B 3 – Transport (TP 73) & civila

B 3 som Transportflygplan TP 73

Att det var ”segt virke” i den gamla hederliga B 3:an och att flygplanen var långt ifrån förbrukade – den flygtekniska utvecklingen till trots – stod helt klart. Här ett utdrag ur ”Ufl nr 4, april 1948”:

Jämlikt flygvapenorder fo A19/1948 kommer samtliga fpl B 3, B 3A, B 3B, B 3C-2 samt B 3D att fr o m den 1 maj 1948 huvudsakligen brukas för flygtransporttjänst. B 3:orna som under den närmaste perioden tillhört F 1, F 3, F 11 och på senare tid F 17, med användning huvudsakligen som bomb-, fjärrspanings- och torpedplan, kommer i sin transporttjänst att bli fördelade på F 1, F 7, F 11, F 14 och F 21.

Flygplan B 3 hade tidigare brukats för transporttjänst men nu kom samtliga 41 kvarvarande flygplan att byggas om. Kroppen inreddes med längsgående träbänkar, tre fönster togs upp i vardera kroppssidan och den tidigare flygskyttens torn ersattes med en karaktäristisk upphöjd inbyggnad.

En av Blekingeflottiljens TP 73 uppställd på Bromma. Överbyggnaden av det övre ksp-tornet utgjorde också nödutgång för eventuell snabb evakuering av flygplanet. Foto: Okänd.

Flygplanen fördelades till flottiljerna med angivet antal inom parentes:
F 1 (10), F 7 (7), F 11 (6), F 14 (9), F 17 (8) och F 21 (1).

Det här var en värdefull förstärkning till en länge eftersatt gren: Transportflyget. De ombyggda flygplanen erhöll sedermera typbeteckningen TP 73 och kom att göra lång och god tjänst. De gjorde flera flygningar även utanför landets gränser, bl a i samband med kadettskolans årliga utlandsflygningar.

Den gamla hederliga B 3:an ombyggd till transportflygplan kom att göra god tjänst och användes bl a i samband med kadettskolans årliga utlandsflygningar. Foto: Okänd.

En TP 73 kom att användas som flygande lektionssal för blivande nattjaktflygare i samband med att F 1 utrustades med J 30 Mosquito. Det tidigare främre tornet byggdes om och kom att inrymma utrustning och radarantenn i en genomskinlig plastkupol.

Denna flygplan (nr 130?) användes för utbildning av J 30-navigatörer. Notera den inbyggda parabolantennen i nosen! Foto: Okänd.

I januari 1955 lånades tre flygplan ut till Tyskland för inspelningen av filmen ”Djävulens generaler”, varvid flygplanen målades i Luftwaffes färger. Ett pittoreskt inslag i historien om TP 73.

Den sista TP 73:an med FV-nr 175 avfördes ur Flygvapnets organisation den 21 november 1958 efter haveri den 1 oktober samma år. Ett stort antal flygplan slutade som övningsobjekt för brand- och räddningstjänsten vid såväl militära som civila flygplatser runt om i landet.

Denna metallblanka TP 73 nr 150 fick på F 11 smeknamnet ”Blondie” (se sid 3). Foto: Okänd.

Civilregistrerade Ju 86 i Sverige

Rikets Allmänna Kartverk disponerade tre f d B 3:or eller TP 73. Flygplanen registrerades SE-KAH, SE-KAI och SE-KAK (bilden). Foto: Okänd.

Totalt kom fem flygplan TP 73 (B 3) att slutligt civilregistreras. Rikets Allmänna Kartverk förvärvade tre flygplan, vilka erhöll registreringarna SE-KAH (nr 131), SE-KAI (nr 174) och SE-KAK (nr 146). Svensk Flygtjänst AB förvärvade SE-CBO (nr 163).

1954-05-24 såldes fpl 126 till Lars Westlund, Stockholm, och civilregistrerades SE-BZO. Westlund, som var knuten till Svenska Aero, hade tillsammans med Göte Rosén planer på att använda BZO för tidningsflygningar. På Bromma utfördes prov med ilastning av tidningar från en speciell ramp via en ränna genom det övre ksp-tornet. Dock uppvisade flygplanet strukturella skador då plåten (som ej var pläterad) hade fått kraftiga korrosionsskador varför flygplanet ställdes undan för skrotning.

Svensk Flygtjänst AB förvärvade en TP 73, vilken civilregistrerades SE-CBO och här har förevigats framför Flygtjänsts hangar på ett vintrigt Bromma. Foto: Okänd.

Källor:
KONTAKT nr 51, 1981-04 (Åke Hall & Bo Widfeldt).
KONTAKT nr 54, 1981-12.
KONTAKT nr 56, 1982-04.

Uppdaterad: 2022-02-10

Annons