Fpl 35 – J 35B Jaktversionen

Parallellt med tillverkning och leverans av A-versionen pågick arbetet med att ytterligare förbättra och anpassa Draken till nya taktiska krav. I projektspecifikationen för 35B (Bertil) kring årsskiftet 1956-57 angavs förbättringar i form av större dragkraftsöverskott (utvecklad motor och EBK), större bränslemängd och förbättrad elektronik.

F 18:s uppvisningsgrupp ”ACRO DELTAS” flög J 35B och var flygdagsfavoriter under större delen av 60-talet. Här startar gruppen i samband med F 6 25-årsjubileum år 1964. Foto: Se nedan.

Någon utvecklad motor kom inte fram i tid för B-versionen utan den ursprungliga RM 6B (EBK 66) bibehölls. Inte heller hann den nya svensktillverkade radarn PS-03, utvecklad av Ericsson, installeras i de första serieflygplanen av typ J 35B. B-versionen började levereras till F 16 (Uppsala) under februari 1962. De var då helt ”rena” då det gällde jaktradar och siktet var reflexsikte typ 4E. Dessa flygplan betecknades J 35B1 och under åren 1964-65 återgick alla kvarvarande flygplan till SAAB för konvertering till J 35B varvid de erhöll radar typ PS-03/A samt sikte typ S 7.

Utprovningen av det nya svenskkonstruerade siktet typ S 7 skedde delvis i en A 32A (32253) försedd med ”35-nos” med början 1960.

Det första provflygplanet för den planerade B-versionen flög för första gång den 29 november 1959. Serieprototypen 35201 levererades aldrig till Flygvapnet utan användes vid SAAB och FC för fortsatt utprovning av sikte och annan elektronik. Till Flygvapnet levererades under tiden februari 1962 till mars 1963 72 st J 35B1 med nummer 35202-35273. Av dessa konverterades senare 69 till J 35B.

35B klargöres i bergshangaren vid F 18 i Tullinge. I bakgrunden ses även ett av flygplanen som brukades av uppvisningsgruppen ”ACRO DELTAS”.
Foto: Se nedan.

Fram till maj 1962 levererades alla J 35B1 till F 16 medan F 18 (Tullinge) tillfördes typen från juni samma år som ersättning för J 34 Hawker Hunter, vilka i sin tur överfördes till F 9 och F 10. Senare kom F 18 att få samtliga J 35B, vilka tjänstgjorde där fram till flottiljens nedläggning 1974. Under hösten 1966 tillfördes även F 10 ett antal J 35B av vilka 12 flygplan med koderna 42-53 omgående förrådsställdes vid F 14 fram till kassationen 1973. Ytterligare 16 flygplan med koderna 54-69 fanns i aktiv tjänst fram till 1976 då även dessa kasserades. Därvid hade samtliga J 35A och J 35B ersatts av den slutliga F-versionen i Flygvapnet.

J 35B hade i stort sett samma beväpning som A-versionen. Den fasta vapenutrustningen bestod av två 30 mm akan m/55, och dessutom kunde två eller fyra RB 24 IR-målsökande robotar medföras. Liksom för A-versionen gällde dessutom möjligheten att, parvis upphängda i de yttre balkarna, medföra tolv 13,5 cm sprängraketer. Dessutom kunde just B-versionen (likt J 32B Lansen) medföra två jaktraketkapslar om vardera 19 st 7,5 cm jaktraketer, vilka hängdes i de kroppsmonterade balkarna. Det ursprungliga reflexsiktet typ 4E (J 35B1) användes i första hand för inriktning av flygplanet vid skjutning mot markmål med akan och raketer, samt mot luftmål med akan. Siktet kunde även delvis utnyttjas vid skjutning med RB 24 och jaktraketer mot luftmål. Det fungerade såväl som gyrosikte (beräkning av framförhållning med hänsyn till målförflyttning under skjutmomentet) som konventionellt reflexsikte. Den slutliga modifieringen till J 35B, med införande av radar PS-03/A och sikte typ S 7A, innebar naturligtvis kraftigt förbättrade prestanda då det gällde att bekämpa ett fientligt företag. Senare infördes även den nya förbättrade raketstolen i kvarvarande J 35B, vilket markant ökade förarens möjlighet att rädda sig vid utskjutning på låg höjd i låg fart.

