Fpl 35 – Haverier

Fpl 35309 råkade ur för minuslandning 1964-03-06 vid fält 32, Heden, Boden. Foto: Från SFF.

Sedan J 35A kom i aktiv tjänst vid F 13 under våren 1960 fram till slutet av 1986 har drygt 130 Drakenflygplan kasserats till följd av haverier. Under den första tolvårsperioden förlorades 59 flygplan genom totalhaveri varvid 22 flygförare omkom medan 34 framgångsrikt räddade sig med nödutsprång och fallskärm.

Ser man till frekvensen totalhaverier i förhållande till uttagen flygtid blir denna 18,4 per 100.000 flygtimmar! Det är svårt att jämföra dessa siffror med statistik från andra länder eftersom principer för redovisning är helt olika.

Jämfört med andra svenska militära flygplantyper som exempelvis fpl 29 och 32 ligger siffrorna för fpl 35 lägre. Utvecklingen av 35-systemet har dessutom efter 1972 inneburit en sänkning av haverifrekvensen i förhållande till det totala flygtidsuttaget.

Haveriorsaker – Generell översikt

Ett av de första problemen med flygplan 35, resulterande i totalhaverier, var rodermomentbegränsningar. Orsaken var här en kombination av styrsystemets konstruktion, vingkonfigurationen och hög fart. Avgörande för hur föraren kunde klara sig ur en kritisk situation var aktuell flyghöjd och Machtal. En utökad utbildning i förening med modifieringar på flygplanet med bl.a. införande av annan styrautomat och ett anpassat räddningssystem har drastiskt reducerat haverier och antal omkomna till följd av rodermomentbegränsningar.

Superstall var en annan för fpl 35 typisk haveriorsak. Till en början omkom minst en förare till följd av att han inte kunde skjuta ut sig eftersom huven aldrig fälldes. Efter bättre utbildning och successivt modifierat räddningssystem har antalet haverier och omkomna till följd av Superstall drastiskt minskat. Dessutom modifierades samtliga 35:or genom införandet av stallvarnare, som ”handgripligen” varnade föraren då han närmade sig Drakens stallgräns med hänsyn till fart, roderlägen och anfallsvinkel.

Förarfel kan i många fall anges som direkt eller bidragande orsak till inträffade haverier det gäller då exempelvis inträffade kollisioner mellan flygplan eller med marken.

Materialfel kunde konstateras i 19 fall av de första 59 totalhaverierna, vilka inträffade fram till och med 1972. Det var då främst fel i RM 6C-motorn såsom skurna bränslepumpar, skovelbrott, brand, brandindikering och fel i bränslesystemet. Haveriorsakerna har resulterat i modifieringar av olika detaljer i motor med tillhörande system varvid antalet haverier orsakade av materialfel markant har kunnat minskas.

Ovanstående redovisning bygger på Bengt Rosenius uppsats om fpl 35 publicerad i Kungliga Krigsvetenskapsakademiens ”HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT” år 1974. Det kan i sammanhanget nämnas att de officiella uppgifterna om 59 totalhavererade (och kasserade) flygplan 1960-72 stämmer dåligt med faktiska siffror. Under perioden 7/6 1960 — 7/12 1972 totalhavererade 70 flygplan typ 35 Draken! Hur skillnaden i antal skall förklaras är f.n. inte känt (1989). Möjligen kan det vara fråga om en eftersläpning i redovisningen av kassationer.

På valborgsmässoafton 1964 hamnade fpl 35300 i utrullningshindret på Bråvalla. Foto: Okänd (SFF).

Faktum kvarstår: Ett flygplan som kasseras efter haveri måste statistiskt betraktas som totalhavererat! Med hänsyn till dessa inofficiella, men historiskt korrekta siffror kan tänkas att haverifrekvensen för fpl 35 ligger på 21,8 per 100.000 flygtimmar, vilket då något överstiger fpl 32 Lansen, men understiger fpl 29 Tunnan. Denna slutsats gäller dock haverifrekvensen beräknad fram till årslutet 1972, medan frekvensen därefter p.g.a. olika åtgärder kunnat bringas ner på en betydligt lägre nivå.

Sålunda har exempelvis inget haveri inträffat med Draken under perioden maj 1986 till april 1989 trots ett omfattande flygtidsuttag vid det enda kvarvarande 35-förbandet: F 10 i Ängelholm. Det haveri som inträffade den 11/11 1986, och där en österrikisk förare omkom, belastar inte statistiken vad gäller det svenska Flygvapnet.

1966-11-18 havererade J 35D nr 35355 från F 3 vid landningen pga okontrollerat läge. Den österrikiske flygföraren räddade sig med fallskärm.
Foto: Arne Gustafsson / Bild Linköping (CC BY-NC-ND).

Tabell över haverier

OBS: Klicka på bilderna så visas de i större format!

Datum       FörbFpl-typ
Fpl-nr
Motortyp
Motor-nr
HaveriplatsHaveribeskrivning
1960-06-07F 13J 35A
35018

RM 6B
8015
Sjön Bjän, 5,5 km NO Stjärnorp, ÖstergötlandUnder halvrollsövning hamnade fpl i okontrollerat flygläge, superstall, som ff ej lyckades häva. Ff initierade utskjutning men den hindrades av att bärremsöglorna till fallskärmspacken hamnat fel och blockerade stolens utskjutningssekvens. Höjden var sedan för låg för manuellt fallskärmshopp. Ff (mj Stig Olof Haage, FFSU) omkom. (JIT)
1960-09-07FC
F 13
J 35A
35002

RM 6B
3825
=
J 35A
35014

RM 6B
8010
Vid sjön Dovern, mellan Doverstorp o Eliantorp, 5 km SSO Finspång (Östergötland)Kollision på 3.000 m höjd med 35014 under övning och filminspelning. Fpl träffades ovanifrån och bakifrån av 35014 varvid fena och höger yttervinge frånskildes. Utskjutningen fungerade inte men efter flera försök fick ff upp huven, föll ur kabinen och fallskärmen utlöstes automatiskt. Ff (lt Lars-Bertil Persson) oskadad (ff i 35014 omkom). Fpl hamnade mitt på järnvägen. (JIT) Se bilder.
1962-03-12F 13J 35A
35046

RM 6B
8032
F 13 Bråvalla, Norrköping (Östergötland)Landning 600 m minus banändan bana 24 pga utebliven varvtalsökning vid landning. Ff (ffl.1 Dan Eskil Sandkvist) undkom med lättare skador. Fpl med instrumentering och övrig utrustning överlämnas till FTS, F 14, som instruktionsflygplan.
1962-05-07F 13J 35A
35039

RM 6B
8041
6 km från F 13, Kolmården (Östergötland).Vid övning i Barbro-landning kolliderade fpl med ett markparti som låg i moln pga att han hamnat vid sidan av grundlinjen. Ff (ffl.1 E Tomas Ellneby, FFSU) omkom (ej fallskärmshopp). Troligtvis fel i Barbro-systemet. (JIT)
1963-01-07SK 35C
35814
mod 35031

RM 6B
8111
Sjön Roxen (Östergötland)Vid leveranskontrollflygning kom fpl strax efter start in i en våldsam rotationsrörelse som inte gick att häva. Ff (pfl FC lt Lars-Erik Jetzen) o pass (SAAB ing Hans I Pettersson) räddade sig med fallskärm (J ryggskada). Fpl gick igenom isen på sjön Roxen men bärgades. Orsak: En roderlina till vänster vingroder hade kapats av ett fläkthjul (till kabinluftsystemet) som lossnat pga överhettning då en skyddslucka för ett luftintag troligtvis ej tagits bort före start. Drifttid 7,2 tim. (PL)
1964-03-06F 13J 35D
35309

RM 6C
8469
Fält 32, Heden, BodenGenomsjunkning och minuslandning. Ff/kn ok. Ej fallskärmshopp. Fpl kasserat (men reparabelt). Se bild ovan.
1964-03-20F 18J 35B
35228
F 10, Ängelholm
100 m minus banänden har ff dragit av gasen och hörde vid sättning en kraftig smäll. Fpl-nosen slog i banan med våldsam kraft och ff tappade greppet om styrspak och gasreglage. Ff uppfattade vänster huvudställshjul segla förbi. Fpl studsade några gånger i banan under kraftig gir åt vänster och kasade av banan. Fpl fortsatte 300 m, passerade Käglesån och stannade efter 10 m. Ff förlorade troligen medvetandet under en kort stund. Ff (1.ffl K G Borg) erhöll lindrig ryggskada. Orsak: Sidvind och felbedömning. (6)
1964-05-06F 13J 35D
35316

RM 6CS
8479
Vedholmen, 15 km SO Arboga, HjälmarenUnder luftstridsövning och efter insvängning mot mål (som låg på 2.000 m höjd) har fpl med dykvinkel 50-60 gr och i hög fart slagit i vattnet. I ett sent skede har en kraftig upptagning påbörjats. Ev har ff störts av att låsa radarn och molngenomgång. Ff (ffl.1 Gert G E Johansson, FFSU) omkom. (JIT)
1964-07-23F 16J 35B
35222

