Fpl 35 – J 35F Sammanställning

Fpl J 35F-2 nr 35556 vid SAAB i Linköping.
Foto: Alan Wilson, UK CC BY-SA 2.0 (beskuren)Länk

Tabell – J 35F

Fpl-nr
Fpl-typ
TypFb-kodGodkänd
Kasserad
Anmärkning
35401F-1FC-02
13-01
12-01
1967-04-05
1974-12-20
1:a serieprototypen för 35F. Totalhaveri 1974-10-02 vid Ruda pga felmanöver. Ff räddade sig med fallskärm i hög fart.
35402F-113-02
12-
13-
16-03
1966-09-27
1979-02-12
35403F-113-?
FC-06
FC-46
FC-43
FC-13
19??
1978-12-05
Gångtid 471 tim, antal flygningar 761 st. Kasseras pga stora kostnader för modifiering då fpl använts som provflygplan och är modifieringsmässigt föråldrat.
35404F-113-
17-01
12-01?
1965-05-05
1984-02-20
35405F-113-05
12-12
12-31
3-13
17-13
1966-01-25
1984-02-20
35406F-1 13-06
12-
17-03
16-03
1965-09-28
1990?
35407F-113-07
3-07
17-07
1966-01-10
1984-02-20
35408F-113-08
12-08
12-39
17-17
3-17
1965-11-22
1984-02-20
35409F-113-09
12-08
17-09
12-
16-59
1965-12-02
19??
På pelare i Ängelhom.
35410F-113-10
12-10
FC-19
17-19
1965-11-22
1984-02-20
Cockpit till FV-museum.
35411F-113-11
12-11
13-21
16-21
1966-01-10
19??
35412F-113-12
12-12
13-23
1966-02-08
1976?
Gångtid i Sverige: 1.040 tim. Till Finland 1977, DK-263. Sista flygning 1998-05-29. Gångtid i Finland: 1.770 tim. Total gångtid: 2.810 tim.
Rescue training vid Pirkkala.
35413F-113-131966-03-18
1968-02-29
Totalhaveri 1967-11-28 vid Huvudskär, Östersjön. Fpl kom ej ur halvroll (okontrollerat flygläge). Ff (ffl.2 Lennart Dohlon, GFSU) räddade sig med fallskärm. Gångtid 187 tim. (GT, Se)
35414F-113-14
12-
13-54
16-27
1966-05-04
19??
35415F-113-15
12-15
13.42
16-29
1966-05-04
19??
Till Aeroseum, Säve.
35416F-113-16
12-16
13-31
16-31
1966-06-10
1986?
Gångtid i Sverige: 1.803 tim.
1986 till Finland som DK-231. Gångtid i Finland: 803 tim. Total gångtid: 2.607 tim. Sista flygning 1995-11-14 (ev haveri).
35417F-113-17
12-
13-
16-33
1966-05-18
1984?
Gångtid i Sverige: 1.589 tim.
1984 till Finland som DK-225. Gångtid i Finland: 1.224 tim. Total gångtid: 2.813 tim.
35418F-113-18
12-19
13-69
16-19
1966-06-29
1982-12-30
Haveri 1982-02-23. Kollision med fpl 35476 i luften över Gävlebukten. Kasserad pga omfattande skador på bl a vänster innervinge.
35419F-113-19
12-
17-
16-
1966-06-10
1979-02-12
Gångtid 1.274 tim, antal flygningar 2.027 st. Kassationsorsak: FR 28 ej införd, redo för H-tillsyn och övertaligt i krigsorganisationen. För övningar i basräddningstjänst.
35420F-113-20
12-20
12-39
16-49
1966-08-02
19??
Gångtid: 2.287 tim.
1987 till Danmark som reservdelsfpl.
35421F-113-21
12-21
1966-06-10
1973-11-20
Totalhaveri 1973-08-22 vid Ulricehamn. Kollision med 35596 under luftstrid. Ff räddade sig oskadd med fallskärm. 35596 nödlandade på F 10. Gångtid: 764 tim.
35422F-113-22
12-
13-43
16-43
1966-06-29
1981-08-05
Totalhaveri 1981-05-19 vid Färila. Kollision med 35430 men havererade vid landningen. Ff oskadad.
35423F-113-23
12-23
FC-
1966-09-05
1979-02-12
Kasserad pga utgånget för H-tillsyn och övertaligt i krigsorganisationen. H-utrustning installerad och stora kostnader att modifiera fpl. Gångtid 1.391 tim, antal flygningar 2.281 st.
35424F-113-24
12-24
13-47
16-47
1966-08-02
1981-08-05
Totalhaveri 1981-05 20 vid Vitvattnet. Superstall (generatorbortfall). Ff räddade sig med fallskärm.