I samband med att B-versionen gick ur tjänst inom Flygvapnet såldes sex flygplan till Finland efter viss modifiering i Sverige före leverans. Flygplanen levererades 1972 med beteckningen 35BS. Ett flygplan (35221) tillfördes Flygvapenmuseum.

Tabell – J 35B Draken

Fpl-nrGodkändKasserad Förband
koder
Anmärkningar
35201SAABProvflygplan för B-versionen.
3520262030676042116-202
SAAB
18-02
10-
Avveckling av fpl-typen.
Uppställd F 14.
3520362030677111816-203
SAAB
18-03
Avveckling
3520462030670073016-204
18-204
SAAB
18-04
Haveri 700526 10 km SO Östergarns fyr, 13 km SO Herrvik, Östersjön. Kollision med havsytan. Ff omkom.
35205650504771118SAAB
18-05
10-40
10-55
18-
Provflygplan.
Avveckling.
Till F 14?
3520662030676042116-206
SAAB
18-
10-56
Avveckling av fpl-typen.
Uppställd F 14.
352076230677111816-207
18-
SAAB
18-07
Avveckling av fpl-typen.
3520862030676042116-208
18-08
SAAB
10-
Avveckling av fpl-typen.
Uppställd F 14.
3520962030677111816-209
SAAB
18-09
Avveckling.
3521062030676042116-210
SAAB
18-57
10-57
Avveckling av fpl-typen.
Uppställd F 14.
3521162040474062416-211
18-211
SAAB
18-11
10-41
Avveckling av fpl-typen.
Till F 14 för brandövningar vid centraliserade kurser.
3521262032865022616-212
18-12
Haveri 640909 vid Askö. Pendlande superstall. Ff omkom.
3521362032868022916-213
SAAB
18-08
18-13
Haveri 671123 Ornö, Stockholm skärgård. Rodermomentbegränsning (servostall). Ff sköt ut sig men avled. (JIT)
35214620502?16-214
18-214
SAAB
18-14
10-42
10-55
18-24
Uppställd F 14.
1972 till Finland som DK-208 ”JUSSI”.
3521562040474062416-215
18-215
18-15
SAAB
10-43
10-58
Aveckling av fpl-typen.
Till F 14 för brandövningar vid centraliserade kurser.
3521662051566041216-216
18-216
SAAB
18-16
Haveri 660201 Kaggfjärden, Landsort. Motorstopp. Ff fallskärmshopp.
3521762040477111816-217
18-217
18-17
SAAB
Avveckling av fpl-typen.
3521862050273070316-218
18-218
18-18
SAAB
10-44
10-59
18-18
Utrangering. Till F 3 för räddningsövningar utan brand. Fpl skall vara försett med huv, reglage, landställ med hjul och samtliga luckor.
3521962040469061116-219
18-219
18-19
SAAB
Haveri 690224 Tullinge. Minuslandning.
Till F 18 för brandövning.
3522062050277111816-220
18-220
18-20
SAAB
FOA kamouflage. Avveckling av fpl-typen.
3522162050273070316-221
18-221
18-21
SAAB
Avveckling av fpl-typen.
Till FV-museum i komplett skick med fast och lös utrustning.
3522262050264110516-222
16-22
Haveri 640723 Valbo
3522362050872020916-223
18-223
18-23
SAAB
Acro Delta.
Haveri 711214 Jungfrufjärden, Sthlm skärgård. Kollision med havsytan. Ff omkom.
3522462052968052916-224
SAAB
18-224
18-24
Haveri 680326 Nedergårdsö, S Ornö (se 35262). Rodermomentbegränsning. Ff omkom vid utskjutningen pga den höga farten. (JIT)
35225?77111816-225
18-225
SAAB
18-25
10-51
18-
Avveckling.
Till F 14?
3522662052976042116-226
18-226
SAAB
18-26
10-
