J 5/J 6 – Sammanställning

J 6A nummer 220 baserat på F 3 med flygplansummer (kod) 3220.
Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (CC-PDM)

SAMMANSTÄLLNING

FV-nr Tillv Tillv nr Typ Godk Avförd Orsak/Anm Gångtid Koder
200 Sv Aero  J 5 300114 331124 Förslitning 89,1 5200 3200 1200
204 Sv Aero72J 6 300726 330922 Haveri 330816 (eller 330817) vid Rinkaby pga i luften avsliten vingduk. Under skjutning inträffade kraftig skakning i fpl och duken lossnade på vänster övre vinge. Ff gick då under målkorven och fpl råkade i vänster spin. Ff spände loss sig och var beredd att hoppa men lyckades få fpl ur spinnen. Ff kunde hålla fpl med motsatta roder och gick i försiktig vänstersväng men fpl skar ner på 25 m höjd. Ff (asp Claes J Smith) oskadad. Orsaken synes vara att en skarvsöm på vingens ovansida brustit. Skarven var sydd med väl täta stygn samt långt ut i skarvens kanter. Vingduken förefaller vara av ej förstklassig kvalitet. (F) 79,54 5204 3204 1204
205 Sv Aero73J 6 301114 410730 Förslitning 483,05 5205 3205 1205 F1-1 F8-61 F5-58
206 Sv Aero74J 6 310128 Haveri 310127 (jämförande prov mellan J 6 och J 7, före lev till FV) vid Malmen pga motorstopp på 45 m höjd. Tidningsklipp: Just som ff skulle flyga över kommandoexpeditionen stannade motorn. I stark spinn gick maskinen direkt på nosen i marken. Ff (kn Einar Lundborg) omkom. Det var under liknande prov som Magnus Bång totalhavererade 310120 på Malmen med Bulldog J 7 1202. (F, E) 5,5 (5206) Fpl hann aldrig märkas
207 Sv Aero75J 6 310506 330922 Haveri 330801 SO Västra Lägern norr Eksjö. Ff (lt A G Folke Gislander) omkom. Tidningsklipp: Olyckan inträffade när lt Gislander gick upp i en ”Immelmannsväng”, efter 2 vänster spinnvarv slår han i marken. Läs mer. (F, E) 154,38 5207 3207 1207
208 Sv Aero76J 6 310506 340925 Haveri 340901 vid Torslanda pga kollision med taket på ett hus vid landning i division. Ff (lt Gunnar Efvergren) oskadad. Vingstället fullständigt sönderslaget, balkar avslagna mm. Landningsstället krossat. Propellern och motor skadade. (F) 215,55 5208 3208 1208
209 Sv Aero77J 6 310613 370105 Haveri 360928 pga felbedömning. Ff (fk Gustavsson) oskadad. Flygkroppen deformerad, landningsställ och motorfundament deformerade, båda propellerbladen avslagna mm. Rep-kostnad 8.000 kr. (F) 337,35 5209 3209 1209 F1-2
210 Sv Aero78J 6 310613 370105 Haveri 360909 vid nödlandning pga motorstopp, F 1, Hässlö. Vid första utkörning utlöstes sporren. Ff stängde bensinkranen och kuperade. Sporrutlösningen åtgärdades av mekanikern och ff startade motorn och ställde kranen på huvudtank. På förfrågan framhöll ff att kranen stått på ”normal”. Mindre motorstörningar vid start. Fpl lades i stigning med låg fart, 120 km/tim. Då fpl befann sig på 25 m höjd, gick motorn ned till tomgång, gasreglaget fördes tilllbaka och åter fram men motorn svarade inte. Ff tog vänstersväng mot fältet för att landa men fpl sjönk igenom. Ff förde fram höjdroderspaken men fpl havererade vid landningen. Ff (fanjunkare Ernst von der Lancken) oskadad. Haveriet har med största sannolikhet uppkommit genom att för litet eller intet bränsle tillförts förgasaren, beroende på fel inställning av bränslekranarna eller fel på bensinpumpen. Bränslesystem och motor har befunnits vara utan anmärkning. Ff kan ha felinställt bränslekranarna. (F) 340,35 5210 3210 1210 F1-3
219 Sv Aero79J 6A 320607 400916 Till Finland (JF-219) (L) 623,55 3219 1219 F1-4 F8-62
220 Sv Aero80J 6A 320718 360828 Haveri 360614 vid nödlandning Skövde. Fpl fick motorstopp pga brott i oljeledningen till bränslepumpen (otillräcklig bränsletillförsel). Ff kunde ej fullfölja nödlandningen pga plötsligt uppdykande människor i landningsriktningen och girade kraftigt höger varvid ena hjulet punkterade och fpl körde in i två träd som rycktes upp. Ff (fu Gösta Jönsson) oskadad.(F) 220,25 3220 1220 F1-5
221 Sv Aero81J 6A 320805 380830 Haveri 380621 vid Rinkaby pga ff felbedömt höjd och hastighet vid landningen med genomsjunkning som följd (motorproblem). Landningsstället vek sig och fpl gick runt. Ff (asp J Hård af Segerstad) oskadad. Rep-kostnad 14.000 kr.(F) 347 3221 1221 F1-6
222 ASJA 30J 6B 350423 410730 Förslitning 222,25 1222 F1-7 F8-63 F8-59
223 ASJA 31J 6B 350514 350726 Haveri 350718 vid Olsta gård, Irsta utanför Västerås. Ff (fu H Schollin) räddade sig med fallskärm men bröt foten. (F) 33,35 1223
224 ASJA 32J 6B 350523 400916 Till Finland (JF-224) (L) 381,35 1224 F1-8
225 ASJA 33J 6B 350614 410730 Förslitning 447,4 1225 F1-9 F8-65 F8-59
226 ASJA 34J 6B 351122 390505 Haveri 390223 vid Säby gård, Jakobsberg, pga felbedömning av fpl glidförmåga. Ff (lt C S Norén) oskadad. Större skador på vingställ, landningsställ, fundament, kropp och motor. (F) 327,55 1226 F1-10
227 ASJA 35J 6B 350712 380304 Haveri 380126 (eller 380127) vid Svepnäs gård, 3 km ONO Sala. Nödlandning pga desorientering vid relativt enkel orienteringsflygning. När ff efter en timma icke funnit någon orienteringspunkt, beslöt ff att landa på ett 400 m långt fält och sättning skedde 100 m in på fältet. Efter 25 m rullning skar hjulen ned i djupare snö, varvid landningsstället havererade och fpl gled 30 m på kroppen. Ff (fu Sten H S Libert) oskadad. Anledningen till att ff icke erhöll någon vägledning av kompassen, måste bero på hans sätt att under flygningen ständigt ändra kurs, varigenom kompassen aldrig erhållit tillfälle att stabilisera sig. (F) 310,1 1227
228 ASJA 36J 6B 350712 400916 Till Finland (JF-228) (L) 393,4 1228 F1-12 F8-67
Haveri 340901 med fpl nr 208 vid Torslanda pga kollision med taket på ett hus vid landning.
Fpl 206 havererade 1931-01-27 vid Malmen och kn Einar Lundborg omkom. Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (CC-PDM)

Källa: 
KONTAKT nr 52, juni 1981.
F = Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum.
L = Lars Larsson på Svenskt Flyghistoriskt Forum.
E = Bengt Ekbladh på Svenskt Flyghistoriskt Forum.
Fotograf har ej angivits i originalartikeln… 


Uppdaterad: 2020-11-15

Annons