35425F-113-25
12-25
16-37
1966-08-02
1986?
1986 till Finland som DK-227.
35426F-113-26
12-26
13-51
16-51
1966-06-29
19??
35427F-113-27
12-
17-27
16-67
1966-08-02
19??
35428F-113-28
13-55
16-57
1966-06-29
1979-02-12
Drifttid 1.255 tim, antal flygningar 2.114 st. Kassationsorsak: FR 28 ej införd, redo för H-tillsyn och övertaligt i krigsorganisationen. För övningar i basräddningstjänst.
35429F-113-29
13-57
16-
1966-08-02
19??
35430F-113-30
12-15
16-39
1966-08-02
1981-08-05
Totalhaveri 1981-05-19 1,5 km NO Knoppe, Hälsingland. Kollision med 35422. Ff räddade sig med fallskärm.
35431F-113-31
12-31
16-19
10-67
1966-09-05
19
Totalhaveri 1984-11-22 vid Ullared. Under jaktstrid fick fpl superstall pga felmanöver. Ff räddade sig med fallskärm.
35432F-113-32
13-05
16-05
10-32
1966-09-05
19??
35433F-113-33
12-33
1966-09-05
1977-11-18
Totalhaveri 1977-08-25, bankorset på F 12 flygfält. Kollision med 35312. Ff omkom.
35434F-113-34
12-34
16-09
10-09
1966-09-05
19??
35435F-113-35
12-35
16-07
1966-09-05
19
35436F-113-36
12-36
12-37
1966-09-05
1975-02-19
Totalhaveri 1974-11-18 i Östersjön 90 km O Öland. Kollision med 35547 under luftstrid rote mot rote. Ff omkom (ej fallskärmshopp), återfanns aldrig.
35437F-113-37
12-37
1966-09-20
1971-10-25
Totalhaveri 1971-08-10 i Östersjön, S Öland. Ff (kn R U Sjöholm, GFSU) räddade sig med fallskärm. Gångtid 403 tim.
35438F-113-38
12-38
13-09
1-09
1966-09-05
1982-12-30
Haveri 1980-09-11 vid F 18. Hård landning. Pga bl a kostnader (översyn UE 249.710:- och byte skadade reservdelar 23.601:-) ställs fpl upp för långtidsförvaring utan reparation. Gångtid 1.579 tim.
35439F-113-39
12-39
17-39
16-56
1966-10-04
19
35440F-113-40
12-40
12-11
10-59
1966-09-26
19
35441F-113-41
12-41
16-53
1966-09-20
1986?
1986 till Finland som DK-247.
35442F-113-42
12-42
12-13
1966-11-07
1978-12-05
Totalhaveri 1977-11-23 i Kalmarsund. Motorstopp på 500 m höjd pga skuren bränslepump. Ff gjorde fallskärmshopp men omkom. (1)
35443F-113-43
16-61
1966-10-14
1985?
1985 till Finland som DK-233.
35444F-113-44
12-44
16-63
1966-09-26
1984?
1984 till Finland som DK-235.
35445F-113-451966-10-31
19??
Till Finland som DK-269.
35446F-113-46
12-46
1966-10-04
1985?
1985 till Finland som DK-237.
35447F-113-471966-11-07
1985?
1985 till Finland som DK-239.
35448F-11-48
12-46
10-43
1966-10-20
19??
1986 till Finland som DK-241.
Till Aviation Museum of Central Finland.
35449F-11-49
16-49
1966-11-15
1977?
1977 till Finland som DK-267.
35450F-11-50
1-21
17-21
13-61
16-55
1966-11-15
1985?
1985 till Finland som DK-243.
35451F-11-51
16-11
1966-11-28
1985?
1985 till Finland som DK-245.
35452F-11-52
16-17
1966-11-28
1985
Totalhaveri 1985-02-26 6 km O Almagrundet. Kollision med is. Ff omkom.
35453F-11-53
10-33
1967-01-20
1988-12-20
35454F-11-54
10-05
1967-01-20
1978-11-23
Totalhaveri 1977-11-23 vid Falkenberg pga av utmattningsbrott i HT-turbinskiva. Ff räddade sig med fallskärm.
35455F-11-55
12-55
16-55
1967-01-20
1985?
1985 till Finland som DK-249.
35456F-11-56
10-31
16-38
1967-02-02
1992-02-02
35457F-11-57
10-57
1967-01-20
19??
35458F-11-58
16-41
1967-01-20
1985?
1985 till Finland som DK-251.
35459F-1 1-59
16-59
1967-01-20  
1978-06-09
Haveri 1977-11-29 vid landning F 16, Uppsala. Rep-kostnad: 863.000:-. Gångtid: 818 tim, 1.215 flygningar.
