TP 78 – Civila Norseman

NORSEMAN I DET SVENSKA CIVILREGISTRET

Totalt skulle tjugo (20) flygplan av typen Noorduyn Norseman på olika vägar finna vägen till Sverige, inbegripet Flygvapnets tre TP 78. Samtliga skulle för längre eller kortare tid upptas i det svenska civilregistret.

Därutöver kom ytterligare två Norseman till Sverige från Norge så sent som 1972 att brukas som reservdelsflygplan av Turistflyg i Arjeplog. Dessa två flygplan togs dock aldrig upp i registret. I något fall har en individ burit två olika registreringar i Sverige. Samtliga flygplan redovisas nedan med registrering och construction-number (c/n) och en kortfattad historik. Respektive flygplans tidigare USAAF-serial anges inom parentes.

SE-APX c/n 661 (44-70300)
Registrerades 460403 på Skandinaviska Aero AB i Stockholm. Försåldes till Grønlandsdepartementet (Danmark) och registrerades OY-ABN 480630.

Den första Norseman som registrerades i Sverige var Skandinaviska Aero’s SE-APX här utrustad med konventionellt hjulställ. Flygplanet såldes 1948 till det danska Gronlandsdepartementet och blev OY-ABN. Foto: Se nedan.

SE-APY c/n 582 (44-70317)
Registrerad på Skandinaviska Aero 460926 och förstörd vid brand i Västerås 490126. Avfärd ur registret 490209.

SE-APY tillhörig Skandinaviska Aero AB. En kul detalj på detta flygplan är ”the ventral fin” under bakkroppen! Foto: Se nedan.

SE-ASA c/n 601 (44-70336)
Registrerad på AB Norrlandsflyg 461126. Se vidare Flygvapnets 78002!

SE-ASB c/n 512 (43-35438)
Registrerad 470111 på AB Norrlandsflyg. År 1949 till Aeropropaganda AB, Stockholm, och därefter till Dagens Nyheter AB. Försålt till Widerøes Flyveselskap A/S och registrerad LN-TVO 540112. Havererade och sjönk vid start Langsund, Tromsø 540814.

SE.ASC c/n 492 (43-35418)
Registrerad på AB Norrlandsflyg 470802. Se vidare Flygvapnets 78001!

AB Norrlands flyg Norseman SE-ASC som den tog sig ut innan den blev TP 78 med nummer 78001 i Flygvapnet. Foto: Se nedan.

SE-ASI c/n 643 (44-70378)
Kom till Sverige som ex NC-3099 och registrerades på AB TTT-flyg 460923. År 1951 till H. Faurschou and partners i Fjärdhundra. Försålt till Cie Laotienne de Commerce et de Transport Hanoi och registrerad F-OALR 520808. I november 1955 registrerad F-LAAD på Cie Veha-Akat, Vietnam.

SE-ASK c/n 728 (44-70463)
Registrerad 460930 på AB TTT-flyg. I början av år 1952 till H. Faurschou och S. Andersson i Fjärdhundra. Såld till Norge och avförd ur det svenska registret 521208. Registrerad LN-SUW på Wideroes Flyselskap 530505. Havererade och brann upp efter start från Narvik 531003.

SE-ASL c/n 471 (43-35397)
Registrerad på AB TTT-flyg 460924. Totalhavererade 481022 och avfärd ur registret 490711.

SE-ASM c/n 645 (44-70380)
Registrerad 470417 på AB TTT-flyg. År 1952 till H. Faurschou and partners i Fjärdhundra och samma år försålt till Transportflyg i Östersund. 1955 övergick flygplanet till Ostermans Aero och försåldes senare till det danska Gronlandsdepartementet där det fick registreringen OY-ADK 570701.

F.d. SE-ASM med ny registrering OY-ADK. Bilden är tagen i nya hangaren på Torslanda sommaren 1957 efter att flygplanet genomgått översyn och ommålning vid bröderna Fredricssons Flygservice. Foto: Alf Ebbesson.

SE-ATA c/n 809 (44-70544)
Registrerad 460608 på AB Ahrenbergsflyg. Försålt till Arosflyg i Västerås 1951 och därifrån till AB Lapplandsflyg i Porjus 1955. Avfärd ur registret 710316.

SE-ATA sommaren 19461 AB Ahrenbergsflygs färger…. Foto: Se nedan.

SE-ATB c/n 559 (44-70294)
Se Flygvapnets 78003!

