Fpl 35 – 35XS Export Finland

Finska SAAB 35XS Draken med registrering DK-202. Foto och copyright: Saab AB (beskuren).

Redan i början av 1960-talet inledde det finska flygvapnet förhandlingar med Sverige om anskaffning av moderna flygplan. 1970-04-08 lade riksdagen ett förslag om köp av 12 st SAAB J 35 Draken av Sverige men de skulle licenstillverkas av Valmet i Kuorevesi, Finland. Flygplanen kallades i Sverige för SAAB 35XS (Export Suomi) men fick beteckningen 35S i Finland.

Avtalet omfattade även reservdelar och robotarna RB 27 och RB 28 Falcon (finsk beteckning 7S och 8S) vilka var svensktillverkade men även inköpta från USA. Inköpspriset var 200 miljoner mark (100 miljoner svenska kronor).

I Finland fick 35-flygplanen ny beteckning genom att man tog bort prefixen (J och SK) och tillförde ett ”S” efter beteckningen.

Under tiden hyrdes sex J 35B (som hade fått sin allvädersavionik borttagen) in från Sverige med början 1972. 1976 köptes de hyrda flygplanen av Finland och fick beteckningen 35BS. Samtidigt anskaffades ytterligare nio begagnade flygplan, sex J 35F (35FS i Finland) och tre SK 35C (35CS i Finland) till en total kostnad av 63 miljoner mark. Dessutom ingick en simulator, ett underhållskontrakt och en J 35A för Rovaniemi för träningsbruk.

Leveransen av de tvåsitsiga skolflygplanen betydde att pilotträningen på Draken nu kunde ske i hemlandet i stället för i Sverige.

1980-03-29 inköptes ytterligare av två SK 35C och arton J 35F vilka levererades under 1984-1986. Även en J 35B (som ersättning för brandskadade DK-206) ingick. Valmet (senare Finavitec) ansvarade för underhåll, modifieringar och stödfunktionerna för Falcon-missilerna.

Inledningsvis levererades flygplanen till flygdivisionen HävLLv 11 vid Tavastlands flygflottilj vid Tikkakoski, Jyväskylä. Senare flyttades HävLLv 11 till Lapplands flygflottilj, Rovaniemi. År 1984 bildades en andra division med Draken (HävLLv 21) vid Satakunta flygflottilj vid Birkala, Tammerfors.

SAAB 35XS Draken nr 351307 med kod DK-213 vid Karelian Aviation Museum. Foto: MKFI (Wikimedia PD beskuren).

Efter andra världskriget var Finland begränsat av ett avtal från 1950 till 1989 med de allierade segernationerna om att ha högst 60 stridsflygplan. Dessa restriktioner omfattade inte skolflygplan som även kunde användas till taktiska uppdrag. Jaktplanen 35S och 35FS klassades som stridsflygplan medan det tvåsitsiga skolflygplanet 35CS och övergångsplanet 35BS betraktades som skolflygplan. Det har senare framkommit att Sverige lagrade ett stort antal Draken-plan, som annars hade gått till skrotning, samtidigt som Finland utbildade fler stridspiloter än vad de hade bruk för…

År 1990 utrustades flygplanen med rems- och fackelfällare och ytterligare två vapenfästen. Vissa av de finländska Draken kunde utrustas med den ryska värmesökande jaktroboten Vympel K-13 (AA-2 Atoll) pga dess likhet med AIM-9 Sidewinder.

Fackelfällare på finska 35 Draken. Foto: MKFI, Wikimedia (PD)

Haverier

Under alla år som Draken var i bruk i Finland inträffade endast två haverier.

Under en flygning 1974-01-18 började flygplan DK-206 (35266) generator att brinna men piloten kunde nödlandade och klarade sig oskadd.

Det andra haveriet (med dödlig utgång) inträffade 1995-11-14 när ett flygplan DK-231 (35416) kolliderade med marken på grund av en felinställd höjdmätare.

Finska beteckningar

Varför har den finska Draken fått beteckningen DK? Jo, den finska tvåställiga bokstavskoden refererar oftast till tillverkare och/eller modell, t ex:

DK = Saab 35 Draken
SF = SAAB 91B/D Safir
HN = F/A-18 Hornet
VN = Valmet Vinka
MG = MiG-21 F-13
MU = MiG-15UTI
GN = Folland Gnat F.1/FR.1
VT = Vampire T.55
VA = de Havilland Vampire FB.52
RG = Redigo
PC = Piper PA-31-350 Chieftain
PA = Piper PA-28RT-201 Cherokee Arrow
CB = Cessna 402B Businessliner
LJ = Gates Learjet 35A
FF = Fokker F27-100/400M
DO = Douglas C-47A/C-53C/C-53D
PR = Percival C.53 Pembroke
 
SAAB 35XS Draken. Foto och copyright: Saab AB (beskuren).