RM 6B
8127
Valbo, NO TierpMotorstopp vid kontrollflygning på 1.500 m. Ff (fing.1 Gunnar Sigvard Berg, BFSU) gjorde två misslyckade återstartningsförsök och räddade sig sedan med fallskärm på 500 m höjd.
1964-09-09F 18J 35B
35212

RM 6BS
8140
Askö skjutplats, SO Trosa, Stockholms skärgårdEfter dykning och skjutning mot markmål vid Askö tog ff upp kraftigt och hamnade i pendlande superstall och fpl slog i vattnet i låg fart. Ff (ffl.2 Ingvar Jansson, GFSU) sköt ut sig men hann inte separera från stolen utan omkom. (JIT)
1964-09-25F 16J 35A
35052

RM 6B
8012
Skyttorp, ca 4 km N banändan på fält 14, SSO TierpEfter start från Fält 14, Tierp, uppstod motorstörningar pga pumpning orsakad av fel på ledskeneomställningen. Ff (ffl.1 Karl-Olof E Persson, FFSU) vände om men nådde ej fram till fältet utan räddade sig oskadad med fallskärm. (FB)
1964-11-18F 16J 35A
35071

RM 6B
8145
Godegård, Kärnskogen, ÖstergötlandVid deltagande i ”gmj Ramströms vandringspris i raketskjutning” och efter att ha avfyrat raketer gjorde ff en kraftig upptagning och hamnade i pendlande superstall (PIO) som inte kunde hävas på den låga höjden. Ff (ffl.1 Rolf Erik Moberg, GFSU:Ä) sköt ut sig men omkom då fallskärmen inte hann utveckla sig. (JIT)
1965-02-02F 10J 35D
35319

RM 6C
8480
Höalteknall, Nidingstorp, SO Båstad, Östra Karup, HallandsåsenStrax efter start och på 4.500 m höjd förlorar fpl hydraultrycket pga fel i drivanordningen för hydraulpumparna. Ff (mj Bertil E Bjäre, TIS:Ä) undkom med skadad arm efter fallskärmshopp. (JIT)
1965-04-08F 16J 35A
35063

RM 6B
8040
Åkerby k:a, 5 km SV Bälinge, UpplandMotorstörning pga lossnad huvnyckel. Ff (kn Gustav Börje Fritjofsson, Fst) räddade sig med fallskärm.
1966-02-01F 18J 35B
35216

RM 6B
8005
Kaggfjärden, Landsort, SödermanlandEfter modifiering på SAAB fick fpl motorstörningar / motorstopp (skärning i mittre rotorlager och kompressorskador) vid en avancerad flygning.(Exp)
Ff (ffl.1 H Åke S Jonsson, FFSU) räddade sig med fallskärm.
1966-06-03F 3J 35D
35385

RM 6C
8617
Himmerfjärden (Södermanland)En rote flög på 100 m höjd från Visby mot ett bogserat sjömål i närheten av Lisön, 10 km från Nynäshamn. Motorstörningar och motorstopp. Ff steg till 2.000 m höjd och gjorde återstartningsförsök. Fpl slog ned 100 m från land. (Exp)
Ff (ffl.1 Jan A Björkman, GFSU:Ä) räddade sig med fallskärm.
1966-06-09F 13J 35D
35331

RM 6C
8403
Grimsvallen, Glissjöberg, ca 20 km NV Sveg, Härjedalen
Inför bl a CFV, 3 flyggeneraler och flygsäkerhetsinspektören skulle 22 divisioner (150 fpl) anfalla ett utrangerat tågset (med ånglok i spetsen) på den nedlagda järnvägssträckan Sveg-Hede. Spaningsflyg lokaliserade tåget varefter 16 div laddade med övningsraketer och anföll. Två div flög bort sig helt. Ff flög trea i första gruppen då ett skarpladdat anfall sattes in. Efter en sväng över målet och anflygning gick ff i dykning för attack men dykningen blev för brant. Vid upphämtningen drabbades fpl av superstall som ff inte kunde häva pga den låga höjden. Fpl vek sig uppåt/bakåt, kabinhuven sköts av och ff (ffl Carl Åke Bergvall, FFSU) kastades ur fpl och räddade sig med fallskärm. På bilden störtar fpl och ff har just gjort fallskärmsuthopp. (Exp, GP, SE)
1966-10-31F 18J 35B
35233

RM 6B
8120
Mellsten, 15 km ONO Landsorts fyr, Stockholms södra skärgårdUnder instrumentflygning i rote kom fpl in i okontrollerbart flygläge (superstall). Ff (ffl.2 Anders Bertil Andersson, GFSU) räddar sig med fallskärm på 3.000 m höjd. (GP)
1966-11-18F 3J 35D
35355

RM 6C
Vårdsberga k:a, ÖstergötlandOkontrollerat läge vid landning. Ff (oberl Teja Reichhuber, Österrike) räddade sig med fallskärm.
1966-11-22F 10J 35D
35304

RM 6C
8444
F 10 Barkåkra, ÄngelholmMinuslandning. Ff/Ffl ok. Ej fallskärmshopp.
1967-01-18F 16J 35A
35045

RM 6BS
8063
På banvallen Uppsala-Gävle, 15 km N UppsalaMotorstopp. Ff (lt Anders Fritjof Lefvert, FFSU): ”Jag märkte direkt efter starten från F 16 att motorn började krångla. Tornet gav mig order att landa igen. Jag gick genom molnen upp till 2.000 m höjd och svängde hem. När jag drog av gasen stannade motorn. Efter två misslyckade startförsök förstod jag att min enda räddning var att hoppa.” Fallskärmshopp på 700 m höjd i moln. Fpl slog ned intill jvg mellan Uppsala o Gävle (ca 1.200 m från F 16 landningsbana) och bröt elförsörjningen till jvg. (Exp)
1967-02-15F 11/F 21 ?S 35E
35910

RM 6C
8569
Söra gård, sydöstra änden av Hovrasjön, 4 km O F 11 Skavsta, Nyköping Efter genomförd navigeringsflygning låg fpl i moln under inflygning för radarlandning på F 11. På 8 km avstånd från fältet meddelade ff att brand uppstått i fpl och att han avsåg hoppa.(GP). Falsk brandvarning?
Ff (ffl.1 Elis Gunnar Hägg) räddade sig med fallskärm.
1967-05-10F 11S 35E
35912

RM 6C
8580
Slätbaken, vid Mem, Söderköping, ÖstergötlandMotorstörning pga utmattningsbrott i kompressorsteg 6. Under spaningsövning över sjön Bolmen på ca 50-100 m höjd fick fpl ett kraftig varvtalsbortfall. Ff (ffl.1 C G Blomquist, FFSU) meddelade tornet och steg, men kom bara till 900 m höjd. Fallskärmshopp på 120 m höjd. Ff hamnade 400 m från kanalslussen, insnärjd i fallskärmslinorna. Räddades av en slussvakt med båt. (Exp)
1967-09-06F 10J 35D
35322

RM 6C
8422
Utö, på grunt vatten vid ö norr om Nåttarö, Stockholms södra skärgårdEn rote övade jaktstrid när rote-tvåan hamnade i okontrollerbart flygläge (superstall). Ff (lt Berth S E Holmqvist, FFSU) meddelade fallskärmshopp och hamnade på en ö N Muskö (överlevde). Fpl på grunt vatten N Nåtarö. (GT)
1967-09-14F 21S 35E
35919

RM 6C
8661
2 km V banändan bana 32, F 21 Kallax, Luleå
Kontrollflygning efter rep av bränslesystemet. Motorstopp på 200 m höjd direkt efter start. Återstartningsförsök. Ff (Fing K Göran Bäckström, AFT:1) räddade sig med fallskärm på 100 m höjd och fick lätta fotskador. På bilden studerar ff sitt havererade fpl. (Exp, Se)
1967-10-24F 1J 35F-1
35479

RM 6C
8671
1 km N Börje k:a, Uppland
Foto:
Andres Haas.

