Fpl 29 – Haveri fpl 29467

1958-08-28, Skärhamn

Haveriet

Efter stigning med ebk från 8.000 till 12.000 m höjd gick ff över i planflykt (ej buntrörelse) och drog av gasen för att släcka ebk. När ebk slocknade fortsatte varvet trots gaspådrag att sjunka.

Efter misslyckade återstartningsförsök lämnade ff (ffl 3.gr, vicekrp J H), (TIS), fpl med fallskärm.

Fortsatt händelseförlopp

Efter fsk-hopp kom fpl något ur den tänkta kursen för ”haveri” i havet och flög in mot Tjörn.

Fpl slog först av halva taket på en ladugård (där flera personer vistades i närheten), slog sedan ned i ett grishus och dödade en sugga.

Polis och personal från F 9 betraktar det instörtade ladugårdstaket.
Foto: GT eller GP …

Efter att ha mejat ner en lövskogsdunge touchade fpl en bergknalle, svepte utför en slänt och hamnade brinnande några meter från Tjörns Bilservice, precis ovanför drivmedelsförrådet som innehöll 15.000 liter bensin!

Planet slog ned alldeles vid Shells nya bensinstation och fattade eld rakt ovanpå de tankar med tusentals liter olja och bensin som ligger nedgrävda i marken. En meter jord hindrade en förödande olycka. Foto: GT eller GP .

Släckningen blev besvärlig och tog över en timma. Tankarna skyddades av en meter jord och man var rädda för att tanktaket skulle ge vika. Hettan från det brinnande planet var så stark att det betecknades som ett under att elden inte spred sig till drivmedelsförrådet.

Alldeles vid dörrarna till smörj- och tvätthallen hos Tjörns Bilservice i Skärhamn hamnade reaplanet på taket till bensinförrådet. Foto: GT eller GP

Haveriorsak

Motorstopp, sannolikt p g a att ebk-inregleringen blivit felaktig under drift.


Källor: 
Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum: http://www.flyghistoria.org/ (som hämtat uppgifter från Krigsarkivet)
GT
GP

Uppdaterad: 2016-11-07

Annons