Fpl 35 – Haverier

Sedan J 35A kom i aktiv tjänst vid F 13 under våren 1960 fram till slutet av 1986 har drygt 130 Drakenflygplan kasserats till följd av haverier. Under den första tolvårsperioden förlorades 59 flygplan genom totalhaveri varvid 22 flygförare omkom medan 34 framgångsrikt räddade sig med nödutsprång och fallskärm. Ser man till frekvensen totalhaverier i förhållande till uttagen flygtid blir denna 18,4 per 100.000 flygtimmar! Det är svårt att jämföra dessa siffror med statistik från andra länder eftersom principer för redovisning är helt olika. Jämfört med andra svenska militära flygplantyper som exempelvis fpl 29 och 32 ligger siffrorna för fpl 35 lägre. Utvecklingen av 35-systemet har dessutom efter 1972 inneburit en sänkning av haverifrekvensen i förhållande till det totala flygtidsuttaget.

Haveriorsaker – Generell översikt

Ett av de första problemen med flygplan 35, resulterande i totalhaverier, var rodermomentbegränsningar. Orsaken var här en kombination av styrsystemets konstruktion, vingkonfigurationen och hög fart. Avgörande för hur föraren kunde klara sig ur en kritisk situation var aktuell flyghöjd och Machtal. En utökad utbildning i förening med modifieringar på flygplanet med bl.a. införande av annan styrautomat och ett anpassat räddningssystem har drastiskt reducerat haverier och antal omkomna till följd av rodermomentbegränsningar.

Superstall var en annan för fpl 35 typisk haveriorsak. Till en början omkom minst en förare till följd av att han inte kunde skjuta ut sig eftersom huven aldrig fälldes. Efter bättre utbildning och successivt modifierat räddningssystem har antalet haverier och omkomna till följd av Superstall drastiskt minskat. Dessutom modifierades samtliga 35:or genom införandet av stallvarnare, som ”handgripligen” varnade föraren då han närmade sig Drakens stallgräns med hänsyn till fart, roderlägen och anfallsvinkel.

Förarfel kan i många fall anges som direkt eller bidragande orsak till inträffade haverier det gäller då exempelvis inträffade kollisioner mellan flygplan eller med marken.

Materialfel kunde konstateras i 19 fall av de första 59 totalhaverierna, vilka inträffade fram till och med 1972. Det var då främst fel i RM6C-motorn såsom skurna bränslepumpar, skovelbrott, brand, brandindikering och fel i bränslesystemet. Haveriorsakerna har resulterat i modifieringar av olika detaljer i motor med tillhörande system varvid antalet haverier orsakade av materialfel markant har kunnat minskas.

Ovanstående redovisning bygger på Bengt Rosenius uppsats om fpl 35 publicerad i Kungliga Krigsvetenskapsakademiens ”HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT” år 1974. Det kan i sammanhanget nämnas att de officiella uppgifterna om 59 totalhavererade (och kasserade) flygplan 1960-72 stämmer dåligt med faktiska siffror. Under perioden 7/6 1960
7/12 1972 totalhavererade 70 flygplan typ 35 Draken! Hur skillnaden i antal skall förklaras är f.n. inte känt (1989). Möjligen kan det vara fråga om en eftersläpning i redovisningen av kassationer. Faktum kvarstår
ett flygplan som kasseras efter haveri måste statistiskt betraktas som totalhavererat! Med hänsyn till dessa inofficiella, men historiskt korrekta siffror kan tänkas att haverifrekvensen för fpl 35 ligger på 21,8 per 100.000 flygtimmar, vilket då något överstiger fpl 32 Lansen, men understiger fpl 29 Tunnan. Denna slutsats gäller dock haverifrekvensen beräknad fram till årsslutet 1972, medan frekvensen därefter p.g.a. olika åtgärder kunnat bringas ner på en betydligt lägre nivå. Sålunda har exempelvis inget haveri inträffat med Draken under perioden maj 1986 till april 1989 trots ett omfattande flygtidsuttag vid det enda kvarvarande 35-förbandet
F 10 i Ängelholm. Det haveri som inträffade den 11/11 1986, och där en österrikisk förare omkom, belastar inte statistiken vad gäller det svenska Flygvapnet.

Tabell över haverier

OBS: Klicka på bilderna så visas de i större format!

Datum       FörbFpl-typ
Fpl-nr
Motor-typ
Motor-nr
HaveriplatsHaveribeskrivning
1960-06-07F13J35A
35018
RM6B
8015
Ca 5,5 km NO Stjärnorp, Bjän (Östergötland)Superstall. Ff/Mj omkom. Ej fsk-hopp.
1960-09-07FC
F13
J35A
35002
J35A
35014
RM6B
3825
RM6B
8010
Vid sjön Dovern, mellan Doverstorp o Eliantorp, 5 km SSO Finspång (Östergötland)Kollision. Ff/Lt i 35002 räddade sig med fsk-hopp men ff/lt i 35014 omkom (ej fsk-hopp)
1962-01-18 eller 1962-03-12 ??F13J35A
35046
RM6B
8032
F13 Bråvalla, Norrköping (Östergötland)Utebliven varvtalsökning vid landning. Ff/ffl ok. (Osäkert om detta klassades som haveri)
1962-05-07F13J35A
35039
RM6B
8041
Kolmården (Östergötland)Kollision med marken. Ff/Ffl.1 omkom (ej fsk-hopp).
1963-01-07SK35C
35814
(mod 35031)
RM6B
8111
Sjön Roxen (Östergötland)Styrsystemstörning efter start. Ff/Lt och Ing räddade sig med fsk-hopp.
1964-03-06F13J35D
35309
RM6C
8469
Fält 32, Heden, Boden (Norrbotten)Genomsjunkning och minuslandning. Ff/Kn ok. Ej fsk-hopp. Fpl kasserat (men reparabelt).
1964-03-20F18J35B
35228