Avveckling av fpl-typen.
Till F 14.
3522762060773101616-227
18-27
SAAB
Avveckling av fpl-typen.
Till F 10 för räddningsövningar utan brand. Fpl försett med huv, reglage, landställ med hjul och samtliga luckor.
3522862062664061816-228
18-228
Landningshaveri 640320 F 10 Ängelholm.
Fplkroppen till FF/UH förfogande för utförande av vissa prov.
3522962062676042116-229
18-229
18-29
SAAB
10-45
10-60
18-
Avveckling av fpl-typen.
Till F 14.
3523062060776042116-230
18-230
SAAB
18-30
10-46
-61
Avveckling av fpl-typen.
Till F 14.
3523162062676042116-231
18-231
SAAB
18-31
Acro Delta.
Avveckling av fpl-typen.
Till F 14.
3523262062673070218-232
SAAB
18-32
Acro Delta. Avveckling av fpl-typen.
Till F 4 för räddningsövningar utan brand. Fpl försett med huv, reglage, landställ med hjul och samtliga luckor.
3523362070566120916-233
18-233
SAAB
18-33
Acro Delta.
Haveri 661031 Mellsten. Superstall. Ff fallskärmshopp.
3523462070576042116-234
18-234
SAAB
18-34
10-62
Avveckling av fpl-typen.
Till F 14.
3523562082976042116-235
18-235
SAAB
18-35
10-
Avveckling av fpl-typen.
Till F 14.
3523662081473070316-236
18-236
SAAB
18-36
Avveckling av fpl-typen.
Till F 21 för räddningsövningar utan brand. Fpl försett med huv, reglage, landställ med hjul och samtliga luckor.
3523762081473070316-237
18-237
SAAB
18-37
Avveckling av fpl-typen.
Till F 11 för räddningsövningar utan brand. Fpl försett med huv, reglage, landställ med hjul och samtliga luckor
3523862082977111816-238
SAAB
18-38
Avveckling av fpl-typen.
3523962082977111816-239
SAAB
18-39
Avveckling av fpl-typen.
3524062101776042116-240
18-240
SAAB
18-40
10-40
Avveckling av fpl-typen.
Till F 14.
3524162082977111816-241
18-241
SAAB
18-41
Avveckling av fpl-typen.
3524262101777111816-242
18-242
SAAB
18-42
Avveckling av fpl-typen.
35243621017?16-243
SAAB
18-43
1942 till Finland som DK-210 ”KARI”.
3524462101773070316-244
18-244
SAAB
18-44
Avveckling av fpl-typen.
Till F 18 för museiändamål, komplett med motor, ebk, instrumentering och övrig utrustning.
3524562101777111816-245
18-245
SAAB
13-45 (NU64)
18-45
Total drifttid: 686 tim.
3524662110877111816-246
SAAB
18-46
10-10?
Avveckling av fpl-typen.
3524762101777111816-247
SAAB
18-47
Avveckling av fpl-typen.
3524862101776042116-248
18-248
SAAB
18-48
10-63
Avveckling av fpl-typen.
Till F 10 för bogserövningar, komplett förutom motor och ebk.
3524962102974062416-249
18-249
SAAB
18-49
10-49
10-64
Avveckling av fpl-typen.
Till F 14 för brandövningar vid centraliserade kurser.
3525062102976042116-250
SAAB
18-50
10-68
Avveckling av fpl-typen.
Till F 14.
3525162111377111816-251
18-251
SAAB
18-51
Acro Delta.
Avveckling av fpl-typen.
3525262111377111816-252
18-252
SAAB
18-52
10-56
Avveckling av fpl-typen.
3525362110876042116-253
18-253
SAAB
18-53
10-65
Avveckling av fpl-typen.
Till F 14.
3525462110868120416-254
SAAB
18-54
10-66