35460F-11-60
10-25
1967-01-20
1976?
1976 till Finland som DK-261.
35461F-11-61
16-25
18-
10-59
1967-02-02
19
35462F-11-62
16-63
1967-06-15
1985?
1985 till Finland som DK-253.
35463F-11-63
17-63
1967-03-16
19??
35464F-11-64
1-45
1967-03-13
1974-06-04
Totalhaveri 1974-03-07, O Kungsör, 15 km V Eskilstuna. Kollision med träd. Ff omkom. Ej fallskärmshopp. Gångtid 848 tim.
35465F-11-65
1967-03-13
1971-01-29
Totalhaveri 1970-11-03, 8 km S Björbo, V Borlänge, Dalarna. Okontrollerat läge i mörker. Ff (ffl.1 Bengt S I Johansson, FFSU) omkom. Gångtid 488 tim. (JIT)
35466F-11-66
10-27
16-65
10-41
10-66
1967-06-08
1988-02-24
35467F-11-671967-06-15
1977-04-20
Totalhaveri 1975-11-25 vid Däcke, 7 km SV Hedemora. Under övning i jaktstrid gick rotetvåan efter undanmanövrer ned i moln och slog i marken med hög fart. Ff medföljde fpl och omkom.
35468F-11-68
16-13
10-66
1967-06-20
2001?
1990 med rödmålad fena.
35469F-11-69
16-69
19 67-04-05
19??
35470F-11-30
1-39
1967-06-29
1973-02-12
Totalhaveri 1972-05-09 fält 45, Medelpad. För tidig landställsinfällning vid start. Ff (fk Bo G Fredin, GFSU) omkom. Ej fallskärmshopp. Gångtid: 400 tim.
35471F-11-31
16-53
16-63
1967-06-29
19??
35472F-11-32
10-21
1967-05-16
1984-07-02
35473F-11-33
16-43
18-
10-31
1967-06-08
1992-02-20
35474F-1 1-34
16-23
1967-06-29
19??
35475F-11-35
12-35
10-51
16-11
18-11
10-11
1967-06-15
1985?
Rödmålad vid sista flygpasset 1985-10-24.
35478F1-38
1-27
10-47
1967-06-29
1986?
Totalhaveri 1986-03-12 vid Kivik, Hanöbukten. Under kurvstrid hamnade fpl i superstall. Ff (lt L M Stefan Sjöberg, FFSU) räddade sig med fallskärm och hamnade i vattnet.
35476F-11-25
16-25
1967-05-16
1982-12-30
Totalhaveri 1982-02-23. Kollision med 35418. Fpl störtade i Gävlebukten. Ff räddade sig med fallskärm. Gångtid: 42 tim.
35477F-11-37
10-29
16-
1967-06-08
19??
På pelare utmed E 4 utanför Linköping.
35478F-11-38
1-27
10-47
1967-05-25
1986?
Totalhaveri 1986-03-12 vid Kivik. Superstall vid övning i kurvstrid. Ff räddade sig med fallskärm.
35479F-11-39
1-479
1967-07-19
19??
Totalhaveri 1967-10-24 vid Börje kyrka, NV F 16. Plané ned i marken strax före landningen. Ff (lt Hans G Portland, FFSU) omkom. (GT)
35480F-11-40
10-35
16-62
1967-07-19
1985?
Totalhaveri 1985-09-12, S Sala. Motorstopp (bränslebrist). Ff räddade sig med fallskärm.
35481F-11-01
16-01
1967-09-20
19??
35482F-11-02
16-35
1967-07-19
19??
Till Aeroseum, Säve (endast framkropp).
35483F-11-03
10-31
1967-07-19
19??
Till Finland ?
35484F-11-04
10-55
19 67-08-21
1981-08-05
Kasseras pga låg mod-standard samt omfattande kablagebrand i bakkropp.
Till Teknikens och sjöfartens hus, Malmö.
35485F-11-05
1967-08-21
1973-02-12
Haveri 1971-10-03 vid Nyge Aeros flygplats, Nyköping. Under övning Fenix misstolkade en rote var F 11 låg. De landade på Nyge i stället. Fpl bedöms för kostsamt att reparera. Gångtid 417 tim.
35486F-1 1-06
10-41
16-34
1967-08-21
19??
35487F-11-07
17-05
13-65
1967-09-08
1984?
1984 till Finland som DK-257.
35488F-11-08
10-23
1967-08-29
1984-11-13
Gångtid 1.868 tim. Kasseras pga att utströmmande varmluft vid motorkörning (och felmontering av drivluftrör) har orsakat stora värmeskador på elkablage i motorrummet. Ersättningsmateriel finnes ej.