F 10, Ängelholm
100 m minus banänden har ff dragit av gasen och hörde vid sättning en kraftig smäll. Fpl-nosen slog i banan med våldsam kraft och ff tappade greppet om styrspak och gasreglage. Ff uppfattade vänster huvudställshjul segla förbi. Fpl studsade några gånger i banan under kraftig gir åt vänster och kasade av banan. Fpl fortsatte 300 m, passerade Käglesån och stannade efter 10 m. Ff förlorade troligen medvetandet under en kort stund. Ff (1.ffl K G Borg) erhöll lindrig ryggskada. Orsak: Sidvind och felbedömning. (6)
1964-05-06F13J35D
35316
RM6CS
8479
Näset, 15 km SO Arboga, HjälmarenKollision i hög fart med Hjälmaren. Ff/Ffl.1 omkom (ej fsk-hopp).
1964-07-23F16J35B
35222
RM6B
8127
Valbo, NO Tierp (Uppland)Motorstopp. Ff/Fing.1 räddade sig med fsk-hopp.
1964-09-09F18J35B
35212
RM6BS
8140
Askö skjutplats, SO Trosa (Stockholms skärgård)Superstall. Fsk-hopp. Ff/Ffl.2 omkom.
1964-09-25F16J35A
35052
RM6B
8012
Skyttorp, ca 4 km N banändan på fält 14, SSO Tierp (Uppland)Motorstörning (FOD?). Ff/Ffl.1 räddade sig med fsk-hopp.
1964-11-18F16J35A
35071
RM6B
8145
Godegård, Kärnskogen (Östergötland)Superstall. Fsk-hopp. Ff/Ffl.1 omkom.
1965-02-02F10J35D
35319
RM6C
8480
Höalteknall, Nidingstorp, SO Båstad, Östra Karup, Hallandsåsen (Skåne)Hydraulfel. Ff/Mj räddade sig med fsk-hopp.
1965-04-08F16J35A
35063
RM6B
8040
Åkerby k:a, ca 5 km SV Bälinge (Uppland)Motorstörning (lossnad huvnyckel, FOD). Ff/Kn räddade sig med fsk-hopp.
1966-02-01F18J35B
35216
RM6B
8005
Kaggfjärden (Södermanland)Efter modifiering på SAAB fick fpl motorstörningar vid en avancerad flygning samma dag utanför Landsort. (Exp).
Ff/Ffl.1 räddade sig med fsk-hopp.
1966-06-03F3J35D
35385
RM6C
8617
Himmerfjärden (Södermanland)En rote flög på 100 m höjd från Visby mot ett bogserat sjömål i närheten av Lisön, 10 km från Nynäshamn. Motorstörningar och motorstopp. Ff steg till 2.000 m höjd och gjorde återstartningsförsök. Fpl slog ned 100 m från land. (Exp)
Ff/Ffl.1 räddade sig med fsk-hopp.
1966-06-09F13J35D
35331
RM6C
8403
Grimsvallen, Glissjöberg, ca 20 km NV Sveg (Härjedalen)
Inför bl.a. CFV, 3 flyggeneraler och flygsäkerhetsinspektören skulle 22 divisioner (150 fpl) anfalla ett utrangerat tågset (med ånglok i spetsen) på den nedlagda järnvägssträckan Sveg-Hede. Spaningsflyg lokaliserade snabbt tåget varefter 16 div laddade med övningsraketer och anföll. Två div flög bort sig helt. Ff flög som trea i den första gruppen då slutligen ett skarpladdat anfall sattes in. Efter en sväng över målet och anflygning gick ff tillsammans med kamraterna i dykning för attack och av allt att döma blev dykningen för brant. När ff skulle hämta upp fpl drabbades det av superstall och på 200 m höjd fanns ingen chans att häva stallningen. Fpl vek sig uppåt/bakåt och efter tillsynes ändlösa ögonblick sköts så kabinhuven av och ff/Ffl.1 kastades ur fpl och räddades sig med fsk. På bilden störtar fpl och ff har just gjort fsk-uthopp. (GP,Exp,SE)
1966-10-31F18J35B
35233
RM6B
8120
Mellsten, ca 15 km ONO Landsorts fyr (Stockholms södra skärgård)Under instrumentflygning i rote kom fpl in i okontrollerbart flygläge (superstall). Ff/Ffl.2 räddar sig med fsk-hopp på 3.000 m höjd. (GP)
1966-11-18F3J35D
35355
RM6C
Vårdsberga k:a (Östergötland)Okontrollerat läge vid landning. Ff/Oberlt räddade sig med fsk-hopp.
1966-11-22F10J35D
35304
RM6C
8444
F10 Barkåkra, Ängelholm (Skåne)Minuslandning. Ff/Ffl ok. Ej fsk-hopp.
1967-01-18F16J35A
35045
RM6BS
8063
På banvallen Uppsala-Gävle, ca 15 km N Uppsala (Uppland)Motorstopp. Ff/Lt: ”Jag märkte direkt efter starten från F16 att motorn började krångla. Tornet gav mig order att landa igen Jag gick genom molnen upp till 2.000 m höjd och svängde hem. När jag drog av gasen stannade motorn. Efter två misslyckade startförsök förstod jag att min enda räddning var att hoppa.” Fsk-hopp på 700 m höjd i moln. Fpl slog ned intill jvg mellan Uppsala o Gävle (ca 1.200 m från F16 landningsbana) och bröt elförsörjningen till jvg. (Exp)
1967-02-15F11S35E
35910
RM6C
8569
Söra gård, sydöstra änden av Hovrasjön, 4 km O F11 Skavsta, Nyköping (Södermanl)Efter genomförd navigeringsflygning låg fpl i moln under inflygning för radarlandning på F11. På 8 km avstånd från fältet meddelade ff att brand uppstått i fpl och att han avsåg hoppa.(GP).
Ff/Ffl.1 räddade sig med fsk-hopp.
1967-05-10F11S35E
35912
RM6C
8580
Slätbaken, vid Mem, Söderköping (Östergötland)Motorstörning. Under spaningsövning över sjön Bolmen på ca 50-100 m höjd fick fpl ett kraftig varvtalsbortfall. Ff/Ffl.1 meddelade tornet och steg, men kom bara till 900 m höjd. Fsk-hopp på 120 m höjd. Ff hamnade 400 m från kanalslussen, insnärjd i fallskärmslinorna. Räddades av en slussvakt med båt. (Exp)
1967-09-06F10J35D
35322
RM6C
8422
Utö, på grunt vatten vid ö norr om Nåttarö (Stockholms södra skärgård)En rote övade jaktstrid när rote-tvåan hamnade i okontrollerbart flygläge (superstall). Ff/Lt meddelade fsk-hopp och hamnade på en ö N Muskö (överlevde). Fpl på grunt vatten N Nåtarö. (GT)
1967-09-14F21S35E
35919
RM6C
8661
2 km V banändan bana 32, F21 Kallax, Luleå (Norrbotten)
Kontrollflygning efter rep av bränslesystemet. Motorstopp på 200 m höjd direkt efter start. Återstartningsförsök. Ff/Fing räddade sig med fsk-hopp på 100 m höjd. På bilden studerar ff sitt havererade fpl. (Exp,Se)
1967-10-24F1J35F
35479
RM6C
8671
1 km N Börje k:a (Uppland)
Foto:
Andres Haas.

