Fpl 29 – Haveri fpl 29344

1956-02-02, Gilleleje, Helsingör i Danmark

Utdrag ur ÖFS (Östergötlands Flyghistoriska Sällskap) 2/2011

En rote J 29 startade från F 10 för att öva förskärmad instrumentflygning söder om F 10. Ff rapporterat att han avbröt instrumentflygningen pga varvtalsfall på ca 6.000 m.

Efter misslyckande återstartförsök, försöker han glidflygande nå F 10. Roten passerar genom molnglugg på 3.000 m, ser vatten och en landremsa som han styr emot.

Ff fick på 1.500 m order att omedelbart hoppa och ses på 1.000 m skjuta ut sig, men följeplanet kunde pga molnigheten inte följa räddningsförloppet.

Följeplanet följer istället det förarlösa planet tills det försvann i en lägre molnbank. Fpl fortsatte efter uthoppet ca 8 km där det girade tvärt åt höger och störtade sedan brant mot marken.

Vid nedslaget studsar fpl 500-600 m utefter en linje mellan 5 gårdar och kraschade slutligen i en jordvall 50 m från en stor gård.

Rester av planet o motorn slungades längre bort. Huven återfanns vid järnvägen och hade varit nära att träffa en jordbrukare. Vrakdelar låg utspridd över ett stort område.

Sökningar efter ff startade. Vaktmästaren på Tegners museum i Dronningmölle ser något gult i snön, det var piloten. Det gula var stolskärmen. Piloten (ffl 3.gr, vicekrp IA L) (GFSU) var avliden.

Ur haveriutredningens rapport

Planet brann ej. Kataptultstolen återfinns och man ser att piloten inte frigjorts från den före nedslaget.

Vid uthoppet lyckas inte piloten frigöra sig från stolen, troligen pga att sprinten till fastbindningsremmarna kommit så hårt i kläm mellan beslaget till vänster midjerem och öglan hos tappen på högra midjerem, att föraren inte orkade dra ut den. Piloten utlöser skärmen men utvecklas ej pga stolen hindrar det.

Åtgärd

I SFI J 29 …hur midje- o axelremmar anbringades var felaktig. Ändrades till att axelremmarna skulle läggas över midjeremmarna.


Källa: 
Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum: http://www.flyghistoria.org/ 
Bengt Ekbladh på Svenskt Flyghistoriskt Forum: http://www.flyghistoria.org/

Uppdaterad: 2016-09-08

Annons