Fpl 21 – Haveri fpl 21336

1949-01-29, Falträskets is, 25 km NNV Lycksele

Händelseförlopp

Nödlandning pga hög kylvätsketemperatur och hård gång på motorn efter svåra splitterskador i samband med fällning av 50 kg sprötbomber för KF:s räkning.

4 st sb m/47 skulle fällas under dykfällning, bombvis, fällningshöjd 1.500-1.000 m, dykvinkel 45 gr. Det första fällningsförsöket avbröts eftersom ff (BG) kom in mot målet på för fällning olämpligt sätt. Vid det andra försöket påbörjades dykningen från 1.800 m höjd.

På 1.200 m höjd trycktes bombfällningsknappen in och urgång skedde med en belastning av 2,5 g. Efter 2 sek hördes en detonation och en skakning i fpl. Det låg rätt på vingarna och med nosen något ovan horisonten.

Ff förde armeringsreglaget till säkrat läge. Omedelbart därefter hördes ytterligare en detonation följd av ytterligare en.

Ff observerade en mängd splitterhål i höger vinge. Fpl ville hänga på vänster vinge och vid försök till omtrimning fungerade inte trimreglaget. Kylvätsketemperaturen började stiga snabbt, varför ff fällde ev. kvarvarande bomber “blint” mot en sjö.

Då terrängen inte var lämplig för nödlandning och kylvätsketemperaturen nu Var uppe vid 140 gr C samtidigt som hydraultrycket stod på “0” genomförde ff nödlandning som buklandning på Falträskets is.

Flygplanet var starkt splitterskadat i vingens bakkant, i bommar (med avslitna linor till sidorodren), kylvätskeledningar och propeller.

Haveriorsak

Ff hade tidigare inte utfört bombfällning med fpl med modifierade fällningsreglage. Denna modifiering innebar att armerings- och fällningsreglagen skiftat plats och utseende samt att manöverrörelsen var motsatt den vid vilken ff tidigare varit van.

(CFV, B.G.N-d handskriven kommentar härtill: “Varför? Vem har bestämt detta?”)

Av den anledningen är det inte uteslutet att ff efter fällningen av den första bomben, då han ämnat säkra i stället fört fällningsreglaget till läge “Mekanisk fällning”, varigenom de tre återstående bomberna blivit fällda.

(ff: serg/FFSU)


Källa: Flyghistorisk Revy 

Uppdaterad: 2013-05-21

Annons