Fpl 34 – Sammanställning

Foto: Se nedan.
FV-nrc/nLev FVGodkändAvfördFlj/koder Anmärkning
34001 550827550914600311 F18-rL Haveri 580926 vid F 18, Ex WT 770
34002 551028551109600115 F18-gB Totalförstörd (brand) F 18 591125
34003 551101551202600311 F18-bC Haveri 580821 vid F 18
34004 551210551229680912F18-gD/bC,F9-rB/0l Utrangering
34005 551210551229690117F18-bE,F9-rM/02 Utrangering – skrotad vid F 10
34006 560117560121680912F18-gF,F10-bA/50,F9-12 Museifpl F 18. Till USA 1982.
34007 560114560121650701 F18-rO,FC,F9-rO/03 Haveri 650305 (vid FC anv f EBK-prov)
34008 560209560220680912F18-rH/gB,F10-bB/51,(F9) Utrangering
34009 560223560201560629 F18- Haveri 560320 – Fskhopp
34010 560310560315610912 F18-gK/rK Haveri 610518 – Kollision fskhopp
34011 560310560301680912F18-rL/rn,F9-rN/04 Utrangering – skrotad vid F 7 1971
34012 560310560315690211F18-gM/rM/gB,F9-rK/05 Utrangering – sista J 34 i FV tjänst
34013 560328560410670320 F18-bT/rD,F9-rL/42 Haveri 661208 vid Askeby Säve
34014 560322560410571231 F18-gE Haveri 571010
34015 560322560410680912F18-gG,F10-bC/52,F9-52 Utrangering
34016 560327560410680726 F18-rU,F9-rU/06 Landställshaveri 671003 – FV-museum
34017 560412560503690211F18-rA,F9-rA/07 Utrangering. Till schweiziska flygvapnet (reg J-4207, HB-RVP) (1)
34018 560412560503590831 F18-bB Haveri 590610 – fskhopp
34019 560419560503570607 F18- Haveri 570408
34020 560419560503580830 F18-rF Haveri 580425 – buklandning F 18
34021 560511560518680912F18-gC,F10-bD/53,F9-69 Utrangering – skrotad F 5
34022 560608560710610326 F18-bG Haveri 610306 på F 18, ej reparabel
34023 560608560710570607 F18- Haveri 570329
34024 561004561020680912F18-gN,F9-rS/08 Utrangering – skrotad F 7 1971
34025B204560720560806671006 F18-bA,F10-bE/54,F9-42 Haveri 670717 28 km V Lysekil
34026B205560720560806680912F18-gA,F10-bF/55,F9-45 Utrangering – skrotad F 13 1969
34027B206560720560806680912F18-rC,F9-rC/09 Utrangering
34028B207560720560806590926 F18-rD Haveri 590807 – kollision 34036
34029B208560720560806690117F18-bF,F9-rF/10 Utrangering – skrotad F 10 1971
34030B209560720560806680912F18-gH,F9-rD/11 Utrangering – skrotad F 13
34031B210560820560904570404 F18- Haveri 570122
34032B211560918561004670119F18-rE,F9-rE/12 Utrangering – skrotad F 14 1971
34033B212560918561004680912F18-rG,F9-rG/13 Utrangering
34034B213560918561004591128 F18-bK Haveri 590929 vid F 17 Kallinge
34035B214560918561004620510 F18-bL/rF Haveri 620316 (kollision)
34036B215560918561004590926 F18-gL Haveri 590807 – kollision 34028
34037B216560921561004680912F18-bM/gM,F9-bN/21 Utrangering – skrotad F 7 1971
34038B217560921561004600311 F18-rK Haveri 580806
34039B218560921561004611116 F18-rJ Haveri 610912 F 17 – turbinsprängning
34040B219560921561004680912F18-bO,F9-bV/22 Utrangering – brandövning F 12 1971
34041B220560928561004570903 F18-rN Haveri 570425 – fskhopp
34042B221561004561020671006 F8-gA,F9-gA/41 Haveri 670418 vid Smögen
34043B222560928561004570212 F18- Haveri 561218
34044B223560928561004680912F18-bN,F10-bG/56,F9-63 Utrangering
34045B224560928561004680912F18-,F8-gB,F9-gB/43 Utrangering
34046B225561004561020620131 F8-gC,F18-gD Haveri – försvunnet Östersjön 611101