35489F-11-09
10-59
1967-09-29
19??
Gångtid i Sverige: 972 tim.
Till Finland 1977-1997 som DK-265 (1.737 tim), här övergiven i skogen! Total gångtid: 2.710 tim.
35490F-11-10
10-45
16-
1967-09-29
19??
35491F-113-
1-11
1967-09-29
1982-12-30
Totalhaveri 1978-12-05 vid Leråker 2,5 km N Sätra brunn, VSV Sala. Motorstopp pga skuren insprutningspump. Ff oskadad efter utskjutning.
35492F-11-12
10-37
16-22
10-62
1967-09-20
19??
35493F-11-13
10-29
1967-10-30
1976?
1976 till Finland som DK-271.
35494F-113-
1-14
1967-11-17
1971-11-30
Totalhaveri 1971-10-21, 9 km V Hallands Väderö, 10 km N Kullen, Kattegatt. Brand i ebk. Ff räddade sig med fallskärm, fick nyckelbensbrott och benskada. Gångtid: 330 tim.
35495F-11-15
16-15
10-16
1967-10-23
19??
35496F-113-
1-16
10-53
16-32
1967-10-23
19??
1986 till F 16 Hässlö som undervisningsmateriel på skolan för flygmekaniker.
2018-11 till F 15 flygmuseum.
35497F-1 13-48
1-17
1967-11-17
1982-12-20
Totalhaveri 1980-12-05 Enåker, N Heby. Kollision med 35628. Ff sköt ut sig och fick en lindrig ryggskada.
35498F-113-
1-18
17-37
16-39
F10-
1967-11-23
19??
35499F-11-19
17-11
1967-12-05
19??
1985 till Finland som DK-259.
Till Karhulan Flying Museum, Finland.
35500F-11-20 1967-11-23
1973-02-12
Haveri 1970-10-20 vid södra banändan på F 1. Kasserat 1973-02-12 då fpl bedöms för kostsamt att reparera. Fpl tilldelas F 1 för räddningsövningar utan brand. Gångtid 326 tim.
35501F-213-02
13-61
FC-09
1967-10-30
19??
Kasserad pga hög gångtid.
35502F-213-04
13-34
13-62
14-
1-
1967-12-08
19??
198x Modifierat till 35J (kod 10-03).
Till Österlens Flygmuseum.
35503F-213-06
13-63
13-26
10-11
1967-12-05
19??
Kasserad pga hög gångtid: 2.320 tim.
35504F-213-08
13-64
10-13
1968-01-04
1987-12
Kasserad pga hög gångtid: 2.403 tim.
Till F 7 brandövningsplats.
35505F-213-05
13-10
13-65
13-50
10-15
1967-12-08
19??
Kasserad pga hög gångtid: 2.311 tim.
35506F-213-06
13-12
13-66
10-06
10-17
1968-01-04
19??
Kasserad pga hög gångtid: 2.340 tim.
35507F-213-07
13-67
13-64
10-19
1968-01-19
1982?
Haveri 1982-11-03 9 km V Hallands Väderö, 10 km N Kullen, Kattegatt. Kollision med havsytan under luftstridsövning. Ff omkom. Ej fallskärmshopp.
35508F-213-08
13-16
13-68
1968-01-19
1981-08-05
Haveri 1979-02-06 Källvik, nära Loftahammar. Vid jaktförsvarsövning fick fpl motorstörningar och ff räddade sig med fallskärmshopp.
35509F-213-09
13-18
13-69
13-58
1-
10-39
1968-02-22
19??
Kasserad pga hög gångtid: 2.290 tim.
35510F-213-10
13-20
13-60
10-21
1968-03-25
19??
Kasserad pga hög gångtid: 2.332 tim.
35511F-213-11
13-22
12-11
1968-02-07
1976-04-21
Haveri 76-02-11 Ensjön, 7 km S F 13 Bråvalla, Norrköping. Motorstopp pga bränslestopp (FOD). Ff räddade sig med fallskärmshopp.
35512F-213-12
13-24
14-
1968-03-25
19??
198x modifierat till 35J (kod 10-09).
35513F-213-13
3-
17-06
1968-02-22
1999-05-26
198x modifierat till 35J (kod 10-13).
1999-06 till Österrike som reservdelsfpl.
35514F-213-14
13-28
1-
10-43
1968-03-25
19??
Kasserad pga hög gångtid: 2.330 tim.
35515F-213-15
13-29
13-30
1-30
10-23
10-49
1968-04-03
19??
Uppställt utanför Airborne Systems, Llangeinor, Wales.
35516F-213-16
13-32
1968-03-25
19??
