TP 1 – Historia, data och sammanställning

Provflygning av nr 1 (c/n 2025) vid Limhamns södra hamn.S) Foto: Se nedan.

JUNKERS FLUGZEUG UND MOTORENWERKE AG

Ovanlig bild som visar Flygambulans nr 1 försedd med hjulställ. Foto: Se nedan.

Efter första världskrigets slut grundades Junkers-fabriken. Redan 1919 konstruerades och tillverkades det som kom att bli ett av världens mest berömda trafikflygplan – Junkers F 13. Planet ritades av ingenjör Reuter och tio år senare flög inte mindre än 322 exemplar i 24 olika länder över hela världen. Junkers F 13 kom genom sin avancerade helmetallkonstruktion att stå som förebild för utveckling av det kommersiella trafikflyget inte enbart i Tyskland under mellankrigstiden utan faktiskt över hela världen.

I Sverige opererades även ett antal Junkers F 13 av några olika bolag. För att komplettera bilden av den ”militära” användningen inom flygvapnet, presentera samtliga civilregistrerade F 13 i Sverige i tabellform.

När ABA inledde sin verksamhet 1924 kom Junkers F 13 att utgöra den första flygplanstypen, som inköptes i sex exemplar.

AMBULANSFLYG – DE FÖRSTA FÖRSÖKEN

År 1923 inköptes en Bréguet XIV Tbis till det svenska Röda Korset av prins Carl. Planet registrerades S-ASAA (c/n 2093) och togs i bruk den 18 juni 1924 oftast fluget av Cornelius. Planet fanns i tjänst ett par år, huvudsakligen baserat i Boden, och avregistrerades vid utgången av 1926.

Inom arméflyget gjordes även några försök med ambulansflyg.

En FVM-tillverkad S 21H på flottörer med nummer 4214 försågs med Röda Kors-märkning och baserades i Boden. Under åren 1925-27 användes detta plan för lättare ambulanstransporter. Planet fick senare nummer 41 och kasserades den 19 mars 1930.

Ombyggd S 21. Foto: Se nedan.

Ytterligare en nylevererad S 25 med nummer 45 byggdes 1927 om med bårutrymme i bakre sittbrunnen och tjänade under ett par år som reserv för den nylevererade Junkers F 13 i Boden. Denna S 25 (S 1 inom FV) kasserades den 5 juli 1932 till följd av förslitning.

Slutligen kan även nämnas att en Röda Kors-märkt S 25 med nummer 6220 efter haveri den 29 juni 1927 på Porats förslag byggdes om vid F 4 och försågs med en glasad överbyggnad samt ett uppvärmt bårutrymme. Genom en hissanordning kunde den skadade eller sjuke hissas upp i utrymmet från flygkroppens undersida. Detta ambulansplan (nummer 46) tjänstgjorde vid F 4 Östersund fram till haveri den 21 augusti 1931.

JUNKERS F 13 – Trp 1 ”1”

Flygambulans nr 1 vid Frösön 1939. Foto: Se nedan.

I maj 1928 anlände en nyinköpt Junkers F 13 till Boden. Planet var anskaffat av Röda Korset och specialinrett för ambulanstransporter. Köpet skedde genom AB Flygindustri i Malmö även om planet var tillverkat vid Junkers fabrik i Tyskland (W.Nr. 2025). Ombyggnaden till ambulanstjänst skedde emellertid vid Flygindustri och bestod i att värmeanläggning och ventilation effektiviserades. Utmed kabinens vänstra sida fanns fästen för två bårar. På denna sida fanns även en större dörr för i- och urlastning. Till höger i kabinen fanns plats för medföljande läkare och sjukvårdare. Längst bak fanns ett medicinskåp. Planet kunde allt efter årstid förses med skid-, hjul- eller flottörställ.

Ritning: AB Flygindustri, Malmö.[K]
Ritning: AB Flygindustri, Malmö.[K]

Planet ägdes av Röda Korset men eftersom Flygvapnet stod för drift och underhållS) fick det den militära beteckningen Trp I (senare ändrat till TP 1) och fick senare nummer ”1” som kodnummer. Det tjänstgjorde i Boden ända fram till 1938 då det ombaserades till F 4 Frösön och 1944 överfördes den till F 21 Luleå.

Den 4 januari 1946 skulle ambulansflygplanet hämta en sjuk lappojke ca 7 mil väster om Jokkmokk. Vid landningen på sjön Karats träffades planet av en häftig vindstöt varvid landstället skar ned i snön och bröts sönder. Flygplanet hamnade på nosen och även propellern bröts sönder. Ingen människa skadades.Planet kasserades den 6 juni 1946 efter haveri.

JUNKERS F 13 – TP 1 ”2”

Flygambulans nr 2 vid Frösön omkring 1930. Foto: Flygvapenmuseum (via Leif Fredin).

År 1929 inköptes ytterligare en Junkers F 13 från ABA och byggdes om till flygambulans med placering vid F 4 Frösön. Planet var tillverkat av Junkers i Tyskland 1923-24 (W.Nr. 736) och registrerades först D-375 tillhörande DLH AG med namnet ”WILDGANS”.

Planet inköptes redan 1924 av ABA och registrerades S-AWAA (senare SE-WAA) 1924-29. Planet gjorde tjänst som flygambulans fram till 1932 då det togs ur aktiv tjänst. Det kasserades officiellt den 7 mars 1934.

