Fpl 28 – Sammanställning

Foto: Se nedan.

VAMPIRE I SVENSKA FLYGVAPNET

TypFV-nrAntalLevereradeI tjänstAnmärkning
J 28A28001-28070701946-471946-56 
J 28B28101-284103101949-521949-67Senare SK 28B
J 28C28411-284403019531953-68Senare SK 28C1
SK 28C228441-28455151955-561955-68 
SK 28C328456-284671219591959-68Ombyggda J 28B

SAMMANSTÄLLNING J 28A VAMPIRE

FV-nrc/nLev FVGodkändAvfördFlj-koderGångtidAnmärkning
28001  460604460621551108F13-rA, F3-rP, F20-rP Fpltypen utgår
28002  460604460621521119F13-r, F3- 90 Instruktionsfpl FCS
28003  460606460621560531F13-r  Försålt enl INK A68:5
28004  460604460621550426F13-, F3-  Haveri 540517
28005  460606460621540323F13-, F3-b, F20- 273,1Haveri 531008
2800642154 461019461105560531F13-rR, F3-bT, F2O-  Försålt enl INK A68:5
28007  461017461105560531F13-,  Försålt enl INK A68:5
2800842156 461017461105560531F13-, F20-  Försålt enl INK A68:5
2800942157 461017461105550426F13-g  Fpltypen utgår
2801042158 461017461105560531F13-, F3-, F20-  Försålt enl INK A68:5
2801142159 461017461105550426F13-gC, F13-bA, F20-  Fpltypen utgår
28012  461101470117560531F13-rP, F20-  Försålt enl INK A68:5
28013  461101470117551113F13-, F20-  Försålt Wallenberg
2801442162 461101470117560531F13-,  Försålt enl INK A68:5
2801542163 461101470117560531F13-, F20-  Försålt enl INK A68:5
28016  461101470117490924F13-rA, 125,4Totalhaveri 490620
2801742165 461101470117560531F13-, F20-  Försålt enl INK A68:5
28018  461221470108560531F13-, F20-  Försålt enl INK A68:5
28019  461221470108470710F13- 43 Totalhaveri 470601
2802042168 461101470117560531F13-, F3-r  Försålt enl INK A68:5
2802142169 461106470117551118F13-rA  Försålt Wallenberg
2802242170 461101470117551123F13-  Försålt Wallenberg
2802342171 461106470117480825F13-  Totalhaveri 480723
28024  461221470108560531F13-r, F20-  Försålt enl INK A68:5
28025  461221470108551118F13-r, F20-  Försålt Wallenberg
28026  470130470228560531F13-bG  Försålt enl INK A68:5
28027  470125470228551125F15-r, F13-bB  Försålt Wallenberg
28028  470303470403551201F13-  Försålt Wallenberg
28029  470125470228551201F13-  Försålt Wallenberg
28030  470125470228551028F13-  Försålt Wallenberg
2803142191 470417471223550426F13-, F20-  Fpltypen utgår
28032  470130470228551017F13-  Försålt Wallenberg
28033  470421470530481029F13-gA 15,05Totalhaveri 481006
28034  470303470403560531F13-r  Försålt enl INK A68:5 OE-VAG
28035  470303470403540122F13-r, F3- 383 Haveri
28036  470620470802551123F13-, F3-  Försålt Wallenberg
28037  470620470802560531F13-  Försålt enl INK A68:5
28038  470620470802551103F13-rO, F13-b, F3-gK  Försålt Wallenberg
28039  470423470530540323F13- 206 Totalhaveri 540114
28040  470425470530551201F13-, F3-  Försålt Wallenberg
28041  470621470802551019F13-bP  Försålt Wallenberg
28042  470421470530551129F13-, F3-rB, F2O-  Försålt Wallenberg
28043  470423470530490924F13- 144,4Totalhaveri 490707
28044  470423470530551026F13-, F20-  Försålt Wallenberg
28045  470423470530551108F13-rL 660 Haveri 550921
28046  470425470530551201F13-bU  Försålt Wallenberg
28047  470425470530551129F13-r  Försålt Wallenberg
28048  470425470530491231F13-gN 127,9Totalhaveri 491203
28049  470521470530551110F13-, F20-  Försålt Wallenberg
28050  470703470802560531F13-  Försålt enl INK A68:5
28051  470521470530550426F13-, F20-  Fpltypen utgår
28052  470522470530550805F13-rT, F20-  Fpltypen utgår
28053  470521470530490126F13- 93,15Totalhaveri 481203
28054  470521470530541206F13-gL, F20-rD 647 Totalhaveri 540910
28055  470522470530551116F13-gM  Försålt Wallenberg
28056  470703470802560531F13-, F3-  Försålt enl INK A68:5
28057  470704470802551021F13- D  Försålt Wallenberg
28058  470703470802550921F13-rS,F3-vB  Försålt Wallenberg
28059  470714470813551102F13-  Försålt Wallenberg
28060  470620470802520407F13-gA 325 Totalhaveri 520116
28061  470620470802551018F13-rN  Försålt Wallenberg
28062  470621470802551125F13-  Försålt Wallenberg
28063  470818470828560531F13-  Försålt enl INK A68:5
28064  470621470802560531F13-  Försålt enl INK A68:5
28065  470714470813560531F13-  Försålt enl INK A68:5
28066  470714470813510212F13-gN, F13-gH 180,6Totalhaveri 510116
28067  470621470802551116F13-, F20-  Försålt Wallenberg
28068  470621470802560531F13-  Försålt enl INK A68:5
28069  470714470813560531F13-  Försålt enl INK A68:5
28070  470818470828560531F13-  Försålt enl INK A68:5