Efter väderförsämring avbröt de två rotrarna övningen och vände tillbaka mot F 16. Ff som var rotech i 2:a roten hade före flygningen visat tecken på glömska och under flygningen gjort några underliga felmanövrar. Under inflygningen gick fpl i marken 5 km V F 16 utan att ff verkar ha manövrerat fpl. Ff (lt Hans G Portland) omkom. Ej fallskärmshopp. (GT, UNT, JIT)
1967-11-23F 18J 35B
35213

RM 6B
8160
I havet, S Mörtö-Bunsön, i närheten av Ornö, Stockholms skärgårdUnder avancerad flygning uppstod rodermomentbegränsning (servostall). Med ökande fart utlöste ff bromsfallskärmen utan resultat. Ff (ffl.1 Vaino Hjorthagen) sköt ut sig på 2.000 m höjd men avled pga den höga farten (1.050 km/h). (JIT)
1967-11-28F 13J 35F-1
35413

RM 6C
8451
I havet, O Arkösund / Häradskär, 20-30 km NO Västervik, ÖstersjönOkontrollerat flygläge pga rodermoment-begränsningar? ”Vi hade gjort en ‘spiral’ (halvroll i överljudsfart) och jag kunde inte komma ur den. Fpl fortsatte att rusa rakt ner mot vattnet. Jag jobbade för att få planet på rätt köl. Hann inte ens meddela min rotekamrat i radion om vad som hänt. Jag hoppades klara kärran. Men till slut förstod jag att jag måste ut ur den. Och det snabbt. Just då gick det undan ordentligt. Överljudsfart? Jaa, säkert! Katapultstolen fungerade och jag åkte i väg ut. Det kändes som om ansiktet skulle slitas sönder i vinddraget.” Fpl störtade från 7.000-8.000 m höjd. Ff (ffl.2 Lennart Dohlon, GFSU) utförde fallskärmshopp på 800 m höjd. Ff i vattenfylld livbåt 1,5 tim i 4-5 m höga vågor och 3-4-gradigt vatten. Efter räddningen tvingades hkp att nödlanda pga det mycket dåliga vädret. Detta var det första lyckade fallskärmshopp i överljudsfart i FV. (Exp, Se)
1967-12-05F 3J 35D
35363

RM 6C
8022
Åker vid Haddorp, 650 m NO St Greby gård, SSV MalmslättMotorbrand under inflygning för landning efter luftstridsövning på 8.500 m höjd. Ff (ffl.1 Jan A Björkman, FFSU) räddade sig med fallskärm på 300 m höjd. (Exp, GP)
1968-01-29F 16J 35A
35080

RM 6B
3603
Ingesbo i Vittinge, 30 km V Uppsala (Uppland)
Pga väderförsämring avbröt ff avancerad flygning och påbörjade plané mot F 16 men fick superstall vid molngenomgång. Bromsfallskärmen utlöstes innan fpl tog mark. Ff (övlt K Y Sigvard Johnson, TIS:Ä) omkom (ingen utskjutning). Bilden: Vid pilen fanns en gång förarplatsen. (Exp, GT, JIT)
1968-03-26F 18J 35B
35224

RM 6BE
3458
=
J 35B
35262

RM 6BS
8166
Nedergårdsö, strax S Ornö, Stockholms skärgård I rote och under avancerad flygning med nedgående rörelse uppstod rodermomentbegränsning. Fpl har med hög fart (>0.95M) träffat vattenytan. Båda ff påträffades omkomna, flytande i vattnet. Ff (fdir Jan M Tjernström, SFT) i 35224 omkom vid utskjutningen pga den höga farten. Ff (ffl.1 Bengt E Samuelsson, BFSU) i 35262 följde med fpl ner i vattnet och omkom. Fpl på 20-50 m djup. (Exp, Se, JIT)
1968-09-18F 13J 35F-2
35525

RM 6C
8726
Skog V Kvillinge k:a, 7 km N F 13 Bråvalla, NorrköpingUnder inflygning mot fältet efter låghöjdsflygning i mörker fick fpl motorstopp på 200 m höjd. Ff (ffl.1 L Ragnar D Andersson) räddade sig med fallskärm på 150 m höjd. Fpl exploderade vid nedslaget. (Exp, GT)
1968-10-24F 10J 35B
35254

RM 6BS
8106
Hanöbukten, 60 km ONO Simrishamn. Vid övning i enskilt kurvanfall i mörker med start kl 20:18 (god sikt men dåliga yttre referenser åt sydost) har fpl under anfall hamnat i okontrollerat flygläge och störtat i havet. Ff (ffl.1 Karl-Axel Lindgren, FFSU) följde med fpl ner i vattnet och omkom. (Exp, JIT)
1969-02-25F 13J 35F-2
35530

RM 6C
8732
F 13 Bråvalla, Norrköping Vid start som rote-etta slocknade ebk:n i lättningsögonblicket men ff/ffl.1 hann släppa bromsskärmen, bromsa hjulen och slå av motorn. Avgasströmmen från passerande rote-tvåan drev fpl ut i snön där det slog runt i 275 km/tim. Ff blev hängande upp och ned i selen och hörde hur bränslet rann ur de skadade tankarna. Räddningsstyrkan krossade huven och ff kunde krypa ut. Bilden: Fpl upp o ner i snön. (Exp)
1969-03-26F 16J 35A
35088

RM 6B
8014
Skogsterräng 7 km NNV TierpMotorstopp (bränslebrist). Ff (lt/res Lars K Hj Moberg, SFT) räddade sig med fallskärm.
1969-05-23F 3J 35D
35376

RM 6C
8054
Nordvästra Vättern, i höjd med Olshammar, NärkeMotorstopp sannolikt pga felmonterat tanklock eller kärvning i manöverknapp i inkopplingsventil. Ff (ffl.1 L Staffan Hådell, TIS:Ä) räddade sig med fallskärm. Fpl på 70-90 m djup.
1969-06-13F 3J 35D
35390

RM 6C
8598
Mellan Gotland och fastlandet, NNO Ölands norra udde, 10 km V Visby, Östersjön Under stridsmässig avancerad flygning skulle halvroll i överljudsfart övas och under nedåtgående manöver kolliderade fpl med havsytan. Ff:s hjälm har återfunnits med skador som tyder på utskjutning i hög fart. Varken ff (mj Sven-Åke E Goentorp, TIS:Ä) eller fpl har återfunnits. Orsak har ej kunna fastställas men okontrollerat flygläge / rodermomentbegränsning är tänkbart. (JIT, Se, GP)
1969-09-17F 21J 35D
35377

RM 6C
8530
=
S 35E
35936
mod 35302

RM 6C
8477
Hindersöfjärden, SV ön Skogskärret, O Luleå, Bottenviken
Under luftstridövning agerade fpl 35377 jakt och under striden steg målflygplanet 35936 rakt mot solen. Jakten hade något högre fart och kolliderade med målet i ca 800 km/tim:
– Jaktens luftintag träffade målets fena.
– Jaktens framkropp (som bröts loss från bakkroppen) träffade målets vänstra vinge (som bröts av).
Ff (ffl.1 G E Jerry Bergh) i 35377 omkom omedelbart. Målflygplanet 35936 fattade eld och ff (lt Kjell A Nordström) sköt ut sig och landade oskadd i vattnet. Båda fpl på 8 m djup. (JIT, DN, GT)
1970-02-12F 11S 35E
35944
mod 35276

RM 6C
8417
15 km S fyren Gustaf Dalén, ÖstersjönPå hemväg stannade motorn på ca 200 m höjd över Östersjön, 70 km från F 11. Ff steg med fpl till 1.200 m och gjorde återstartningsförsök utan framgång. Fallskärmshopp på 300 m höjd. Ff (lt Bengt-Olof Samuelson) hade tur och landade på ett isflak. (Exp, GT)
1970-03-16F 13J 35F-2
35552

RM 6C
8757
Bana 15, F 13 Bråvalla, NorrköpingGenomsjunkning vid landning. Ff/ffl ok. Ej fallskärmshopp.
1970-04-28F 21J 35D
35334

RM 6C
8497
=
J 35D
35332

RM 6C
8491
Jävrebyn, 20 km S Piteå.En fyrgrupp övade avancerad stridsmässig flygning på ca 5.000 m höjd. Hela fyrgruppen kom in i dykning i hög fart genom ett disskikt varvid yttre referenser förlorades. Med fart M 0,95 och med rodermomentbegränsning passerade fyrgruppen ett molntäcke (1.000-2.000 m). Ettan o fyran kom ut ok men tvåan o trean sköt ut sig i hög fart. Trean omkom. Ff i 35332 (ffl.1 Rolf N-E Törnkvist, FFSU) fick svåra skador (flera arm- och benbrott) och blev hängande i ett träd. Ff i 35334 (fdir.2 Sigvard Berg, SFT:2) omkom vid utskjutningen som skedde i 1.200 km/tim. (JIT, GT, Exp, Se)
1970-05-26F 18J 35B
35204

RM 6B
8114
10 km SO Östergarns fyr, ca 13 km SO Herrvik, ÖstersjönEfter akanskjutning mot luftbogserat mål skulle ff avspana havsytan i målområdet. Ff gick ner under ett brutet molntäcke (undersida 800 m) där även dimma fanns. Ff (ffl.1 Ingmar Tinnerholm) havererade mot havsytan och omkom. Fpl på 67 m djup. Delar av personlig utrustning fanns flytande vid en oljefläck på havsytan men ff hittades först 16/6 av en fiskare som vittjade en trål. (DN, JIT, GF)
1970-06-03F 11S 35E
35904

RM 6C
8651
Hjallerup, åker 18 km NO Aalborg, DanmarkMotorstörning (skovelbrott pga utmattning?) vid rutinflygning över Skagerack-Kattegatt. Planerade att gå ned på Nato-basen i Ålborg men 10 km från flygplatsen stannade motorn. Ff (ffl.1 Carl A K Nyberg, FFSU) räddade sig med fallskärm på 500 m höjd. Fpl slog ned i ett uthus. (Exp, GP)
1970-09-02F 4J 35D
35361

