Fpl 29 – Haveri fpl 29939

1956-10-16, 5 km NO Valdemarsvik

Haveriet

Under nedgång efter testflygning på mycket hög höjd splittrades huven. Fallskärmshopp skedde på 6.000 m höjd och i nästan 1.000 km/tim.

Flygförarens beskrivning av händelseförloppet

– Övningen genomfördes utan att något anmärkningsvärt hände. Dykningen mot lägre höjd gick bra, alla instrument visade normala värden. Under flygning på höjd hade jag kontrollerat kabintrycksmätaren och dess visare stod på den gröna markeringen som betyder att allt är i sin ordning.

– Då jag såg upp från instrumentbrädan small det till kraftigt i fpl och det började blåsa våldsamt i kabinen. Jag försökte ändra spakläget men spaken var alldeles stum. Med någon ansträngning kunde jag emellertid med båda händerna på spaken hålla samma flygläge som förut.

– Jag var emellertid så tveksam om huruvida fpl var manöverdugligt att jag beslöt lämna fpl. Nödutlösningen av huven gick rent reflexnmässigt. Därefter förde jag ihop knäna som jag blivit lärd för att de inte skulle slå i sargen. Jag lutade mig tillbaka, pressade ryggen mot ryggstödet och drog med båda händerna i katapultstolens handtag. Samtidigt dras en gardin ner framför ansiktet för att skydda det mot den kraftiga luftströmmen när man kommer utanför fpl.

– Jag kände inget särskilt luftdrag eller tryck i samband med utskjutningen. Jag tumlade om rätt kraftigt men inte så att jag blev yr. Medan jag tumlade om, kände jag efter om katapultstolen satt kvar genom att räta på kroppen, och jag konstaterade då att stolen automatisk frigjorts, som den ju också ska.

– Så grep jag efter utlösningshandtaget till skärmen och utlöste fallskärmen. Då hade jag fallit omkring 5 sek. Det kändes i varje fall som en rätt lång tid. Utlösningschocken var inte särskilt kraftig.

– När fallskärmen hade utvecklat sig märkte jag att huvan med syrgasmask och glasögon hade blåst bort. Mina handskar satt kvar, liksom skorna men flygstället nedan midjan var sönderrivet.

– Jag fick senare veta att temperaturen var minus 17 grader.


Ff (ffl 3.gr vicekrp BEÖ Ö), GFSU.


Källor: 
GP
Förarens status = Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum: http://www.flyghistoria.org/ (som hämtat uppgifter från Krigsarkivet)

Uppdaterad: 2016-11-06

Annons