– Tillverkningsnummer (c/n) har angivits i de fall de är kända och verifierade.
– Under ”Flj-koder” anges 1.div som ”r” (röd), 2.div som ”b” (blå), 5.div som ”g” (gul) samt ”v” (vit) stabsflygplan.
– INK A68:5 anger beteckningen på Flygförvaltningens skrivelse i anslutning till försäljningen i fråga.
– ”Försålt till Wallenberg” refererar till KFF:s skrivelse INK/Jn 16/9 -55.
– Fpl 28001-28031 tillverkades av English Electric Co Plant.

SAMMANSTÄLLNING J 28B VAMPIRE

FV-nrc/nLev FVGodkändAvfördFlj-koderGångtidAnmärkning
28101 490527490809580414F8-rA  Utrangerat
28102 490527490809541127F8-rB, F11-rA 177 Totalhaveri 540827
28103 490616490809590626F8-rC  Fpltypen reduceras
28104 490616490809590626F8-rD, F4-  Fpltypen reduceras
28105 490716490818540323F8-rE, F18-gK 337 Totalhaveri 521110
28106 490716490818580922F8-rF  Fpltypen utgår
28107 490716490818580922F8-rG  Fpltypen utgår
28108 490716490818490924F8-rH 9,2 Totalhaveri 490912
28109 490721490915580922F8-rI, F8-gI  Fpltypen utgår
28110 490721490930580923F9-rA, F4-  Fpltypen utgår
28111 490721490930580923F9-rB, F4-  Fpltypen utgår
28112 491129491212580923F9-bF, F4-  Fpltypen utgår
28113 490826490915590926F8-, F18-rJ, F8-sC 994 Totalhaveri 590520 (F 8)
28114V.0053490826490915670531F8-, F5-27 1.989 Utrangering
28115 491219500116530807F8- 371 Landningshaveri 530521
28116 490826490915590626F8-, F4-gG  Fpltypen reduceras
28117 490908490930590626F9-rG, F4-  Fpltypen reduceras
28118 491219500116570607F8- 640 Motorskador
28119 490908490930520123F9-rD 283 Totalhaveri 511018
28120 490908490930541127F9-rE, F4-bA 415 Totalhaveri 541029
28121 491220500116580922F8-, F18-bN  Fpltypen utgår
28122 491017491021590626F9-rF, F4-  Fpltypen reduceras
28123 500127500210590317F9-vA  Fpltypen reduceras
28124 500125500210590626F9-, F4-, F14-  Fpltypen reduceras
28125 491017491021590317F9-rG, F18-, F5-  Fpltypen reduceras
28126 491017491021590626F9-rH, F4-  Fpltypen reduceras
28127 491129491212560629F9-rJ, F4- 637 Totalhaveri 560518
28128 491212500116531219F8-, F9-rF, F15-rI 322 Totalhaveri 530706
28129 500127500210590626F9-rL, F4-  Fpltypen reduceras
28130 500125500210580922F9-, F4-  Fpltypen utgår
28131 500301500315580923F9-, F4-, F5-19 / 17 911 Totalhaveri 580220
28132 500301500315580414F8-bA  Utrangerat
28133V.0117500301500315621220F8-, F11-rB, F5-09 1.527 Totalhaveri 620913
28134 500301500315580922F8-bC, F18-bB  Fpltypen utgår
28135 500324500417580922F8-  Fpltypen utgår
28136V.0132500404500426641127F8-, F21-rE, F8-sJ, F5-051.474 Utrangering
28137 500324500417580923F8-, F5-19 1.067 Totalhaveri 580812
28138 500324500417580922F8-, F18-bH  Fpltypen utgår
28139 500324500417580923F8-, F11-r, F5-10  Fpltypen utgår
28140 500420500426590626F9-, F4-rK  Fpltypen reduceras
28141 500404500426590626F8-  Fpltypen reduceras
28142V.0157500420500426641106F9-, F4-, F5-01 1.800 Skrotad 640219
28143 500404500426590626F8-bM  Fpltypen reduceras
28144 500404500426580922F8-  Fpltypen reduceras
28145 500510500523590626F8-gB, F15-  Fpltypen reduceras
