Fpl 37 – Haveri 37102

1977-09-22, mellan Lidköping – Såtenäs

Händelseförlopp

Under övningar utanför Lidköping fick ff motorstörningar på sin Viggen och vände hemåt. Men på 3.000 meters höjd stannade motorn och ff hoppade. Han hamnade i en träddunge och planet slog ned i en åker.

FlygsäkerhetsANALYS

Under avancerad flygning efter passage av lodläget i en halvroll erhöll en AJ 37 onormala vibrationer med tilltagande styrka. Efter en stund hörde ff en kraftig smäll och fick bl a brandvarning. Ca 4 min efter den första störningen sköt ff ut sig. Den tekniska utredningen har visat, att drivaxeln (PTO-axeln) mellan motor- och fpl-växellåda brustit pga nedbrytning av bakre drivaxelns lager. För att förebygga dylika lagerhaverier och minska de vibrationer som härrör från drivaxeln, har bl a följande åtgärder vidtagits:

  • Gångtiden för bakre drivaxelns lager har begränsats till 25 tim.
  • Byte till ny typ av lagerfett.
  • Sambalansering av främre och bakre axelhalva.
  • Övergång från pressad till maskinbearbetad kulhållare i aktuella lager.
  • Plugg i dränerledning för att förhindra att lagret utsätts för dränerbränsle.
  • Lager med högre kvalitet provas f n och beräknas tillåta 50 tim drifttid och efter viss drifttidserfarenhet minst 100 tim.
  • Lagerinbyggnad med dubbla vinkelkontaktlager är under utprovning.

Intensifierad uppmärksamhet har ägnats åt vibrationsproblemen med motor RM 8. I detta sammanhang har även ff:s allmänna behandling av motorerna belysts. De flesta motorskadorna är av typen utmattningsskador. För att i tid kunna upptäcka begynnande skador är varje motor åsatt gångtidsgränser för olika kontroller. Dessa gångtidsgränser grundar sig bl a på en belastningsnivå/gångtimme beräknad efter fpl:s planerade utnyttjande – dvs avseende målsättning, utbildningsanvisningar m m. Vidare förutsätts att restriktioner och anvisningar i SFI betr handhavande av motor och ebk följs av ff (t ex max tid för mer än 92 proc)!

Om dessa grunddata inte följs, blir de planerade gångtidsgränserna felaktiga. Sprickor eller andra skador (som vanligen skulle upptäckts vid normal besiktning) uppträder tidigare och kan resultera i omfattande skador eller i haveri. Det är därför av stor betydelse att ff följer gällande föreskrifter för motorerna och alltid behandlar gasspaken (motorn) så varsamt som situationen medger.


Källa: OFYL (Försvarets flygsäkerhetsanalys)

Uppdaterad: 2012-01-01

Annons