Fpl 37 – Haveri 37908

1996-10-16, Östersjön 120 km SO om Gotland.

Haveriet

En rote AJSH/AJSF 37 ur F 15 bedrev den 16 oktober 1996 en spaningsövning mot en rysk fartygskonvoj i östra delen av Östersjön. Då roten under identifiering av kryssaren Pjotr Velikij passerade babord om fartyget på en höjd av ca 200 m meddelade rotechefen kontakt med ett flygplan typ Be 12 ”Mail” för om fartyget under svag vänstersväng. Rotechefen avsåg att passera under flygplanet och påbörjade en sjunkande högersväng. Rotetvåan bytte då till vänsterflank och när han några sekunder senare återfick kontakten med rotechefen kolliderade denne med vattenytan ca 120 km SO om Gotland.

Händelseförlopp

En rote bestående av en AJSH 37 som rotechef och en AJSF 37 som rotetvåa ur F 15 startade den 16 oktober 1996 kl. 13.06 från F 15 Söderhamn för att genomföra en spaningsövning över Östersjön.

Efter start steg roten sammanhållet till 8.250 m höjd via Tierp – Gotska Sandön – Östergarn varefter roten sjönk till låg höjd mot konvojens beräknade läge. Under plané på sydostlig kurs fick rotechefen radarkontakt med konvojen och efterhand svängde roten till VSV kurs, vilket också var den kurs som konvojen hade. Efter att ha passerat några mindre fartyg angav rotechefen att han sannolikt hade kryssaren framför sig och han svängde mot SV med tvåan ca 300 m bakom i flank höger.

Roten fick ögonkontakt med fartyget på ca 5 km avstånd och inledde passagen akterifrån på kurs 230° några hundra meter babord om fartyget på en höjd av 200 m. På ca 1 km avstånd till fartyget angav rotechefen först att detta var fartyget som skulle fotograferas och omedelbart därefter att han upptäckt ett flygplan typ Be 12 ”Mail”, på samma höjd, för om fartyget under vänstersväng. Han meddelade sin avsikt att passera under detta flygplan och gjorde en sjunkande högersväng för att passera väl bakom. Rotetvåan skiftade under den manövern till vänsterflank och när han passerat över rotechefen och återfått ögonkontakt med denne, såg han hur rotechefens flygplan slog i vattnet under högerbankning med ett kraftigt vattenuppkast kl 13.45, ca 200 m framför och 200 m till vänster om kryssaren som då befann sig ca 120 km SO om Gotland.

Utlåtande

Olyckan orsakades sannolikt av att föraren förlorade sina höjdreferenser och kom ned på så låg höjd att flygplanet kolliderade med vattenytan. Medverkande till olyckan var sannolikt dels det disiga vädret med otydlig horisont, dels att förarens uppmärksamhet kan ha splittrats mellan den uppdykande BE 12:an och kryssaren.


Utdrag ur OFYL 1996-10-23

Syftet med övningen var att lokalisera och identifiera en fartygskonvoj bl a bestående av en kryssare som under veckan genomförde sin jungfruresa på internationellt vatten i Östersjön. Svenskt spaningsflyg, liksom även danskt och tyskt dito, hade under veckan genomfört liknande spaningsuppdrag mot konvojen…….

Rotetvåan steg till högre höjd och meddelade radarjaktledaren att ett haveri inträffat. Därefter återvände han till olycksplatsen och gjorde några fotopassager utan att se någon fallskärm eller livbåt vid den oljefläck som bildats på olycksplatsen. Han avbröt därefter och flög mot Söderhamn för landning.

Larmning om olyckan skedde genom att radarjaktledaren via telefon till SOS-centralen vidarekopplades till ARCC/Cefyl. Flygräddningshelikoptrar från Visby och Ronneby, ett svenskt kustbevakningsfartyg samt ryska och lettiska fartyg och helikoptrar sattes in i sökandet efter föraren. Flygplansdelar, flyghjälm och kvarlevor av föraren återfanns under eftermiddagen.


Källor:
Statens Haverikommission (SHK).
Orientering för Flygsäkerhetstjänsten (OFYL)

Uppdaterad: 2012-09-18

Annons