28146 500510500523590626F8-  Fpltypen reduceras
28147 500420500426590626F9-bC, F4-  Fpltypen reduceras
28148 500510500523590317F8-g  Fpltypen reduceras
28149 500510500523580922F8-gE  Fpltypen reduceras
28150 500510500523590626F8-, F4-  Fpltypen reduceras
28151 500510500523590626F8-  Fpltypen reduceras
28152 5005175005305708 F9-, F4-  Försålt Wallenberg 570903
28153 500517500530510425F9-rS 70,5 Totalhaveri 510313
28154 500525500615590626F8-  Fpltypen reduceras
28155 500525500615540917F8-g, F18-bG 406 Totalhaveri 540819
28156 500525500615550805F8-, F4-gB 574 Markkollision med 28404
28157 500627500814540323F18-, F15-rK, F8-gL 330 Haveri – ej reparabel
28158 500608500713560412F8-gL, F5-22 609 Totalhaveri 560222
28159 500606500713580922F8-, F15-r  Fpltypen utgår
28160 500525500615551108F8-, F15-rI 581 Totalhaveri 550809
28161V.0227500607500713670531F8-, F21-, F5-02 2.010 Utrangering
28162 500630500713590626F8-, F4-, F11-r  Fpltypen reduceras
28163 500509500523580922F8-g  Fpltypen utgår
28164 500509500523580122F8-gI 558,1 Totalhaveri 571205
28165 500517500530590626F9-, F15-  Fpltypen reduceras
28166V.0243500630500713580414F8-, F15-, F5-37  Utrangeríng
28167V.0244500627500814640215F18-, F8-sD, F5- 1.347 Totalhaveri 640115
28168 500630500713590626F8-, F15-rT  Fpltypen reduceras
28169V.0254500627500814610209F18-, F8-sA, F18-, F5- 908 Totalhaveri 601207
28170V.0259500630500713670531F8-, F5-14 1.910 Utrangering
28171V.0260500707500814640630F18-gE, F5-05 1.910 Totalhaveri 640428 (Simrishamn)
28172 500517500530580922F9-vB, F4-  Fpltypen utgår
28173 500607500713580923F8-, F11-r  Fpltypen utgår
28174 5006225006305710 F9-, F4-  Försålt Wallenberg okt -57
28175V.0273500627500814670531F18-, F5-03 2.033 Utrangering
28176 5006165006305708 F9-, F4-  Försålt Wallenberg aug -57
28177 500616500630520517F9-b 242 Totalhaveri 520326
28178 500622500630540323F9-gD, F4- D 217 Totalhaveri 530820 (buklandning)
28179 500707500814580922F18-rF  Fpltypen utgår
28180 500707500814550429F18-rL 516 Totalhaveri 550210
28181V.0285500707500814661028F18-, F8-sB, F5-06 1.600Totalhaveri 660913 (F5)
28182 500727500916570903F18-bG 413 Strukturskador – nosparti
28183 5007145008145708 F9-, F4-  Försålt Wallenberg aug -57
28184 500714500814590626F9-, F4-  Fpltypen reduceras
28185 500714500814580923F9-, F4-  Fpltypen reduceras
28186 500828500908590626F9-, F4-  Fpltypen reduceras
28187 500921501012530504F18- 234 Totalhaveri 530305
28188 500906500922530530F18-, F8-r 228 Totalhaveri 530330
28189 500727500824580922F18-, F15-  Fpltypen utgår
28190 500727500824540323F18-, F15-  Haveri – ej reparabel
28191 500828500908590626F9-, F4-bH  Fpltypen reduceras
28192 500727500824590522F18-, F5- 947 Totalhaveri 590407
28193 500828500908590626F9-b  Fpltypen reduceras
28194 500828500908590626F9-b  Fpltypen reduceras
28195 500906500922510918F18-bK 59 Totalhaveri 510709
28196 500906500922580922F18-  Fpltypen utgår
28197 500921501012580922F18-  Fpltypen utgår
28198 500921501012590317F18-, F11-r, F15-rC  Fpltypen utgår
28199 500923501003580923F9-, F4-  Fpltypen utgår
