Fpl 35 – J 35B Jaktversionen

Parallellt med tillverkning och leverans av A-versionen pågick arbetet med att ytterligare förbättra och anpassa Draken till nya taktiska krav. I projektspecifikationen för 35B (Bertil) kring årsskiftet 1956-57 angavs förbättringar i form av större dragkraftsöverskott (utvecklad motor och EBK), större bränslemängd och förbättrad elektronik.

F 18:s uppvisningsgrupp ”ACRO DELTAS” flög J 35B och var flygdagsfavoriter under större delen av 60-talet. Här startar gruppen i samband med F 6 25-årsjubileum år 1964. Foto: Se nedan.

Någon utvecklad motor kom inte fram i tid för B-versionen utan den ursprungliga RM 6B (EBK 66) bibehölls. Inte heller hann den nya svensktillverkade radarn PS-03, utvecklad av Ericsson, installeras i de första serieflygplanen av typ J 35B. B-versionen började levereras till F 16 (Uppsala) under februari 1962. De var då helt ”rena” då det gällde jaktradar och siktet var reflexsikte typ 4E. Dessa flygplan betecknades J 35B1 och under åren 1964-65 återgick alla kvarvarande flygplan till SAAB för konvertering till J 35B varvid de erhöll radar typ PS-03/A samt sikte typ S 7.

Utprovningen av det nya svenskkonstruerade siktet typ S 7 skedde delvis i en A 32A (32253) försedd med ”35-nos” med början 1960.

Det första provflygplanet för den planerade B-versionen flög för första gång den 29 november 1959. Serieprototypen 35201 levererades aldrig till Flygvapnet utan användes vid SAAB och FC för fortsatt utprovning av sikte och annan elektronik. Till Flygvapnet levererades under tiden februari 1962 till mars 1963 72 st J 35B1 med nummer 35202-35273. Av dessa konverterades senare 69 till J 35B.

35B klargöres i bergshangaren vid F 18 i Tullinge. I bakgrunden ses även ett av flygplanen som brukades av uppvisningsgruppen ”ACRO DELTAS”. Foto: Se nedan.

Fram till maj 1962 levererades alla J 35B1 till F 16 medan F 18 (Tullinge) tillfördes typen från juni samma år som ersättning för J 34 Hawker Hunter, vilka i sin tur överfördes till F 9 och F 10. Senare kom F 18 att få samtliga J 35B, vilka tjänstgjorde där fram till flottiljens nedläggning 1974. Under hösten 1966 tillfördes även F 10 ett antal J 35B av vilka 12 flygplan med koderna 42-53 omgående förrådsställdes vid F 14 fram till kassationen 1973. Ytterligare 16 flygplan med koderna 54-69 fanns i aktiv tjänst fram till 1976 då även dessa kasserades. Därvid hade samtliga J 35A och J 35B ersatts av den slutliga F-versionen i Flygvapnet.

J 35B hade i stort sett samma beväpning som A-versionen. Den fasta vapenutrustningen bestod av två 30 mm akan m/55, och dessutom kunde två eller fyra RB 24 IR-målsökande robotar medföras. Liksom för A-versionen gällde dessutom möjligheten att, parvis upphängda i de yttre balkarna, medföra tolv 13,5 cm sprängraketer. Dessutom kunde just B-versionen (likt J 32B Lansen) medföra två jaktraketkapslar om vardera 19 st 7,5 cm jaktraketer, vilka hängdes i de kroppsmonterade balkarna. Det ursprungliga reflexsiktet typ 4E (J 35B1) användes i första hand för inriktning av flygplanet vid skjutning mot markmål med akan och raketer, samt mot luftmål med akan. Siktet kunde även delvis utnyttjas vid skjutning med RB 24 och jaktraketer mot luftmål. Det fungerade såväl som gyrosikte (beräkning av framförhållning med hänsyn till målförflyttning under skjutmomentet) som konventionellt reflexsikte. Den slutliga modifieringen till J 35B, med införande av radar PS-03/A och sikte typ S 7A, innebar naturligtvis kraftigt förbättrade prestanda då det gällde att bekämpa ett fientligt företag. Senare infördes även den nya förbättrade raketstolen i kvarvarande J 35B, vilket markant ökade förarens möjlighet att rädda sig vid utskjutning på låg höjd i låg fart.

