TP 3 – Haverier

TP 3 Dragonfly här med slutlig kod F8-68. Foto: Okänd fotograf (SFF)

HAVERIER

Nödlandning 1939-02-24 vid Åstorps gård, 20 km SV Eskilstuna

Under navigerings- och radioflygning Barkarby – Eskilstuna – Malmen – Barkarby utfördes en vänstersväng vid Åstorps gård varvid skevningsrodren låste sig för bankning åt höger.

Läraren (ldk) övertog då rodren och verkställde nödlandning under vänstersväng och vingglidning. Motorerna kuperades och landning ansattes normalt.

Omedelbart efter landningen kändes skevningsroderspaken låst från normalläge för utslag åt höger. Sedan besättningen lämnat förarsitsarna kunde inget onormalt märkas med skevningen. Skevningsroderlinan hade troligen låsts av att förarens kappa följt med in och tillfälligt fastnat i linans genomföring.

Edk (kn S Cornelius), ldk (lt F Cervell), radiotelegrafist (sg Paijkull) och pass (kp Nordin) oskadade. Flygplanet var oskadat och kunde senare flygas från platsen.

Haveri 1942-06-08 vid F 8 depå

Under förflyttning på marken från 4.div devieringsplats till devieringsplattan vid hangar I fick flygplanet landningsställsbenen krökta och en spricka i främre vingbalk vid flygkroppen. Orsak till haveriet var bristande kunskap om flygplanet hos flygföraren.

Mek (vpl Andersson) oskadad.

Fpl kasserades då reparationskostnaden beräknades till 2.500 kr och skadorna var av sådan karaktär att reparation inte ansågs motiverad.


Källor:
Svenskt Flyghistoriskt Forum (SFF)

Uppdaterad: 2020-12-21

Annons