28200V.0343500921501012670531F18-, F5-23 1.921Utrangering
28201 500923501003530414F9-, F15-rV  Utrangering
28202 5009225010035708 F9-, F4-  Försålt Wallenberg aug -57
28203 500906500922580414F18-gH 809 Haveri 580221
28204 501002501012560629F18-, F15- 599 Totalhaveri 560411
28205 501002501012560629F18- 694 Haveri 560404
28206 500922501003590317F9-, F15-rP  Fpltypen reduceras
28207V.0327501002501012670531F18-, F5-37 1.818Utrangering
28208 501014501101530807F9-b, F4-  Haveri 530320
28209V.0356501014501101520517F9-b 176 Totalhaveri 520326
28210 501025501214580922F8-, F15-  Fpltypen utgår
28211V.0342501014501101661028F9-, F5-34 1.215Utrangering
28212 501025501115580514F8-, F5-32 729 Totalhaveri 580321
28213 501002501012590626F18-rE  Fpltypen reduceras
28214 501127501214590626F18-  Fpltypen reduceras
28215 501120501214590317F18-  Fpltypen reduceras
28216V.0359501130501214670531F18-, F8-sF, F5-47/01 1.774Utrangering
28217V.0358501007501101620830F18-rK, F5-20 1.384Totalhaveri 620704
28218 501007501101580922F18-, F5-18  Fpltypen utgår
28219V.0364501223510125671208F18-bE, F5-28 1.956Utrangering
28220V.0366501229510115670531F8-, F15-rF, F5-36 1.834Utrangering
28221 501025501115671208F18-gG, F11-r, F5-31 1.831Utrangeríng
28222 501025501115590317F18-  Fpltypen reduceras
28223 501229510115591128F8-, F15-b, F5-04 1.032Totalhaveri 591007
28224 501223510115580922F18-, F5-24  Fpltypen utgår
28225 501127501214590626F18-  Fpltypen utgår
28226 501120501130530530F9-, F4-gE 302 Totalhaveri 530327
28227 5010145011015708 F9-, F4-  Försålt Wallenberg 570820
28228 501014501101520829F9-gD 163 Totalhaveri 520416
28229 510116510127640630F8-, F4-, F5-16  Haveri – ej reparabel
28230 501223510115640413F18-, F8-sE, F5-32  Utrangering
28231 501120501130590626F9-, F4-  Fpltypen reduceras
28232 501120501130550429F9-, F4-rG 340 Totalhaveri 540506
28233 510114510208590626F9-g, F4-bB  Fpltypen reduceras
28234 510116510127590626F8-  Fpltypen reduceras
28235 501223510115580922F18-  Fpltypen utgår
28236 501223510115550608F18-bD 534 Totalhaveri 550517
28237 501025501115590626F8-  Fpltypen reduceras
28238 501127501214541127F18-rL, F4-bB 360 Totalhaveri 540426
28239 510116510202590626F10-, F14-gA  Fpltypen reduceras
28240 510116510202590926F10-, F14-, F5-37 950 Strukturskador – vingar
28241 510125510219520423F18- 131,3Haveri 520304 (buklandning)
28242 510228510309580922F18-  Fpltypen utgår
28243 510212510309550429F18-, F14- 390 Totalhaveri 540720
28244 510114510208590626F9-, F4-  Fpltypen reduceras
28245 510119510202530530F10-g 215 Totalhaveri 530309
28246 510120510127510918F9-gI 29 Totalhaveri 510730
28247 501130501214520111F18-  Totalhaverí 510711
28248 501130501214561022F18- 500 Totalhaveri 560606
28249 510208510315571231F8-, F18-gD, F18-bP, F14- Ombyggd till SK 28C3
28250 510227510315541127F8-, F15-gI 398 Totalhaveri 541007
28251 510119510202571231F10-, F14-gD  Ombyggd till SK 28C3
28252 501223510115510918F18-r 40 Totalhaveri 510703
28253 510119510202590626F10-rE, F14-  Fpltypen reduceras