34047B226561013561020620130 F8-gD Haveri (explosion) 610919 vid F 8
34048B227561013561020690117F8-gE,F9-gE/44 Utrangering – skrotad F 1 1971
34049B228561022561030570703 F8-gH Haveri 570417 – motorbortfall
34050B229561013561020680912F8-gF,F9-bE/23 Utrangering
34051B230561004561020650226 F8-gG,F9-gG Haveri 640803 i Sjöbo, Skåne
34052B231561022561030600325 F8-,FC Använd för försök med EBK (”J 34B”). Haveri 591006. Ground-loop. Höga rep-kostnader.
34053B232561025561030580308 F8-rA Haveri 570703 – buklandning
34054B233561025561030680912F8-rB,F9-bF/24 Utrangering – förrådställd/skrot F 14
34055B234561022561030660223F8-rC/gF,F9-gF Utrangering – skrotad
34056B235561025561030621220 F8-rD,F9-bN Haveri 620514 Björlanda – motorstopp
34057B236561025561030630705 F8-rE,F18-gL,F10-bH Haveri 630417 0skarström – fskhopp
34058B237561116561203660412F8-bI,F18-gK,F10-bI/57 Avförd pga reservdelsbrist
34059B238561105561120580619 F8-rF Haveri 580513 – motorbortfall
34060B239561105561120670119F8-rG,F9-bH/25 Utrangering
34061B240561105561120670119F8-rH,F9-bI/26 Utrangering
34062B241561116561203670119F8-gJ,F9-rJ/14 Utrangering – skrotad F 12 1971
34063B242561116561203580122 F8-rI Haveri 570218 efter lättning
34064B243561213561227650912F8-rL,F18-bD,F10-bR/58 Överförd till F 9 – Utrangerad
34065B244561116561203680912F8-rJ,F18-gE,F10-bJ/59 Överförd till F 9 (kod 64) – Utrangerad
34066B245561129561203680912F8-rK,F9-bG/27 Utrangering – till F 12 brandövning
34067B246561129561203680912F8-gM,F9-gM/47 Utrangering – till F 8 brandövning
34068B247561129561203690117F8-gL,F9-gL/48 Utrangering – skrotad
34069B248561214561227680912F8-bA,F9-bA/28 Utrangering – till F 1 brandövning
34070B249561213561227680912F18-bP,F10-bP/60,(F9) Utrangering – Svedinos Flygmuseum
34071B250570111570121681204 F8-bD,F9-bD/29 Haveri 680704 Smålands stenar
34072B251570114570121680912F8-bE,F18-rV,F9-rV/15 Haveri 671005? Till schweiziska flygvapnet (reg HB-RVV) (1)
34073B252561213561227680912F8-bB,F9-bB/31 Utrangering – till F 12 brandövning
34074B253561214561227650701F8-bC,F9-bC/30 Utrangering – till F 5 brandövning
34075B254570207570216690117F8-gI/bG,F9-gI/49 Utrangering – till F 7 brandövning
34076B255570114570121600905 F18-gM Haveri 600802
34077B256570111570121680912F8-bF,F18-rB/gM,F10-bK/61 Överförd till F 9 (kod 03) – skrotad
34078B257570128570216651207 F18-gJ,F10-bL/62 Haveri 650908 vid F 18 – fskhopp
34079B258570128570216680912Fl8-gO,F10-bH/63,(F9) Uppställd F 14 – skrotad
34080B259570128570216690117Fl8-gP,F10-bS/64,F9-46 Utrangering. Till schweiziska flygvapnet (reg J-4208) (1)
34081B260570207570216680912F8-bH,F9-bM/32 Utrangering – skrotad F 7
34082B261570207570216601130 F8-bI Haveri (explosion) 600315 vid F 8
34083B262570207570216690117F8-bK,F9-bK/33 Utrangering – brandövning F 1
34084B263570207570216670320 F8-bJ,F18-bJ,F10-bT/65 Landningshaveri 660801. Höga rep-kostnader.
34085B264570207570216690117F8-rT,FC,F9-bJ/34 Utrangering
34086B265570207570216690117F8-bL/gC,F9-gC/51 Utrangering. Till schweiziska flygvapnet (reg G-HVIP) (1)
34087B266570221570315680912F8-rI/vA/gJ,F9-bU/35 Utrangering – skrotad F 7