Plané ned i marken. Efter en övning med 2 fpl från F 1 havererade det ena vid 7-tiden strax före landningen på F 16. Ff (lt H G Portland) omkom. Ej fsk-hopp. (GT, UNT)
1967-11-23F18J35B
35213
RM6B
8160
I havet, S Mörtö-Bunsön, i närheten av Ornö (Stockholms skärgård)Luftstridsövning. Okontrollerat flygläge pga rodermomentbegränsningar? Ff/Ffl.1 utförde fsk-hopp men omkom. (Se)
1967-11-28F13J35F
35413
RM6C
8451
I havet, O Arkösund/Häradskär, 20-30 km NO Västervik, ÖstersjönOkontrollerat flygläge pga rodermomentbegränsningar? ”Vi hade gjort en ‘spiral’ (halvroll i överljudsfart) och jag kunde inte komma ur den. Fpl fortsatte att rusa rakt ner mot vattnet. Jag jobbade för att få planet på rätt köl. Hann inte ens meddela min rotekamrat i radon om vad som hänt. Jag hoppades klara kärran. Men till slut förstod jag att jag måste ut ur den. Och det snabbt. Just då gick det undan ordentligt. Överljudsfart? Jaa, säkert! Katapultstolen fungerade och jag åkte i väg ut. Det kändes som om ansiktet skulle slitas sönder i vinddraget.” Fpl störtade från 7.000-8.000 m höjd. Ff/Ffl.2 utförde fsk-hopp på 800 m höjd. Ff i vattenfylld livbåt 1,5 tim i 4-5 m höga vågor och 3-4-gradigt vatten. Efter räddningen tvingades hkp att nödlanda pga det mycket dåliga vädret. Detta var det första lyckade fsk-hopp i överljudsfart i FV. (Exp,Se)
1967-12-05F3J35D
35363
RM6C
8022
Åker vid Haddorp, 650 m NO St Greby gård, SSV Malmslätt (Östergötland)Motorbrand under inflygning för landning efter luftstridsövning på 8.500 m höjd. Ff/Ffl.1 räddade sig med fsk-hopp på 300 m höjd. (GP,Exp)
1968-01-29F16J35A
35080
RM6B
3603
Ingesbo i Vittinge, 30 km V Uppsala (Uppland)
Under eller efter avancerad flygning kom fpl troligtvis i okontrollerbart flygläge (superstall). En dov smäll hördes enl vittnen innan fpl störtade. Bromsfallskärmen utlöstes innan fpl tog mark. Ff/Övlt omkom (ej fsk-hopp). Bilden: Vid pilen fanns en gång förarplatsen. (GT,Exp)
1968-03-26F18J35B
35224
J35B
35262
RM6BE
3458
RM6BS
8166
Nedergårdsö, strax S Ornö (Stockholms skärgård)Okontrollerat läge under roteflygning på låg höjd över Sthlms södra skärgård. Kolliderade fpl med varandra? Båda ff påträffades omkomna, flytande i vattnet. Ff/Fdir.2 i 35224 fsk-hopp, ff/Ffl.1 i 35262 ej fsk-hopp. Fpl på 20-50 m djup. (Exp,Se)
1968-09-18F13J35F
35525
RM6C
8726
Skog V Kvillinge k:a, 7 km N F 13 Bråvalla, Norrköping (Östergötland)Under inflygning mot fältet efter låghöjdsflygning i mörker fick fpl motorstopp på 200 m höjd. Ff/Ffl.1 räddade sig med fsk-hopp på 150 m höjd. Fpl exploderade vid nedslaget. (GT,Exp)
1968-10-24F10J35B
35254
RM6BS
8106
Hanöbukten, QL 55 45, södra ÖstersjönFf utförde målgång med radar på 1.500 m höjd när han omkring kl 20:30 plötsligt försvann från radarskärmen (okontrollerat läge). Ff/Ffl.1 omkom (ej fsk-hopp). (Exp)
1969-02-25F13J35F
35530
RM6C
8732
F13 Bråvalla, Norrköping (Östergötland)
Vid start som rote-etta slocknade ebk:n i lättningsögonblicket men ff/Ffl.1 hann släppa bromsskärmen, bromsa hjulen och slå av motorn. Avgasströmmen från passerande rote-tvåan drev fpl ut i snön där det slog runt i 275 km/tim. Ff blev hängande upp och ned i selen och hörde hur bränslet rann ur de skadade tankarna. Räddningsstyrkan krossade huven och ff kunde krypa ut. Bilden: Fpl upp o ner i snön. (Exp)
1969-03-26F16J35A
35088
RM6B
8014
Skogsterräng 7 km NNV Tierp (Uppland)Motorstopp (bränslebrist). Ff/Lt(res) räddades ig med fsk-hopp.
1969-05-23F3J35D
35376
RM6C
8054
Nordvästra Vättern, i höjd med Olshammar (Närke)Motorstopp. Ff/Ffl.1 räddade sig med fsk-hopp.
1969-06-13F3J35D
35390
RM6C
8598
Mellan Gotland och fastlandet, NNO Ölands norra udde, 10 km V Visby, ÖstersjönRadarledd stridsmässig avancerad flygning. Kl 09:20 halvroll i överljudsfart. Okontrollerat flygläge pga rodermomentbegränsningar? Skador på hjälmen tyder på fsk-hopp i mycket hög fart. Ff/Mj omkom. (GP, Se)
1969-09-17F21J35D
35377

