1:a postflygningen

FÖRSTA POSTFLYGNINGEN I SVERIGE

Den första postflygningen i Sverige ägde rum den 1 juni 1912. Ursprungligen hade Oskar Ask och Hjalmar Nyrup i Landskrona fått uppdraget att utföra flygningen, men deras egenhändigt förfärdigade flygplan, f.ö. det först byggda i Sverige, hade under sommaren 1911 blivit markbundet p.g.a. motorhaveri. I stället erbjöds dansken Peter Nielsen att utföra den första postflygningen i Sverige.

Nielsen hade tidigare varit delaktig ¡ byggandet av danska flygplan av företaget Berg & Storm’s konstruktioner. Under åren 1908-1911 byggde företa get tre plan, betecknade B&S 1, 2 resp 3. Nielsen hade i augusti 1911 havererat B&S 2 i samband med en flyguppvisning i Ålborg, men kunde ¡ december provflyga den nya B&S 3. Detta flygplan var utrustat med en danskbyggd 3-cylindrig luftkyld stjärnmotor på 30 hp och kunde som mest nå en hastighet av 95 km/tim. Inte så illa 1911…

Peter Nilsen hade accepterat uppdraget och flygningen skulle genomföras med B&S 3 i samband med en skyttefest i Eslöv den 26 maj 1912. Flygrouten var planerad att gå från Eslöv till Åkarp/Marieholm, en sträcka på 10 km.

Stor uppståndelse i pressen och bland allmänheten, men flygningen måste uppskjutas p.g.a. alltför kraftig blåst. Ett nytt försök skulle göras den 1 juni, om vädret så tillät.

Tillstånd att medföra post hade utverkats av postdirektören och annonser om detta var införda ¡ lokalpressen. Postkort som medfördes skulle förses med en särskild flygpoststämpel.

Den 1 juni var vädret utmärkt och en kvart ¡ åtta på kvällen kunde Nilsen starta inför ca 5.000 församlade åskådare. Starten gick perfekt och planet steg till ca 400 m höjd. Efter en lång sväng och ett landningsvarv runt klöverfältet vid Marieholms Gästgivaregård, slogs motorn ifrån och planet gjorde en glidflygslandning inför ca 2.000 väntande åskådare. Hela flygningen hade tagit 6 minuter! Stort jubel och flygsupé på gästgivaregården à 1 kr kuvertet!

Då återstart till Eslöv skulle ske senare på kvällen, befanns att en limning i propellerbladet hade släppt. Nielsen ville vara på den säkra sidan, varför flygningen inställdes. Planet monterades ned ett par dagar senare och återtransporterades till Köpenhamn per järnväg.

Postkorten som medfördes på denna första postflygning var försedda med stämpeln:
”Svensk flygpost nr 2 — 1 juni 1912”.
Vaddå, nr 2? En missuppfattning medförde att man trodde att den kände flygaren Robert Svendsen hade flugit post i Hässleholm året innan. Så var emellertid inte fallet, varför flygningen Eslöv-Åkarp/Marieholm den 1 juni 1912 är ”Svensk flygpost nr 1”!

Vad hände då med B&S 3 monoplan? 1 juni 1912 inköptes maskinen av Haeren och blev således Danmarks första militärplan. Flygplanet finns utställt på Töjhusmuseet i Köpenhamn.

Aviatören Peter Nielsen vid sin B&S 3 monoplan framför Marieholms Gästgivaregård dagen efter den första postflygningen ¡ Sverige, 2 juni 1912. Foto: Se nedan.

Källa: 
Kontakt nr 83 ( Börje Gustavsson).
– Fotograf ej angiven i originalartikeln

Uppdaterad: 2019-06-09

Annons