RM 6C
8811
Skogs- och myrterräng, 25 km VNV Strömsund, JämtlandSuperstall. Ff (ffl.1 H O Malmström, GFSU:Ä) räddade sig med fallskärm på 3.000 m höjd. (GT)
1970-09-16F 21S 35E
35926

RM 6C
8573
Näverliden, 40 km SO ArvidsjaurMotorstörning (skovelbrott pga utmattning?). Ff (ffl.1 F Jerry Wiklund, FFSU) räddade sig med fallskärm. (Exp)
1970-09-24F 13J 35F-2
35517

RM 6C
8701
5 km NO Kräklingbo, GotlandFf hade övat skjutning mot luftmål Ö om Gotland i rote. Därefter påbörjades avancerad flygning på höjder mellan 2.000-6.000 m. Efter en halvroll och en brant grävande sväng upptäckte plötsligt rotechefen att fpl saknades. Inget radiomeddelande hade uppfattats. Okontrollerat flygläge pga rodermoment-begränsningar. (Se, GT, JIT)
Ff (ffl.1 R Tomas Andersson, GFSU) omkom. Ej fallskärmshopp.
1970-10-20F 11S 35E
35917

RM 6C
8625
St Erstorp, Gösslunda, Kållandsö, 4 km NV LidköpingMotorstörning pga kompressorhaveri efter skärning i mittre lagret. Lågt oljetryck 100 m över Vänern. Efter snabb stigning till 1.000 m stannade motorn. Ff (fk G Robert Palmgren, GFSU) försökte ta sig till F 7 men fick göra fallskärmshopp innan dess på 200 m höjd. (Exp, GT)
1970-11-03F 1J 35F
35465

RM 6C S
8708
8 km S Björbo järnvägsstation, 30 km SV Rommehed, DalarnaEfter avslutad övning i kurvanfall och i mörker meddelar ff ”Jag gör en sväng först..” innan landningen (antagligen för att minska flygvikten). Därefter försvann fpl från radarn och återfanns först två dagar senare (snöfall). Okontrollerat läge. Ff (ffl.1 Bengt S I Johansson, FFSU) omkom. Ej fallskärmshopp. (KvP, GT, 4, JIT)
1971-01-19F 4J 35D
35359

RM 6C
8496
Pilgrimstad, Gällö, O Revsundssjön, Bräcke, SO ÖstersundSuperstall på 12.500 m höjd. ”Fpl förlorade farten och började hastigt sjunka. Alla försök att komma ur läget misslyckades.” Ff (ffl sg Sven Erik Martinell, FFSU) räddade sig med fallskärm på 3.000 m. Fpl föll ner i en lada. (Exp)
1971-02-17F 21S 35E
35950
mod 35286

RM 6C
8564
Rosvik, 24 km V Kallax, LuleåMotorstopp pga bränslestopp pga tekniska fel. Ff (ffl.1 Sven-Åke Johansson) räddade sig med fallskärm.
1971-06-23F 21S 35E
35927

RM 6C
8679
12 km N FällforsUnder övning i luftstrid med annan 35:a hamnade ff i okontrollerbart läge (superstall). Ff (ffl.1 Lars Sören Hedström, BSFU)? räddade sig med fallskärm på 1.000 m höjd. (GHT)
1971-08-10F 12J 35F-1
35437

RM 6C
8633
I havet 20 km NO Ölands södra udde, ÖstersjönMotorstopp på 6.500 m höjd. Återstartningsförsök lyckades för en kort stund. Efter att ytterligare 5 återstartningsförsök misslyckats, gjorde ff (kn R U Sjöholm, GFSU) fallskärmshopp i havet på 900 m höjd. Rotekamraten uppmärksammade det tyska fartyget ”Nechapral av Hamburg” på vad som hänt genom överflygningar på låg höjd varvid fartyget plockade upp ff ur havet. Fpl på 30 m djup. (Exp)
1971-08-17F 10J 35F-2
35591

RM 6C
8806
Nära Laganskjutmålet, 1 km från Lagans mynning i LaholmsbuktenMotorstopp vid avancerad flygning på 5.000 m höjd. Ff/ffl.1 räddade sig med fallskärm på ca 1.500 m. (GT)
1971-10-21F 1J 35F-1
35494

RM 6C
8411
9 km V Hallands Väderö, 10 km N Kullen, Kattegatt.Under övning med 4 fpl uppstod brand i ebk. Ff (ffl.1 N G Grahn, FFSU) räddade sig med fallskärm men blev medvetslös och fick nyckelbensbrott och benskada vid uthoppet som skedde i 1.000 km/tim. Ff bärgades av fisketrålare och dansk hkp och fördes till Halmstad.
1971-12-14F 18J 35B
35223

RM 6B
8052
Jungfrufjärden, utanför Dalarö, 2 km N Kymmendö, N Ornö, Stockholms skärgårdStridsmässig avancerad flygning. Ff meddelar ”Jag mår inte bra. Jag vänder och går hem”. En stund senare kolliderar fpl i brant dykvinkel och i hög fart med havsytan. Ff (övlt Claes H R Croneborg, AFT) omkom. Ej fallskärmshopp. (Exp, 4, JIT)
1972-02-16F 16J 35A
35064

RM 6B
8033
Gillers klack, 5 km NNO Ljusnarsberg, Kopparberg. Under lågnavigering i dåligt väder slog fpl i en 40 m hög radiomast och fattade eld. Ff (fj Lage A R Zachrisson, SFT) räddade sig med fallskärm. Fpl slog ned mellan 2 grupper med hundratals ungdomar vid en slalombacke. Ingen skadad!! (GT)
1972-05-09F 1J 35F-1
35470

RM 6C
8413
Fält 45, Sättnabasen utanför Sundsvall, Medelpad.Efter för tidig landställsinfällning vid start inträffade genomsjunkning efter 200 m. Fpl gled fram på buken och kolliderade med stenvall varvid ff (fk Bo G Fredin, GFSU) omkom omedelbart. (JIT)
1972-08-07F 10J 35F-2
35562

RM 6C
8409
F 10 Barkåkra, ÄngelholmEbk-bortfall i starten. Felmanöver. Ff ffl/öfu ok. Ej fallskärmshopp.
1972-10-09F 18J 35B
35268

RM 6BS
8018
1 km O Vindbådan, NO Huvudskär, Stockholms skärgårdOkontrollerat läge (högfartshaveri / rodermoment-begränsning). Ff (fk Anders Erland Thunlöf, FFSU) räddade sig med fallskärm men bröt benet allvarligt vid nedslaget i vattnet. (DN, 4)
1972-10-17F 18J 35B
35259

RM 6B
?
F 18 TullingeHård sättning vid landning och stora skador uppstod på flygplanet. Huvudställets infästningar i fplskrovet har deformerats och brott uppstått på bärande balkar och profiler. Höger däck punkterade och troligen har stötdämparna blivit helt sammanpressade vid islaget varigenom fälltanken slog i bankanten och slets sönder i två delar och lossnade från flygplanet. Ff/fdir ok. Ej fallskärmshopp. Till F 18 för räddningsövningar.
1972-11-21F 11S 35E
35942
mod 35283

RM 6C
8658
Vid Husbygård, ca 11 km N F 11 Skavsta, NyköpingMotorstopp (vådakupé). Ff (Sg Rolf E E Arildsson) räddade sig med fallskärm.
1972-11-30F 3J 35F-2
35603

RM 6C
8565
Mosse S Malmbäck, Nässjö Under jaktstridsövning rote mot rote gör ff en brant högersväng och går därefter ner i moln (översida 1.500 m) och tappar troligtvis lägesorienteringen varvid fpl går i marken med dykvinkel 30-40 gr och en hastighet av 1.100 km/h. Ff (lt A Peter Norström, FFSU) omkom. Ej fallskärmshopp. Först dagen efter hittades nedslagsplatsen ute på en mosse men endast få delar av fpl kunde bärgas. (JIT)
Se Hans Fredrikssons bilder och information från nedslagsplatsen. 2)
1972-12-07F 10J 35F-2
35568

RM 6C
8798
Margretetorp vid Simontorp, Hulabäcksröd, Hallandsåsen
Under landningsvarvet hamnar fpl i mycket låga moln och ff meddelar att han stiger. Under stigningen har ff utfört högersväng och fällt in landställen men i låg fart kommit ner under moln, tänt EBK men överstegrat och i brant vinkel kolliderat med marken. Mycket låga moln vid olyckstillfället. Ff (öfu Rolf Kihlström, GFSU) omkom. Ej fallskärmshopp. (JIT) Bilden: Brinnande rester av fpl släcks av räddningsstyrkan. (GT, 4)
1973-01-10F 1J 35F-2
35561

RM 6C
8634
Vid Aggarön, MälarenMotorstörning. Ff/R/lt räddade sig med fallskärm.
1973-04-11F 21J 35D
35343

RM 6C
8475
Kustbandet SO Piteå, 20 km SO Munksand, BottenvikenRotech och ff (2:an) anföll ett målflygplan från 6.500 m höjd ner genom ett disskikt med tänd EBK. Rotech släcker sedan EBK och ger gas tomgång utan att meddela ff detta på radio. När ff upptäcker detta fäller han ut luftbromsarna, får rodermomentbegränsning, belastning 18-20 G, förlorar medvetandet och kolliderar med vattenytan i fart 1.030 km/tim. Ff (övlt Per-Eric Ericsson, BFSU) omkom. Ej fallskärmshopp. (Exp, 4, JIT)
1973-04-16F 21S 35E
35933
mod 35288