S35E
35936 (mod 35302)
RM6C
8530

RM6C
8477          
Hindersöfjärden, SV ön Skogskärret, O Luleå, Bottenviken (Luleå skärgård)
Kollision i luften under luftstrid. Fart ca 800 km/tim.
35377: Ff/ffl.1 omkom. Ej fsk-hopp. Fpl på 8 m djup.
35936: ”Kraftig smäll och eldslågor runt kabinen”. Ff/Lt räddade sig med fsk-hopp ca 3.000-7.000 m höjd. ”Vrakspillror föll ner över mig”. Fpl på 8 m djup. (DN,GT)
1970-02-12F11S35E
35944
(mod 35276)
RM6C
8417
15 km S fyren Gustaf Dalén, ÖstersjönPå hemväg stannade motorn på ca 200 m höjd över Östersjön, ca 70 km från F11. Ff steg med fpl till 1.200 m och gjorde återstartningsförsök utan framgång. Fsk-hopp på 300 m höjd. Ff/Lt hade tur och landade på ett isflak. (GT,Exp)
1970-03-16F13J35F
35552
RM6C
8757
Bana 15, F 13 Bråvalla, Norrköping (Östergötland)Genomsjunkning vid landning. Ff/Ffl ok. Ej fsk-hopp. Osäkert om det betraktades som ett haveri.
1970-04-28F21J35D
35334
J35D
35332
RM6C
8497
RM6C
8491
På land utanför F 21, BottenvikenEn fyrgrupp övade avancerad stridsmässig flygning på ca 2.000 m höjd. Hela fyrgruppen kom in i dykning i hög fart men bara två kom ur den. Okontrollerat flygläge och rodermomentbegränsning.
35334: Fsk-hopp i över 1.000 km/tim. Ff/Fdir.2 omkom.
35332: Ff/Ffl.1 gjorde fsk-hopp men blev hängande i ett träd och fick flera arm- och benbrott.
(GT,Exp,Se)
1970-05-26F18J35B
35204
RM6B
8114
10 km SO Östergarns fyr, ca 13 km SO Herrvik, ÖstersjönKollision med havsytan. Under skjutövning mot luftbogserat mål försvann fpl från radarn kl 15:38. Delar av ff:s personliga utrustning fanns flytande vid en oljefläck på havsytan.(DN)
Ff/Ffl.1 omkom. Ej fsk-hopp.
1970-06-03F11S35E
35904
RM6C
8651
Hjallerup, åker 18 km NO Aalborg (Danmark)Motorstörning (skovelbrott pga utmattning?) vid rutinflygning över Skagerack-Kattegatt. Planerade att gå ned på Nato-basen i Ålborg men 10 km från flygplatsen stannade motorn. Ff/Ffl.1 räddade sig med fsk-hopp på 500 m höjd. Fpl slog ned i ett uthus. (GP,Exp)
1970-09-02F4J35D
35361
RM6C
8811
Skogs- och myrterräng, 25 km VNV Strömsund (Jämtland)Superstall. Ff/Ffl.1 räddade sig med fsk-hopp på 3.000 m höjd. (GT)
1970-09-16F21S35E
35926
RM6C
8573
Näverliden, 40 km SO Arvidsjaur (Lappland)Motorstörning (skovelbrott pga utmattning?). Ff/Ffl.1 räddade sig med fsk-hopp. (Exp)
1970-09-24F13J35F
35517
RM6C
8701
Kräklingbo (Gotland)Ff hade övat skjutning mot luftmål Ö om Gotland i rote. Därefter påbörjades avancerad flygning på höjder mellan 2.000-6.000 m. Vid 10:30-tiden upptäckte plötsligt rotechefen att fpl saknades. Inget radiomeddelande hade uppfattats. Halvroll och okontrollerat flygläge pga rodermomentbegränsningar? (GT,Se)
Ff/Ffl.1 omkom. Ej fsk-hopp.
1970-10-20F11S35E
35917
RM6C
8625
St Erstorp, Gösslunda, Kållandsö, ca 4 km NV Lidköping (Västergötland)Motorstörning. Lågt oljetryck 100 m över Vänern. Efter snabb stigning till 1.000 m stannade motorn. Ff/Fk försökte ta sig till F7 men fick göra fsk-hopp innan dess på ca 200 m höjd. (Exp,GT)
1970-11-03F1J3F
35465
RM6C S
8708
8 km S Björbo järnvägsstation, 30 km SV Rommehed (Dalarna)Efter avslutad övning kl 19:20 meddelar ff ”Jag gör en sväng först..” innan landningen. Höjd 2.500 m. Därefter saknas fpl. Ev exploderade fpl i luften. (KvP,GT)
Kollision med marken. Ff/Ffl.1 omkom. Ej fsk-hopp.(CM)
1971-01-19F4J35D
35359
RM6C
8496
Pilgrimstad, Gällö, O Revsundssjön, Bräcke, SO Östersund (Jämtland)Superstall på 12.500 m höjd. ”Fpl förlorade farten och började hastigt sjunka. Alla försök att komma ur läget misslyckades.” Ff/Ffl/P/Sg räddade sig med fsk-hopp på 3.000 m. Fpl föll ner i en lada. (Exp)
1971-02-17F21S35E
35950
(mod 35286)
RM6C
8564
Rosvik, 24 km V Kallax, Luleå (Norrbotten)Motorstopp. Ff/Ffl.1 räddade sig med fsk-hopp.
1971-06-23F21S35E
35927
RM6C
8679
12 km N Fällfors (Västerbotten)Under övning i luftstrid med annan 35:a hamnade ff i okontrollerbart läge (superstall). Ff/Ffl.1 räddade sig med fsk-hopp på 1.000 m höjd. (GHT)
1971-08-10F12J35F
35437
RM6C
8633
I havet ca 20 km NO Ölands södra udde, ÖstersjönMotorstopp på 6.500 m höjd. Återstartningsförsök lyckades för en kort stund. Efter att ytterligare 5 återstartningsförsök misslyckats, gjorde ff/Kn fsk-hopp i havet på 900 m höjd. Rotekamraten uppmärksammade det tyska fartyget ”Nechapral av Hamburg” på vad som hänt genom överflygningar på låg höjd varvid fartyget plockade upp ff ur havet. Fpl på 30 m djup. (Exp)
1971-08-17F10J35F
35591
RM6C
8806
Nära Laganskjutmålet, ca 1 km från Lagans mynning i Laholmsbukten (Halland).Motorstopp vid avancerad flygning på 5.000 m höjd. Ff/Ffl.1 räddade sig med fsk-hopp på ca 1.500 m. (GT)
1971-10-12F1J35F
35494
RM6C
8411
9 km V Hallands Väderö, 10 km N Kullen, KattegattUnder en övning med 4 fpl började fpl brinna. Vid fsk-hopp fick ff/Ffl.1 nyckelbensbrott och en benskada. Ff räddades av en fiskebåt (vind 20 m/s). (Exp)
1971-12-14F18J35B
35223
RM6B
8052
Jungfrufjärden, utanför Dalarö, ca 2 km N Kymmendö, N Ornö (Stockholms skärgård)Stridsmässig avancerad flygning. Ff meddelar ”Jag mår inte bra. Jag vänder och går hem”. En stund senare försvinner fpl plötsligt från radarn. (Exp)
Kollision med havsytan. Ff/Övlt omkom. Ej fsk-hopp. (CM)
1972-02-16F16J35A
35064
RM6B
8033
Gillers klack, Ljusnarsberg, NNO Kopparberg (Västmanland)Ff övade lågnavigering i dåligt väder och slog i en 40 m hög radiomast och fattade eld. Ff/Fj räddade sig med fsk-hopp. Fpl slog ned mellan 2 grupper med hundratals ungdomar vid en slalombacke. Ingen skadad!! (GT)
1972-05-09F1J35F
35470
RM6C
8413
Fält 45, Sättnabasen utanför Sundsvall, sedermera nedlagd (Medelpad)För tidig landställsinfällning. Ff/Fk omkom. Ej fask-hopp.
1972-08-07F10J35F
35562
RM6C
8409
