Förlusten av provflygplan

Att förlusten av det första provflygplanet av JAS 39 Gripen innebar stora problem är helt klart. Att däremot ett provflygplan havererar är inget ovanligt. Tvärtom är det så att flygindustrin kalkylerar med förluster. Den svenska flyghistorien visar att i stort sett samtliga flygplantyper under något skede i utvecklingen drabbats av haverier av mer eller mindre allvarlig karaktär.

Syftet med provflygningar, och provflygplan, är just att utvärdera konstruktionens alla olika egenskaper. Förhoppningsvis skall erhållna resultat verifiera de teoretiska beräkningarna och i vissa fall initiera förändringar i konstruktionen, som sedan kan införas i de seriemässigt framställda flygplanen.

Allvarliga problem måste anses föreligga när ett flygplan väl har passerat prototypstadiet och finns levererat ute hos kunden och då drabbas av haverier, som beror på missar i konstruktionen. Exempel på detta är några fatala haverier med J35A där förarna inte kunde skjuta ut sig med räddningssystemet till följd av att huven inte fälldes och därmed initierades inte katapultstolen. Ett annat exempel är några haverier med de första AJ37 där vingbrott orsakade haverier.

Avslutningsvis kan även nämnas de problem som föreligger med vissa flygplantyper till följd av exempelvis vingformen. J 29 hade ju speciella gir-rolltendenser till följd av pilformen i samband med landning, och J 35 visade sig ha stora problem med risk för olika typer av stall. Genom att påpeka speciella egenskaper i utbildning och förarinstruktioner kan problemen minskas och kanske helt undvikas.

Att vid sjätte flygningen förlora första provflygplanet 39-1 var naturligtvis mycket problematiskt. Flyghistorien visar emellertid att svensk flygindustri och SAAB alltid lyckats med sina åtaganden och i vissa fall har motgångar kunnat vändas i klara framgångar.

Låt oss för tydlighetens skull, och i kronologisk ordning, redovisa de haverier och missöden som drabbat svenska provflygplan under åren 1943 – 1989:

– 1943-07-30 SAAB 21 (21001)
I samband med första provflygningen (C Smith) slog landstället vid starten i ett staket och vid efterföljande landning på Malmslätt vek sig huvudstället. Relativt lindriga skador på flygplanet.

– 1944-01-08 B 18A (18102)
Totalhaveri i Tannefors (Linköping) vid kontrollflygning inför leverans till Flygvapnet. Besättningen (C Smith, S Lunqvist och O Hagermark) klarade sig med relativt lindriga skador. Orsaken var fel i propelleromställningen.

– 1947-09-22 SAAB 21R (21119)
I samband med provflygning exploderade planet i luften till följd av bränsleläckage. Planet hade flugit första gången sex månader tidigare. Provflygaren (G Persson) omkom och flygplanet totalförstördes.

– 1949-03-28 SAAB 21R (21121)
Vid provflygning bröts planet sönder i luften och föraren (O Klinker) räddade sig med fallskärm. Planet totalförstört.

– 1951-01-25 SAAB 29 (29001)
Första provflygplanet J 29 (ffg 480901) totalhavererade vid Mjölby under försök till nödlandning varvid föraren (H Jacobsson) omkom. Möjlig orsak: Bränslebrist.

– 1954-11-O4 SAAB 32 (32-3)
Tredje Lansen-prototypen totalhavererar vid Kisa efter att ha hamnat i okontrollerat läge. Föraren (B Fryklund) omkom och planet totalförstördes.

– 1956-03-29 SAAB 35 (35-2)
Andra provflygplanet J 35 buklandade på SAAB-fältet när föraren (B Olow) tog fel på reglage och av våda fällde in landstället när bromsskärmen egentligen skulle utlösas. Föraren klarade sig med lindrig ryggskada och planet kunde repareras.

– 1956-04-18 SAAB 35 (35-1)
Första provflygplanet J 35 (ffg 551025) buklandade på Malmslätt efter felaktig indikatorlampa till landstället. Föraren (K E Fernberg) fick en ryggskada medan flygplanet skadades svårt. Det kunde dock repareras.

– 1958-01-18 A 32A (32146)
Under utprovning med styrautomat i ett serieflygplan vid SAAB omkom provflygaren (T Ekbom) då planet totalhavererade i LinköPing.

– 1966-06-17 SAAB 105 (SE-502)
Andra provflygplanet (ffg juni 1964) totalhavererade under ryggspinnprov. Föraren (E Sjöberg) räddade sig med fallskärm.

– 1968-05-31 SAAB 37 (37-1)
Föraren (L Fyrö) omkom då han vådautlöste raketstolen i det första provflygplanet (ffg 670208). Flygplanet ringa skadat.

– 1969-05-07 SAAB 37 (37-4)
Fjärde provflygplanet (ffg 680528) rullade av banan och slog runt vid reverseringsprov. Planet blev totalförstört medan föraren (M Mobärg) klarade sig med lättare skador.

– 1971-09-14 AJ 37 (37001)
Första serieflygplanet totalförstördes vid reverseringsprov på Malmen. Föraren (L-Å Bandling) kunde oskadd lämna det brinnande flygplanet.

– 1975-08-27 SAAB 37 (37-7)
Provflygplan för JA 37 totalhavererade efter kompressorskovelbrott efter start från Karlsborg. Föraren (P Pellebergs) räddad genom fallskärmshopp.

Den enda officiella bilden av den första prototypen av JAS 39 Gripen efter det olyckliga haveriet den 2 februari 1989. Foto: H O Arpfors, SAAB.

– 1978-08-22 SAAB 37 (37-8)
Provflygplan för JA37 totalhavererade efter oljebrand som förstört styrsystemet. Föraren (G Sjöström) räddade sig med fallskärmshopp.

– 1989-02-02 JAS 39 (39-1)
Första provflygplanet (ffg 881209) totalförstördes vid landning på SAAB-fältet efter den sjätte provflygningen. Föraren (L Rådeström), som genomförde sin första flygning med JAS 39 Gripen tappade vid landningen kontrollen över planet som i hög fart slog i banan och efter flera rullningar ut åt vänster blev liggande på rygg. Föraren kunde med lätta skador (armbrott) föras till sjukhus. 
Orsaken var att piloten och det datoriserade styrsystemet kom i otakt med varandra, p.g.a. styrsystemet inte var programmerat att avbryta en påbörjad manöver om piloten gjorde motsatt spakrörelse (PIO=Pilot Induced Oscillation). Istället utförde styrsystemet manövrarna i turordning, vilket resulterade i så kraftiga roderutslag att flygplanet rollade till vänster och slog i marken. W)

JAS 39-1 landningshaveri

Källor:
Bo Widfeldt (Kontakt nr 92, juni 1989)
W) = Wikipedia sv.wikipedia.org/wiki/Saab_39_Gripen


Uppdaterad: 2015-05-03

Annons