Haveri?
35517F-2 13-17 1968-03-25
1970-11-30
Haveri 1970-09-24 Kräklingebo. Under avancerad flygning saknades plötsligt fpl. Okontrollerat flygläge pga rodermomentbegränsningar? Ff omkom. Ej fallskärmshopp. Se Haverier. (GT, Se)
35518F-213-18
13-36
1968-04-03
1999-02-15
Modifierat till 35J (kod 10-11).
Till Flygvapenmuseum.
Utlånat till Czech Aviation Museum, Kbely (Prag).
35519F-2FC-191968-06-07
19??
Till F 7 brandövningsplats.
35520F-213-401968-04-10
1999
Modifierat till 35J (kod 10-14).
Till Krakow flygmuseum, Polen.
35521F-213-21
13-42
14-
1968-04-03
19??
Modifierat till 35J (kod 10-28).
Framkroppen bevarad och ombyggd till flygsimulator, föreningen Swesim i Årsta, Stockholm.
35522F-213-44
1-04
1968-04-24
1991-06-20
Modifierat till 35J (kod 10-22). Haveri (35J) 91-06-20 vid F 10. Blockerad styrspak i starten. Ff räddade sig med fallskärmshopp.
35523F-213-46
8- ?
1968-05-13
19??
Kasserad pga hög gångtid.
35524F-213-48
1-18
1968-04-24
1993?
Modifierat till 35J (kod 10-55).
Haveri 93-06-04 i havet, 30 km NV Torekov. Under luftstridsövning på låg höjd havererade rotechefen mot vattenytan. Ff omkom.
35525F-213-251968-05-13
1969-01-17
Haveri 1968-09-18, V Kvillinge k:a, 7 km N F 13 Bråvalla. Under inflygning mot fältet i mörker fick fpl motorstopp (pumpskärning) på 200 m höjd. Ff (ffl.1 L Ragnar D Andersson) räddade sig med fallskärmshopp på 150 m höjd. Fpl exploderade vid nedslaget. (GT, Exp)
35526F-213-26
13-52
FC-26
1968-05-27
19??
Kasserad pga hög gångtid.
35527F-213-27
13-54
13-32
10-29
1968-05-27
19??
Kasserad pga hög gångtid: 2.360 tim.
35528F-213-28
13-56
1-56
10-65
1968-06-18
19??
Kasserad pga hög gångtid: 2.362 tim.
Utställd 2010 Aeroseum, Säve.
35529F-213-29
13-58
1968-06-13
1978-12-05
Haveri 1978-02-28, Slumpberget, 7 km OSO Hedenbasen, 3 km SV Boden. Strax efter start uppstod elfel och okontrollerat läge. Ff gjorde fallskärmshopp men omkom.
35530F-213-301968-06-18
1969-06-11
Haveri 69-02-25, F 13 Norrköping. Ebk slocknade i lättningsögonblicket och fpl slog runt. Ff räddad av räddningsstyrkan. (Exp)
35531F-213-31
13-62
1968-08-14
1999-05-27
Modifierat till 35J (kod 10-31).
1999-06 till Österrike som reservdelar.
35532F-213-32
12-32
12-64
1968-09-11
19??
Modifierat till 35J (koder 10-52 och 10-32).
35533F-213-33
13-66
1968-07-18
1970?
Modifierat till 35J (koder 10-31 och 10-33).
Landningshaveri 1970-01-20.
35534F-213-34
13-68
17-06
1968-09-30
19??
Kasserad pga hög gångtid.
35535F-213-25
12-12
12-35
17-02
10-01
1968-07-18
19??
Kasserad pga hög gångtid.
Till F 7 brandövningsplats.
35536F-213-36
10-58
1968-09-23
1986?
Haveri 1986-11-11 SV Torekov, Skälderviken, Kattegatt. Kollision med havsytan. Ff omkom.
35537F-213-37
12-02
1-62
1968-09-02
19??
Modifierat till 35J (kod 10-37).
Till Västerås flygtekniska skola.
Till Österlens flygmuseum.
35538F-213-38
12-38
10-48
1968-12-12
19??
Kasserad pga hög gångtid: 2.399 tim.
35539F-213-
1-60
1968-09-23
19??
Modifierat till 35J (kod 10-39).
2015 i Flygvapenmuseums förråd.
35540F-213-40
3-
12-40
10-
1968-10-18
1999?
1990 Modifierat till 35J (kod 10-40). Gångtid 2.293 tim.
2000 i Flygvapenmuseum, Malmen.
2010 till Österlens Flygmuseum.
35541F-213-41
12-06
1-06
1968-09-23
1997-09-16
1989-1990 Modifierat till 35J (koder 10-41 och 10-43). Gångtid 2.207 tim.
