TP 1 – Historia, data och sammanställning

Provflygning av nr 1 (c/n 2025) vid Limhamns södra hamn.S) Foto: Se nedan.

JUNKERS FLUGZEUG UND MOTORENWERKE AG

Ovanlig bild som visar Flygambulans nr 1 försedd med hjulställ. Foto: Se nedan.

Efter första världskrigets slut grundades Junkers-fabriken. Redan 1919 konstruerades och tillverkades det som kom att bli ett av världens mest berömda trafikflygplan – Junkers F 13. Planet ritades av ingenjör Reuter och tio år senare flög inte mindre än 322 exemplar i 24 olika länder över hela världen. Junkers F 13 kom genom sin avancerade helmetallkonstruktion att stå som förebild för utveckling av det kommersiella trafikflyget inte enbart i Tyskland under mellankrigstiden utan faktiskt över hela världen.

I Sverige opererades även ett antal Junkers F 13 av några olika bolag. För att komplettera bilden av den ”militära” användningen inom flygvapnet, presentera samtliga civilregistrerade F 13 i Sverige i tabellform.

När ABA inledde sin verksamhet 1924 kom Junkers F 13 att utgöra den första flygplanstypen, som inköptes i sex exemplar.

AMBULANSFLYG – DE FÖRSTA FÖRSÖKEN

År 1923 inköptes en Bréguet XIV Tbis till det svenska Röda Korset av prins Carl. Planet registrerades S-ASAA (c/n 2093) och togs i bruk den 18 juni 1924 oftast fluget av Cornelius. Planet fanns i tjänst ett par år, huvudsakligen baserat i Boden, och avregistrerades vid utgången av 1926.

Inom arméflyget gjordes även några försök med ambulansflyg.

En FVM-tillverkad S 21H på flottörer med nummer 4214 försågs med Röda Kors-märkning och baserades i Boden. Under åren 1925-27 användes detta plan för lättare ambulanstransporter. Planet fick senare nummer 41 och kasserades den 19 mars 1930.

Ombyggd S 21. Foto: Se nedan.

Ytterligare en nylevererad S 25 med nummer 45 byggdes 1927 om med bårutrymme i bakre sittbrunnen och tjänade under ett par år som reserv för den nylevererade Junkers F 13 i Boden. Denna S 25 (S 1 inom FV) kasserades den 5 juli 1932 till följd av förslitning.

Slutligen kan även nämnas att en Röda Kors-märkt S 21 med nummer 6220 efter haveri den 29 juni 1927 på Porats förslag byggdes om vid F 4 och försågs med en glasad överbyggnad samt ett uppvärmt bårutrymme. Genom en hissanordning kunde den skadade eller sjuke hissas upp i utrymmet från flygkroppens undersida. Detta ambulansplan (nummer 46) tjänstgjorde vid F 4 Östersund fram till haveri den 21 augusti 1931.

JUNKERS F 13 – Trp 1 ”1”

Flygambulans nr 1 vid Frösön 1939. Foto: Se nedan.

I maj 1928 anlände en nyinköpt Junkers F 13 till Boden. Planet var anskaffat av Röda Korset och specialinrett för ambulanstransporter. Köpet skedde genom AB Flygindustri i Malmö även om planet var tillverkat vid Junkers fabrik i Tyskland (W.Nr. 2025). Ombyggnaden till ambulanstjänst skedde emellertid vid Flygindustri och bestod i att värmeanläggning och ventilation effektiviserades. Utmed kabinens vänstra sida fanns fästen för två bårar. På denna sida fanns även en större dörr för i- och urlastning. Till höger i kabinen fanns plats för medföljande läkare och sjukvårdare. Längst bak fanns ett medicinskåp. Planet kunde allt efter årstid förses med skid-, hjul- eller flottörställ.

Planet ägdes av Röda Korset men eftersom Flygvapnet stod för drift och underhåll S) fick det den militära beteckningen Trp I (senare ändrat till TP 1) och fick senare nummer ”1” som kodnummer. Det tjänstgjorde i Boden ända fram till 1938 då det ombaserades till F 4 Frösön.

Den 4 januari 1946 skulle ambulansflygplanet hämta en sjuk lappojke ca 7 mil väster om Jokkmokk. Vid landningen på sjön Karats träffades planet av en häftig vindstöt varvid landstället skar ned i snön och bröts sönder. Flygplanet hamnade på nosen och även propellern bröts sönder. Ingen människa skadades.Planet kasserades den 6 juni 1946 efter haveri.

JUNKERS F 13 – TP 1 ”2”

Flygambulans nr 2 vid Frösön omkring 1930. Foto: Flygvapenmuseum (via Leif Fredin).

