Fpl 37 – Haveri 37342

1988-03-01, Anarisfjällen utanför Östersund

Preliminär rapport (1988)

Ett förband om sex fpl JA 37 ur F 4 startade kl 1045 för att öva IMC-kontakter i område D 5 väster om Frösön. En rote ur förbandet representerade försvarsjakt och övriga fyra fpl gick mål IMC med lägsta målhöjd 3500 m STD. Efter genomförd övning avbröt det sedermera havererade fpl mot Frösön som rotetvåa i kolonn till ett annat fpl ur målförbandet. I samband med radiokanalskifte till Frösö kontroll tappades både radio- och radarkontakt med flygplanet ca kl 1130.

Kl 1145 startade en hkp 3 mot området för efterforskning. Efter hand insattes ytterligare tre st hkp samt fjällräddningspatruller och arméförband för att söka efter det saknade fpl. Denna insats försvårades av mycket dåligt väder i området. Efterforskningen koncentrerades till ett område i Anarisfjällen ca 70 km väster om Frösön.

Under dagen nåddes inget resultat av efterforskningarna. Dagen efter då vädret så småningom tillät spaning på kalfjället återfanns fpl havererat av en fjällräddningspatrull från Vålådalen kl 1100. Fpl hade havererat på fjälltoppen Tjuorventjakke ca 1370 m ö h.

Haverikommissionens preliminära undersökning av haveriplatsen visar att fpl med relativt flack vinkel på ostlig kurs kolliderat med en snötäckt fjällsida ca 15 m under högsta toppen. Fpl har varit rättvänt vid islaget och är kraftigt sönderdelat med vrakdelar utspridda ca 1 km i längsled.

Föraren, 39 år FFSU (flygtid totalt 2365 tim, varav 300 tim på fpl JA 37), återfanns omkommen på haveriplatsen.

Inga tecken tyder på att föraren initierat räddningssystemet. Inga tekniska fel har konstaterats.

Utbildnings- och RUF-bandspelare har återfunnits. Höjdvarningssystemet synes ha fungerat utan anmärkning inom sitt användningsområde och har genom sin varningssignal startat utbildningsbandspelaren en halv sekund före markkollision. Utvärdering av RUF-bandspelaren har kunnat genomföras fullständigt varvid inga onormala värden eller varningar noterats före markkollisionsvarningen. Flygplanet har vid islaget varit nästan obelastat. Centralanslutningen har varit rätt och fullständigt ihopkopplad. Föraren var mycket erfaren och bedöms ha varit väl medveten om karaktären på underliggande terräng.

Haveriet bedöms vara av typen ”kontrollerad flygning ned i underliggande terräng”.


Källor:
OFYL (Orientering för Flygsäkerhetstjänsten)
FS/Fh. 

Uppdaterad: 2012-04-10

Annons