2007 i Flygvapenmuseum, Malmen.
Till Estonian Aviation Museum, Tartumaa.
35542F-213-
12-42
10-46
1969-01-22
19??
Kasserad pga hög gångtid: 2.319 tim.
35543F-2 13-
12-08
10-08
10-45
1968-11-11
19??
Kasserad pga hög gångtid.
1994-2017 reg N543J. (AD)
35544F-213-44
12-44
1-44
1968-12-12
1998-12
Modifierat till 35J (kod 10-44).
Kasserad pga hård landning 1998-12.
35545F-213-
12-10
1-10
14-
1968-11-11
19??
Modifierat till 35J (kod 10-45).
Till Tingstäde, Gotland.
35546F-213-46
12-46
1-46
14-
1968-11-11
19??
Modifierat till 35J (kod 10-46).
Till Malmslätt?
35547F-213-47
12-50
1968-11-15
1975-02-19
Haveri 1974-11-18 i Östersjön 90 km O Öland. Kollision med 35436 under luftstrid rote mot rote. Ff räddade sig med fallskärmshopp.
35548F-213-48
12-48
10-05
1969-01-07
19??
Kasserad pga hög gångtid: 2.123 tim.
Till F 14 brandövningsplats.
35549F-213-
12-14
10-03
1968-11-26
1984
Kasserad pga hög gångtid: 2.229 tim.
35550F-2 13-40
12-50
10-40
1969-03-05
1984-07-17?
Till Gripenskolans gymnasium, Nyköping.
2014 på pelare utanför SAAB, Linköping.
Gångtid: 2.565 tim.
35551F-213-51
12-16
10-07
1969-01-07
19??
Kasserad pga gångtid 2.370 tim.
Som skjutmål vid Vidsel.
Till Kalixlinjens museum (skjutmålsskadad).
35552F-213-52
1969-01-14
1970-11-30
Haveri 70-03-16, F 13, bana 15. Genomsjunkning vid landning. Ff ok.
1976 cockpit till Danmark som flygsimulator.
35553F-213-53
12-20
1-52
1969-01-14
1998-12
Modifierat till 35J (kod 10-53).
35554F-213-44?
12-54
1-54
1969-01-14
1998-12
Modifierat till 35J (kod 10-54).
35555F-210-22
10-45
16-22
1969-02-24
19??
Kasserad pga hög gångtid: 2.492 tim.
Till FTC Västerås (Flygteknikcentrum), Västerås flygmuseum.
35556F-213-56
12-56
10-50
1969-02-05
19??
1991 Modifierat till 35J (kod 10-56).
Bevarad hos SWAFHF (Swedish Air Force Historic Flight).
2017 reg SE-DXR av SWAFHF.
35557F-212-02
10-47
10-24
10-38
1969-03-05
19??
Kasserad pga hög gångtid.
35558F-210-48
1969-03-12
1977-11-18
Haveri 77-05-02 Ålekulla. Superstall. Ff räddade sig med fallskärmshopp.
35559F-2 10-49
1-08
10-57
10-34
1969-03-14
19??
Kasserad pga hög gångtid: 2.419 tim.
35560F-210-50
1-50
1969-03-12
19??
Brandövningsobjekt F 14.
35561F-210-51
1-51
1969-04-09
1973-03-22
Haveri 1973-01-10 Mälaren. Motorstörning. Ff fallskärmshopp.
35562F-210-02
10-52
1969-04-09
1973-02-12
Haveri 1972-08-07, F 10. Ebk-bortfall i starten. Felmanöver. Ff ffl/öfu ok. Ej fallskärmshopp.
35563F-210-53
1-56
FC-
1969-04-21
19??
Framkropp bevarad på Stenbäcks flygmuseum, Skurup??
35564F-210-541969-03-25
19??
Modifierat till 35J (kod 10-64).
35565F-210-55
1-12
1969-04-09
19??
Modifierat till 35J (koder 10-26 och 10-34).
35566F-210-56 1969-06-12
19??
Kasserad pga hög gångtid.
Till Gripenskolan, Nyköping.
2010 till Vännäs motormuseum.
35567F-210-57
1-06
1969-07-07
1978?
Haveri 1977-12-06 Hässlö. Superstall vid landning. Ff räddade sig med fallskärmshopp.
35568F-210-581969-05-19
1973-03-22
Haveri 1972-12-07 Margaretetorp. Under landningsvarvet kolliderade fpl med marken (okontrollerat läge/stall). Ff omkom.
35569F-210-59
1-26
1969-05-09
19??
Modifierat till 35J (koder 10-26 och 10-35).
35570F-210-601969-05-19
19??