I samband med att B-versionen gick ur tjänst inom Flygvapnet såldes sex flygplan till Finland efter viss modifiering i Sverige före leverans. Flygplanen levererades 1972 med beteckningen 35BS. Ett flygplan (35221) tillfördes Flygvapenmuseum.

Tabell – J 35B Draken

Fpl-nrGodkändKasseradOperatör o koderAnmärkningar
35201SAABPfpl
35202620306760421F16-202, SAAB, F18-02, F10–Uppställd F 14, avveckling
35203620306771118F16-203, SAAB, F18-03Avveckling
35204620306700730F16-204, F18-204, SAAB, F18-04Haveri 700526 10 km SO Östergarn, Östersjön. Under skjutövning mot luftbogserat mål försvann fpl från radarn kl 15:38. Delar av ff:s personliga utrustning fanns flytande vid en oljefläck på havsytan. Ff befaras omkommen. (DN)
35205650504771118SAAB, F18-05, F10-40, F10-55, F18-Pfpl, avveckling (F 14)
35206620306760421F16-206, SAAB, F18-?, F10-56Uppställd F 14, avveckling
3520762306771118F16-207, F18-?, SAAB, F18-07Avveckling
35208620306760421F16-208, F18-?, SAAB, F18-08, F10–Uppställd F 14, avveckling
35209620306771118F16-209, F18-?, SAAB, F18-09Avveckling
35210620306760421F16-210, F18-?, SAAB, F18-?, F10-57Uppställd F 14, avveckling
35211620404740624F16-211, F18-211, SAAB, F18-11, F10-41Uppställd F 14
35212620328650226F16-212, F18-212Hav 640909 Askö (stall)
35213620328680229F16-213, SAAB, F18-08, F18-13Hav 671123 Ornö
35214620502?F16-214, F18-214, SAAB, F18-14, F10-42, -55, F18-24Uppställd F 14, Finland DK-208 (72)
35215620404740624F16-215, F18-215, SAAB, F18-15, F10-43, -58Uppställd F 14
35216620515660412F16-216, F18-216, SAAB, F18-16Hav 660201 Kaggfjärden (lev)
35217620404771118F16-217, F18-217, SAAB, F18-17Avveckling
35218620502730703F16-218, F18-218, SAAB, F18-18, F10-44, -59, F18-18Böv F 3
35219620404690611F16-219, F18-219, SAAB, F18-19Hav 690224 Tullinge, böv F 18
35220620502771118F16-220, F18-220, SAAB, F18-20FOA kamouflage, avveckling
35221620502730703F16-221, F18-221, SAAB, F18-21FV-museum
35222620502641105F16-222, F16-22Hav 640723 Valbo
35223620508720209F16-223, F18-223, SAAB, F18-23*) Hav 711214 Jungfrufjärden utanför Dalarö i Sthlm skärgård. Stridsmässig avancerad flygning. Ff meddelar ”Jag mår inte bra. Jag vänder och går hem”. En stund senare försvinner fpl plötsligt från radarn. Ff omkom. (Exp)
35224620529680529F16-224, SAAB, F18-224, -24Hav 680326 Ornö (koll med 35262)
35225?771118F16-225, F18-225, SAAB, F18-25, F10-51, F18Avveckling (F 14)
35226620529760421F18-226, SAAB, F18-26, F10–Uppställd F 14, avveckling
35227620607731016F16-227, SAAB, F18-27 
35228620626640618F16-228, F18-228Landningshaveri 640320 F 10 Ängelholm.
35229620626760421F16-229, F18-229, SAAB, F18-29, F10-45, -60, F18Uppställd F 14, avveckling
35230620607760421F16-230, F18-230, SAAB, F18-30, F10-46, -61Uppställd F 14, avveckling
35231620626760421F16-231, F18-231, SAAB, F18-31*) Uppställd F 14, avveckling
35232620626730702F18-232, SAAB, F18-32*) Uppställd F 4
35233620705661209F16-233, F18-233, SAAB, F18-33*) Hav 661031 Mellsten (stall)