28254 510116510127590317F8-, F15-  Fpltypen reduceras
28255 510203510219590626F8-  Fpltypen reduceras
28256 510119510202571231F9-, F4-, F14-vB  Ombyggd till SK 28C3
28257 510119510202540323F9-, F4-bJ 313Totalhaveri 531203
28258V.0406510228510309671208F18-gL, F5-26 1.876Utrangering
28259 510120510127590626F9-  Fpltypen reduceras
28260 510227510315540623F8-, F15-rH 311Totalhaveri 540422
28261 510227510315570212F8-, F4- 459Totalhaveri 561017
28262 510227510315570607F8- 517Strukturskador
28263V.0411510427510605560711F8- 561Haveri – kasserad
28264 510305510315580922F18-, F15-bL  Fpltypen utgår
28265 510219510226571231F10-, F14-  Ombyggd till SK 28C3
28266 510219510226571231F10-, F14-  Ombyggd till SK 28C3
28267 510219510226590626F10-  Fpltypen reduceras
28268 510219510226570404F10-gJ, F14-gJ 789,7Brandskadad i hangar
28269 510305510315580414F18-, F15-bC  (?)
28270 510305510315590626F18-, F5-05  Fpltypen reduceras
28271V.0548510316510329530530F10-gK 260Totalhaveri 530309
28272V.0491510316510329631120F10-, F14-, F5-41 1.299Totalhaveri 630930
28273 510316510329571231F10-, F14-rF  Ombyggd till SK 28C3
28274V.0498510316510329561022F10-, F14-rG 669,7Totalhaveri 560703
28275 510411510418590626F9-, F4-  Fpltypen reduceras
28276V.0505510331510409670531F10-, F14-, F5-45/15 1.655Utrangeríng
28277V.0506510411510418540422F9-, F4-gO, F14- 277Totalhaveri 540406
28278 510331510409571231F10-, F14-gN  Ombyggd till SK 28C3
28279V.05125104115104185708 F9-, F18-gR, F4-  Försålt Wallenberg 570820
28280 510331510409590926F10-, F14-bB, F5- 778Strukturskador – vinge
28281V.0517510420510510571015F18- 547Totalhaveri 570415
28282 510420510510590626F18-  Fpltypen reduceras
28283V.0523510331510409620830F10-, F5-10 1.458Totalhaveri 620704
28284V.0532510511510524670531F10-, F14-rA, F5-38 1.807Utrangering
28285V.0534510525510605670531F10-, F14-bE, F5-29 1.663Utrangering
28286V.0535510411510418531113F9-, F4- 238Buklandning – kasserad
28287 510525510605571231F10-, F14-  Ombyggd till SK 28C3
28288 510525510605560629F10-, F14-b 621,9Totalhaveri 560304
28289V.0543510420510510680726F18-, F11-rM, F5-33 1.436Utrangerad
28290V.0549510525510605621220F10-, F5-24 1.357Totalhaveri 621029 (F5)
28291 510628510716580414F10-  Utrangerat
28292 510511510524530530F10-bJ 179Totalhaveri 530409
28293 510611510626571231F10-rB, F14-rB  Ombyggd till SK 28C3
28294V.0557510611510626670531F10-, F5-46/16 1.663Utrangering
28295 510511510524560629F10-, F14-b 686,6Totalhaveri 560304
28296 510525510605530807F10-bL 267Totalhaveri 530415
28297 510511510524571231F10-, F14-bM  Ombyggd till SK 28C3
28298 510525510605560629F10-, F14-bN 608,8Totalhaveri 560304
28299 510630510716571231F10-, F14-rC  Ombyggd till SK 28C3
28300V.0565510630510716640630F10-, F14-rD, F5-13 1.476Totalhaveri 640504
28301 510611510626590626F10-, F14-rE  Fpltypen reduceras
28302V.0570510713510724591009F10-, F14-rO, F5-42 1.068Haveri 590831 – kasserad
28303 510726510817571231F10-, F14-bP  Ombyggd till SK 28C3
28304 510611510626530807F10- 108Haveri 530620