RM 6C
8700
90 km O Sundsvall, Bottenhavet, Piteå skärgård.Fågelkollision på 50 m höjd och fart M 0.93. Fågel träffade noskonen, ff tappade kontrollen och fpl kolliderade med havsytan. Ff (divch kn L Ingvar Larsson) omkom. Ej fallskärmshopp. (Exp, GT, 4, JIT)
1973-08-22F 12J 35F-1
35421

RM 6C
8602
Länghem, trakten av Limmared, Ulricehamn
Under en luftstrid kolliderade fpl med 35596 i 1.000 km/tim. Fpl förlorade styrförmågan och ff (lt Bengt A A Pettersson, FFSU) räddade sig oskadd med fallskärm. Det andra fpl (från F 10) kunde fortsätta och landade på F 10. Bilden visar rester av fpl liggande i mossen. (GP, GT)
1973-10-17F 21J 35D
35379

RM 6C
8500
I förlängningen av bana 33, F 13 Bråvalla, NorrköpingFpl får fågelkollision (huven) vid startpådrag. Ff avbryter starten men bromsskärmen fungerar inte och startbanan är hal. Fpl rullar ut (utrullningshinder saknas) och passerar en väg. Fälltankarna slår i vägkanten och bränslet fattar eld. Fpl voltar ett helt varv och kommer ned på ”magen”. Ff/R/Kn lyckas ta sig oskadd ur det häftigt brinnande flygplanet. (Exp)
Till F 13 för brandövningar.
1973-11-27F 16J 35A
35041

RM 6B
8141
=
J 35A
35076

RM 6B
3824
Mårtsbo, 5 km SV GävleUnder en radarledd IR-robotövning kolliderar 35041 (mål-fpl) med 35076 kl 19:30 på 2.500 m höjd. Båda ff räddade sig med fallskärm. (AB)
Ff i 35041: lt S Rutger Nordling, SFT:l
Ff i 35076: fk Magnus B Florén, SFT:l
1973-12-04F 11S 35E
35951
mod 35300

RM 6C
8449
Rolfstorp, O VarbergUnder fotouppdrag, bl a över sitt föräldrarhem, flög ff in över gården med fart 720 km/tim och höjd 100-150 m och fotograferade medan hans far såg på. Därefter en oplanerad sväng tillbaka med fart 600 km/tim och höjd 50 m. Efter passage svängde ff vänster, förlorade höjd och kolliderade med marken. Huvuddelen av fpl hamnade på en åker men motorn hamnade i en bäck.
Ff (öfu L Christer Larsson, GFSU) omkom. Ej fallskärmshopp. (4, JIT)
1974-01-16F 16J 35A
35004

RM 6B
8097
5,3 km O Tierps k:a Vid luftstridsövning rote mot rote gjorde ff en brant sväng ner i moln på 2.500 m höjd med fart 550 km/tim och tänd EBK. Med dykvinkel 50 gr kolliderade fpl i mycket hög fart med marken. Ff (lt Anders B Andersson, SFT:1) omkom. Ej fallskärmshopp. (JIT)
1974-03-07F 1J 35F-1
35464

RM 6C
8794
O Kungsör, 15 km V EskilstunaPå väg till F 1 för landning kolliderade fpl med träd i tät dimma (ouppmärksamhet på höjden). Ff (öfu Lars O K Andrés, GFSU) omkom. Ej fallskärmshopp. (JIT)
1974-10-02F 12J 35F-1
35401

RM 6C
8717
N Ruda, SV OskarshamnOkontrollerat läge (högfartshaveri) pga felmanöver (förlorade kontrollen). Ff (övlt C A Birger Marcusson, AFT) räddade sig med fallskärm men fick ben- och armfraktur pga uthopp i hög fart.
1974-10-24F 1J 35F-2
35587

RM 6C
8450
500 m minus bana 19, F 1 Hässlö, VästeråsUtebliven dragkraftsökning. Ff (fdir.2) räddade sig med fallskärm.
1974-11-07F 16J 35A
35025

RM 6B
8156
Karlsta gård, 15 km V F 16 Ärna, UppsalaMotorstopp (avbrott i bränsletillförseln) 4 min efter start pga felaktigt monterat tanklock. Fallskärmshopp 500 m höjd men fallskärmen utlöses ej (flera orsaker möjliga). Ff (lt S l Göran Andersson, SFT:l) omkom. Flygförbud för 200 fpl och kontroll av alla fallskärmar i FV. (JIT, AB)
1974-11-18F 12J 35F-1
35436

RM 6C
8554
=
J 35F-2
35547

RM8C
8714
Norra Midsjöbankarna ca 60 km OSO om Segerstads fyr på Öland (N5615, E1730), (90 km O Ölands sydspets), ÖstersjönTvå rotar startar 09:00 från F 12 för att öva luftstrid rote mot rote. I inledningsskedet av första kontakten kl 0930 kolliderade rotecheferna med varandra på 3.600 m höjd. Ff (fk Stig H Skoglund, FFSU) i L50 (35547) räddade sig med fallskärm medan ff (fk Christer Larsson, FFSU) i L37 (35436) omkom omedelbart (ej fallskärmshopp, återfanns aldrig).
Uppgifterna lämnade av 1) som var rotetvåa till L37. Kompletterande uppg av 4) och JIT).
1975-06-05F 21S 35E
35954
mod 35298

RM 6C
8410
Nilsmyran, Måttsund, V F 21, Kallax, Luleå.Motorstörningar efter start (utmattningsbrott kompressorsteg?). Ff (lt L Åke Riström) räddade sig med fallskärm.
1975-11-25F 1J 35F-1
35467

RM 6C
8676
I skogen nära byn Dräcke, 7 km SV HedemoraUnder övning i jaktstrid rote mot rote gick fpl (tvåan) efter undanmanövrer ned i moln i 10 gr dykvinkel med släckt ebk och fart 800 km/tim och hamnade i okontrollerat flygläge. Efter grävande högersväng, med rodermomentbegränsning i slutskedet, gick fpl i marken med 30 gr dykvinkel, 40 graders bankning och hög fart (M 0,96). Ff (lt Göran G Åberg, FFSU) medföljde fpl och omkom. Några instrument kan ha varit felaktiga (horisontindikator och luftdata) och vilselett ff. (JIT)
1976-02-11F 13J 35F-2
35511

RM 6C
8446
Skogsterräng vid Ensjön, 7 km S F 13 Bråvalla, Norrköping.Motorstopp pga bränslestopp (FOD). Ff (lt Kjell Eriksson, FFSU) räddade sig med fallskärm. Höger axel ur led.
1976-03-03F 16J 35A
35079

RM 6B
8026
1,5 km V Storvreta, 20 km N Uppsala.Ff förväxlar landningsställsreglage och gasreglage vid inflygning varvid motorn stängs av. (GP)
Ff (R/kn H Rune Lundin, BFSU) räddade sig med fallskärm.
1976-05-25F 16SK 35C
35818
mod 35032

RM 6B
F 16 Ärna, UppsalaBuklandning (felmanöver). Båda ff (K/Fk o K/Kn) ok. Ej fallskärmshopp.
1976-07-12F 21S 35E
35908

RM 6C
8685
Sandön, Luleå skärgårdMotorstörningar (fågelkollision?). (GP)
Motorstopp. Ff (R/kn Jan B O Andersson, FFSU) räddade sig med fallskärm (lätt ryggskada). (4)
1976-11-29F 1J 35F-2
35629

RM 6C
8653
Åkermark vid Sundby, N EskilstunaMotorstopp / fågelkollision? Ff (R/Kn) räddade sig med fallskärm.
1977-04-06F 11S 35E
35941
mod 35294

RM 6C
8705
Skogsområde vid Bogsta, 20 km NO F 11 Skavsta, NyköpingUtmattningsspricka i motorn, genombränning av bakkroppen. Ff (R/lt Börje Bergfalk) räddade sig med fallskärm.
1977-05-02F 10J 35F-2
35558

RM 6C
8441
Älekulla, 20 km S Kinna, VästergötlandSuperstall. Ff (R/Lt) räddade sig med fallskärm.
1977-05-04F 16J 35A
35066


F 16 Fågelkollision. Omfattande plåtskador på luftkanal. Reparation ej motiverad då fpl-typen är under avveckling.
1977-08-25F 4
F 12
J 35D
35312

RM 6C
8734
=
J 35F-1
35433

RM 6C
8606
F 12 KalmarFpl (35433, L33) från F 12 kolliderade vid start i bankorset på bana 34 på F 12 i Kalmar med fpl J 35D (35312, D08) från F 4 som landade på bana 23 utan landningstillstånd (pga missat radiokanalskifte och kommunikationsmiss ff/flygledare). Ff i 35433 såg ej landande fpl pga skymd sikt vid bana 34. Ff (lt Göran Westerlund) i 35312 klarade sig helt oskadd men ff (lt Jan A Linderoth, GFSU) i 35433 omkom då kabinen krossades vid kollisionen. (1, 4, JIT)
1977-10-03F 4J 35D
35362

