.
25108 460211 F5-308461028 Totalhaveri 460815, Kattegatt, 5 km V Tistlarna.98
25109 460226 ?
F8-109
520304 Kasserad pga dåligt skick.751
25110 460219 F5-310541021 Såld Tyskland reg D-EFJU. Avförd efter haveri 630405.
25111 460226 F5-311470322 Kasserad efter haveri 460916, F11.
25112 460226 F5-312541021 Såld Tyskland reg D-EMEG. Avförd februari -64.
25113 460308 F5-313541021 Såld Tyskland reg D-ENIL. Avförd januari -65.
25114 460312 F5-314541021 Såld Tyskland reg D-EBIH. Nu hos Flygvapenmuseum.
25115 460320 F5-315541021 Såld Tyskland reg D-EBOM. Nu hos C-G Flodin, Alingsås.
25116 460327 F5-316471011 Totalhaveri 470911, Scotlandshouse, Ljungbyhed. 301
25117 460330 F5-317541021 Såld Tyskland reg D-EDUP. Avförd augusti -66.
25118 460405 F5-318541021 Såld Tyskland, ej civilregistrerad.
25119 460408 F5-319531219 Totalhaveri 520902, Nymö, NO Rinkaby. 928,5
25120 460510 F5-320541021 Såld Österrike reg OE-ACS.
Foto: Se nedan.

Källa: 
KONTAKT nr 74, februari 1985 
– Leif Fredin 
– Olle Lindström 
– Fotograf ej angiven på många av bilder i originalartikeln…

Uppdaterad: 2018-02-08

Annons