F10 Barkåkra, Ängelholm (Skåne)Ebk-bortfall i starten. Ff/Ffl/Öfu ok. Ej fsk-hopp.
1972-10-09F18J35B
35268
RM6BS
8018
1 km O Vindbådan, NO Huvudskär (Stockholms skärgård)Okontrollerat läge (högfartshaveri). Ff/K/Fk räddade sig med fsk-hopp men bröt benet allvarligt vid nedslaget i vattnet. (DN, 4)
1972-10-17F18J35B
35259
RM6B
?
F18 Tullinge (Södermanland)Hård sättning. Ff/Fdir ok. Ej fsk-hopp. Osäkert om detta klassades som haveri.
1972-11-21F11S35E
35942
(mod 35283)
RM6C
8658
Vid Husbygård, ca 11 km N F11 Skavsta, Nyköping (Södermanland)Motorstopp (vådakupé). Ff/Sg räddade sig med fsk-hopp.
1972-11-30F3J35F
35603
RM6C
8565
Mosse S Malmbäck, Nässjö (Småland)Under en luftstridsövning försvann fpl ca kl 11:15 från radarn över ett stort och svårtillgängligt skogsområde. Ff och fpl saknas… (GT)
Ff/K/Lt omkom. Ej fsk-hopp. (4)
Se Hans Fredrikssons bilder och information från nedslagsplatsen. 2)
1972-12-07F10J35F
35568
RM6C
8798
Margretetorp vid Simontorp, Hulabäcksröd, Hallandsåsen (Skåne)
Under landningsvarvet kolliderade fpl med marken (okontrollerat läge). Mycket låga moln vid olyckstillfället. Ff/Ffl/Öfu omkom. Ej fsk-hopp. Bilden: Brinnande rester av fpl släcks av räddningsstyrkan. (GT, 4)
1973-01-10F1J35F
35561
RM6C
8634
Vid Aggarön, MälarenMotorstörning. Ff/R/Lt räddade sig med fsk-hopp.
1973-04-11F21J35D
35343
RM6C
8475
Kustbandet SO Piteå, BottenvikenFf och rotetvåan påbörjade, med radio och visuell kontakt, stigning genom moln till 6.000 m höjd. Vid avslutad stigning och molngenomgång var ff försvunnen. Ingen radiotrafik hade förekommit. En oljefläck på vattenytan visade var fpl slagit ned. (Exp)
Okontrollerat flygläge. Ff/Övlt omkom. Ej fsk-hopp.(4)
1973-04-16F21S35E
35933
(mod 35288)
RM6C
8700
Ca 90 km O Sundsvall, Bottenhavet (lat 62 26′, long 19 08′) (Piteå skärgård)Fågelkollision på låg höjd?? (Exp,GT)
Kollision med havsytan. Ff/R/Kn omkom. Ej fsk-hopp. (4)
1973-08-22F12J35F
35421
RM6C
8602
Länghem, trakten av Limmared, Ulricehamn (Västergötland)
Under en sektorövning kom två fpl för nära varandra och kolliderade i 1.000 km/tim. Fpl förlorade styrförmågan och ff/R/Lt gjorde fsk-uthopp. Det andra fpl (från F10) kunde fortsätta och landade på F10. Bilden visar rester av fpl liggande i mossen. (GP,GT)
1973-10-17F21J35D
35379
RM6C
8500
I förlängningen av bana 33, F13 Bråvalla, Norrköping (Östergötland)Fpl får fågelkollision (huven) vid startpådrag. Ff avbryter starten men bromsskärmen fungerar inte och startbanan är hal. Fpl rullar ut (utrullningshinder saknas) och passerar en väg. Fälltankarna slår i vägkanten och bränslet fattar eld. Fpl voltar ett helt varv och kommer ned på ”magen”. Ff/R/Kn lyckas ta sig oskadd ur det häftigt brinnande flygplanet. (Exp)
1973-11-27F16J35A
35041
J35A
35076
RM6B
8141
RM6B
3824
Mårtsbo, ca 10 km S Gävle (Gästrikland)Under en radarledd IR-robotövning kolliderar 35041 (mål-fpl) med 35076 kl 19:30 på 2.500 m höjd. Båda ff räddade sig med fsk-hopp. (AB)
Ff iv35041: K/Lt
Ff i 35076: K/Fk (4)
1973-12-04F11S35E
35951
(mod 35300)
RM6C
8449
Rolfstorp, O Varberg (Halland)På fotouppdrag flög ff över sin föräldrargård medan hans far såg på. På andra varvet kom fpl in på 50 m höjd och inverterat läge. Fpl exploderade i luften.(GT)
Kollision med marken. Ff/Öfu omkom. Ej fsk-hopp. (4)
1974-01-16F16J35A
35004
RM6B
8097
5,3 km O Tierps k:a (Uppland)Kollision med marken (högfartshaveri). Ff/K/Lt omkom. Ej fsk-hopp.
1974-03-07F1J35F
35464
RM6C
8794
O Kungsör, 15 km V Eskilstuna (Södermanland)Kollision med träd. Ff/Öfu omkom. Ej fsk-hopp.
1974-10-02F12J35F
35401
RM6C
8717
N Ruda, SV Oskarshamn (Småland)Okontrollerat läge (högfartshaveri). Ff/Övlt räddade sig med fsk-hopp.
1974-10-24F1J35F
35587
RM6C
8450
500 m minus bana 19, F1 Hässlö, Västerås (Västmanland)Utebliven dragkraftsökning. Ff/Fdir.2 räddade sig med fsk-hopp.
1974-11-07F16J35A
35025
RM6B
8156
Karlsta gård, 15 km V F16 Ärna, Uppsala (Uppland)Motorstörningar. Fsk-hopp 500 m höjd. Fsk utlöses ej pga punkterad lufttrycksmätare. Ff/K/Lt omkom. Flygförbud för 200 fpl införs o kontroll av alla fsk i FV sker. (AB)
1974-11-18F12J35F
35436
J35F
35547
RM6C
8554
RM8C
8714
Norra Midsjöbankarna ca 60 km OSO om Segerstads fyr på Öland (N5615, E1730), (90 km O Ölands sydspets), ÖstersjönCa 0900 startade två rotar från F12 för att öva luftstrid rote mot rote. I inledningsskedet av första kontakten kl 0930 kolliderade rotecheferna med varandra. Ff/Fk (S S) i L50 (35547) räddade sig med fsk-hopp medan ff/Fk (C L) i L37 (35436) omkom (ej fsk-hopp, återfanns aldrig).
Uppgifterna lämnade av 1) som var rotetvåa till L37. Kompletterande uppg av 4).
1975-06-05F21S35E
35954
(mod 35298)
RM6C
8410
Nilsmyran, Måttsund, V F21 Kallax, Luleå (Norrbotten)Motorstörningar efter start. Ff/K/Lt räddade sig med fsk-hopp.
1975-11-25F1J35F
35467
RM6C
8676
I skogen nära byn Dräcke, 7 km SV Hedemora (Dalarna)Under en luftstridsövning förlorades kontakten med fpl vid 14-tiden. (AB)
Okontrollerat läge. Ff/K/Lt omkom. Ej fsk-hopp. (4)
1976-02-11F13J35F
35511
RM6C
8446
Skogsterräng vid Ensjön, 7 km S F13 Bråvalla, Norrköping (Östergötland)Motorstopp (FOD). Ff/K/Lt räddade sig med fsk-hopp.
1976-03-03F16J35A
35079
RM6B
8026
1,5 km V Storvreta, 20 km N Uppsala (Uppland)Ff förväxlar landningsställsreglage och gasreglage vid inflygning varvid motorn stängs av. (GP)
Ff/R/Kn räddade sig med fsk-hopp.
1976-05-25F16SK35C
35818
(mod 35032)
RM6B
F16 Ärna, Uppsala (Uppland)Buklandning. Båda ff (K/Fk o K/Kn) ok. Ej fsk-hopp.
1976-07-12F21S35E
35908
RM6C
8685
Sandön (Luleå skärgård)Motorstörningar (fågelkoll?). (GP)
Motorstopp. Ff/R/Kn räddade sig med fsk-hopp. (4)
1976-11-29F1J35F
35629
RM6C
8653