RM 6C
8777
Bynäsmålet, strax S F 4 Frösön, StorsjönMotorstopp pga kvarglömd skruvmejsel i ena luftintaget. Ff (kommendörkapten L Staffan Hådell, FFSU) räddade sig med fallskärm.
Bärgningskostnad: 102.443:- (FlygvapenNytt)
1977-11-23F 10J 35F-1
35454

RM 6C
8532
Hansagårds Camping, Skrea, i strandkanten S Falkenberg
Under avancerad flygning och stigning hördes en knall från fpl:s bakparti på 4.500 m höjd. Motorstopp pga av utmattningsbrott i HT-turbinskiva. Fyra återstartningsförsök misslyckades och ff (lt Göran Andersson, GFSU) riktade in fpl mot havet och gjorde ett lyckat fallskärmshopp på 500 m höjd. Fpl slog ned på stranden strax efter kl 11:10. (GT, GP)
1977-11-23F 12J 35F-1
35442

RM 6C
8546
4 km O Stensö, Kalmar SundUnder PAR-inflygning mot basen (F 12, Kalmar) fick fpl (F12-13) motorstopp på 500 m höjd pga skuren bränslepump och havererade i Kalmar Sund. Ff (lt Sven Y Lindén, FFSU) omkom vid misslyckat uthopp pga att fallskärmen var sydd med för tjock tråd (flera fallskärmar med för tjock tråd upptäcktes på både F 12 och F 17) Hkp plockade upp ff ur vattnet efter en timme. (GT, GP, Exp, SvD, 4, 1)
1977-12-06F 1J 35F-2
35567

RM 6C
8529
Isen vid strandkanten på Norra Björnö, F 1 Hässlö, Västerås, Mälaren Superstall vid landning i dåligt väder. Ff (R/kn A Weikko Sundell, FFSU) hoppade på låg höjd och fick knäskada vid landningen.
1978-01-30F 11?
FC?
S 35E
35903

RM 6C
8664
V Gotska Sandön, Gotska sjön, ÖstersjönSamövning med F 21. När ff (från F 11) anfölls av 2 fpl gjorde han en undanmanöver ner i moln och försvann från radarn. Rodermomentbegränsning? Ff (fk Bengt H Samuelson, FFSU) omkom, återfanns aldrig. Ej fallskärmshopp. Fpl på 167 m djup. (JIT)
1978-02-28F 13J 35F-2
35529

RM 6C
8501
Slumpberget, ca 7 km OSO Hedenbasen, 3 km SV BodenFf skulle öva instrumentinflygning mot basen. Strax efter start förlorade markkontrollen radiokontakten med fpl. Okontrollerat läge i moln uppstod pga elfel och kortslutning i skadat kablage från nödeffektaggregatet (”millan”). Ff (lt K E Göran Kristoffersson, FFSU) gjorde fallskärmshopp men omkom pga sen utskjutning. (DN, GP, 4, JIT)
1978-06-30F 1J 35F-2
35622

RM 6C
8809
Skogs- och moränmark vid Kungsör, 30 km SV F 1 Hässlö, VästeråsMotorstopp. Ff (R/kn) räddade sig med fallskärm.
1978-12-05F 1J 35F-1
35491

RM 6C
8724
Leråker 2,5 km N Sätra brunn, VSV SalaMotorstopp. Ff: ”Jag ingick i en grupp på 4 fpl från F 1. Vi samövade med 2 fpl från F 16 i Uppsala. Övningsområde: Södra Dalarna. Vid hemfärden fick jag motorstopp på 5.000 m höjd. 4 startförsök misslyckades. På 500 m höjd hade jag inget annat val än att hoppa (kl 15:39). Utskjutningen var våldsam. Jag drabbades av blackout, dalade ned i närheten av en lantgård mellan Sala o Sätra brunn och mötte en bonde som sett fpl o mig. En timme efter uthoppet hämtades jag med helikopter.”
Haveriorsak: Skärning i den undre pumphalvan i motorns insprutningspump pga att glidskor av fel sort varit monterade. Återstartningsförsöken misslyckades pga att materialspån från skärningsförloppet förts med bränslet in i manöverlådan, där det orsakat omfattande igensättning av bränslesilar. Det har även förts med till en lagring av insprutningspumpens övre vickskiva och till servosystemet. Vickskivan har därigenom stått i sådan lutningsvinkel att insprutningspumpens bränsleflöde blivit otillräckligt. Ff (lt Kjell Lennart Andersson, FFSU) oskadad vid utskjutning på 500 m höjd och fart 450 km/h trots att den positiva stolseparationen inte fungerade (felaktig tändhatt). (Se, OFYL)
1979-02-06F 13J 35F-2
35508

RM 6C
8698
Källvik, nära Loftahammar, Småland I samband med jaktförsvarsövning inräffade en explosion i fpl som blev manöverodugligt. Turbinskruven som håller samman högtrycks- och lågtrycksturbinskivorna har brustit pga av utmattning varvid lågtrycksturbinskivan slungats ut genom turbinhuset och fpl ovansida. Ff (K/lt Bengt Anders Östervall, FFSU) sköt ut sig från på 50 m höjd och undkom med lindriga skador. Tre vid tillfället obebodda hus skadades.
SHK haverirapport
1979-08-30FCS 35E
35956
mod 35292

RM 6C
8540
Trädbevuxen mosse 6 km V Rejmyre, Katrineholm-FinspångMotorstörningar pga att turbinskivornas medbringarflänsar brustit pga utmattningssprickor på 7.000-9.000 m höjd. Ff (R/kn Johan Gille) sköt ut sig på 800 m och fick lindriga ryggskador.
SHK haverirapport
1980-09-11F 1J 35F-1
35438


F 18Ff landade hårt (accelerometern visade 8,8 G) 100 m in på banan varvid vänster landställ gick in och båda fälltankarna fick markkontakt (bränslemängd 92%). Vänster vinge tog i marken och gick efter 600 m av banan och stannade 35 m vänster om banan, 1.100 m från sättpunkten. Ff (öfu Ljungberg) oskadad? Pga att vänster huvudhjul först fick bankontakt har vänster huvudställs låsmekanism under stor normallast i kombination med sidlast gett vika. Pga bl a kostnader (översyn UE 249.710:- och byte skadade reservdelar 23.601:-) ställs fpl upp för långtidsförvaring utan reparation.
1980-10-09F 4J 35D
35374

RM 6C
8792
Myrmark 50 km S Åmsele, mellan Örträsk och Bjurholm, Ångermanland.Under anfallsövning mot ett målflygplan hamnade anfallande flygplan 35374 i superstall i samband med gungliknande sväng. Ff (lt Per Olof Lindberg, GFSU) sköt ut sig på 1.000 m höjd i moln och undkom oskadd.
SHK haverirapport
1980-12-05F 1J 35F-2
35628

RM 6C
8786
=
J 35F-1
35497

RM 6C
8535
Enåker, 18 km NNO Sala (Uppland)Under avancerad flygning i fyrgrupp påbörjades en tunnelroll med tänd EBK varvid tvåan (35497) sögs in bakom ettan samt kastades över mot trean (35628) och kolliderade. Tvåan fattade eld och trean hamnade i superstall som ff ej kunde häva. Båda ff (3:an kd sg S G Daniel Bofjäll, FFSU) och (2:an lt Claes S Hjertman, GFSU) räddade sig med fallskärm och fick lindriga ryggskador.
SHK haverirapport
1981-05-19F 16J 35F-1
35430

RM 6C
8522
=
J 35F-1
35422

RM 6C
8562
8 km SO sjön Malungen, NO Dellensjöarna, 30 km SV Sundsvall och Färilabasen.
Under ett rote-anfall mot ett målflygplan tappade roten ögonkontakt med varandra och de båda fpl kom för nära varandra och stötte ihop. Fpl 35430 hamnade i superstall på 8.000 m höjd och på 5.000 m höjd sköt ff (fk B Roland Wennström, FFSU) ut sig. Ff fick en lindriga kompressionsfraktur i en ländkota. Fpl 35422 kunde med reservinstrumenten manövreras fram till Färilabasen men vid landningen förblev det ena landstället olåst och fälldes efter sättningen in varefter fpl åkte av banan och kolliderade med ett 30-tal träd. Ff (fk ?, FFSU) utan skador.
SHK haverirapport
1981-05-20F 16J 35F-1
35424

RM 6C
8504
Vid Sockerberget, 18 km ONO Morjärv, 25 km SO Överkalix, 80 km NNO Luleå Vid flygning i rote inträffade generatorbortfall i tvåans fpl på 3.000 meters höjd och belastning 4-5 G varvid fpl hamnade i superstall då dämpfunktionen i styrautomaten plötsligt upphörde. Efter två misslyckade urgångsförsök sköt ff (öfu Per-Erik Sundberg, GFSU) ut sig och undkom oskadd.
SHK haverirapport
1981-08-10F 10J 35F-2
35574