Modifierat till 35J (kod 10-57).
35571F-213-
FC-
1969-06-18
19??
35572F-210-62
10-30
10-35
16-62
1969-06-18
1992
Modifierat till 35J (koder 10-35 och 10-58). 1992-05-20 kollision i luften med 35621 men kunde landa.
1992-10-02 uppställd på Säve.
35573F-210-63
10-32
1969-07-01
19??
Kasserad pga hög gångtid.
35574F-210-641969-06-18
1981
Haveri 1981-08-10 Hanöbukten, 25 km OSO Simrishamn pga el- och hydraulfel i styrsystemet. Ff oskadad efter fallskämshopp.
35575F-210-65
3-71
3-12
3-16
1-14
1969-07-07
19??
Modifierat till 35J (kod 10-36).
2007 skrotades i Halmstad.
35576F-210-66
10-29
FC-
1969-07-01
19??
Modifierat till 35J (kod 10-06).
Till Svedinos bil- och flygmuseum.
35577F-210-67
1-16
1969-09-15
1992?
Modifierat till 35J (kod 10-38).
1992-11-12 uppställd Säve.
35578F-210-681969-09-15
19??
Modifierat till 35J (kod 10-59).
35579F-210-69
10-34
10-67
1969-09-15
19??
Kasserad pga hög gångtid.
35580F-210-301969-09-23
19??
Modifierat till 35J (kod 10-42).
Uppställd på Säve.
35581F-210-01
1-36
10-36
1969-09-15
1990?
Haveri 1990-04-04 Skogaby, ONO Laholm. Motorstopp vid dykning mot markmål. Ff räddade sig med fallskärm.
35582F-210-02
1-68
1969-10-22
19??
Modifierat till 35J (kod 10-43).
Uppställd på Säve.
Uppställd vid Rinkaby reservflygfält ca 2003.
35583F-210-03
1-44
1969-09-15
1979-09-21
Kasserat pga hög gångtid, 1.199 tim.
På pelare vid Hässlö.
35584F-210-041969-10-30
19??
Modifierat till 35J (kod 10-60).
Utställd vid Mannaminne museum, Kramfors.
35585F-210-05
1-42
1969-10-22
1992?
Modifierat till 35J (koder 10-45 och 10-61).
1992-11-25 uppställd på Säve.
35586F-210-061969-10-30
19??
Modifierat till 35J (koder 10-68 och 10-62).
2008 till Aeroseum, Säve.
35587F-210-7
1-46
1969-11-07
1975-10-13
Haveri 1974-10-24, F 1. Utebliven dragkraftsökning. Ff (fdir.2) räddade sig med fallskärmshopp.
35588F-210-081969-10-30
19??
Modifierat till 35J (kod 10-47).
35589F-210-09
1-58
1969-11-26
19??
Modifierat till 35J (kod 10-48).
35590F-210-101969-11-17
19??
Modifierat till 35J (kod 10-49).
35591F-210-11 1969-11-17
1971-11-30
Haveri 1971-08-17 Laholm. Motorhaveri.
35592F-210-12
10-28
1970-02-18
19??
Till Västerås flygtekniska skola.
Till Österlens flygmuseum.
35593F-210-13
10-38
10-65
1969-11-17
19??
Kasserad pga hög gångtid.
35594F-210-14
1-48
1969-11-17
1998
Modifierat till 35J (kod 10-50).
35595F-210-15
1-68
1970-01-15
19??
Modifierat till 35J (kod 10-51).
35596F-210-161969-12-12
19??
1973-08-22 kollision i luften med 35421 under luftstrid men kan nödlanda F 10.
Modifierat till 35J (kod 10-52).
Till Truppenübungsplatz Allentsteig, Österrike.
35597F-210-17
10-42
1969-12-12
19??
Kasserad pga hög gångtid.
35598F-210-18 1969-12-22
1999-09-22
Modifierat till 35J (kod FC-18).
1999-11 till Teknikens land, Olofsström.
2008 till Aeroseum, Säve.
35599F-210-19
10-44
1970-01-26
1992?
Modifierat till 35J (kod 10-63).
1992-11-19 uppställd på Säve.
35600F-210-20
FC-06
1970-02-18
19??
35601F-23-1
3-24
17-02
1970-02-13
19???
Modifierat till 35J (kod 10-01).
Till Voitsberg, Österrike.
35602F-23-02
17-04
1970-01-26
19??
Modifierat till 35J (kod 10-02).
35603F-23-03 1970-02-20
1973-05-23
Totalhaveri 1972-11-30 S Malmbäck, Nässjö. Under jaktstridsövning gör ff en kraftig undanmanöver i moln och fpl går i marken. Ff omkom. Se haverier.