Sammanställning

AntalFinsk
bet.
Svensk
bet.
Tjänste-
period
Anm
835BSJ 35B1972-1997Inskolning o reguljär tjänst (en för utb flygmek, ej i tjänst).
135ASJ 35A1974-1985Utbildning av flygmek, ej i tjänst.
1235SSAAB 35XS1974-1998Jaktflygplan (licenstillverkade i Finland av Valmet).
535CSSK 35C1976-2000Skolflygplan, ej beväpnad.
2435FSJ 35F1976-2000Jaktflygplan.

Tabell – Finska 35 Draken

DK-nrS/nTypAnmärkning
35252B1978 för flygingenjörsutbildning i Hall. Ej i flygtjänst.
”gul 52”
DK-20035026A1976-08-04 gåva till Finland men flög aldrig.
För flygmekutbildning.
DK-201351301XS1974-03-12 första flygningen.
1974-09-04 till Finska FV, märkt ”Kake” (smeknamn för general Kaulo Pöyhonen).
2000-05-16 sista flygningen.
På pelare vid Halli centrum/flygplats, Jämsä, Finland.
DK-20235265B1972-05-02 till Finland, märkt ”MIKKO”.
1993-09-09 sista flygningen.
Flygtid Finland: 1.698 tim (totalt 2.699 tim).
Monument vid Air War School i Tikkakoski.
På pelare vid Tikkakoski Air Force Academy, Finland.
DK-203351302XS1974-04-09 första flygningen.
1974-06-10 till Finska FV.
2000-07-25 sista flygningen.
Till Kittilä, Finland.
DK-20435261B1972-05-02 till Finland, märkt ”PEKKA”.
1994-11-29 sista flygningen.
Flygtid i Finland: 1.552 tim (totalt 2.200 tim).
1997-06 skrotning.
DK-205351303XS1974-05-14 första flygningen.
1974-06-18 till Finska FV.
1999-10-04 sista flygningen.
Skrotades 2001-08.
Bild och finsk flyghistoria.
DK-206
DK-942
DK-206A
35266B1972-05-10 till Finland, märkt ”HANTA”.
1974-01-18 generatorbrand under flygning, nödlandning, ej rep.
Till flygvapnets tekniska skola, omreg DK-942.
Till Ähtäri, omreg DK-206A.
2002-08 skrotning.
1995 till Aviation Museum, Helsingfors, Finland.
DK-206
ny
35245B1984-08-15 ersättning för brandskadat fpl (35266), reg som ny DK-206.
1995-10-06 sista flygningen.
Till Finlands Flygmuseum.
DK-207351304XS1974-10-03 första flygningen.
1975-01-24 till Finska FV.
2000-08-24 sista flygningen.
Till Päijänne Tavastlands flygmuseum (Päijät-Hämeen).
DK-20835214B1972-05-25 (05-29?) till Finland märkt ”JUSSI”.
1995-05-11 sista flygningen.
Till IlmavTK som markträningsfpl.
Monument vid Åbo flygplats, Käärmekallio.
DK-209351305XS1974-09-23 första flygningen.
1975-02-21 till Finska FV.
2000-08-18 sista flygningen.
Till Tredu yrkesskola som instruktionsfpl.
DK-21035243B1972-06-13 till Finland, märkt ”KARI”.
1995-07-11 sista flygningen.
1997-02 skrotning.
DK-211351306XS1974-11-13 första flygningen.
1975-03-27 till Finska FV.
2000-01-03 sista flygningen.
På pelare vid Lapin Lennosto, Rovaniemi.
DK-21235257B1972-07-06 till Finland, märkt ”VIHTORI”.
1991-09-26 (09-21?) sista flygningen.
1997-06 skrotning.
DK-213351307XS1975-01-07 första flygningen.
1975-10-07 till Finska FV.
2000-05-23 sista flygningen.
Till Karelian Aviation Museum i Villmanstrand, Finland.
2013-06 vid Lappeenranta International Airshow.
DK-215351308XS1975-02-06 första flygningen.
1975-10-28 till Finska FV.
2000-08-16 sista flygningen. Gulmålad!
2001-08 skrotning.
DK-217351309XS1975-03-20 första flygningen.
1975-05-30 till Finska FV.
1999-06-02 sista flygningen.
2001-08 skrotning.
DK-219351310XS1975-04-18 första flygningen.
1975-08-19 till Finska FV.
2000-08-16 sista flygningen.
På pelare vid Pudasjärvi flygplats.
DK-221351311XS1975-08-21 första flygningen.
1975-10-22 till Finska FV.
2000-08-24 sista flygningen.
Till Rissala flygplats, brandövning.
Räddningsförevisning vid Kuopio Airshow 2007.
DK-223351312XS1975-10-03 första flygningen.
1976-01-08 till Finska FV.
2000-08-23 sista flygningen.
Märkt ”Kreivi von Rosen” (Greve von Rosen, svensken som donerade det första flygplanet DK-200 till Finland).
