Fpl 35 – 35? Övriga versioner

SAAB 35G

Attackversion betecknad J 35G. 70 st flygplan var tänkta att konverteras från J 35D men projektet avbröts tidigt. G-versionen skulle kunna bära markmålsrobot RB 05.

SAAB 35H

SAAB 35H var en exportversion av J 35D som erbjöds till det schweiziska flygvapnet 1958. H stod för Helvetia (Schweiz på latin). En demonstrator byggdes av prototypen nr 35-5 och testflögs i Schweiz 1958-09. 1960-11 användes även fpl 35011 i Schweiz för utvärdering.

Under tester visade det sig att SAAB 35H hade en överlägsen stighastighet på 20-40% jämfört med Mirage III, presterade bättre vid flygning på låg höjd och hade också 35% kortare startsträcka. Ändå förlorade 35H upphandlingen mot Dassault Mirage III…

Rättegången och upphandlingen av Mirage III visade sig vara felaktig, vilket ledde till en skandal efter allvarliga budgetöverskridanden. Både chefen för Schweiz flygvapen, chefen för generalstaben och försvarsministern tvingades att avgå.

Fpl 35011 ombyggd till J 35H 1962-09-01. Offererad till Schweiz men ej exporterad.
Foto: Bo Widfeldt.

SAAB 35X

SAAB 35X (eXport) var en serie exportvarianter av J 35D och J 35F som Saab mellan 1967 och 1980 offererade till följande länder:

 • Belgien 1967
 • Argentina 1968
 • Venezuela 1969 (se 35XV nedan)
 • Chile 1971
 • Singapore 1975
 • Tunisien 1976
 • Malaysia 1980

Dock köpte inget av de nämnda länderna SAAB 35X.

SAAB 35XV – Venezuela

SAAB 35XV (eXport Venezuela) var en exportvariant av J 35D som Saab erbjöd Venezuela 1971. Venezuela hade visat intresse för SAAB 35 redan 1966 och 1971 testflögs Draken av Venezuela mot franska Dassault Mirage III och brittiska Electric Lightning.

Den 1971-04-23 lade Venezuelas flygvapen fram ett önskemål om att få köpa fyra olika typer av SAAB-flygplan:

 • SAAB 35G1 – 6 st jaktflygplan (SAAB 35F)
 • SAAB 35G2 – 12 st attackflygplan (SAAB 35XD men utan extra interna bränsletankar)
 • SAAB 35GT – 2 st skolflygplan
 • SAAB 105G – 24 st flygplan (en variant av SAAB 105X).

Beställningen inkluderade också ett preliminärt vapenpaket med Falcon-missiler, bomber, raketer och kanonammunition, samt ‘Produktstöd’ och extrautrustning som vapenpyloner och fälltankar.

Pga budgetnedskärningar ändrades den venezuelanska beställningen senare till att bara omfatta 15 fpl SAAB 35 och 15 fpl SAAB 105 men till slut föll hela projektet efter påtryckningar och intervention från USA.


Källor:
Wikipedia
Svenskt Flyghistoriskt Forum
flightgear.ch
lae.blogg.se

Uppdaterad: 2021-11-19

Annons