Fpl 21 – Haveri fpl 21180

949-09-13, Bana 31, F 15, Söderhamn

Händelseförlopp

Haveri i landning efter övning i grupp i av C E2 anbefallda taktiska prov i luftstrid.

Landning skedde rotevis. Landstället hade tagits ut på medvindslinjen. I början av plansvängen tog ff ut landningsklaff och drog av motorn. Själva sättningen blev hård, då ff stördes av propellerluften från framförvarande fpl.

Fpl började nästan omedelbart gira åt höger vilket ff sökte motverka genom att ansätta vänster sidoroder men höger vinge har doppat mer och mer samtidigt som höger landställ gått in. Vänster hjul har börjat tvära och vid passerandet av bankanten har fpl sjunkit ned så att propellern tagit i marken.

Flygplanet har hasat på tvären över gräsmattan varvid vänster landställsben givit vika och fpl lagt sig 45 m till höger om banan.

Röd Ludvig (21180) blev avskriven efter detta haveri på Söderhamnsfältet.

Haveriorsak

Orsak till haveriet har varit att ff påbörjat utfällningen av landningsklaff innan landstället varit helt ute och i låst läge.

(ff: stamff, fu/GFSU:3)


Källa: Flyghistorisk Revy 

Uppdaterad: 2013-03-14

Annons