Albin Ahrenberg med sin flygplan SE-ATB på Lofssjön.
Foto: Okänd / Stiftelsen Jamtli (CC BY-NC-ND 4.0, beskuren).

SE-ATC c/n 413 (43-35339)
Registrerad 461031 på AB Ahrenbergsflyg. Under 1948 till AB Industridiesel och försålt utomlands 1949. Registrerad som “YEMEN 4” 490614.

SE-AYF c/n 810 (44-70545)
Registrered på Arosflyg i Västerås 461016. 1953 sålt till AB Lapplandsflyg i Porjus. Därefter till Wiggo Norvang i Oslo och registrerad som LN-HAO 650831. Enligt uppgift senare såld till Canada.

SE-AYG c/n 712 (44-70447)
Registrerad på Arosflyg i Västerås 461209. Sjönk i sjön Mavasjaure, NV Luleå, 480908 och avförd ur registret 480927.

SE-AYW c/n 642 (44-70377)
Registrerad 470125 på Ostermans Aero AB i Stockholm. Till Aero-Scandia år 1949. Totalhaveri i sjön Sitasjaure 500925 och avförd ur registret 501206.

SE-AZP c/n 523 (44-70258)
Registrerad 470319 på Husqvarna Vapenfabrik AB. Försålt till Per Loven, Bromma, 1948, och vidare försålt till det danska Gronlandsdepartementet och registrerad QY-ACA 490118.

SE-CGM c/n 780 (44-70515)
Ursprungligen i tjänst vid de norska flygstyrkorna i England i krigets slutskede 1945. Till Royal Norwegian Air Force 460828 med koden R-AF. Till A/S Solbergsflyg och registrerad LN-TSN 590630. Registrerad som SE-CGM på Solbergsflyg AB i Stockholm 630108 och i februari försålt till AB Norrlandsflyg i Gällivare.

SE-CPB c/n 89 (RCA F 3538)
I tjänst hos Royal Canadian Air Force 420126 — 530605. Till Royal Norwegian Air Force 530805 med koden RAY. Till A/S Flyservice i Alesund 571101 men ej upptagen i registret som LN-AEN. År 1960 först registrerad på Nordiska Vägbotaget i Västerås och sedan på Aerobolaget Västerås. Under 70-talet i tjänst vid AB Norrlandsflyg i Vidsel och numera, om icke komplett, bevarad vid Luftfartsverkets historiska samlingar.

SE-EGF c/n44 (RCAF2471)
Ursprungligen i tjänst vid RCAF 410218 —530423. Till RNoAF 530622 med koden R-AL och därefter till Widerøes Flyselskap och registrerad LN-BIT 570614. Försålt och registrerat på Fjällflyg i Kiruna som SE-EGF 650612. År 1975 via Wiggo Noryang i Oslo till General Aviation i Oslo 750407 men aldrig upptagen i registret som LN-DAH och slutligen sålt till Canada.

SE-FUP c/n 64 (RCAF 2491)
Ursprungligen i tjänst vid RCAF 410621 —530423. Till RNoAF 530805 med koden R-AV. Registrerad på Fjellfly i Skien som LN-BDP 580104. Försålt till Turistflyg i Arjeplog och registrerat som SE-FUP i juni 1973. Försålt till Wiggo Norvang i Oslo och registrerat LN-DBP (!) 770908.

Hästen 1972 förvärvade Turistflyg i Arjeplog två Norseman att som tidigare nämnts brukas som reservdelsflygplan. Dessa flygplan upptogs därför ej i registret men har dock sin tidigare historik som kanske kan vara av intresse.

Det första av de två hade tidigare gjort tjänst i USAAF med serial 44-70384. Till norska Polarfly som LN-PAD 470717 och därefter till RNoAF som R-AI 520906. Till Solbergsfly 591209 men upptogs ej i registret med tänkt registrering LN-TSR. Till Fjellfly A/S och registrerad som LN-BFN 630717. Luftvärdighetsbeviset utgick 670331. Flygplanet hade c/n 649.

Det andra flygplanet med c/n 92 hade tidigare gjort tjänst i RCAF som “492” och kom 530622 till RNoAF där det fick koden R-AK. Till Fjellfly i Skien och registrerad LN-BDR 540819. Flygplanet såldes slutligen till Turistflyg 721017.


Källa:
Kontakt nr 60, februari 1983.
– Fotograf ej angiven på flera bilder i originalartikeln.

Uppdaterad: 2023-03-12

Annons