Åkermark vid Sundby, N Eskilstuna (Södermanland)Motorstopp. Ff/R/Kn räddade sig med fsk-hopp.
1977-04-06F11S35E
35941
(mod 35294)
RM6C
8705
Skogsområde vid Bogsta, 20 km NO F11 Skavsta, Nyköping (Södermanland)Genombränning av bakkroppen. Ff/R/Lt räddade sig med fsk-hopp.
1977-05-02F10J35F
35558
RM6C
8441
Älekulla, 20 km S Kinna (Västergötland)Superstall. Ff/R/Lt räddade sig med fsk-hopp.
1977-08-25F4
F12
J35D
35312
J35F
35433
RM6C
8734
RM6C
8606
F12 Kalmar (Småland)Fpl 35433 (L33) från F12 kolliderade vid start i bankorset på bana 34 på F12 i Kalmar med fpl J35D (35312) från F4 som landade på bana 23 utan landningstillstånd. Ff/K/Fk i 35312 överlevde men ff/R/Lt (JL) i 35433 omkom. 1+4)
1977-10-03F4J35D
35362
RM6C
8777
Bynäsmålet, strax S F4 Frösön, Storsjön (Jämtland)Motorstopp (FOD). Ff/K/Kn räddade sig med fsk-hopp.
1977-11-23F10J35F
35454
(-05)
RM6C
8532
Hansagårds Camping, Skrea, i strandkanten S Falkenberg (Halland)
Under avancerad flygning och stigning hördes en knall från fpl:s bakparti på 4.500 m höjd. Motorstopp. Fyra återstartningsförsök misslyckades och ff/R/Lt riktade in fpl mot havet och gjorde ett lyckat fsk-hopp på 500 m höjd. Fpl slog ned på stranden strax efter kl 11:10. (GT,GP)
1977-11-23F12J35F
35442
RM6C
8546
4 km O Stensö, KalmarsundUnder PAR-inflygning mot basen (F12, Kalmar) fick fpl motorstopp och havererade i Kalmar sund. Ff/Lt(K/Kn?) gjorde fsk-hopp men omkom. Hkp plockade upp ff ur vattnet efter en timme.
(GT,GP,Exp,SvD,4)
1977-12-06F1J35F
35567
RM6C
8529
Isen vid strandkanten på Norra Björnö, F1 Hässlö, Västerås, MälarenSuperstall. Ff/R/Kn räddade sig med fsk-hopp.
1978-01-30F11/FC?S35E
35903
RM6C
8664
V Gotska Sandön, Gotska sjön, ÖstersjönSamövning med F21. När ff (från F11) anfölls av 2 fpl gjorde han en undanmanöver ner i moln och försvann från radarn. Ff/K/Fk omkom. Ej fsk-hopp. (??)
1978-02-28F13J35F
35529
RM6C
8501
Slumpberget, ca 7 km OSO Hedenbasen, 3 km SV Boden (Norrbotten)Ff skulle öva instrumentinflygning mot basen. Vädret var relativt dåligt. Strax efter starten kl 11:10 förlorade markkontrollen radiokontakten med fpl. (DN,GP)
Okontrollerat läge. Ff/Lt gjorde fsk-hopp men omkom. (4)
1978-06-30F1J35F
35622
RM6C
8809
Skogs- och moränmark vid Kungsör, ca 30 km SV F1 Hässlö, Västerås (Västmanland)Motorstopp. Ff/R/Kn räddade sig med fsk-hopp.
1978-12-05F1J35F
35491
RM6C
8724
Leråker 2,5 km N Sätra brunn, VSV Sala (Västmanland)Motorstopp.
Ff: ”Jag ingick i en grupp på 4 fpl från F1. Vi samövade med 2 fpl från F16 i Uppsala. Övningsområde: Södra Dalarna. Vid hemfärden fick jag motorstopp på 5.000 m höjd. 4 startförsök misslyckades. På 500 m höjd hade jag inget annat val än att hoppa (kl 15:39). Utskjutningen var våldsam. Jag drabbades av blackout, dalade ned i närheten av en lantgård mellan Sala o Sätra brunn och mötte en bonde som sett fpl o mig. En timme efter uthoppet hämtades jag med helikopter.”
Haveriorsak: Skärning i den undre pumphalvan i motorns insprutningspump pga att glidskor av fel sort varit monterade. Återstartningsförsöken misslyckades pga att materialspån från skärningsförloppet förts med bränslet in i manöverlådan, där det orsakat omfattande igensättning av bränslesilar. Det har även förts med till en lagring av insprutningspumpens övre vickskiva och till servosystemet. Vickskivan har därigenom stått i sådan lutningsvinkel att insprutningspumpens bränsleflöde blivit otillräckligt.
Ff/K/Lt oskadd trots att räddningssystemets positiva stolseparering ej fungerade (pga felaktig tändhatt).
(SE,OFYL)
1979-02-06F13J35F
35508
RM6C
8698
Källvik, nära Loftahammar (Småland)Ff deltog i jaktförsvarsövning när fpl blev manöverodugligt. (DN)
Motorstopp. Ff/K/Lt räddade sig med fsk-hopp. (4)
1979-08-30FCS35E
35956
(mod 35292)
RM6C
8540
Trädbevuxen mosse 6 km V Rejmyre, Katrineholm-Finspång (Östergötland)Motorstörningar på 7.000 m höjd. (GP)
Ff/R/Kn räddade sig med fsk-hopp. (4)
1980-10-09F4J35D
35374
RM6C
8792
Myrmark ca 60 km S Åmsele, mellan Örträsk och Bjurholm (Ångermanland)Superstall. Ff/Lt räddade sig med fsk-hopp.
1980-12-05F1
F1
J35F
35628
J35F
35497
RM6C
8786
RM6C
8535
Enåker, ca 18 km NNO Sala (Uppland)Kollision i luften. Båda ff (Kd Sg och R/Lt) räddade sig med fsk-hopp.
1981-05-19F16
F16
J35F
35430
J35F
35422
RM6C
8522
RM6C
8562
Ca 8 km SO sjön Malungen, NO Dellensjöarna, ca 30 km SV Sundsvall (Hälsingland) och Färilabasen.
Under ett rote-anfall mot ett målflygplan kom de båda fpl för nära varandra och stötte ihop. Det ena fpl (35430) blev manöverodugligt och ff/Fk gjorde fsk-hopp. Fpl störtade i skogen i Bergsjö. Det andra fpl (35422) kunde manövreras fram till Färilabasen men i landningsögonblicket åkte det av banan och havererade. Ff/Fk utan skador. (GT)
1981-05-20F16J35F
35424
RM6C
8504
Vid Sockerberget, ca 18 km ONO Morjärv, 25 km SO Överkalix, ca 80 km NNO LuleåSuperstall (generatorbortfall). Ff/Öfu räddade sig med fsk-hopp.
1981-08-10F10J35F
35574
RM6C
8800
20 km ONO Simrishamn (N 55 37,4′, O 14 39,5′), Hanöbukten, södra ÖstersjönOkontrollerat läge. Ff/R/Lt räddade sig med fsk-hopp.
1982-02-23F16J35F
35476
RM6C
8697
10 km O Iggön, N Gävle, Gävlebukten, BottenhavetKollision. Ff/Lt räddade sig med fsk-hopp.
1982-03-15F16SK35C
35809
(mod 35008)
RM6B
8013
Ca 10 km SSO Svenska Högarna (Stockholms yttre skärgård)Rotepar övade målgång. (DN)
Kollision med havsytan. Ff/Fk omkom. Ej fsk-hopp. (4)
1982-11-03F10J35F
35507
RM6C
8539
9 km V Hallands Väderö, 10 km N Kullen, KattegattKollision med havsytan under luftstridsövning. Ff/Fk (A T) omkom. Ej fsk-hopp. (4,5)
1983-02-15F21J35D
35389
RM6C
8712
NV Fällfors, 12 km SO Långträsk (Norrbotten)Superstall. Ff/Kd/Sg räddade sig med fsk-hopp.
1983-04-19F21J35D
35381

