Fpl 35 – J 35F Historik o teknik

Fpl 35431 på F 12 i Kalmar 1978-05-21. Fpl fick superstall under jaktstrid vid Ullared och totalhaveri 1984-11-22. Ff räddade sig med fallskärm. Foto: Från SFF (Leif Fredin)

Flygplanet betecknades under projektstadiet som J 35B3 men kom senare att ändras till J 35F.

J 35F var i grunden ganska lik J 35D men hade mer omfattande elektronik som bl a bestod av ett integrerat radar-, siktes- och robotsystem.

J 35F var utrustad med LM Ericssons siktesradar PS-01 och dess huvudsakliga uppgift vid skjutning med jaktrobotar var att förmedla målrörelser och målavstånd till Sikte S-7B3/31 samt leverera information till jaktrobotarna. Den kunde även användas för målspaning.

J 35F fick också förbättrad avionik med vars hjälp flygplanet kunde ledas från STRIL 60 genom överföring av styrorder till indikatorer i flygplanets kabin fram till utgångsläge för direktanfall. Den kunde även presentera styr- och tidsinformation till föraren samt automatiskt preparerade jaktrobotarna innan avfyring. Ett jaktuppdrag med J 35F kunde därför genomföras utan att vanlig radiotaltrafik användes mellan STRIL och jaktflygplanet (vilken hade kunna avlyssnats och röjt uppdraget).

En av automatkanonerna försvann dock för att ge plats åt all elektronik.

De nya Falcon-robotarnas målsökarkapacitet, RB 27 (radarmålsökare) och RB 28 (IR-målsökare), medgav att anfall kunde ske i alla riktningar mot målet. Så med ny avionik och nya vapensystem kunde nu fpl 35 användas för anfall mot stora mål på mötande kurs i alla väder och i mörker.

Under tillverkningen av de första flygplanen anskaffades en IR-spanare med följefunktion som komplement till siktesradarn. Integreringen med radarn medförde sådana taktiska skillnader att de första exemplaren av J 35F (35401-35500), som saknade IR-sensor, betecknades J 35F-1 och fr o m serienummer 35501, då IR-sensorn infördes (monterad under nosen), betecknades dessa flygplan J 35F-2.

IR-sensor under nosen på finska 35FS Draken DK-223. Foto: MKFI (PD via Wikimedia)

Det har dokumenterats på flera ställen att eftersom IR-spanaren hade så stora fördelar så har de två versionerna även separerats taktiskt i STRIL 60-systemet genom att J 35F-1 fick udda anropssignaler (på fenan) och att J 35F-2 fick jämna nummer, men som kan ses i tabellsammanställningen för J 35F så stämmer inte dessa påståenden särskilt väl (udda och jämna nummer förekommer på samma individ ganska ofta…).

J 35 J (modifierad J 35F-2) nr 35586 (kod 10-62) på Aeroseum med IR-sensor under nosen. Foto: Torsten Nilsson / Flygvapenmuseum CC BY (beskuren)

Tillverkning och leveranser

J 35F flög som provflygplan första gången 1961-12-22.

J 35F tillverkades i 230 exemplar och blev den sista versionen av Draken som nytillverkades.

J 35F-1 levererades i 100 exemplar från 1965-05 till 1967-12:

  • 47 st till F 13 mellan 1965-05 till 1966-11
  • 42 st till F 1 mellan 1966-10 till 1967-09
  • 11 st till F 13 mellan 1967-09 till 1967-12

1967 fanns 6 divisioner J 35F-1 i operativ tjänst.

J 35F-2 levererades i 130 exemplar från 1967-10 till 1972-06:

  • 54 st till F 13 mellan 1967-10 till 1969-02
  • 45 st till F 10 mellan 1969-03 till 1970-02
  • 19 st till F 3 mellan 1970-02 till 1971-03
  • 11 st till F 1 mellan 1971-04 till 1972-06
  • 1 st till FC för prov

1972 fanns 7 divisioner J 35F-2 i operativ tjänst.

J 35F var som jaktflygplan i operativ tjänst i flygvapnet under 26 år och avvecklades 1991.

Fpl 35 (nr 35604?) på F 3 år 1973. Foto: Axel Carlesson / Flygvapenmuseum (CC BY)

Beväpning J 35F

Den fasta beväpningen bestod av EN 30 mm automatkanon m/55 (Aden-Gun) med roterande trumma och 90-100 skott i magasinet (20 skott/sek).

35F-1 med två RB 27 under kroppen och två RB 28 under vingarna.
Foto och copyright: Saab AB.

Beväpningsalternativ utan monterade fälltankar:

– Vingar: 2 st av RB 27, RB 28 eller RB 24J
– Kroppen: 2 st av RB 27, RB 28 eller RB 24B
eller
– Vingar: 12 st 13,5 cm attackraketer
– Kroppen: 2 st raketkapslar m/57 med 19 st 7,5 cm jaktraketer i varje kapsel

Med monterade fälltankar försvann kroppsalternativen.

Vid ett första anfall på mötande kurs med målet bestod beväpningen av fyra Falcon-robotar: RB 27 med radarmålsökare och RB 28 med IR-målsökare.

Robotbeväpnad J 35F-2. Foto: Inglasad tavla / Flygvapenmuseum CC BY (beskuren)
Robotbeväpnad J 35F-1 (35401) från FC med RB 27 i fram och RB 28 i bak. Foto: Krigsarkivet
J 35F-2, troligtvis 35610 (kod 3-10) vid flygdagen på Malmen, 1972-09-10. Foto: Axel Carleson / Flygvapenmuseum CC BY (beskuren)
RB 24B Sidewinder. Foto: Från AEF.
RB 24J Sidewinder ersatte 24B omkring 1977. Foto: Från AEF.
RB 27 hade radarmålsökare. Foto: Stina Hedvall / Flygvapenmuseum CC BY
RB 28 hade IR-målsökare. Foto: Stina Hedvall / Flygvapenmuseum CC BY

Tekniska data – J 35F

MotorRM-6C
Dragkraft5.845 kp
Med EBK7.880 kp
Spännvidd9,42 m
Längd15,34 m
Höjd3,89 m
Tomvikt8.282 kg
Bränsle int2.865 L
Bränsle i 2 FT1.050 L
Startvikt10.462 kg
Startvikt med 2 FT11.482 kg
Max startvikt, jaktuppdrag11.714 kg
Max startvikt, attackuppdrag12.016 kg
Max fartM 2,2
Startsträcka *)1.360 m/1.870 m
Startsträcka m EBK *)900 m/1.230 m
Landningssträcka u skärm **)1.220 m
Landningssträcka m skärm **)850 m
*) Utan FT (fälltank), max startvikt        **) Minimum bränsle
J 35F, ritad av Marcin Zieliński. (CC BY 2.5)Länk
Katapultstol/raketstol från fpl 35408. Foto: Flygvapenmuseum CC BY
Katapultstol/raketstol från fpl 35608. Foto: Fred Brihagen / Flygvapenmuseum CC BY

Intressant läsning finns på http://www.aef.se:
Fpl 35
Fpl J 35F
Bl a detaljerad beskrivning av ett jaktuppdrags genomförande med J 35F.


Källor:
Wikipedia
Arboga Elektronikhistoriska Förening https://www.aef.se
Göran’s History http://goranfv43hee.se/
Gotlands Försvarsmuseum https://gotlandsforsvarsmuseum.se/


Uppdaterad: 2021-11-19

Annons