35234620705760421F16-234, F18-234, SAAB, F18-34, F10-62Uppställd F 14, avveckling
35235620829760421F16-235, F18-235, SAAB, F18-35, F10Uppställd F 14, avveckling
35236620814730703F16-236, F18-236, SAAB, F18-36Uppställd F 14, böv F 21
35237620814730703F16-237, F18-237, SAAB, F18-37Uppställd F 14, böv F 11
35238620829771118F16-238, SAAB, F18-38Avveckling
35239620829771118F16-239, SAAB, F18-39Avveckling
35240621017760421F16-240, F18-240, SAAB, F18-40, F10-40Uppställd F 14, avveckling
35241620829771118F18-241, SAAB, F18-41Avveckling
35242621017771118F16-242, F18-242, SAAB, F18-42Avveckling
35243621017?F16-243, SAAB, F18-43Finland DK-210 (72)
35244621017730703F18-244, SAAB, F18-44Uppställd F 18
35245621017771118F18-245, SAAB, F13-45 (NU64), F18-45Finland DK-206 (72)
35246621108771118F16-246, SAAB, F18-46, F10-10Avveckling
35247621017771118F16-247, SAAB, F18-47Avveckling
35248621017760421F16-248, F18-248, SAAB, F18-48, F10-63Uppställd F 14, avveckling
35249621029740624F18-249, SAAB, F18-49, F10-49, -64Uppställd F 14
35250621029760421F16-250, SAAB, F18-50, F10-68Uppställd F 14, avveckling
35251621113771118F18-251, SAAB, F18-51*) Avveckling
35252621113771118F16-252, F18-252, SAAB, F18-52, F10-56Avveckling
35253621108760421F16-253, F18-253, SAAB, F18-53, F10-65Uppställd F 14, avveckling
35254621108681204F16-254, SAAB, F18-54, F10-66Hav 681024 Hanöbukten
35255621220760421F18-255, SAAB, F18-55, F10-67Uppställd F 14, avveckling
35256621220740624F18-256, SAAB, F18-56, F10-*)
35257621204?F18-257, SAAB, F18-57Finland DK-212 (72)
35258621204740624F18-258, SAAB, F18-58, F10-51Uppställd F 14
35259621204730322F18-259, SAAB, F18-59Hav 721017 F 18 Tullinge
35260621211771118F18-260, SAAB, F18-60Avveckling
35261621220?F18-261, SAAB, F18-61, F10-52, -67, F18-Finland DK-204 (72)
35262621220680529F18-262, SAAB, F18-62Hav 680326 Nedergårdsö (koll med 35224)
35263630114771118F18-263, SAAB, F18-63*) Avveckling
35264630123760421F18-264, SAAB, F18-64, F10-53, -68Uppställd F 14, avveckling
35265630123?F18-265, SAAB, F18-65Finland DK-202 (72)
35266630131?F18-266, SAAB, F18-66*) Finland DK-206 (72)
35267630131740328F18-267, SAAB, F18-67, FC, F18-17Böv RFN
35268630215730322F18-268, SAAB, F18-68Haveri 721009 NO Huvudskär, Sthlm skärgård. Motorstörningar. Fsk-hopp. Bröt benet allvarligt vid nedslaget i vattnet. (DN)
35269630215731016F18-269, SAAB, F18-69 
35270630226760421F18-270, SAAB, F18-61, F10-54, -69Uppställd F 14, avveckling
35271630226760421F18-271, SAAB, F18-55, F10-55, -70Uppställd F 14, avveckling
35272630326771118F18-272, SAAB, F18-12, -22Avveckling
35273630312760421F18-273, SAAB, F18-28Uppställd F 14, avveckling

*) Ingick i F 18 uppvisningsgrupp ACRO DELTAS


Källor:
KONTAKT nr 93, september 1989.
SFF = Svenskt Flyghistoriskt Forum (Bengt Ekblad)
Övriga källor är tidningsnotiser och anges enl: (GT)

Fotograf ej angiven i originalartikeln.

Uppdaterad: 2018-04-29