J35D
35369
RM6C
8412

RM6C
8558
25 km O Rödkallen, BottenvikenUnder övning i jakförsvar rote mot rote, kolliderade fpl på 1.500-2.000 m höjd med varandra. Båda ff/Kn räddar sig med fsk-hopp. Det ena fpl gick igenom isen och hamnade på 60 m djup, det andra låg kvar på isen. Den ena ff omkommer senare i haveriet 1983-06-28. (GP,Exp)
1983-06-28F21J35D
35333
RM6C
8561
Bjumismyran, ca 10 km S Morjärv (Norrbotten)Ff:s rote övade luftstrid med annan rote. Molnhöjd 500 m. Vid anfall ca kl 09.00 kom ff ned på för låg höjd. Fpl (som låg rätt på vingarna) slog i marken med stjärtkonen mot en decimeterhög sten och flög/gled sedan på ca 1 m höjd utmed en sluttning innan det slog ner i en mosse och exploderade. Stjärtkonen grävde ett dike i den slybeväxta sluttningen och flygplanets profil med vingar och kropp syntes i den avslagna slyn. Fpl sönderdelades o brinnande flygplans- och motordelar spreds över en stor yta. Ff/Kn omkom. Ej fsk-hopp. Ff havererade med en annan 35:a 1983-04-19. (GP,DN,Exp,3)
1984-03-13F16SK35C
35801
(mod 35035)
RM6B
8177
9 km SV Uppsala (Uppland)Motorstörningar. Båda ff/(Mj o Kn) räddade sig med fsk-hopp.
1984-04-04F4J35D
35349
RM6C
8471
Storsjöns is, 12,9 km fr banbörjan, 375 m S grundlinjen till bana 12 (Jämtland)Civil hkp-pilot (fd 35-pilot) räddar ensam ff/Övlt ur stängd, brinnande kabin med stor fara för eget liv. Strax efter räddningen börjar krutladdningarna explodera i kabinen. (GT)
1984-11-22F10J35F
35431
RM6C
8656
7 km NO Ullared (Halland)Superstall. Ff/Sg räddar sig med fsk-hopp.
1985-02-26F16J35F
35452
RM6C
8744
6 km O Almagrundet, ÖstersjönKollision med is. Ff/Kn omkommer. Ej fsk-hopp.
1985-09-12F16J35F
35480
RM6C
8620
Ca 7 km S Sala (Västmanland)Motorstopp (bränslebrist). Ff/Fk räddade sig med fsk-hopp.
1986-03-12F10J35F
35478
RM6C
8719
NO Kivik, Hanöbukten, södra ÖstersjönSuperstall. Ff/Lt räddade sig med fsk-hopp.
1986-05-07F10J35F
35614
RM6C
8844
15 km SV Varberg, KattegattSuperstall. Ff/Fk räddade sig med fsk-hopp.
1986-11-11F10J35
35536
RM6C
8650
Skälderviken, Kattegatt (Skåne)Kollision med havsytan. Ff/Kn(Hauptm) från Österrike omkom. Ej fsk-hopp.
1990-04-04F10J35F
35581
RM6C
Skogaby, ONO Laholm (Halland)En rote övade dykning mot markmål på Tönnersjöfältet i Sydhalland. Fpl fick motorstopp och ff/Lt räddade sig med fsk-hopp. (GP)
1991-06-20F10J35J
35522
RM6C
F10 Barkåkra, Ängelholm (Skåne)Ff fick problem vid starten och gjorde fsk-hopp på bara några meters höjd. (DN)
Blockerad styrspak i starten. Ff/Lt räddade sig med fsk-hopp. (4)
1993-06-04F10 RM6C
8532
Havet, 30 km NV Hallands VäderöFpl deltog i en luftstridsövning på låg höjd tillsammans med ytterligare 4 fpl från F10. Ff var rotechef och störtade i havet vid 11-tiden. Ff låg död i räddningsflotten när han upptäcktes. (GP)

OBS: Bildkvaliteten nedan är inte den bästa, men hellre några halvdåliga bilder än inga alls…
Förklaring ff: Ff/Kn = Flygförare med kaptens grad. Ff/Fdir.1 = Flygförare med graden 1:e flygdirektör.

