Fpl 21 – Haveri fpl 21134

1947-02-07, Östansjö

Händelseförlopp

Haveriet inträffade under navigeringsflygning i rote pga motorstörningar.

Ff flög som rotetvåa på 30 m höjd och var pga sträng kyla tvungen att omväxlande öppna och stänga kylvätskespjället för att hålla normala värden på kylvätska och olja. Spjället kunde hållas stängt endast ca 30 sek varefter temeraturen åter steg till 90 grader. Sedan måste spjället hållas öppet ett per minuter för att sänka temperaturen till 60 grader. Efter 30 min flygning steg temperaturen till 100 grader trots öppet spjäll. Ff öppnade även kylklaffarna men temperaturen steg ändå till 140 grader.

Rotechefen meddelade ff att motorn rök. Ff steg till 200 m med bibehållen effekt. Motorn började hacka och förarrummet rökfyllas. Strax därpå stannade motorn.

Ff hade av rotechefen fått order att försöka buklanda på Alsjöns is men nådde pga motorstoppet inte fram utan nödgades sätta fpl i grovstammig skog. Nedslaget skedde med genomsjunkning med hög nos. 25 träd (7″ till 12″) slogs av och en 10″ tall drogs upp med rötterna. Vänster vinge slets av vid bommen. De sista metrarna har fpl kanat snett höger varvid nosen brutits loss och vridits åt vänster. Höger yttervinge och höger del av mittvingen har tryckts ihop. Fpl har stoppats med mittvingens frambalk mot en gran (10″).

Ff fick hjärnskakning och krossår över höger öga med blödning i ögonhålan (det avslagna nospartiet synes ha ”åkt slalom” mellan trädstammarna).

Haveriorsak var nedsmälta cylindertoppar pga troligt materialfel i gummikrök 21.6180-5201.

(ff:ROK, vpl fu/GFSU:2)


Källa: Flyghistorisk Revy 

Uppdaterad: 2013-03-09

Annons