B 5 – Beskrivning mm

F 4 Östersund mars 1941. Foto: Se nedan

Historik

1937 beställdes en Northrop 8A-1 (USA:s modernaste bombplan) och licenstillverkningsrättigheterna från Northrop i USA. Samma år uppgick Northrop i Douglas Aircraft-koncernen. Flygplanet överskeppades per båt och monterades på Malmen våren 1938 (B 5A).

Sommaren 1940. Foto: Se nedan.
Northrop 8A-1 får sin bomblast. Sommaren 1940. 
Foto: Se nedan.
Vintermanöver i Norrland februari 1941. Foto: Se nedan.
F 4 Östersund, mars 1941. Foto: Se nedan.

B 5 blev flygvapnets första störtbombare trots att Northrop avrådde detta användningssätt.

1938 startades licenstillverkningen av fpl B 5B. SAAB i Trollhättan tillverkade vingarna och ASJA i Linköping tillverkade kroppen. Slutmonteringen utfördes av ASJA (ASJA blev SAAB efter 1939). En serie B 5C slutmonterades hösten 1941 och dessa hade bl.a. större inre bombkapacitet.

Flygplanen levererades till F 4 och F 6. Ett mindre antal användes även av FC, Malmen.

En spaningsversion med flottörer testades hösten 1940.

Kustflottans övning vid Märsgarn 1943. Foto: Se nedan.

B 5 var redan från början alltför långsam och sårbar för jaktflygplan. Därför började den redan 1944 att avvecklas som operativt bombplan och delades ut till flottiljerna (ej F 2 och F 5) för att användas som målbogserare, sambands- och väderspaningsplan mm.

1950 kasserades den sista B 5:an.

Totalt fanns 1 st B 5A, 64 st B 5B och 38 st B 5C.

Tekniska data

Spännvidd: 14,55 m
Längd: 9,70 m
Höjd: 3,76 m
Vingarea: 33,75 m2
Tomvikt: 2.435 kg
Flygvikt: 3.400 kg
Max flygvikt: 4.250 kg
Aktionsradie: 800 km
Max flygtid: 5 tim
Bränsleåtgång: 220 l/tim
Praktisk topphöjd: 6.900 m
Stighastighet: 2,5 min till 1.000 m
7,5 min till 3.000 m
Marchfart: 298 km/tim
Toppfart: 335 km/tim vid 1.800 m
Startsträcka: 250 m
Landningssträcka: 250 m
Northrop 8A-1. Ritning: Björn Karlström.

MOTOR

Bristol Mercury My XXIV tillverkad av NOHAB. 9-cylindrig luftkyld stjärnmotor. 980 hkr.

Sommaren 1940. Foto: Se nedan.

Källa: 
Kontakt nr 22.
Alla bilder från Krigsarkivet (fotografens namn saknas…).

Uppdaterad: 2023-03-10

Annons