28305 510628510716530119F10-rG 203,3Totalhaveri 521001
28306V.0577510726510817630705F10-, F14-bR, F5-15 1.316Totalhaveri 630409
28307V.0578510628510716671208F10-rH, F14-rH, F5-40 1.731Utrangerat
28308 510630510716541127F10-, F14-rJ 378,3Totalhaveri 540920
28309V.0580510816510822561022F10-, F14- 548Totalhaveri 560823
28310 510831511002590626F18-  Fpltypen reduceras
28311V.0590510628510716680726F10-, F14-gS/rK, F5-17 1.814Till Flygvapenmuseum
28312 510831511002590926F18-, F8-sG 426Totalhaveri 590520 (F8)
28313V.0591510630510716670531F10-, F14-rL, F8-sI, F5-91.195Utrangerad
28314V.0598510914511002651207F10-, F5-48/20 1.200Utrangerad
28315 510713510724571231F10-, F14-rM  Ombyggd till SK 28C3
28316 510914511015520829F9-gI 29Totalhaveri 520416
28317V.0604510726510817670720F18-rA, F10-, F5-49 1.215Museefpl (F18 röd Adam)
28318 510929511009561022F18- 397Svårt brandskadat
28319 510921511004590626F10-, F14-rP  Fpltypen reduceras
28320V.0613510713510724610420F10-, F14-rN, F5-32 1.152Totalhaveri 610320
28321 511009511015590626F9-, F4-rE  Fpltypen reduceras
28322 511023511029590626F9-, F4-rS  Fpltypen reduceras
28323 510816510822540422F10-, F14-gT 312Totalhaveri 540318
28324V.0620510816510822670531F10-, F14-bS, F5-39 1.183Utrangerat
28325 511013511103530119F8-rV, F15-gP 122Totalhaveri 521211
28326 5110235110295812 F9-  Försålt Nordenfeldt & Co
28327 510816510822540323F10-, F14- 156Haveri 530812
28328 510816510822590317F10-, F8-sR, F14-rR  Kasserad
28329 511106511120590626F18-  Fpltypen reduceras
28330 511023511029580922F9-, F15-rM  Fpltypen utgår
28331 510816510822571231F10-, F14-rS  Ombyggd till SK 28C3
28332 5110275111035708 F8-, F4-  Försålt Wallenberg 570820
28333 511106511120590626F18-, F11-r  Fpltypen reduceras
28334 510831511002570903F18- 498Strukturskada flygkropp
28335V.0643510920511002660412F10-, F14-gV, F5-04 1.246Full gångtid
28336 511106511120580923F18-  Fpltypen utgår
28337V.0645511120511205670531F8-, F11-r, F5-11 2.001Utrangerat
28338 511220520102540323F9-, F4-bB 272Totalhaveri 531106
28339 510831511002580414F18-, F15-rL  Utrangerat
28340V.0651510914511002651012F10-, F5-18 1.236Utrangerat
28341V.0654511212520107650226F8-, F15-, F5-12  Utrangerat
28342V.0709520110520122570607F18-rC 442Motorskador, kasserat
28343 511220520102590626F9-, F4-, F14-  Fpltypen reduceras
28344V.0711510914511002640413F10-, F5-06 1.389Totalhaveri 640306
28345 510914511015581121F9-, F4-, F5- 911Totalhaveri 581013
28346 5202085202195708 F9-, F4-  Försålt Wallenberg 570820
28347 5202085202195708 F9-, F4-  Försålt Wallenberg 570820
28348 510929511009580922F18-  Fpltypen utgår
28349 510921511004540623F10-, F14-rT 226,2Totalhaveri 540325
28350V.0718510929511009601024F10-bV, F14-, F5-34 791Totalhaveri 600907
28351 520212520219590626F9-, F4-  Fpltypen reduceras
28352 520202521214580922F8-, F11-r, F5-  Fpltypen utgår
28353 510929511009580922F18-  Fpltypen utgår
28354 520202520214590626F8-, F11-r  Fpltypen reduceras
28355 510921511004540917F10-, F14- 209Totalhaveri 540816
28356 520202520214530216F8-  Landningshaveri, kasserad