35604F-23-04?
17-08
1970-02-20
19??
Modifierat till 35J (koder 10-06 och 10-04).
Bevarad vid RFN, Vidsel.
35605F-23-05?
17-10
1970-03-17
19??
Modifierat till 35J (kod 10-05).
35606F-217-121970-05-11
19??
Modifierat till 35J (kod 10-06).
Nosen bevarad på F 10 museum, Ängelholm.
35607F-23-07
17-14
1970-06-16
19??
Modifierat till 35J (kod 10-07).
35608F-23-08
FC-
17-16
1970-06-03
19??
Modifierat till 35J (kod 10-08).
35609F-23-09?
17-181
1970-06-01
19??
Haveri 1981-05-30.
Tekniskt instruktionsflygplan F 10 eller F 14?
Till Gripenskolan, Skavsta.
35610F-23-20?
3-10
17-20
10-10
1970-05-11
19??
Modifierate till 35J.
Till F 10.
35611F-2
3-11?
17-22
1970-07-09
19??
Modifierat till 35J (koder 10-37 och 10-65).
35612F-23-12?
17-24
1970-08-31
19??
Modifierat till 35J (kod 10-12).
Till Stenbäcks Flygmuseum, Skurup.
35613F-23-13?
17-26
1970-10-19
19??
Modifierat till 35J (koder 10-59 och 10-66).
35614F-23-14?
17-28
10-14
1970-11-19
1986
Haveri 1986-05-07 SV Varberg. Superstall. Ff fallskärmshopp och lindrig ryggskada.
35615F-23-15?
17-30
1970-10-28
19??
Modifierat till 35J (kod 10-15).
35616F-23-16?
17-32
1971-01-07
19??
Modifierat till 35J (kod 10-16).
Till Volvo museum, Göteborg (dock med fenan från 35623).
35617F-23-17?
17-34
1971-01-22
19??
Modifierat till 35J (koder 10-41 och 10-17).
35618F-23-18?
17-36
1971-03-31
19??
Modifierat till 35J (koder 10-48, 10-10 och 10-18).
35619F-23-19
17-38
10-19
10-29
1971-03-31
1998-12
Modifierat till 35J ca 1987-03-03.
35620F-21-201971-04-14
19??
Modifierat till 35J (kod 10-20).
35621F-21-22 1971-12-16
19??
1992-05-20 kollision i luften med 35572 men kunde landa. Modifierat till 35J (kod 10-21).
35622F-21-241972-03-15
1978-12-05
Haveri 1978-06-30 Kungsör. Motorstopp. Ff räddade sig med fallskärmshopp.
35623F-21-261972-03-01
19??
Modifierat till 35J (kod 10-23).
1992-10-08 uppställd på Säve.
Fenan bevarad och sitter på 35616.
35624F-21-281972-05-05
19??
Modifierat till 35J (kod 10-24).
Till Bunge flygmuseum, Gotland.
35625F-21-301972-03-27
19??
Modifierat till 35J (kod 10-25).
35626F-21-32
16-32
10-53
1972-04-24
19??
Modifierat till 35J (kod 10-26).
35627F-21-34
10-27
1972-05-16
1998-12 ?
Modifierat till 35J 1987-03-03.
35628F-2 1-36 1972-04-24
19??
Totalhaveri 1980-12-05 Enåker, N Heby. Kollision med 35497. Ff sköt ut sig och fick en lindrig ryggskada.
35629F-21-38 1972-05-05
1977-04-20
Haveri 1976-11-29 Sundbyholm. Motorstopp/fågelkollision? Ff räddade sig med fallskärmshopp.
35630F-21-40
16-40
1972-06-19
19??
Modifierat till 35J (kod 10-30).
Till Flygvapenmuseum.
Till F 10 Museum, Ängelholm.
Modifiering till J 35J: Information EFTER modifieringen visas inte.
Det som hände EFTER modifieringen återfinns i menyvalet J 35J.
I tabellen visas endast kortfattad information när det gäller haverier.
Mer detaljerad information finns i menyvalet HAVERIER.

Källor:
Tabelluppgifterna hämtade från SFF – Svenskt Flyghistoriskt Forum (Johnny Comstedt/Leif Fredin/Bengt Ekbladh)
Ytterligare info har hämtats från:
AD) http://www.airport-data.com
GT) Göteborgs Tidning
GP) Göteborgsposten
Se) Tidningen SE
KvP) Kvällsposten
1) Per Jelkne (JEL)
JIT) Delar av uppgifterna kommer från ”De som aldrig kom hem” – G Jacobsson/A Ingesson Thoor


Uppdaterad: 2021-11-19

Annons