S 14 – Teknisk beskrivning

Allmän beskrivning

Flygplan typ S 14A och S 14B klassificeras som ett täckt högvingat monoplan med fällbara vingar. Flygplan S 14A är tvåsitsigt emedan S 14B är tresitsigt.

Flygkroppens stomme och fenan är uppbyggd som en svetsad stålrörskonstruktion emedan vingar och stabiliseringsorgan är uppbyggt av trä. Med undantag av motorinklädnaden (duralplåt) är flygplanet klätt med duk.

Flygplanet var avsett att användas som artillerilednings-, sambands- och spaningsflygplan. Vissa flygplan utrustades med kamera för lodbildsfotografering. Flygplanet var komplett utrustat för mörkerflygning. Flygplan S 14A var utrustad med en rörlig 8 mm ksp m/22-37R monterad i en bakre kupollavett av typ Ikaria. Fpl S 14 och S 14B saknade beväpning.

TECKENFÖRKLARING
1 – Höjdtrim (stabilisatoromställning)
2 – Klaffreglage
3 – Gasreglage
4 – Blandningsreglage
5 – Ventilationsruta
6 – Tankväljarreglage
7 – Tändströmställare
8 – Sändarknapp radio
9 – Pitotuppväming (indikator)
10 – Belysning instrumentpanel
11 – Hastighetsmätare
12 – Svängindikator
13 – Variometer
14 – Höjdmätare
15 – Klocka
16 – Varvräknare
17 – Manometer (flervisarinstrument)
18 – Oljetempindikator
19 – Instrumentbelysning
20 – Hållare för start och landningsdata
21 – Bombfällningskontroll (ej inst i FV)
22 – Deviationstabell
23 – Accumulatorventil (väljarreglage)
24 – Batteriströmställare
25 – Trimdatatabell
26 – Bombfällarknapp
27 – Kartfodral
28 – Styrspak
29 – Sidroderpedal
30 – El-central

Motorinstallation

Motorn utgjordes av en 8-cylindrig, luftkyld inverterad V-motor av typen ARGUS As 10 E. Maximalt effektuttag vid start och 2.100 rpm var 270 hkr. Vid marschfart och 1.880 rpm var effektuttaget 200 hkr.

Motorn hade en slagvolym om 12,7 liter med kompressionsförhållandet 5,9:1 och hade automatiskt reglerad förtändinställning.

Propellern utgjordes av en fast träpropeller av fabrikat Heine med en stigning vid 0,7 r på 1,43 m. Propellerdiameter 2,60 m.

Bränsle och oljesystem

Total bränslemängd uppgick till 148 liter fördelat på en vänster och en höger vingtank om vardera 74 liter. Med hänsyn till tanksumparna kunde maximalt 143 liter utnyttjas. Bränsletryckets ”gröna värde” låg mellan 0,12-0,20 kg/cm2.

Fpl S 14A och S 14B kunde förses med extra bränsletankar.

Oljetankens totala volym var 15 liter varav 4 liter utgjordes av skumutrymme. Minimum oljekvantitet var 7 liter. Normalt oljetryck var max 6 kg/cm2 (vid start max 10 kg/cm2) och minsta tillåtna oljetryck 1 kg/cm2.

Tekniska data

Spännvidd 14,25 m
Bredd med fällda vingar 4,75 m
Höjd (markläge) 3,2 m
Längd 9,9 m
Spårvidd (markläge) 3,4 m
Vingdjup 1,83 m
Vingyta 26 m2
Vingbelastning 51 kg/m2
Tomvikt (med hjulställ) 4) 985 kg
Tomvikt (med skidställ) 4) 1.025 kg
Flygvikt 4) 1.320 kg
Tillåten överlast (fredstid) 4) 80 kg
Tillåten överlast (mobilisering) 4) 180 kg
Max hastighet 3) 178 km/h
Max marschhastighet 3) 165 km/h
Normal marschhastighet 3) 157 km/h
Lägsta hastighet planflykt 3) 70 km/h
Startsträcka till lättning med full klaff och vindstilla 90 m
Startsträcka till lättning med full klaff och motvind 3,5 m/s 55m
Stighastighet 5 m/s
Stigtid till 3.000 m 17 min
Praktisk topphöjd 3.950 m
Teoretiskt längsta flygsträcka med max drivmedelsförråd på 2.000 meters höjd och motorvarv 1.400 rpm (S 14A)620 km
Teoretiskt längsta flygsträcka med max drivmedelsförråd på 2.000 meters höjd och motorvarv 1.400 rpm (S 14B) 860 km
Landningssträcka vid vindstilla med hjulställ 70 m
Landningssträcka vid vindstilla med skidställ 90 m
Landningshastigheten vid motvind 3,5 m/s med hjulställ 40 m
Landningshastigheten vid motvind 3,5 m/s med skidställ 55 m
Ritning: Björn Karlström.

Källa:
KONTAKT nr 57, juni 1982:
– Sammanställd under ledning av Bo Widfeldt.
– Ritningskonstruktör för cockpit ej angiven i originalartikeln… 

Uppdaterad: 2018-09-07

Annons