28357 510929511009560629F18-, F14-b 391Totalhaveri 560304
28358 511009511015590626F9-, F4-  Fpltypen reduceras
28359V.0730511014511103651207F8-, F5-44/32 1.271Utrangerat
28360 520214520223590926F18-, F5-29 845Strukturskador – vinge
28361 520306520312580414F9-, F4-  Utrangerat
28362 511013511103580923F8-gR, F4-  Fpltypen utgår
28363 511013511103590626F8-  Fpltypen reduceras
28364V.0735511023511029670531F9-, F8-sH, F5-10 1.068Utrangerat
28365 5203065203125708 F9-, F10-vH, F4-  Försålt Wallenberg 570820
28366 520306520312590626F9-, F4-  Fpltypen reduceras
28367 511027511103531113F8-bO, F11-rG 155Totalhaveri 530817
28368 511119511126580922F9-  Fpltypen utgår
28369 511027511103550319F8-bS 328Haveri 541215, kasserad
28370 5203145203275708 F8-, F4-  Försålt Wallenberg 570820
28371 511027511103590317F8-  Fpltypen reduceras
28372 520314520327590317F8-gA, F5- 762Haveri 581119, kasserad
28373 511119511126590626F9-, F15-  Fpltypen reduceras
28374 5111195111265708 F9-, F4-  Försålt Wallenberg 570820
28375V.0749520402520422680426F18-, F5-25 1.825Utrangerat
28376 520402520422580922F18-  Fpltypen reduceras
28377V.0751511106511120640413F18-, F8-sL 1.146Utrangerat
28378 511120511205530504F8-  Haveri 530326, kasserad
28379 5112035112175708 F9-, F4-  Försålt Wallenberg 570820
28380 520408520416580414F9-, F15-rA  Utrangerat
28381 511129511207590626F18-  Fpltypen reduceras
28382 511129511207531219F18-, F15-rN 145Totalhaveri 530819
28383 511203511217590626F9-, F4-  Fpltypen reduceras
28384V.0760511203511217651207F10-, F14-g, F5-19 1.229Utrangerat
28385V.0761520405520416671208F9-, F15-, F5-07 1.941Utrangerat
28386V.0763520426520508671208F18-, F5-21 1.767Utrangerat
28387 511220520102580414F9-, F4-  Utrangerat
28388V.0765511212520107650701F8-, F8-sK, F5-42 1.275Utrangerat
28389 511212520107530119F8-rH 112Totalhaveri 521211
28390 520426520508590626F18-  Fpltypen reduceras
28391V.0768511212520107671208F8-, F15-bH, F5-08 1.883Utrangerat
28392 520116520122590831F18-bP, F5-18 879Totalhaveri 590605
28393 520116520122530807F18- 144Totalhaveri 530526
28394 511220520102590626F9-  Fpltypen reduceras
28395V.0774520110520122670531F18-, F5-30 1.911Utrangerat
28396 511120511205580923F8-, F11-rH, F5-  Fpltypen utgår
28397 511129511207590626F18-  Fpltypen reduceras
28398V.0778511120511205610420F8-, F11-rG, F5-43 815Totalhaveri 610127 (F5)
28399 511119511126590317F9-, F15-bJ/rC  Fpltypen reduceras
28400 511129511207590626F18-  Fpltypen reduceras
28401 511203511217590626F9-, F4-  Fpltypen reduceras
28402V.0858520214520223570607F18-rO 398Motorskador, kasserat
28403V.0859520212520219670531F9-, F4-, F14-, F5-22 1.639Utrangerat
28404 520202520214550805F8- 368Markkollision 28156 550607
28405 520214520223540323F18-gP 121Totalhaveri 531123
28406 5204265205085708 F8-, F4-  Försålt Wallenberg 570820
28407 520426520508580922F8-, F11-r  Fpltypen utgår
28408 5205235206055708 F4-  Försålt Wallenberg 570820
28409 5205235206055708 F4-  Försålt Wallenberg 570820
28410V.0866520214520223650701F18-, F8-sM, F5-13 1.182Utrangerat