År 1929 inköptes ytterligare en Junkers F 13 från ABA och byggdes om till flygambulans med placering vid F 4 Frösön. Planet var tillverkat av Junkers i Tyskland 1923-24 (W.Nr. 736) och registrerades först D-375 tillhörande DLH AG med namnet ”WILDGANS”. Planet inköptes redan 1924 av ABA och registrerades S-AWAA (senare SE-WAA) 1924-29. Planet gjorde tjänst som flygambulans fram till 1932 då det togs ur aktiv tjänst. Det kasserades officiellt den 7 mars 1934.

JUNKERS F 13 – TP 1 ”3”

Ytterligare en Junkers F 13 inköptes begagnad från ABA 1929 detta plan baserades vid Hägernäs. Planet var tillverkat i Tyskland 1923 (W.Nr. 690) och registrerades S-AUAA (senare SE-AUA) 1924-29. Under en kort period (juni-oktober 1928) var planet uthyrt till Tyskland med registreringen D-1391. Denna tredje och sista TP 1 fick en kort historia då det kasserades redan den 2 juli 1931 efter totalhaveri den 13 april 1930. Under den första tjänsteflygningen havererade planet till följd av motorstörning vid Dalarö. Tre i besättningen räddade sig tillsammans med patienten medan en passagerare (anhörig till patienten) drunknade när planet vid nödlandning i vattnet slog runt.

TP 1 ersattes efter hand av Junkers W 33/34 som fick beteckningen TP 2 respektive TP 2A med nummer 4, 5 och 6.

DATA och PRESTANDA

MOTOR Junkers L5
EFFEKT 310 hk
SPÄNNVIDD 14,8 m
LÄNGD 9,6 m
HÖJD 3,2 m
VINGYTA 39 m2
HÖGSTA FART 173 km/tim
LANDNINGSFART 90 km/tim
FLYGSTRÄCKA 750-1.000 km
FLYGTID 5 tim
STIGFART 1.000 m/7 min
TOPPHÖJD 3.000 m
TOMVIKT 1.150 kg
FLYGVIKT 1.850 kg
Sjuktransporttjänst i ABA:s regi år 1925 där trafikflygare Ernst Roll med flygplan S-ATAA transporterat en skadad matros från skärgården in till Stockholms flygstation f.v.b. med ambulans. Foto: Se nedan.

CIVILA JUNKERS F 13 I SVERIGE

S-IAD 552 Svensk Lufttrafik AB Se vidare S-AGAA
S-AGAA23-05-25–23-10-01 552 L Jacobson Såld reg. D-313
S-ATAA 24-07-11–26-10-02 689 AB Aerotransport Brunnet 26-09-23
S-AUAA 24-07-11–28-05-22 690 AB Aerotransport Uthyrt D-1391, senare SE-AUA
S-AWAA24-07-01–29-05-02 736 AB Aerotransport (D-375), senare SE-WAA, TP 1 ”2”
S-AZAA 24-10-28–28-03-01 737 AB Aerotransport Såld reg. (D-430), M-CAAD
S-AAAB 24-11-18–29-04-25 714 AB Aerotransport (D-342), senare reg. SE-AAB
S-AAAC 24-11-18–29-05-03 715 AB Aerotransport (D-343), senare reg. SE-AAC
S-AAAN 25-07-06–26-09-22 759 AB Flygindustri Såld reg. O-BAFT, D-507, I-BATC
SE-AAB 29-04-25–35-10-30 714 AB Aerotransport m.fl. Haveri 35-10-01 Boden
SE-AAC 29-05-03–34-11-05 715 AB Aerotransport Skänkt till Tekniska Muséet Stockholm
SE-ACK 30-05-15–40-07-15 2069 AB Aerotransport Såld reg. OH-SUO, finska fv JU 120
SE-AEC 34-12-06–35-11-27 2074 Missionsflyg (G-ABDC). Såld reg. VH-UTS
SE-AFW 37-05-11–37-11-01 2024 AB Ahrenbergsflyg (G-EBZV). Haveri 37-07-xx Hjo
SE-AUA 29-05-xx– 690 AB Aerotransport (D-1391). Såld till FV som TP 1 ”3”
SE-WAA29-05-02– 736 AB Aerotransport Till FV som TP 1 ”2”
ABA:s Junkers F 13 S-AAAC vilken kom att bli flyghistoriens första flygande postkupé på linjen Stockholm – London. Foto: Se nedan.

Källor: 
KONTAKT nr 102, juni 1991.
KONTAKT nr 103, september 1991.
– Olof Peterson, flygledare (TT Jokkmokk)
– Fotograf ej angiven för vissa bilder i originalartikeln… 
S = Sven Stridsberg, Harlösa

Uppdaterad: 2018-02-12