Fpl 21 – Haveri fpl 21115

1948-06-16, Säve jvg-stn 0,2 km N viadukten

Händelseförlopp

Under roteflygning på 1.200 m höjd längs målbanan vid Mjörn, varvid ff (BÅB) gick målfpl åt rotech, observerade ff att kylvätsketemperaturen började stiga in i gul sektor trots full kylning och normalt varvtal 2.100/min. Av rotech fick ff order att gå hem och landa.

Kokvarningslampan lyste till och från. Efter en stunds flygning började kylvätsketermometerns visare att hoppa och motorn skaka. Ff kunde ej hålla höjden och fick – sedan störningarna anmälts till TL – av rotech order hålla sig beredd hoppa. Flyghöjden var 800 m.

Strax därpå slutade motorn dra och förarrummet fylldes med rök. Ff kuperade motorn, stängde bränslekranen, svängde höger mot obebyggt område, satte fötterna på byglarna, drog i höger huvhandtag och i nödutlösningshandtaget.

Övre huvdelen satt kvar och lossnade först efter ett knytnävsslag. Ff satte sig rakt i stolen med huvudet mot nackstödet och drog i utskjutningshandtaget. Ff kände en kraftig stöt och fick synfördunkling. Hastighet vid uthoppet var 300 km/t. När ff åter kunde se låg fpl i svag vänstersväng framför och något under ff. Höjd vid utskjutning 500 m.

Ff hade inget minne av när stolen försvann. Ff drog i faskutlösningen och fask öppnades omedelbart. Ff kom i kraftig pendling som ej kunde hävas före nedslaget på en berghäll och blev ganska hårt. Ff fick skråmor på händerna.

Haveriorsak

Fpl har i 70-80 gr dykvinkel tagit mark i en leråker och totalt söndrats med brand i resterna. Orsak till haveriet var överhettning av motorn genom kylvätskeförlust, genombränning av motorblocken. Orsak till kylvätskeförlust ej fastställd pga haveriskador på motor och fpl.

(Ff:fu/GFSU:1)

Räddningsmanskapet vattenbegjuter motorn för att man sedan om möjligt skall kunna fastställa anledningen till motorstoppet. Tjocka ångmoln slår upp från den heta metallen (GT)
Mitt bland de förbrända delarna av planet reser sig de båda stjärtarna brant upp i luften. Motorn har helt skalats av och det pyr ännu i dess inre. (GT)

Källa: Flyghistorisk Revy nr 29/1981, bilder ur GT 

Uppdaterad: 2013-05-20

Annons