– Endast verifierade uppgifter vad gäller tillverkningsnummer (c/n), gångtider och förbandstillhörighet med vidhängande koder har medtagíts i tabellen.
– ”/” indikerar att flera koder brukats vid angivet förband.
– ”Försålt Wallenberg” indikerar de flygplan som såldes till Dominikanska republiken

SAMMANSTÄLLNING KRIGSFLYGSKOLANS (J) SK 28C VAMPIRE

FV-nrTypF 5 koderF 5 koderEx Flj/kodAnmärkning
28411C1 51 F8-11, F15- Skrotad 1967
28412C1 53 F8-12, F15-vCAldrig modifierad vad avser fenorna, skrotad 1967
28413C1 56 F8-13 Aldrig modifierad vad avser fenorna, skrotad 1967
28414C186 44 F15- Skrotad 1967
28415C152  F4-2, F15- Flögs fram till 1968, skrotad
28416C161  F8-16, F18- Skrotad
28417C170  F4-3 Skrotad
28418C153  F18- Totalhaveri 610704 Knäred
28419C187 45 F4-, F14- Utrangerad 1964
28420C164  F18- Skrotad 1967
28421C154  F4- Skrotad 1967
28422C163 61 F8-22 Skrotad 1967
28423C155  F18- Buklandning 6601, reparerad, skrotad 1967
28424C171  F18-, F8-24 Nödlandning i potatisåker efter motorstopp i varvet vid Brandberga gård
2 km O F 5 560613, reparerat kasserat 640611.
28425C169  F18- Skrotad 1967
28426C162  F8-26 Utrangerat 1964
28427C157  F15- Skrotad 1967
28428CJ65    Skrotad 1967
28429C188 46 F14- Skrotad 1967
28430C158  F4- Skrotad 1967
28431C166  F14- Skrotad 1967
28432C167  F14-vit G Skrotad 1967
28433C189 47 F14- Skrotad 1967
28434C190 48 F14- Flögs fram till 1968, skrotad
28435C159  F14-, F15- Skrotad 1967
28436C191 49 F14- Flögs fram till 1968, skrotad
28437C1 43 F8-37, F14- Skrotad 1967
28438C168  F14- Flögs fram till 1968, skrotad
28439C192 50 F14- Skrotad 1967
28440C160  F4-1 Skrotad 1967
28441C271    Totalhaveri 621107 vid Lövestad efter spin.
Härefter förbjöds spinövningar med fpl SK 28!
28442C272    Skrotad 1967
28443C273    Skrotad 1967
28444C274    Utrangerat. Bevarat vid Svedinos museum i Ugglarp
28445C275    Skrotad 1967
28446C276    Skrotad 1967
28447C277    Skrotad 1967
28448C278    Skrotad 1967
28449C279    Totalhaveri 630930 vid Göteryd efter kollision med 28272.
Enda dödsolyckan med fpl SK 28!
28450C280    Skrotad 1967, till F 10 som övningsobjekt
28451C281    Bevarat vid Flygvapenmuseum Malmen
28452C282    Skrotad 1967
28453C283    Flögs fram till 1968, skrotad
28454C284    Skrotad 1967
28455C285    Skrotad 1967
28456C393    Skänkt till Norge – bevarad som ”PX-A” på museum
28457C394    Skrotad 1967
28458C395    Skrotad 1967
28459C396    Landningshaveri vid examen F 5 6602, reparerad och åter i tjänst,
skrotad 1967.
28460C397 79   Se 28463 nedan. Flögs fram till 1968, skrotad
28461C398 86   Skrotad 1967
28462C399 87   Skrotad 1967
28463C310088   Landade ovanpå 28460 i feb 1963, reparerad, skrotad 1967
28464C310189   Skrotad 1967
28465C310290   Skrotad 1967
28466C310391   Skrotad 1967
28467C310492   Skrotad 1967

– Under ”F 5 koder” anges två kolumner där den högra redovisar vad man kallar ny kod eller ersättningskod.


Källa: 
KONTAKT nr 59, december 1982. 
– Sammanställt av Åke Hall och Peter Kempe.
– Faktaresearch och bildurval av Bo Widfeldt.
Tyvärr dålig bild eftersom den är fotostatkopierad i en gammal maskin…
Fotograf är ej angivet i originalartikeln…

Uppdaterad: 2016-07-24

Annons