Fpl 21 – Haveri fpl 21429

1951-06-21 – F 7 Såtenäs

Händelseförlopp

Haveri vid landning efter sluten formell instrumentflygning i rote med ff som rotech.

Under passet meddelade ff till säkff att han fått trimma höger två enheter eftersom fpl hängde på vänster vinge. Efter passets slut gjorde roten några svängar över Dalslandskusten för att tömma rotetvåans bränsletankar.

Ff har svängt in för landning på normalt avstånd till fältgränsen men svängen var brantare och farten lägre än normalt. På ca 75 m höjd har fpl vikt sig åt vänster; först en rollrörelse 90 gr, därefter en riktningsförändring ca 70 gr åt vänster, samtidigt som nosen först gått ned och sedan återförts till i det närmaste horisontalläge.

Fpl har tagit mark i obetydlig dykvinkel och med vingarna parallellt med marken samt nästan i horisontalläge. Hastigheten har varit ca 200-250 km/t. Fpl har på den synnerliga hårda och ojämna marken rutschat 50 m.

Under uppbromsning har samtliga delar framför förarplatsen lossnat. Stolen har dock inte lossnat från sina infästningar. Bakre pansarplåten har lossnat från kroppssidorna och fällts framåt. Den främre pansarplåten har helt lossnat från sina fästen och pressats mot ff (fk K), som omkom av de erhållna skadorna. Före nedslaget hann ff släcka motorn genom att stänga LT-kranen.

Haveriorsak

Orsaken till haveriet har primärt varit snedtömning av fälltankar och sekundärt låg fart i landningsplanén.

Det synes dock sannolikt att ff trots den låga farten hade kunnat genomföra landningen om fälltankarna varit liksidigt tömda. Orsaken till snedtömningen har troligtvis varit läckage i vänster fälltanksystem varigenom trycket blivit otillräckligt för att pumpa upp resterande bränsle till kroppstanken.


(ff:fk res/GFSU:1 & 2, friv.tjg)

Källa: Flyghistorisk Revy 

Uppdaterad: 2014-08-26

Annons