Haveri 681024 Hanöbukten, 60 km ONO Simrishamn. Okontrollerat flygläge, fpl störtat i havet. Ff omkom. (JIT)
3525562122076042118-255
SAAB
18-55
10-67
Avveckling av fpl-typen.
Till F 14.
3525662122074062418-256
SAAB
18-56
10-
Acro Delta.
Avveckling av fpl-typen.
Till F 14 för brandövningar vid centraliserade kurser.
35257621204?18-257
SAAB
18-57
Acro Delta.
1972 till Finland som DK-212 ”VIHTORI”.
3525862120474062418-258
SAAB
18-58
10-51
Avveckling av fpl-typen.
Till F 14 för brandövningar vid centraliserade kurser.
3525962120473032218-259
SAAB
18-59
Haveri 721017 F 18 Tullinge. Hård sättning vid landning.
3526062121177111818-260
SAAB
18-60
Avveckling av fpl-typen.
35261621220?18-261
SAAB
18-52
18-61
10-52
10-67
18-
1972 till Finland som DK-204 ”PEKKA”.
3526262122068052918-262
SAAB
18-62
Haveri 680326 Nedergårdsö, S Ornö (se 35224). Rodermomentbegränsning. Kollision med vattenytan. Ff följde med fpl ner och omkom. (JIT)
3526363011477111818-263
SAAB
18-63
Acro Delta.
Avveckling av fpl-typen.
3526463012376042118-264
SAAB
18-53
18-64
10-53
10-68
Avveckling av fpl-typen.
Till F 14 för bogserövningar, komplett förutom motor och ebk.
35265630123?18-265
SAAB
18-65
1972 till Finland som DK-202 ”MIKKO”.
35266630131?16-266
18-266
SAAB
18-66
Acro Delta.
1972 till Finland som DK-206 ”HANTA”.
3526763013174032816-267
18-267
SAAB
18-67
18-17
Avveckling av fpl-typen.
Till RFN för förstörande skjutprov.
3526863021573032216-268
18-268
SAAB
18-68
Haveri 721009 NO Huvudskär, Sthlm skärgård. Motorstörningar. Ff fallskärmshopp, bröt benet vid nedslaget i vattnet. (DN)
3526963021573101616-269
18-269
SAAB
18-69
Avveckling av fpl-typen.
Till F 16 för räddningsövningar utan brand. Fpl försett med huv, reglage, landställ med hjul och samtliga luckor.
3527063022676042118-270
SAAB
18-54
18-61
10-54
10-59
10-69
Avveckling av fpl-typen.
Till F 14.
3527163022676042118-271
SAAB
18-55
10-55
10-70
Avveckling av fpl-typen.
Till F 14.
3527263032677111818-272
SAAB
18-12
18-22
Avveckling av fpl-typen.
3527363031276042118-273
SAAB
18-28
Avveckling av fpl-typen.
Till F 14.
*) Ingick i F 18 uppvisningsgrupp ACRO DELTAS.
I tabellen visas endast kortfattad information när det gäller haverier.
Mer detaljerad information finns i menyvalet HAVERIER.
F 18:s uppvisningsgrupp Acro Delta hade specialmålad fena och där fick inte kodsiffrorna plats, därför målades de ibland på flygplanskroppen. Här fpl 35266 med kod 66. Foto: Se nedan.
Acro Deltas fpl 35257 med kod 57 år 1964. Foto: Okänd (Wikimedia).
J 35A och J 35B. Ritning: Se nedan.

Källor:
KONTAKT nr 93 1989-09, Kontakt nr 85 1988-02.
– Fotograf/tecknare ej angiven i originalartikeln.
Svenskt Flyghistoriskt Forum (SFF).
JIT) = Vissa uppgifter kommer från ”De som aldrig kom hem” – G Jacobsson/A Ingesson Thoor
Övriga källor är tidningsnotiser och anges enl: (GT)


Uppdaterad: 2021-11-19

Annons