SK 5, SK 6 – Sammanställning o haverier

Före dagens första flygpass. En lärare och hans elev poserar framför SK 6A (587). Foto: Se nedan.
Fpl 578 tillfördes F 2 och fick koden 12 i enlighet med 1937 års bestämmelser. Flygplanet är rött och gult och här försett med AS Puma-motor. Foto: Se nedan.

SAMMANSTÄLLNING

FV-nrGodkändAvfördKoderOrsak/AnmärkningGångtid
569301125391114569, 5569 Förslitning, anv som bombmål vid F 3 435,00
5702708 320826070, 570, 5570 Förslitning (SK 6 – originaltillverkad HD 36) 237,35
571290306390908071, 571, 5571 Förslitning, anv för brandövning vid F 2 934,40
572290612401210072, 572, 5572 Förslitning (till F 1 390418) 692,40
573290802391114073, 573, 5573 Förslitning, anv som bombmål vid F 3 721,40
574290531381111074, 574, 5574 Förslitning 568,15
575290705381111075, 575, 5575 Förslitning (kylarprov vid FC år 1931) 334,45
576290829371012576, 5576, F1-96Haveri 370906 (kollision med B 3 på F 1) 879,05
577290829380812577, 5577 Förslitning 727,35
578290829400709578, 5578, F2-12Förslitning (koll med S 6 350304, reparerad) 1001,45
579291118401210579, 5579 Förslitning (till F 1 361209) 1128,10
580291028390421580, 5580 Förslitning (till F 1 371127) 703,40
581300613381111581, 5581 Förslitning 583,35
582300613401210582, 5582, F5-56Förslitning (till F 1 390811) 599,25
583300702381111583, 5583 Förslitning 350,10
584300702401210584, 5584, F5-54Förslitning (till F 1 390418) 546,30
585300812390421585, 5585 Förslitning (till F 1 380127) 625,35
586300812381111586, 5586 Förslitning 359,45
587300812390421587, 5587 Förslitning (till F 1 361211) 581,10
588300926321209588, 5588 Totalhaveri 320927 408,25
589301015310506589, —- Totalhaveri 310414 147,10

NOTERA: Flygplan 570 är av typen SK 6 d.v.s. en originaltillverkad HD 56.
Övriga flygplan är av typen SK 6A d.v.s. licenstillverkade vid CFM.

INCIDENTER OCH HAVERIER

Hoppsan! En ögonblickets bild av 587 som ”ställt sig på näsan”. 
Knappast en ovanlig företeelse med SK 6A. Foto: Se nedan.

SK 6A hade, i jämförelse med andra samtida skolflygplanstyper, en anmärkningsvärd låg haverifrekvens. I historien bokförs tre SK 6A som totalhavererade men i inget fall kan flygplanstypen som sådan lastas för detta vilket vi snart skall se.

Det bör särskilt poängteras att många av de incidenter som kom till uttryck med SK 6A direkt kunde hänföras till de ursprungliga Mercedes-motorerna. Dessa för krigsbruk producerade motorer uppvisade sådana svagheter att driftstörningarna var mer än acceptabla och indirekt gjorde att SK 6A sedermera kom att utrustas med AS Puma-motorn.

Naturligtvis inträffade en rad mindre haverier och incidenter varefter flygplanen efter vederbörlig reparation åter kom i tjänst.


1929-09-27 – Fpl 574
Ett sådant – och i historien klassiskt – haveri kom att drabba fpl 574 den 27 september 1929 under en uppvisning för det belgiska kronprinsparet.

1931-04-14 – Fpl 589
Det enda haveriet med dödlig utgång med fpl SK 6A inträffade den 14 april 1931 då vpl reservofficersaspiranten K A Sahlstrand omkom vid ett totalhaveri med fpl 589 vid Linneröd. Under övningsflygning i 3-grupp för aktionsradieberäkning sackade flygplanet till vänster i gruppen efter och mer och mer, under svag plané, girade åt höger. Därefter övergick flygplanet i störtning och tog mark i 45 graders vinkel.

Den efterföljande haveriutredningen visade att en i flygplanet inmonterad radioapparat (FR m/27) lossnat från sin infästning och fallit ner och blockerat spaken i baksitsen. Flygföraren uppfattade detta som en sättning i flygplanet varför han ströp gasen och gjorde de enligt vittnen observerade roderrörelserna. Då svårigheter att röra handspaken härvid uppkom beslöt ff att landa. Härvid slog han av motorn och förde fram spaken. Härvid kom radioapparaten bakom spaken i baksitsen och blockerade denna i framfört läge varigenom flygplanet kommit i brant plané med totalhaveri som följd.

1932-09-27 – Fpl 588
Den 27 september 1932 totalhavererade fpl 588 vid fält 6 i Vittskövle. De båda ombordvarande, fänrik Fred Lambert-Meuller (lärare) och sergeant Åke Fredin (elev) undkom utan skador. Haveriet inträffade vid övning i bedömningslandning och orsakades av lärarens bristande förutseende. Flygplanet tog mark med hög stjärt och rullade c:a 25 meter varefter hjulen skar igenom och fpl kapotterade. Fältet hade till följd av nederbörd under natten blivit uppmjukat.

1935-03-04 – Fpl 5356 och 5578
Den 4 mars 1935 kolliderade på F 5 flygplan 5356 (S 6A) och flygplan 5578 (SK 6A) p.g.a. felbedömning från flygförarnas sida. De båda förarna löjtnanterna Lindgren respektive Enderlein undkom oskadda. Båda flygplanen reparerades.

1937-09-06 – Fpl 576
Den 6 september 1937 kolliderade på F 1 fpl B 3 (FV-nr 133) p.g.a. bromsfel med den parkerade SK 6A 576 tillhörande F 1 med koden 96. SK 6:an fick vid markkollisionen så omfattande skador att den avfördes som totalhavererad den 12 oktober 1937.


Källa:
KONTAKT nr 69, december 1984.
Fotograf är ej angivet i originalartikeln…

Uppdaterad: 2016-04-07

Annons