RM 6C
8800
20 km ONO Simrishamn (N 55 37,4′, O 14 39,5′), Hanöbukten, södra Östersjön Under övning i jaktstrid hamnade fpl (rotech) i inverterat flygläge på 2.500 m höjd pga ett kortslutet relä i tipptrimsystemet som påverkade styrsystemet så att ff ej kunde behålla greppet om styrspaken. Ff (lt Anders Nilsson, FFSU) hade svårt att nå utskjutningshandtagen pga negativ belastning men lyckades i ett mycket sent skede skjuta ut sig och undkom oskadd.
SHK haverirapport
1982-02-23F 16J 35F-1
35476

RM 6C
8697
10 km O Iggön, N Gävle, Gävlebukten, Bottenhavet Under övning i anfall under mörker kolliderade ett anfallande fpl med målfpl 35476 som blev manöverodugligt på 6.500 m höjd. Ff (lt Sven Hjalmarsson, SFT) sköt ut sig och undkom oskadd. Anfallande fpl 35418 kunde trots omfattande skador landa i Uppsala.
SHK haverirapport
1982-03-15F 16SK 35C
35809
mod 35008

RM 6B
8013
10 km SSO Svenska Högarna, Stockholms yttre skärgård En målrote påbörjade från 1.500 m höjd taktisk plané mot ett underliggande molntäcke i avsikt att fortsätta flygningen under moln. I området förekom dimma och lågt liggande moln. Fpl (rotech) kolliderade med vattenytan varvid ff (fk L G Börje Karlsson, SFT:1) medföljde fpl och omkom.
SHK haverirapport
1982-11-03F 10J 35F-2
35507

RM 6C
8539
9 km V Hallands Väderö, 10 km N Kullen, KattegattUnder övning i jaktförsvar i grupp på lägsta höjd kolliderade gruppchefen med vattenytan vid insväng för anfall mot ett målflygplan. Ff (fk A T, FFSU) omkom. Ej fallskärmshopp.
SHK haverirapport
1983-02-15F 21J 35D
35389

RM 6C
8712
NV Fällfors, 12 km SO Långträsk (Norrbotten) Under övning i jaktstrid rote mot rote hamnade rotetvåan i superstall. Efter misslyckade urgångsförsök sköt ff (kd sg Björn L E Svedfeldt, GFSU) ut sig och undkom oskadd.
SHK haverirapport
1983-04-19F 21J 35D
35381

RM 6C
8412
=
J 35D
35369

RM 6C
8558
25 km O Rödkallen, Bottenviken Under övning i jaktförsvar rote mot rote kolliderade målrotens fpl med varandra på 1.000 m höjd och båda fpl blev manöverodugliga. Båda ff (kn Bo L Ernehag, FFSU, fpl 35381) och (kn Tomas Imark, FFSU, fpl 35369) räddar sig med fallskärm (ff Imark: Se haveriet nedan). Det ena fpl gick igenom isen och hamnade på 60 m djup, det andra låg kvar på isen. (Exp, GP)
SHK haverirapport
1983-06-28F 21J 35D
35333

RM 6C
8561
Bjumismyran, ca 10 km S Morjärv, Norrbotten) I samband med anfall under övning i jaktförsvar rote mot rote kolliderade rotetvåan i målroten med marken då fpl kom ned på för låg höjd. Fpl (som låg rätt på vingarna) slog i marken med stjärtkonen och gled sedan utmed en sluttning innan det slog ner i en mosse och exploderade. Stjärtkonen grävde ett dike i den slybeväxta sluttningen och flygplanets profil med vingar och kropp syntes i den avslagna slyn. Fpl sönderdelades o brinnande flygplans- och motordelar spreds över en stor yta. Ff (kn Tomas Imark, FFSU) omkom (se haveriet ovan). Ej fallskärmshopp. (GP, DN, Exp, 3)
SHK haverirapport
1984-03-13F 16SK 35C
35801
mod 35035

RM 6B
8177
9 km SV UppsalaVid övning i superstall med instruktör och elev fick motorn återkommande varvtalsminskning och sjunkande utloppstemperatur. Strax före utfällning av landstället sjönk varv och temperatur på nytt. Återstartningsförsök lyckades ej varvid båda ff (instruktör kn Sven Malmström, SFT) och (dansk elev mj Frode Sveistrup, ”FFSU”) sköt ut sig på 600 m höjd och 500 km/tim och undkom.
SHK haverirapport
1984-04-04F 4J 35D
35349

RM 6C
8471
Storsjöns is, 12,9 km fr banbörjan, 375 m S grundlinjen till bana 12 Efter besök i Örlandet, Norge, hade ff fel hödmätarinställning och befann sig 350 m för lågt när han svängde in mot finalen i dåligt väder. Vid kollision med isen förlorade ff (övlt x, BFT:1) medvetandet och ådrog sig allvarliga skador (skallskada och flera kotkompressioner). Fpl stod i brand när en civil hkp-pilot från Jämtlands Aero (Erik Wallo, fd 35-pilot) ensam kom till undsättning och med stor fara för eget liv öppnade huven och lyckade få ut ff. Strax efter räddningen börjar krutladdningarna explodera i kabinen (??). (GT, 7)
SHK haverirapport
1984-11-22F 10J 35F-1
35431

RM 6C
8656
7 km NO Ullared Under jaktstrid fick fpl (rotetvåa) superstall pga felmanöver (ouppmärksam på fart o anfallsvinkel). Ff (sg Per-Erik Liedberg, GFSU) räddar sig med fallskärm från 1.000 m höjd.
SHK haverirapport
1985-02-26F 16J 35F-1
35452

RM 6C
8744
6 km O Almagrundet, ÖstersjönUnder övning i jaktförsvar och efter bekämpning av målet drar sig jaktroten ur striden ner genom moln och tvåan kolliderar med isen. Ff (kn Sven Lindström, FFSU) omkom. Ej fallskärmshopp.
SHK haverirapport
1985-09-12F 16J 35F-1
35480

RM 6C
8620
Ca 7 km S Sala Vid enskild kurvstrid avläste rotetvåan noll procent bränsle och fick motorstopp. Efter ett misslyckat återstartningsförsök sköt ff (fk A Karl-Gunnar Kindblom, FFSU) ut sig på 400 m höjd och tog mark oskadd.
SHK haverirapport
1986-03-12F 10J 35F-1
35478

RM 6C
8719
NO Kivik, Hanöbukten, södra ÖstersjönUnder övning i enskild kurvstrid hamnade fpl i superstall. Ff (lt L M Stefan Sjöberg, FFSU) räddade sig med fallskärm och landade i vattnet.
SHK haverirapport
1986-05-07F 10J 35F-2
35614

RM 6C
8844
15 km SV Varberg, KattegattVid övning i jaktförsvar rote mot rote passerade tvåans fpl genom målets ändvirvlar och fick superstall på 2.000 m höjd. Ff (fk Håkan Lundqvist, FFSU) sköt ut sig på knappt 1.000 m höjd och landade i vattnet med lindrig ryggskada.
SHK haverirapport
1986-11-11F 10J35
35536

RM 6C
8650
Skälderviken, KattegattVid övning i instrumentflygning kolliderade fpl med havsytan och fart 700 km/tim. Ff (kn/hauptm J Christian Wolf, Österrike, TIS:Ö, under utbildning) från Österrike omkom. Utskjutning har initierats men stolen har bara hunnit röra sig en kort sträcka innan kollisionen.
SHK haverirapport
1990-04-04F 10J 35F-2
35581

RM 6C
Skogaby, ONO LaholmEn rote övade dykning mot markmål på Tönnersjöfältet i Sydhalland då fpl fick motorstopp (utmattningsbrott i bultförband, LT-turbin skadad). Ff (lt Rolf Sjunnesson, FFSU) räddade sig med fallskärm. (GP)
SHK haverirapport
1991-06-20F 10J 35J
35522

RM 6C
?
F 10 Barkåkra, ÄngelholmBenfix-remmarna blockerade styrspaken i starten. Ff (Per Lundqvist, GFSU) sköt ut sig på 30 m höjd och tog mark 25 m efter banslutet med lätta ryggskador. (4, DN)
SHK haverirapport
1993-06-04F 10J 35J
35524

RM 6C
8532
Havet, 30 km NV Hallands VäderöUnder luftstridsövning på låg höjd med ytterligare 4 fpl från F 10 havererade rotechefen mot vattenytan (fpl kan ha studsat några gånger under haveriet), sannolikt pga bleke och felbedömning av höjden. Ff (lt Stefan Svensson, FFSU) hittades död en meter under vattenytan.
SHK haverirapport

Händelser och tillbud, mer eller mindre allvarliga

Några händelser har inte orsakat någon skada alls men har kunnat få katastrofala följder om de hade utvecklats på ett annat sätt. Andra har däremot orsakat stora skador på flygplanen (även på de inblandade människorna) och några av dessa flygplan har senare kasserats pga skadorna.