Händelser som inte klassats som haverier men ändå orsakat stora skador på fpl

DatumFörbFpl-typ
Fpl-nr
Motor-typ
Motor-nr
FörareHändelsebeskrivningPlatsFpl-status
1963-01-27?J35D 35274RM6C Förman sögs in i luftintagetRFN Vidsel (Norrbotten)?
1964-03-06F13J35D 35309RM6C 8469KnGenomsjunkning och minuslandningFält 32, Heden, Boden (Norrbotten)Fpl Kasserat (reparabelt)
1964-03-20F18J35B (prim)228RM6B 8031FflLandningshaveriBana 04, F10 Barkåkra, Ängelholm (Skåne)Fpl Kasserat (reparabelt)
1965-05-22F16J35A 35090RM6B 8077LtKollision med utrullningshindrets överlina (flyguppvisning)F16 Ärna, Uppsala (Uppland)?
1966-10-25F3J35D 35338RM6C 8618Ffl 2.Kollision med träd (indisciplinär flygning)Skogvalla gård, Österåkers kommun, 2 mil från Katrineholm (Södermanland)Fpl Reparerat
1968-12-11F10J35D 35384RM6C 8649FkVådaavfyring av 6,3 cm örak (tillbud)Laganskjutmålet (Halland)Fpl Oskadat
1969-02-24F18J35B 35219RM6B 8065Fdir 1.MinuslandningF18 Tullinge (Södermanland)Fpl Kasserat (reparabelt)
1969-03-19F3J35D 35361RM6C 8632Öv (IFYL)Motorstopp och nödlandningF3 Malmen (Östergötland)Fpl Oskadat
1969-09-23F18J35B 35238RM6B 8058LtKollision?
1969-09-23F18J35B 35256RM6B 8126Ffl 2.Kollision?
1969-11-25F1J35F 35458RM6C 8606LtKollision(Västmanland?)?
1969-11-25F1J35F 35484RM6C 8670KnKollision(Västmanland?)?
1970-01-20F13J35F 35533RM6C 8565Fk Punktering vid landning. Vid landning anmälde ff till tornet att bromsarna hade låst sig på ena hjulstället. Fpl kanade av banan åt höger efter ca 500-600 m och kom ut i ett decimetertjockt snötäcke i ca 250 km fart. Fpl slog runt och hamnade upp och ner. Ena hjulet brann men släcktes snabbt. Ff hängde i säkerhetsselen och räddningsledaren ropade och frågade om ff var OK. Ff nickade och räddningsledaren tog en slägga, krossade huven och lirkade ut ff som var oskadd. (Exp) F13 Bråvalla, Norrköping (Östergötland)Fpl Reparerat
1970-10-20F1J35F 35500RM6C 8566Ffl
Avåkning av bana. Vid landning lossnade bromsskärmen och bromsarna slutade fungera pga överhettning. Fpl gick in i utrullningshindret som inte bromsade tillräckligt utan fpl gick över ett vattenfyllt dike och slog i en jordvall. Ff kuperade motorn och hoppade ut oskadd. Bilden visar fpl fast i utrullningshindret. (Arb)
F1 Hässlö, Västerås (Västmanland)Fpl Reparerat
1971-02-25F3J35F 35604RM6C 8814Ffl 1.Punktering vid landningBana 01, F3 Malmen (Östergötland)Fpl Reparerat
1971-10-03F1J35F 35486RM6CFfl 1.Rotelandning på fel flygplatsNygefältet, Brandholmen, O Nyköping (Södermanland)Fpl Reparerat
1971-10-03F1J35F 35485RM6C 8570FkRotelandning på fel flygplatsNygefältet, Brandholmen, O Nyköping (Södermanland)Fpl Totalförstört
1973-08-22F10J35F 35596RM6C 8750LtKollisionLänghem, trakten av Limmared, Ulricehamn (Västergötland)Fpl Reparerat
1976-02-04F16J35A 35054RM6B 8032FingKollision (allvarligt tillbud)?
1976-02-04F16J35A 35023RM6B 8101K/KnKollision (allvarligt tillbud)?
1976-04-29F12J35F 35431RM6CVådautlösning av skärmutdragareF12 Kalmar (Småland)3:e man dödad
1981-11-04F1J35F 35499RM6C 8481KnKollisionFpl Reparerat
1981-11-04F16J35F 35434RM6C 8527KnKollisionFpl Reparerat
1982-02-23F16J35F 35418RM6C 8603FingKollision10 km O Iggön, N Gävle, Gävlebukten, BottenhavetFpl Kasserat (reparabelt)
1982-04-15F10J35F 35506RM6C 8718FkKollisionF21 övningssektor U3 (Norrbotten?)Fpl Reparerat
1982-04-15F21J35D 35330RM6C 8813FkKollisionF21 övningssektor U3 (Norrbotten?)Fpl Reparerat
1987-04-09F10J35F 35492RM6CKnVådabeskjutningRFN (Norrbotten/Lappland)Fpl Oskadat
1990-11-06F10J35F RM6CKollisionstillbud med LIN F28Fpl Oskadat
1992-05-20F10J35J 35621RM6CKdKollision (allvarligt tillbud)30 km O Simrishamn, QL 5032 (Skåne)?
1992-05-20F10J35J 35572RM6CKnKollision (allvarligt tillbud)30 km O Simrishamn, QL 5032 (Skåne)?

Källor: 
Sammanställd av Hans Kristiansson (dagstidningar, KONTAKT nr 93/1989 och haverirapporter från FV)
Kompletterad av Christer Magnusson, SHK, med saknade haverier (bl.a. fpl 35F) samt för alla haverier: Fplnr, motornr, haveriplats, haveriorsak och flygförarstatus (grad, överlevnad o fsk-hopp) + tabellen över ”stora skador”.
Ex: (GP) = Artikel ur tidning (i detta fall GöteborgsPosten)
(1) = Per Jelkne (JEL)
(2) = Tips från Anders Pettersson
(3) = Stefan Sonestedt (F21)
(4) = Christer Magnusson enl ovan (där uppgifter från media skiljer sig åt eller för att skilja andra uppgiftslämnare från SHKs uppgifter)
(5) = Roger Möller, f.d. FV-pilot
(6) = Bild o text från Tommy Jazze Johansson på FB (via Bengt Ekbladh på SFF).

Uppdaterad: 2018-04-29