34088B267570228570315680912F8-rO,F9-gJ/52 Utrangering
34089B268570225570315690117Fl8-rP,F9-rP/16 Uppställd på F 10 t apr 1971
34090B269570228570315680912F8-vB/bO,F9-bO/36 Utrangering
34091B270570301570315670119F18-bR,F9-gD/66 Förrådsställd F 14 – skrotad
34092B271570321570405690117F8-vC/gP,F9-gP/53 Utrangering – skrotad F 1
34093B272570321570405670119F8-vD/bD,F18-rR,F9-rR/l7 Utrangering
34094B273570405570429680912F8-vD/bP,F9-bR/37 Utrangering
34095B274570405570429690117F8-vE/bR,F9-bS/38 Utrangering – skrotad F 1
34096B275570405570429610420 F8-vF/bS,F18-gR Haveri 610301 vid Harbo
34097B276570405570429680912F18-gD/bD,F10-bM/66,(F9) Förrådsställd F 14 – brandövning
34098B277570412570429610420 F18-rN/gB Haveri 610310 Östuna (koll J 32B)
34099B278570411570429690117F8-vG/gR,F9-gR/54 Utrangering – brandövning F 18
34100B279570411570429631120 F8-vH/bT/gU,F9-gK Haveri 630326 vid Skepplanda
34101B280570412570429680912F8-rR,F18-rH,F9-rH/18 Utrangering
34102B281570425570517680912F18-bH,F9-rI/19 Utrangering
34103B282570412570429690117F18-gS,F10-bN/67,F9-58 Skrotad
34104B283570412570429680912F18-rS,F9-gK/55 Förrådsställd F 14 – skrotad
34105B284570524570613630208 F18-bS Kasserad efter fågelkollision
34106B285570425570517661028 F18-gT,F10-bO/68 Haveri 661003 vid Ringenäs
34107B286570524570613690117Fl8-rT,F9-rT/61 Utrangering – skrotad F 10
34108B287570524570613590629 F18-rU,F8-bN,FC Haveri 590508 Hägerstaland
34109B288570531570613680912F8-gH,F9-gH/56 Utrangering
34110B289570531570613690117F8-rP,F9-bT/39 Utrangering – brandövning F 18
34111B290570701570724680912 F8-rM/gT,F9-gT/57 Kasserad efter haveri 661003
34112B291570701570724670119F8-bB,F18-bB,(F9) Förrådsställd F 14 – skrotad
34113B292570701570724651216 F8-gN,F9-g/58 Haveri 651119 – Punktering vid rotestart
34114B293570728570808680912F8-rR/gU,F9-gU/59 Provfpl vid FC 1957-60 – Skrotad
34115B294570728570808640413 F8-gS,F9-gS Haveri 640227 vid Källö Tjörn
34116B295570728570808670119F8-gT,F18-bL,(F9) Förrådsställd F 14 – skrotad
34117B296570823570904690117F8-rS,F9-bL/62 Sista flygande J 34 – skrotad F 1
34118B297570823570904670119F8-rA,F9-bP/63 Utrangering – brandövning F 9
34119B298571025571031670119F8-rN/gV,F9-gV/64 Utrangering – brandövning F 9
34120B299571025571031680912F8-gS/gO,F9-gO/65 Utrangering

Tillverkningsnummer (c/n) för fpl 34001-34024 har ej kunnat verifierats och därför ej upptagits i tabellen.
”Lev FV” anger ankomst till först angiven flj efter leveransflygning.
Under ”Flj/koder” anges 1 div som ”r” (röd), 2 div som ”b” (blå), 3 div som ”g” (gul) samt stabsdivisionen F 8 som ”v” (vit).
Med ”(F9)” menas att respektive fpl tillförts F 9 organisation men aldrig brukats i tjänst.


Källor: 
KONTAKT nr 64, december 1983, huvudredaktören ÅKE HALL:
– LARS G SOLDEUS (tabelluppgifter)
– ÅKE HALL och PETER KEMPE (tabellsammanställning)
1) = Fredric Lagerquist, Christian S och Bengt Ekbladh på Svenskt Flyghistoriskt Forum.
Fotograf ej angiven på vissa av bilderna i originalartikeln…
Tyvärr dålig kvalitet på fotografierna eftersom de först är kopierade på en gammal kopiator och därefter inscannade… 

Uppdaterad: 2018-09-30

Annons