1974-05-18 buklandade 35550 från F 10 på en krigsbas och på fälltankarna. Foto: Okänd.
DatumFörb
Fpl-typ
Fpl-nr
HändelsebeskrivningPlatsFpl-status
1963-01-27?
J 35D
35274
Förman sögs in i luftintagetRFN VidselReparerad
1964-03-20F 18
J 35B
(prim)
228
LandningshaveriBana 04, F 10 Barkåkra, ÄngelholmKasserad (reparabel)
1964-11-06 F 13
J 35D
35354
Fpl bogserades på landsväg till F 14 när noshjulet fastnade ordentligt i banvallens grus vid en järnvägsövergång vid Tiarp varvid fpl blockerade spåret. Halmstads central bröt strömmen på järnvägsledningen och stoppade snälltåget till Göteborg innan det nådde fram till övergången.Kaggagård, vägen Kustvägen och Holm, Tiarp.
1965-05-22F 16
J 35A
35090
Kollision med utrullningshindrets överlina (flyguppvisning)F 16 Ärna, UppsalaReparerad
1965-08-13F 13
J 35D
35355
Kollision med utrullningshinder i samband med startReparerad
1966-10-25F 3
J 35D
35338
Kollision med träd (indisciplinär flygning)Skogvalla gård, Österåkers kommun, 2 mil från KatrineholmReparerad
1968-12-11F 10
J 35D
35384
Vådaavfyring av 6,3 cm örak (tillbud)Laganskjutmålet, HallandOskadat
1969-02-24F 18
J 35B
35219
MinuslandningF 18 TullingeBakkropp och yttervingar oskadade. Kasserad (reparabel)
1969-03-19F 3
J 35D
35361
Motorstopp och nödlandning. Ff öv B Rosenius.F 3 MalmenOskadat
1969-09-23F 18
J 35B
35238
KollisionReparerad? Kasserad 1977-11-18.
1969-09-23F 18
J 35B
35256
KollisionKasserat 1974-06-24 pga höga rep-kostnader
1969-11-25F 1
J 35F-1
35458
KollisionVästmanland?Reparerad
1969-11-25F 1
J 35F-1
35484
KollisionVästmanland?Reparerad
1970-01-20F 13
J 35F-2
35533
Punktering vid landning. Vid landning anmälde ff till tornet att bromsarna hade låst sig på ena hjulstället. Fpl kanade av banan åt höger efter ca 500-600 m och kom ut i ett decimetertjockt snötäcke i ca 250 km fart. Fpl slog runt och hamnade upp och ner. Ena hjulet brann men släcktes snabbt. Ff hängde i säkerhetsselen och räddningsledaren ropade och frågade om ff var OK. Ff nickade och räddningsledaren tog en slägga, krossade huven och lirkade ut ff som var oskadd. (Exp)F 13 Bråvalla, Norrköping (Östergötland)Reparerad!
1970-10-20F 1
J 35F-1
35500
Avåkning av bana. Vid landning lossnade bromsskärmen och bromsarna slutade fungera pga överhettning. Fpl gick in i utrullningshindret som inte bromsade tillräckligt utan fpl gick över ett vattenfyllt dike och slog i en jordvall. Ff kuperade motorn och hoppade ut oskadd. Bilden visar fpl fast i utrullningshindret. (Arb)
F 1 Hässlö, Västerås (Västmanland)Kasserad 1973-02-12 pga många skador.
1971-02-25F 3
J 35F-2
35604
Punktering vid landningBana 01, F 3 Malmen (Östergötland)Reparerad
1971-10-03F 1
J 35F-1
35486
Rotelandning på fel flygplatsNygefältet, Brandholmen, O Nyköping (Södermanland)Reparerad
1971-10-03F 1
J 35F-1
35485
Rotelandning på fel flygplatsNygefältet, Brandholmen, O Nyköping (Södermanland)Totalförstört
1973-08-22F 10
J 35F-2
35596
KollisionLänghem, trakten av Limmared, Ulricehamn (Västergötland)Reparerad
1974-05-18F 10
J 35F-2
35550
Buklandning på krigsbas och fpl kanar 1.800 m på fälltankarna. Se bild ovan. Reparerad
1975-07 ?
35482
J 35F
Under kurvstrid gjorde ff på ca 2.000 m en stopproll: Från tänd EBK till marktomgång, luftbroms, nos upp i tunnelroll med max belastning, från 700 km/t till 300 km/t på några sekunder och fpl reste nosen våldsamt, fart noll, superstall! Fpl lade sig rätt på vingarna i rättvänd, stabil superstall utan girrotation på låg höjd! Trots SFI (lägst 3.000 m) beslöt ff att häva stallen: Spaken fullt bakåt, sedan fullt framåt. Med nosen i lodläge ökade farten och med handen på utskjutningshandtaget passerade ff över trädtopparna. (9) Västmanlands skogar
1976-02-04F 16
J 35A
35054
Kollision (allvarligt tillbud)
1976-02-04F 16
J 35A
35023
Kollision (allvarligt tillbud)
1976-04-29F 12
J 35F-1
35431
Vådautlösning av skärmutdragareF 12 Kalmar (Småland)3:e man dödad
1981-11-04F 1
J 35F-1
35499
Kollision (se nedan).Reparerad
1981-11-04F 16
J 35F-1
35434
Kollision med 35499
SHK haverirapport
Reparerad
1982-02-23F 16
J 35F-1
35418
Kollision med 35476.
SHK haverirapport
10 km O Iggön, N Gävle, Gävlebukten, BottenhavetKasserad (reparabel)
1982-04-15F 10
J 35F-2
35506
Kollision med 35330 ur F 21. Under övning i jaktstrid och efter akananfall gick fpl åt var sina håll och ff i 35330 (U30) gjorde stopproll vänster och grävande högersväng. Båda ff kände en lätt duns i fpl och konstaterade att båda fpl högra yttervingar fått kraftiga plåtskador. Med yttre vingroderdelar ur funktion kunde båda fpl landa normalt på Kallax. Båda ff oskadade.
Se bilder.   SHK haverirapport
F 21 övningssektor U3Båda fpl reparerade
1982-04-15F 21
J 35D
35330
Kollision med 35506 (se ovan).F 21 övningssektor U3 (Norrbotten?)Reparerad
1987-04-09F 10
J 35F-1
35492
VådabeskjutningRFN (Norrbotten Lappland)Oskadat
1987-04-22 SAAB
J 35D
OE 351414

FV-nr
35347
Vid en provflygning av J 35OE gör ff Weikko Sunell av misstag en vid sväng i hög fart in över i sovjetiskt luftrum. Fpl hann i princip hem till Linköping och landa innan den sovjetiska incidentberedskapen efter 15 min visade sig i luften. Se bild nedan.N Liepaja i Lettland
1990-11-06F 10
J 35F
Kollisionstillbud under militär övning. Civila SE-DGG, Fokker F28, passagerarflög mellan Kristianstad-Arlanda. Fpl 35 saknade information om civilt fpl i området. Ff upptäckte Fokkern på nära avstånd, steg och passerade 200 m över det civila fpl. SHK haverirapport NO Skåne och S SmålandOskadat
1992-05-20F 10
J 35J
35621
Kollision i luften under militärövning. Rotechefens (35572) kroppsfälltank träffade vingspetsen på rotetvåan (35621). Båda fpl kunde landa normalt på Knislingebasen. SHK haverirapport 30 km O Simrishamn, QL 5032 (Skåne)Kasserad (reparabel)
1992-05-20F 10
J 35J
35572
Kollision i luften (se haveriet ovan).30 km O Simrishamn, QL 5032 (Skåne)Kasserad (reparabel)
1996-03-14F 10
J 35J
Mycket nära kollisionstillbud mellan ”J59” och ”J48” 30 km Ö Varberg. SHK haverirapport Oskadade

Källor:
Sammanställd av Hans Kristiansson (dagstidningar, KONTAKT nr 93/1989, SFF och haverirapporter från FV/SHK)
Kompletterad av Christer Magnusson, SHK, med saknade haverier (bl.a. fpl 35F) samt för alla haverier: Fplnr, motornr, haveriplats, haveriorsak och flygförarstatus (grad, överlevnad o fallskärmshopp) + delar av tabellen över ”händelser/tillbud”.
Ex: (GP)= Artikel ur tidning (i detta fall GöteborgsPosten)
1) Per Jelkne (JEL)
2) Tips från Anders Pettersson
3) Stefan Sonestedt (F 21)
4) Christer Magnusson enl ovan (där uppgifter från media skiljer sig åt eller för att skilja andra uppgiftslämnare från SHKs uppgifter)
5) Roger Möller, f.d. FV-pilot
6) Bild o text från Tommy Jazze Johansson på FB (via Bengt Ekbladh på SFF).
7) SFF/FaceBook (Ulf Hagstedt)
8) SFF/FaceBook (Karl-Olof Persson)
9) SFF/Facebook (ff)
FB) Facebook
GF) Gotlands Försvarshistoria (gotlandsforsvarshistoria.se)
JIT) Delar av uppgifterna kommer från ”De som aldrig kom hem” – G Jacobsson/A Ingesson Thoor
SFF) Svenskt Flyghistoriskt Forum

Uppdaterad: 2021-11-19

Annons