Till Mellersta Finlands Flygmuseum i Tikkakoski.
DK-22535417F1984-12-14 till Finland.
1998-09-21 sista flygningen.
Gångtid i Finland: 1.224 tim (totalt 2.813 tim).
2001-08 skrotning.
1997 vid Tampere/Pirkkala.
DK-22735425F1986-03-20 till Finland.
1996-06-28 sista flygningen.
2001-08 skrotning.
DK-22935481F1986-02-03 till Finland.
1997-09-01 sista flygningen.
Demonstrationsplan på Taipalsaari flygplats.
DK-23135416F1986-06-18 till Finland.
1995-11-14 haveri. Kollision med marken vid Tikkakoski.
Gångtid i Finland: 803 tim (totalt 2.607 tim).
DK-23335443F1985-09-11 till Finland.
1999-03-29 sista flygningen.
Nos och kabin vid Mellersta Finlands flygmuseum i Tikkakoski.
DK-23535444F1986-08-27 till Finland.
1999-04-06 sista flygningen.
2001-08 skrotning.
DK-23735446F1985-11-15 till Finland.
1995-11-16 sista flygningen.
1998-07-15 monument vid Satakunta flygflottilj, Björneborg, Finland.
Övningsobjekt för Räddningstjänsten i Tikkakoski.
DK-23935447F1985-06-11 till Finland.
Bild från 1998, Helsinki Vantaa flygplats.
1999-08-05 sista flygningen.
DK-24135448F1986-11-13 till Finland.
2000-08-23 sista flygningen.
Till Aviation Museum of Central Finland.
DK-24335450F1985-03-22 till Finland.
1999-03-15 sista flygningen.
2001-08 skrotning.
DK-24535451F1985-06-07 till Finland.
1999-01-26 sista flygningen.
Utbildningsobjekt för räddningsstyrkan i Helsingfors-Vanda.
DK-24735441F1986-08-22 till Finland.
1996-09-12 sista flygningen.
Uppställd Halli-basen vid Kuorevesi, Finland.
DK-24935455F1986-02-03 till Finland.
1997-10-01 sista flygningen.
Uppställd utan vingspetsar.
Till Tuulonen köpcentrum, Tavastehus (med falsk märkning DK-247).
DK-25135458F1985-09-10 till Finland.
1997-10-30 sista flygningen.
DK-25335462F1985-03-22 till Finland.
1999-11-12 sista flygningen.
2001-08 skrotning.
DK-25535483F1986-06-25 till Finland.
1999-01-13 sista flygningen.
Till flygvapenskolan i Kauhava.
DK-25735487F1984-12-14 till Finland.
1998-08-25 sista flygningen.
DK-25935499F1985-11-08 till Finland.
1997-01-17 sista flygningen.
Till Karhula Flygmuseum, Finland.
DK-26135460F1976-08-27 till Finland.
1995-03-06 sista flygningen.
1997-06 skrotning.
DK-26235823COmbyggd 35037.
1976-06-17 till Finland.
1999-11-01 sista flygningen.
Till Finlands Flygmuseum, Helsingfors.
DK-26335412F1977-06-09 till Finland.
1998-05-29 sista flygningen.
Gångtid i Finland: 1.770 tim (totalt 2.810 tim).
För räddningsövningar vid Satakunta, Pirkkala.
DK-26435820COmbyggd 35036.
1976-06-17 till Finland.
1997-06-27 sista flygningen.
1999-05 skrotning.
DK-26535489F1977-09-23 till Finland.
1997-06-12 sista flygningen.
Flygtid i Finland: 1.737 tim (totalt 2.710 tim).
Till räddningstjänsten i Uleåborg och senare i Kauhava.
DK-26635803COmbyggd 35038.
1977-04-28 till Finland.
1998-06-30 sista flygningen.
Flygtid i Finland: 1.524 tim (totalt 2.577 tim).
2001-08 skrotning.
DK-26735449F1977-09-09 till Finland.
1999-12-28 sista flygningen.
Övningsobjekt för räddningstjänsten i Halli.
DK-26835807COmbyggd 35022.
1984-06-14 till Finland.
1998-11-18 sista flygningen.
2001-08 skrotning.
DK-26935445F1977-12-15 till Finland.
1998-09-08 sista flygningen.
DK-27035812COmbyggd 35020.
1984-06-14 till Finland.
2000-08-23 sista flygningen.
Till Mellersta Finlands Flygmuseum, Tikkakoski.
DK-27135493F1978-01-24 till Finland.
1998-11-03 sista flygningen.
1998-2005 undervisningsobjekt vid Savolax Centrum för yrkes- och vuxenutbildning.

Källor:
Wikipedia (Sverige och Finland)
Svenskt Flyghistoriskt Forum
AEF (Arboga Elektronikhistoriska Förening, bl a Göran Hawée)
military.wikia.org
tiikki.blogspot.com
lae.blogg.se
forum.skalman.nu
spottingmode.com
DigitaltMuseum

Uppdaterad: 2021-11-19

Annons