JUNKERS F 13 – TP 1 ”3”

Ytterligare en Junkers F 13 inköptes begagnad från ABA 1929 detta plan baserades vid Hägernäs. Planet var tillverkat i Tyskland 1923 (W.Nr. 690) och registrerades S-AUAA (senare SE-AUA) 1924-29. Under en kort period (juni-oktober 1928) var planet uthyrt till Tyskland med registreringen D-1391.

Denna tredje och sista TP 1 fick en kort historia då det kasserades redan den 2 juli 1931 efter totalhaveri den 13 april 1930. Under den första tjänsteflygningen havererade planet till följd av motorstörning vid Dalarö. Tre i besättningen räddade sig tillsammans med patienten medan en passagerare (anhörig till patienten) drunknade när planet vid nödlandning i vattnet slog runt.

TP 1 ersattes efter hand av Junkers W 33/34 som fick beteckningen TP 2 respektive TP 2A med nummer 4, 5 och 6.

DATA och PRESTANDA

MOTOR Junkers L5
EFFEKT 310 hk
SPÄNNVIDD 14,8 m
LÄNGD 9,6 m
HÖJD 3,2 m
VINGYTA 39 m2
HÖGSTA FART 173 km/tim
LANDNINGSFART 90 km/tim
FLYGSTRÄCKA 750-1.000 km
FLYGTID 5 tim
STIGFART 1.000 m/7 min
TOPPHÖJD 3.000 m
TOMVIKT 1.150 kg
FLYGVIKT 1.850 kg
Sjuktransporttjänst i ABA:s regi år 1925 där trafikflygare Ernst Roll med flygplan S-ATAA transporterat en skadad matros från skärgården in till Stockholms flygstation f.v.b. med ambulans. Foto: Se nedan.

JUNKERS F 13 SOM TP 1 – SAMMANSTÄLLNING

Tillverkare
C/n
Anm
Junkers
690
Tillverkad 1923, ”Steinadler”.
1924 till ABA som S-AUAA och SE-AUA.
1929-11-02 till F 2 Hägernäs, kod 3.
1930-04-13 haveri vid Dalarö pga motorstörning. Passagerare Carl Plym omkom.
1931-07-02 kasserad.
Junkers
736
Tillverkad 1923-1924, reg D-375, ”Wildgans”.
1924 till ABA som S-AWAA.
1929-04-22 till F 4 Frösön, kod 2.
1929-05-02 reg SE-WAA för flygutställning i Paris.
1929-07-27 åter F 4.
1934-03-07 kasserad.
Skjutprov vid Bofors.
AB Flygindustri
2025
Tillverkad 1928, ”Grauköpfchen”.
1928-05 inköpt av Röda Korset men drift/UH FV.
1929-12 till Boden, kod 1.
1940-06 till F 4 Frösön, kod 4-70.
1944-12-12 till F 21, kod 21-1.
1946-01-04 haveri sjön Karatjaures is, 70 km V Jokkmokk. Vindstöt vid landning, skida skar ner i snön, landningsstället bröts av. Ff oskadd.

CIVILA JUNKERS F 13 I SVERIGE

Reg-nrInreg
Avreg
Drift-
tid
ÄgareAnm
S-IAD

S-AGAA


23-05-25
23-10-01
552 Svensk Lufttrafik AB

L Jacobson


Såld reg D-313
S-ATAA 24-07-11
26-10-02
689 AB Aerotransport Brand 1926-09-23
S-AUAA

SE-AUA
24-07-11
28-05-22

29-05-xx
29-10-xx
690 AB Aerotransport Uthyrt D-1391.

Såld till FV som TP 1 ”3”
S-AWAA

SE-WAA
24-07-01
29-05-02

29-05-02
34-03-07
736 AB Aerotransport (D-375).

Till FV som TP 1 ”2”
S-AZAA 24-10-28
28-03-01
737 AB Aerotransport Såld reg (D-430), M-CAAD
S-AAAB

SE-AAB
24-11-18
29-04-25

29-04-25
35-10-30
714 AB Aerotransport

AB Aerotransport m fl
(D-342).

1935-10-01 haveri Boden
S-AAAC

SE-AAC
24-11-18
29-05-03

29-05-03
34-11-05
715 AB Aerotransport ”Schliervogel” (D-343).
1926 postflyg.

Skänkt till Tekniska Muséet Stockholm
S-AAAN 25-07-06
26-09-22
759 AB Flygindustri Såld reg O-BAFT, D-507, I-BATC
SE-ACK 30-05-15
40-07-15
2069 AB Aerotransport Såld reg OH-SUO, finska FV, JU 120
SE-AEC 34-12-06
35-11-27
2074 Missionsflyg (G-ABDC).
Såld reg VH-UTS
SE-AFW 37-05-11
37-11-01
2024 AB Ahrenbergsflyg (G-EBZV).
Haveri 1937-07-xx Hjo
ABA:s Junkers F 13 S-AAAC vilken kom att bli flyghistoriens första flygande postkupé på linjen Stockholm – London. Foto: Se nedan.

Källor: 
KONTAKT nr 102, juni 1991.
KONTAKT nr 103, september 1991.
– Olof Peterson, flygledare (TT Jokkmokk)
– Fotograf ej angiven för vissa bilder i originalartikeln… 
S = Sven Stridsberg, Harlösa

K = från Kontakt nr 102.

Uppdaterad: 2022-10-13

Annons