Fpl 37 – Haveri 37396

1989-12-01, Gävlebukten

SHK:s preliminära rapport (1989-12-04)

Ett förband om två rotar JA 37 startade från F 16/Uppsala kl 1005 för att genomföra en luftstridsövning rote mot rote (AJU 140:801F) på låg höjd över Gävlebukten. I övningsområdet rådde god sikt och molnbasen var 3.000 m. Markvinden var västlig 24-25 km/h. Temperatur 4-5 gr C och vattentemperatur var ca 3 gr C.

Efter en genomförd inflygning till stridskontakt gjorde jaktroten en förnyad anflygning mot roten. Stridskontakten utvecklades till en början normalt men under den fortsatta luftstriden fick rotetvåan i jaktroten (förare: 24 år, FFSU:Y, totalt flygtid 450 tim varav 180 tim på flygplan 37) av sin rotechef varning för att ett av målrotens flygplan, kom in i hans baksektor. Föraren i jaktrorervåan gjorde då en kraftig undanmanöver på ca 400 m höjd med låg ingångsfart. Den hittills gjorda undersökningen tyder på att flygplanet ganska omgående gick in i ett överstegrat okontrollerat läge.

Flygplanet beskrev därefter en halvrollsliknande manöver där det girade ca 90 gr samtidigt som jetmotorn råkade ut för s k pumpning. Föraren befann sig plötsligt i ett flygläge med ca 60 gr dykvinkel på mycket låg höjd och utan fart att kunna manövrera flygplanet. Han initierade räddningssystemet och landade efter några sekunder i bärande fallskärm i havet ca 10 km SO Västra Banken mycket nära flygplanets nedslagsplats kl 1031.

En kraftig bränslebrand uppstod på vattenytan som varade ca 10 minuter. Föraren hade problem att simmande med hjälp av flytvästen ta sig ifrån bränslebranden innan han vågade utlösa den uppblåsbara livbåten. Han lyckades därefter ta sig upp i livbåten.

Haveriförloppet kunde iakttas av förbandsmedlemmarna som omedelbart initierade larm till flygräddningen. Ca 25 minuter efter haveriet kunde en flygräddningshelikopter från F 15, Söderhamn, lokalisera och med hjälp av ytbärgare vinscha upp föraren.

Han flögs därefter till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Läkarundersökning visade att föraren endast ådragit sig en lätt kotkompression i samband med utskjutningen. Han fick därefter lämna sjukhuset.

Föraren har för SHK uppgett att han inte upplevt något teknisk fel på flygplanet som kunnat inverka på haveriet.


Källor:
Statens Haverikommission (SHK)
Orientering för Flygsäkerhetstjänsten (OFYL). 

Uppdaterad: 2012-08-06

Annons